Cổ ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Tất Cả Mọi Người Trùng Sinh Trừ Nàng

Phụ thân yếu đuối ngu hiếu, mẫu thân yếu đuối dễ bắt nạt, huynh trưởng hoàn khố vô năng. Nàng gả vào vương phủ, nhận vắng vẻ khi dễ, gần sinh sản còn bị nhân thiết kế

Một xác hai mạng.

Này vốn nên là Ninh Noãn cả đời.

Nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài, tất cả mọi người trùng sinh.

Ninh Noãn mờ mịt, chỉ cảm thấy a cha bỗng nhiên thành ở nhà trụ cột, a nương tính tình trở nên hung dữ, ngay cả cả ngày đi dạo cẩu đánh chim huynh trưởng đều

Bắt đầu cầm lấy thư nghiêm túc niệm lên.

Sân đầu tường còn mỗi ngày xuất hiện một thiếu niên, ưỡn mặt “A Noãn” “A Noãn” gọi nàng

Nguồn : truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thời Tam Thập
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0001.mp32019-03-17 15:21
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0002.mp32019-03-17 15:21
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0003.mp32019-03-17 15:21
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0004.mp32019-03-17 15:22
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0005.mp32019-03-17 15:22
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0006.mp32019-03-17 15:22
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0007.mp32019-03-17 15:22
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0008.mp32019-03-17 15:22
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0009.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0010.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0011.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0012.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0013.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0014.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0015.mp32019-03-17 15:23
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0016.mp32019-03-17 15:24
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0017.mp32019-03-17 15:24
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0018.mp32019-03-17 15:24
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0019.mp32019-03-17 15:24
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0020.mp32019-03-17 15:47
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0021.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0022.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0023.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0024.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0025.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0026.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0027.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0028.mp32019-03-17 15:48
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0029.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0030.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0031.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0032.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0033.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0034.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0035.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0036.mp32019-03-17 15:49
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0037.mp32019-03-17 15:50
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0038.mp32019-03-17 15:50
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0039.mp32019-03-17 15:50
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0040.mp32019-03-17 15:50
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0041.mp32019-03-17 15:50
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0042.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0043.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0044.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0045.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0046.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0047.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0048.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0049.mp32019-03-17 15:51
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0050.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0051.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0052.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0053.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0054.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0055.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0056.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0057.mp32019-03-17 15:52
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0058.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0059.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0060.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0061.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0062.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0063.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0064.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0065.mp32019-03-17 15:53
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0066.mp32019-03-17 15:54
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0067.mp32019-03-17 15:54
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0068.mp32019-03-17 15:54
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0069.mp32019-03-17 15:54
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0070.mp32019-03-17 15:54
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0071.mp32019-03-17 15:54
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0072.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0073.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0074.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0075.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0076.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0077.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0078.mp32019-03-17 15:55
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0079.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0080.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0081.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0082.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0083.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0084.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0085.mp32019-03-17 15:56
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0086.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0087.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0088.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0089.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0090.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0091.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0092.mp32019-03-17 15:57
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0093.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0094.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0095.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0096.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0097.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0098.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0099.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0100.mp32019-03-17 15:58
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0101.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0102.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0103.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0104.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0105.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0106.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0107.mp32019-03-17 15:59
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0108.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0109.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0110.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0111.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0112.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0113.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0114.mp32019-03-17 16:00
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0115.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0116.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0117.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0118.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0119.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0120.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0121.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0122.mp32019-03-17 16:01
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0123.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0124.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0125.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0126.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0127.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0128.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0129.mp32019-03-17 16:02
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0130.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0131.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0132.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0133.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0134.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0135.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0136.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0137.mp32019-03-17 16:03
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0138.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0139.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0140.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0141.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0142.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0143.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0144.mp32019-03-17 16:04
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0145.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0146.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0147.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0148.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0149.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0150.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0151.mp32019-03-17 16:05
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0152.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0153.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0154.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0155.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0156.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0157.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0158.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0159.mp32019-03-17 16:06
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0160.mp32019-03-17 16:07
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0161.mp32019-03-17 16:07
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0162.mp32019-03-17 16:07
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0163.mp32019-03-17 16:07
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0164.mp32019-03-17 16:07
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0165.mp32019-03-17 16:07
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0166.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0167.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0168.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0169.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0170.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0171.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0172.mp32019-03-17 16:08
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0173.mp32019-03-17 16:09
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0174.mp32019-03-17 16:09
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0175.mp32019-03-17 16:09
 • tat-ca-moi-nguoi-trung-sinh-tru-nang-chuong-0176.mp32019-03-17 16:09
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Related posts

Thần Y Hạ Đường Phi

THUYS♥️

Mười Hai Độ Ngọt

THUYS♥️

Ta Dựa Áo Choàng Dũng Sấm Thần Quái Vị Diện

TiKay

Trừ Bỏ Mỹ Mạo Ta Hai Bàn Tay Trắng

THUYS♥️

Nông Môn Cay Nữ Đảm Đương Gia

TiKay

Cuộc Chiến Bản Thảo

TiKay

Leave a Reply