Đam MỹKhoa HuyễnMạt ThếTrinh ThámVô Hạn LưuVõng Du

Thẻ Bài Mật Thất [ Trọng Sinh ]

Tiêu Lâu ngoài ý muốn bỏ mình, trọng sinh đến một cái từ thẻ bài cấu thành thế giới.

Nơi này mỗi bài tẩy đại biểu một cái mật thất, thông quan mật thất sẽ đạt được khen thưởng, Tiêu Lâu tùy tay vừa kéo, còn tưởng rằng có thể trừu đến các loại trang bị cùng vũ khí, kết quả, Tô Thức, Lý Bạch, Đào Uyên Minh…… Nhân vật thẻ bài một trương tiếp một trương tới cái không ngừng.

Tiêu Lâu: “????”

Nói tốt khủng bố chạy trốn trò chơi đâu? Trừu đến một đống nhân vật bài là cái quỷ gì?

————————–

1. Chủ thụ, vô hạn lưu sảng văn, đoàn đội sấm quan + thẻ bài thu thập, người chơi trừu đến thẻ bài sẽ ở sấm quan trung sử dụng.

2. Bổn văn thẻ bài rất nhiều, trong đó nhân vật bài không có ý thức cùng tình cảm, không phải lịch sử đồng nghiệp, chỉ là mang kỹ năng thẻ bài.

Tag: Cường cường; Ảo tưởng không gian; Vô hạn lưu; Huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang ┃ vai phụ: Lục Cửu Xuyên, Thiệu Thanh Cách, Diệp Kỳ, Đường Từ, Sở Hoa Anh, Lưu Kiều vv ┃ cái khác: Điệp Chi Linh, thẻ bài, vô hạn lưu, đoàn đội sấm quan

————————–

VIP cường đẩy huy hiệu:

Tiêu Lâu ngoài ý muốn trọng sinh đến một cái từ thẻ bài cấu thành thế giới, nơi này mỗi một trương bài đều đại biểu một cái mật thất, huyền nghi trinh thám, cơ quan mê cung, sinh tồn mạo hiểm, khiêu chiến quyết đấu, bốn loại mật thất phong cách khác nhau, chỉ có thông quan cuối cùng SS cấp mật thất mới có thể trở lại thế giới hiện thực, vì trở về, Tiêu Lâu cùng các bạn nhỏ cùng nhau, bắt đầu rồi mạo hiểm kích thích mật thất chạy trốn chi lữ……

Bổn văn giả thiết mới mẻ độc đáo, đem 54 trương bài poker, các loại kỹ năng bài, trang bị bài cùng mật thất chạy trốn kết hợp ở bên nhau, vai chính đoàn tính cách tiên minh, cho nhau tín nhiệm, kề vai chiến đấu tình nghĩa lệnh người động dung, tác giả dùng lưu sướng bút pháp miêu tả một cái xuất sắc ngoạn mục mật thất thế giới, làm người muốn ngừng mà không được.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Điệp Chi Linh
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0001.mp32020-02-13 04:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0002.mp32020-02-13 04:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0003.mp32020-02-13 04:55
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0004.mp32020-02-13 04:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0005.mp32020-02-13 04:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0006.mp32020-02-13 04:57
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0007.mp32020-02-13 04:57
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0008.mp32020-02-13 04:57
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0009.mp32020-02-13 04:57
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0010.mp32020-02-13 04:58
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0011.mp32020-02-13 04:58
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0012.mp32020-02-13 04:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0013.mp32020-02-13 04:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0014.mp32020-02-13 04:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0015.mp32020-02-13 04:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0016.mp32020-02-13 05:00
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0017.mp32020-02-13 05:00
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0018.mp32020-02-13 05:00
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0019.mp32020-02-13 05:01
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0020.mp32020-02-13 05:01
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0021.mp32020-02-13 05:01
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0022.mp32020-02-13 05:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0023.mp32020-02-13 05:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0024.mp32020-02-13 05:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0025.mp32020-02-13 05:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0026.mp32020-02-13 05:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0027.mp32020-02-13 05:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0028.mp32020-02-13 05:04
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0029.mp32020-02-13 05:04
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0030.mp32020-02-13 05:04
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0031.mp32020-02-13 05:04
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0032.mp32020-02-13 05:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0033.mp32020-02-13 05:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0034.mp32020-02-13 05:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0035.mp32020-02-13 05:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0036.mp32020-02-13 05:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0037.mp32020-02-13 05:07
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0038.mp32020-02-13 05:09
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0039.mp32020-02-13 05:10
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0040.mp32020-02-13 05:10
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0041.mp32020-02-13 05:10
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0042.mp32020-02-13 05:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0043.mp32020-02-13 05:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0044.mp32020-02-13 05:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0045.mp32020-02-13 05:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0046.mp32020-02-13 05:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0047.mp32020-02-13 05:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0048.mp32020-02-13 05:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0049.mp32020-02-13 05:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0050.mp32020-02-13 05:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0051.mp32020-02-13 05:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0052.mp32020-02-13 05:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0053.mp32020-02-13 05:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0054.mp32020-02-13 05:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0055.mp32020-02-13 05:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0056.mp32020-02-13 05:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0057.mp32020-02-13 05:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0058.mp32020-02-13 05:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0059.mp32020-02-13 05:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0060.mp32020-02-13 05:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0061.mp32020-02-13 05:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0062.mp32020-02-13 05:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0063.mp32020-02-13 05:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0064.mp32020-02-13 05:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0065.mp32020-02-13 05:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0066.mp32020-02-13 05:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0067.mp32020-02-13 05:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0068.mp32020-02-13 05:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0069.mp32020-02-13 05:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0070.mp32020-02-13 05:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0071.mp32020-02-13 05:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0072.mp32020-02-13 05:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0073.mp32020-02-13 05:22
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0074.mp32020-02-13 05:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0075.mp32020-02-13 05:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0076.mp32020-02-13 05:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0077.mp32020-02-13 05:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0078.mp32020-02-13 05:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0079.mp32020-02-13 05:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0080.mp32020-02-13 05:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0081.mp32020-02-13 05:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0082.mp32020-02-13 05:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0083.mp32020-02-13 05:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0084.mp32020-02-13 05:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0085.mp32020-02-13 05:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0086.mp32020-02-13 05:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0087.mp32020-02-13 05:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0088.mp32020-02-13 05:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0089.mp32020-02-13 05:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0090.mp32020-02-13 05:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0091.mp32020-02-13 05:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0092.mp32020-02-13 05:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0093.mp32020-02-13 05:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0094.mp32020-02-13 05:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0095.mp32020-02-13 05:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0096.mp32020-02-13 05:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0097.mp32020-02-13 05:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0098.mp32020-02-13 05:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0099.mp32020-02-13 05:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0100.mp32020-02-13 05:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0101.mp32020-02-13 05:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0102.mp32020-02-13 05:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0103.mp32020-02-13 05:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0104.mp32020-02-13 05:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0105.mp32020-02-13 05:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0106.mp32020-02-13 05:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0107.mp32020-02-13 05:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0108.mp32020-02-13 05:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0109.mp32020-02-13 05:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0110.mp32020-02-13 05:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0111.mp32020-02-13 05:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0112.mp32020-02-13 05:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0113.mp32020-02-13 05:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0114.mp32020-02-13 05:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0115.mp32020-02-13 05:42
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0116.mp32020-02-13 05:43
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0117.mp32020-02-13 05:43
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0118.mp32020-02-13 05:44
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0119.mp32020-02-13 05:44
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0120.mp32020-02-13 09:00
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0121.mp32020-02-13 09:00
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0122.mp32020-02-13 09:01
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0123.mp32020-02-13 09:01
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0124.mp32020-02-13 09:01
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0125.mp32020-02-13 09:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0126.mp32020-02-13 09:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0127.mp32020-02-13 09:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0128.mp32020-02-13 09:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0129.mp32020-02-13 09:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0130.mp32020-02-13 09:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0131.mp32020-02-13 09:04
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0132.mp32020-02-13 09:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0133.mp32020-02-13 09:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0134.mp32020-02-13 09:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0135.mp32020-02-13 09:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0136.mp32020-02-13 09:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0137.mp32020-02-13 09:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0138.mp32020-02-13 09:07
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0139.mp32020-02-13 09:09
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0140.mp32020-02-13 09:09
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0141.mp32020-02-13 09:10
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0142.mp32020-02-13 09:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0143.mp32020-02-13 09:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0144.mp32020-02-13 09:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0145.mp32020-02-13 09:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0146.mp32020-02-13 09:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0147.mp32020-02-13 09:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0148.mp32020-02-13 09:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0149.mp32020-02-13 09:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0150.mp32020-02-13 09:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0151.mp32020-02-13 09:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0152.mp32020-02-13 09:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0153.mp32020-02-13 09:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0154.mp32020-02-13 09:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0155.mp32020-02-13 09:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0156.mp32020-02-13 09:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0157.mp32020-02-13 09:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0158.mp32020-02-13 09:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0159.mp32020-02-13 09:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0160.mp32020-02-13 09:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0161.mp32020-02-13 09:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0162.mp32020-02-13 09:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0163.mp32020-02-13 09:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0164.mp32020-02-13 09:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0165.mp32020-02-13 09:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0166.mp32020-02-13 09:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0167.mp32020-02-13 09:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0168.mp32020-02-13 09:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0169.mp32020-02-13 09:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0170.mp32020-02-13 09:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0171.mp32020-02-13 09:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0172.mp32020-02-13 09:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0173.mp32020-02-13 09:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0174.mp32020-02-13 09:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0175.mp32020-02-13 09:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0176.mp32020-02-13 09:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0177.mp32020-02-13 09:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0178.mp32020-02-13 09:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0179.mp32020-02-13 09:22
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0180.mp32020-02-13 09:22
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0181.mp32020-02-13 09:22
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0182.mp32020-02-13 09:23
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0183.mp32020-02-13 09:23
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0184.mp32020-02-13 09:24
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0185.mp32020-02-13 09:24
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0186.mp32020-02-13 09:24
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0187.mp32020-02-13 09:24
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0188.mp32020-02-13 09:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0189.mp32020-02-13 09:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0190.mp32020-02-13 09:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0191.mp32020-02-13 09:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0192.mp32020-02-13 09:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0193.mp32020-02-13 09:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0194.mp32020-02-13 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0195.mp32020-02-13 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0196.mp32020-02-13 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0197.mp32020-02-13 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0198.mp32020-02-13 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0199.mp32020-02-13 09:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0200.mp32020-02-13 09:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0201.mp32020-02-13 09:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0202.mp32020-02-13 09:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0203.mp32020-02-13 09:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0204.mp32020-02-13 09:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0205.mp32020-02-13 09:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0206.mp32020-02-13 09:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0207.mp32020-02-13 09:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0208.mp32020-02-13 09:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0209.mp32020-02-13 09:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0210.mp32020-02-13 09:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0211.mp32020-02-13 09:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0212.mp32020-02-13 09:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0213.mp32020-02-13 09:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0214.mp32020-02-13 09:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0215.mp32020-02-13 09:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0216.mp32020-02-13 09:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0217.mp32020-02-13 09:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0218.mp32020-02-13 09:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0219.mp32020-02-13 09:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0220.mp32020-02-13 09:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0221.mp32020-02-13 09:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0222.mp32020-02-13 09:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0223.mp32020-02-13 09:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0224.mp32020-02-13 09:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0225.mp32020-02-13 09:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0226.mp32020-02-13 09:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0227.mp32020-02-13 09:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0228.mp32020-02-13 09:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0229.mp32020-02-13 09:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0230.mp32020-02-13 09:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0231.mp32020-02-13 09:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0232.mp32020-02-13 09:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0233.mp32020-02-13 09:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0234.mp32020-02-13 09:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0235.mp32020-02-13 09:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0236.mp32020-02-13 09:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0237.mp32020-02-13 09:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0238.mp32020-02-13 09:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0239.mp32020-02-13 09:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0240.mp32020-02-13 09:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0241.mp32020-02-13 09:42
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0242.mp32020-02-13 09:42
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0243.mp32020-02-25 07:16
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0244.mp32020-02-25 07:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0245.mp32020-02-25 07:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0246.mp32020-02-25 07:17
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0247.mp32020-02-25 07:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0248.mp32020-02-25 07:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0249.mp32020-02-25 07:18
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0250.mp32020-02-25 07:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0251.mp32020-02-25 07:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0252.mp32020-02-25 07:19
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0253.mp32020-03-04 06:11
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0254.mp32020-03-04 06:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0255.mp32020-03-04 06:12
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0256.mp32020-03-04 06:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0257.mp32020-03-12 20:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0258.mp32020-03-12 20:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0259.mp32020-03-12 20:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0260.mp32020-03-12 20:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0261.mp32020-03-12 20:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0262.mp32020-03-12 20:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0263.mp32020-03-12 20:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0264.mp32020-03-12 20:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0265.mp32020-03-18 12:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0266.mp32020-03-18 12:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0267.mp32020-03-18 12:59
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0268.mp32020-03-18 13:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0269.mp32020-03-18 13:04
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0270.mp32020-03-18 13:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0271.mp32020-03-27 15:20
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0272.mp32020-03-27 15:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0273.mp32020-03-27 15:21
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0274.mp32020-03-27 15:24
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0275.mp32020-03-27 15:24
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0276.mp32020-03-27 15:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0277.mp32020-03-27 15:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0278.mp32020-03-27 15:42
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0279.mp32020-03-27 15:42
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0280.mp32020-03-28 15:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0281.mp32020-04-03 09:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0282.mp32020-04-03 09:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0283.mp32020-04-03 09:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0284.mp32020-04-03 09:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0285.mp32020-04-03 09:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0286.mp32020-04-03 09:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0287.mp32020-04-13 03:44
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0288.mp32020-04-13 03:44
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0289.mp32020-04-13 03:44
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0290.mp32020-04-13 03:45
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0291.mp32020-04-13 03:45
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0292.mp32020-04-13 03:45
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0293.mp32020-04-13 03:46
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0294.mp32020-04-13 03:46
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0295.mp32020-04-13 03:46
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0296.mp32020-04-22 15:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0297.mp32020-04-22 15:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0298.mp32020-04-22 15:13
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0299.mp32020-04-22 15:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0300.mp32020-04-22 15:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0301.mp32020-04-22 15:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0302.mp32020-04-22 15:14
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0303.mp32020-04-22 15:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0304.mp32020-04-22 15:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0305.mp32020-04-22 15:15
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0306.mp32020-04-23 16:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0307.mp32020-05-04 07:02
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0308.mp32020-05-04 07:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0309.mp32020-05-04 07:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0310.mp32020-05-04 07:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0311.mp32020-05-04 07:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0312.mp32020-05-04 07:05
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0313.mp32020-05-04 07:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0314.mp32020-05-04 07:06
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0315.mp32020-05-04 07:07
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0316.mp32020-05-06 15:50
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0317.mp32020-05-06 15:50
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0318.mp32020-05-06 15:51
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0319.mp32020-05-08 15:45
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0320.mp32020-05-08 15:45
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0321.mp32020-05-11 14:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0322.mp32020-05-11 14:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0323.mp32020-05-11 14:25
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0324.mp32020-05-18 09:52
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0325.mp32020-05-18 09:52
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0326.mp32020-05-18 09:52
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0327.mp32020-05-18 09:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0328.mp32020-05-18 09:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0329.mp32020-05-18 09:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0330.mp32020-06-05 15:48
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0331.mp32020-06-05 15:48
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0332.mp32020-06-05 15:50
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0333.mp32020-06-05 15:51
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0334.mp32020-06-05 15:52
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0335.mp32020-06-05 15:52
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0336.mp32020-06-05 15:52
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0337.mp32020-06-05 15:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0338.mp32020-06-05 15:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0339.mp32020-06-05 15:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0340.mp32020-06-05 15:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0341.mp32020-06-05 15:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0342.mp32020-06-05 15:55
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0343.mp32020-06-05 15:55
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0344.mp32020-06-05 15:55
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0345.mp32020-06-05 15:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0346.mp32020-06-05 15:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0347.mp32020-06-05 15:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0348.mp32020-06-05 15:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0349.mp32020-06-29 14:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0350.mp32020-06-29 14:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0351.mp32020-06-29 14:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0352.mp32020-06-29 14:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0353.mp32020-06-29 14:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0354.mp32020-06-29 14:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0355.mp32020-06-29 14:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0356.mp32020-06-29 14:39
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0357.mp32020-06-29 14:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0358.mp32020-06-29 14:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0359.mp32020-06-29 14:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0360.mp32020-06-29 14:40
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0361.mp32020-06-29 14:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0362.mp32020-06-29 14:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0363.mp32020-06-29 14:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0364.mp32020-06-29 14:41
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0365.mp32020-06-29 14:42
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0366.mp32020-07-31 06:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0367.mp32020-07-31 06:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0368.mp32020-07-31 06:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0369.mp32020-07-31 06:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0370.mp32020-07-31 06:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0371.mp32020-07-31 06:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0372.mp32020-07-31 06:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0373.mp32020-07-31 06:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0374.mp32020-07-31 06:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0375.mp32020-07-31 06:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0376.mp32020-07-31 06:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0377.mp32020-07-31 06:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0378.mp32020-07-31 06:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0379.mp32020-07-31 06:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0380.mp32020-07-31 06:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0381.mp32020-07-31 06:34
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0382.mp32020-07-31 06:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0383.mp32020-07-31 06:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0384.mp32020-07-31 06:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0385.mp32020-07-31 06:35
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0386.mp32020-07-31 06:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0387.mp32020-07-31 06:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0388.mp32020-07-31 06:36
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0389.mp32020-07-31 06:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0390.mp32020-07-31 06:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0391.mp32020-07-31 06:37
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0392.mp32020-07-31 06:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0393.mp32020-07-31 06:38
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0394.mp32020-08-16 09:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0395.mp32020-08-16 09:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0396.mp32020-08-16 09:26
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0397.mp32020-08-16 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0398.mp32020-08-16 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0399.mp32020-08-16 09:27
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0400.mp32020-08-16 09:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0401.mp32020-08-16 09:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0402.mp32020-08-16 09:28
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0403.mp32020-08-16 09:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0404.mp32020-08-16 09:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0405.mp32020-08-16 09:29
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0406.mp32020-08-16 09:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0407.mp32020-08-16 09:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0408.mp32020-08-28 07:47
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0409.mp32020-08-28 07:47
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0410.mp32020-08-28 07:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0411.mp32020-08-28 07:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0412.mp32020-08-28 07:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0413.mp32020-08-28 07:53
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0414.mp32020-08-28 07:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0415.mp32020-08-28 07:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0416.mp32020-08-28 07:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0417.mp32020-08-28 07:54
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0418.mp32020-08-28 07:58
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0419.mp32020-08-31 09:56
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0420.mp32020-10-15 07:30
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0421.mp32020-10-15 07:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0422.mp32020-10-15 07:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0423.mp32020-10-15 07:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0424.mp32020-10-15 07:31
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0425.mp32020-10-15 07:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0426.mp32020-10-15 07:32
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0427.mp32020-10-15 07:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0428.mp32020-10-15 07:33
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0429.mp32020-10-23 14:03
 • the-bai-mat-that-trong-sinh-chuong-0430.mp32020-10-23 14:04
Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 4.9]

Related posts

Hình Ảnh Quá Mỹ Ta Không Dám Nhìn [ Giới Giải Trí ]

THUYS♥️

Thanh Việt Quan ( Sư Đồ )

TiKay

Nghịch Tập Ở Tinh Tế

TiKay

Tử Vong Trò Chơi [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Nói Tốt Làm Lẫn Nhau Nhân Tra Đâu

THUYS♥️

Võng Du Chi Thời Gian Dừng Lại 6h

TiKay

Leave a Reply