Tiên Hiệp

Thiên Cơ Điện

Thiên Cơ Điện

Vì báo mối thù diệt môn, Ninh Dạ nhẫn nhục chịu đựng, dấn thân vào môn phái kẻ thù, cùng bên địch triển khai một loạt đặc sắc tuyệt luân IQ cao tranh cướp tái, báo thù màn che đã kéo ra, trí dũng song toàn

Ninh Dạ đến cùng có thể thế sư báo thù, thế đồng môn tuyết hận không, đều ở ( Thiên Cơ Điện ).

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Duyên Phận 0
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tự (thượng)
 • #2: Tự (trung)
 • #3: Tự (hạ)
 • #4: Diệt môn (thượng)
 • #5: Diệt môn (hạ)
 • #6: Quyết tâm
 • #7: Trắc thí
 • #8: Thí luyện sát trường (thượng)
 • #9: Thí luyện sát trường (hạ)
 • #10: Nhập môn
 • #11: Ninh khiếu vạn cổ như trường dạ
 • #12: Ngưng khí như dịch
 • #13: Dương Phù Kinh (phi thường cảm tạ Wazlj, Sát Đường Tú Tài hai vị minh chủ, bút tâm)
 • #14: Chiến chí
 • #15: Thăm dò
 • #16: Tiêu công tử (thượng)
 • #17: Tiêu công tử (hạ)
 • #18: Hòe Âm sơn (thượng)
 • #19: Hòe Âm sơn (trung)
 • #20: Hòe Âm sơn (hạ)
 • #21: Độc
 • #22: Phù Thế Châu
 • #23: Cháy
 • #24: Hãm hại
 • #25: Hợp tác (thượng)
 • #26: Hợp tác (hạ)
 • #27: Ký Hồn trù (cảm tạ huynh đệ Lão Phó thưởng một cái Minh Chủ)
 • #28: Trì Vãn Ngưng
 • #29: Đại thế
 • #30: Sát Thân Đao
 • #31: Cổ Tuyền trấn (thượng)
 • #32: Cổ Tuyền trấn (hạ)
 • #33: Quái dị (cảm tạ Henry khen thưởng một cái Minh Chủ, bút tâm)
 • #34: Cơ quan
 • #35: Thiên Cơ Thạch
 • #36: Thảo luận
 • #37: Tính toán (thượng)
 • #38: Tính toán (trung)
 • #39: Tính toán (hạ)
 • #40: Trúng đao
 • #41: Ngưng Tâm Tiểu Trúc
 • #42: Điệu hổ nhập sơn
 • #43: Đắc thủ
 • #44: Khi Thiên Thuật
 • #45: Tình thế nguy cấp
 • #46: Cõng nồi
 • #47: Lần đầu tiên chính diện tiếp xúc
 • #48: Hoài nghi
 • #49: Nghiệm chứng
 • #50: Khuyết điểm
 • #51: Chuyện lý thú
 • #52: Ước kiến
 • #53: Yên Vũ Lâu
 • #54: Tương trợ
 • #55: Đoạn Trường Nữ
 • #56: Cừu Bất Quân
 • #57: Tiệt Thiên Thuật
 • #58: Nhật Luân Kính
 • #59: Cố phủ (thượng)
 • #60: Cố phủ (hạ)
 • #61: Cố phủ (hạ)
 • #62: Xá Thân Đạo
 • #63: Truyền kinh
 • #64: Động cơ của phản đồ (thượng)
 • #65: Động cơ của phản đồ (hạ)
 • #66: Nhân duyên (thượng)
 • #67: Nhân duyên (hạ)
 • #68: Xuất hành
 • #69: Mua dây buộc mình (cầu phiếu đề cử, cầu sưu tập)
 • #70: Tây Hà thủy yêu (thượng)
 • #71: Tây Hà thủy yêu (hạ)
 • #72: Đàm phán
 • #73: Dẫn cảnh
 • #74: Lập công
 • #75: Xin lỗi
 • #76: Sát Thân đại thành
 • #77: Thiên Cơ Côn
 • #78: Tù Tiên Cốc (1)
 • #79: Tù Tiên Cốc (2)
 • #80: Tù Tiên Cốc (3)
 • #81: Tù Tiên Cốc (4)
 • #82: Tường thụy ngự miễn
 • #83: Lao Hải Điền
 • #84: Lễ vật
 • #85: Bất ngờ
 • #86: Ma môn
 • #87: Ma nữ
 • #88: Bài tra
 • #89: Chân tướng (thượng)
 • #90: Chân tướng (hạ)
 • #91: Cách không đấu pháp (thượng)
 • #92: Cách không đấu pháp (trung)
 • #93: Cách không đấu pháp (hạ)
 • #94: Hành tẩu
 • #95: Tạo Hóa Thủy
 • #96: Ma điển
 • #97: Soái bất quá ba giây
 • #98: Dược đường
 • #99: Ban thưởng
 • #100: Cơ hội mới
 • #101: Lần nữa giao phong
 • #102: Mọi người cùng động
 • #103: Phá Giới Bi
 • #104: Lại một mảnh vụn
 • #105: Sư tử vồ thỏ
 • #106: Cảm nghĩ lên giá
 • #107: Tinh Diễn Thần Cơ
 • #108: Cạm bẫy (vì Đại Minh Henry thêm chương)
 • #109: Kế trong kế (vì Đại Minh Thượng Quan thêm chương)
 • #110: Trận trong trận (vì Đại Minh Hắc Nhãn thêm chương)
 • #111: Liều chết (vì Đại Minh Waz thêm chương)
 • #112: Na di (vì Đại Minh Tú Tài thêm chương)
 • #113: Kỳ tập (vì Đại Minh Bài Bài thêm chương)
 • #114: Lượng Thiên Thuật
 • #115: Trêu ghẹo
 • #116: Cấn Tự Bí (vì Minh Chủ Ao Ao Hiệp thêm chương)
 • #117: Trở về (vì Minh Chủ Môn Phòng thêm chương)
 • #118: Đạo khả đạo (vì Minh Chủ Bạch Vô Hạ thêm chương)
 • #119: Hậu chiêu (vì Bạch Ngân Minh ép khô Duyên Phận thêm chương 1)
 • #120: Suy đoán (vì Bạch Ngân Minh ép khô Duyên Phận thêm chương 2)
 • #121: Dược (vì Bạch Ngân Minh ép khô Duyên Phận thêm chương 3)
 • #122: Kỳ ái (thượng)
 • #123: Kỳ ái (hạ)
 • #124: Ảnh thần bí
 • #125: Cái tròng
 • #126: Tiết tấu
 • #127: Động Huyền Điện
 • #128: Ngược sát (vì Minh Chủ ADC Sâm thêm chương)
 • #129: Điện thẩm (thượng)(vì Minh Chủ Túy Mộng Giang Nam thêm chương)
 • #130: Điện thẩm (trung)
 • #131: Điện thẩm (hạ)
 • #132: Hoàn Mỹ Yêu Thể
 • #133: Triệu Long Quang
 • #134: Thăm viếng
 • #135: Ước kiến (thượng)
 • #136: Ước kiến (trung)
 • #137: Ước kiến (hạ)
 • #138: Sửa chữa ký ức
 • #139: Tâm linh tương thông
 • #140: Yêu huyết
 • #141: Xuất thủ
 • #142: Phản kỳ đạo nhi hành
 • #143: Khủng tập
 • #144: Điểm đáng ngờ
 • #145: Vĩ thanh
 • #146: Dẫn xà xuất động
 • #147: Sương Nguyệt Phường
 • #148: Cứng rắn
 • #149: Án mạng
 • #150: Đặc sứ
 • #151: Ám sát
 • #152: Tra tấn
 • #153: Lôi đình đả kích
 • #154: Tiến bộ
 • #155: Ủy thác
 • #156: Ngọc Hoàng Cốt
 • #157: Mảnh vỡ mới
 • #158: Mưu đồ
 • #159: Tam sách
 • #160: Giới Như Sinh
 • #161: Thiên Tú Các (thượng)
 • #162: Thiên Tú Các (hạ)
 • #163: Địa lao
 • #164: Mỗi bên mưu đồ (thượng)
 • #165: Mỗi bên mưu đồ (hạ)
 • #166: Công Tôn Điệp trở về
 • #167: Bí các
 • #168: Mục đích thực sự
 • #169: Giao dịch
 • #170: Đại hí khai tràng (vì mấy vị hảo bằng hữu Khổng Đại Minh to lớn chống đỡ mà thêm chương 1)
 • #171: Khâu Mộng Sơn (vì mấy vị hảo bằng hữu thêm chương 2)
 • #172: Tri Vi Giới (là to lớn chống đỡ mấy vị Đại Minh hảo hữu thêm chương 3)
 • #173: Cấm chế (vì Tiểu Mao Bá Bá thêm chương 1)
 • #174: Hậu chiêu (vì Tiểu Mao Bá Bá thêm chương 2)
 • #175: Chặn giết (vì Tiểu Mao Bá Bá thêm chương 3)
 • #176: Giương đông kích tây
 • #177: Cướp đoạt
 • #178: Ác Niệm Sát Cốt (vì Đại Minh Hợi Tử Sửu thêm chương thứ 1)
 • #179: Cửu Vĩ Yêu Hồ (vì Đại Minh Hợi Tử Sửu thêm chương thứ 2)
 • #180: Lưu Vân bản ngã (vì Đại Minh Hợi Tử Sửu thêm chương thứ 3)
 • #181: Thần Mộc Phường
 • #182: Điều khiển
 • #183: Huyết Thần Chú
 • #184: Đắc thủ
 • #185: Ly biệt
 • #186: Đổi lại
 • #187: Bổ thiên hữu thuật (vì minh hữu Wazlj thêm chương 1)
 • #188: Huyền Cơ Quan (vì minh hữu Wazlj thêm chương 2)
 • #189: Lợi ích rất nhiều (vì minh hữu Wazlj thêm chương 3)
 • #190: Yên Vũ Trọng Lâu
 • #191: Đông Phong Quan
 • #192: Dao động
 • #193: Mưu tính từng bước
 • #194: Xuất hành (thượng)
 • #195: Xuất hành (hạ)
 • #196: Không khách khí
 • #197: Kéo đi
 • #198: Kích động (vì Minh Chủ Yên Vũ Giang Nam thêm chương 1)
 • #199: Thu thập (vì Minh Chủ Yên Vũ Giang Nam thêm chương 2)
 • #200: Đổ ước (vì Minh Chủ Yên Vũ Giang Nam thêm chương 3)
 • #201: Nghiệm thi
 • #202: Phân tích
 • #203: Có mục đích khác
 • #204: Đông Sứ bí mật
 • #205: Mục tiêu có giá trị nhất
 • #206: Tử Giới Dung Lô
 • #207: Linh Lung Tháp (thượng)
 • #208: Linh Lung Tháp (hạ)
 • #209: Hãm hại
 • #210: Diệt môn
 • #211: Cơ mật
 • #212: Lưu ly châu
 • #213: Luyện hóa
 • #214: Đông sứ bí mật
 • #215: Điều lệnh
 • #216: Sương vũ
 • #217: Pháp ngoại chi địa (vùng đất ngoài vòng pháp luật)
 • #218: Vô pháp chi quy
 • #219: Vô Thiên Thành
 • #220: Lôi xuống nước
 • #221: Lập phái
 • #222: Tham lam
 • #223: Nhằm vào tính toán
 • #224: Tạo Hóa Thần Tọa
 • #225: La Hầu chi huyết
 • #226: Thư Vô Ninh
 • #227: Lâm Đà Tử
 • #228: Khai sát
 • #229: Chiến Cửu Phong
 • #230: Hỗn nguyên tán
 • #231: Tấn thăng
 • #232: Thường Vũ Yên đến
 • #233: Bóc trần
 • #234: Gặp lại
 • #235: Phù lục chi đạo
 • #236: Đạo tắc cộng hưởng
 • #237: Quang độn
 • #238: Sa binh
 • #239: Một đợt tiếp một đợt
 • #240: Tôi luyện
 • #241: Hắc Nghễ
 • #242: Sát Vân Phong Bạo
 • #243: Hết thảy đều là đạo
 • #244: Tuyệt vân chi yêu
 • #245: Kinh cức
 • #246: Bí ẩn môn hộ
 • #247: Bí đạo
 • #248: Chưởng khống
 • #249: Linh dược (vì Đại Minh ‘nhiều như vậy lưu luyến’ thêm chương 1)
 • #250: Huyễn trận (thượng)(vì Đại Minh Na Yêu Đa Lưu Luyến thêm chương 2)
 • #251: Huyễn trận (trung)
 • #252: Huyễn trận (hạ)
 • #253: Bọ ngựa bắt ve
 • #254: Chim sẻ đằng sau
 • #255: Diều hâu tại thượng
 • #256: Chứng đạo chi cục
 • #257: Tuyệt Diệt Thiên Sát
 • #258: Mảnh vỡ nguyên thần
 • #259: Mười năm
 • #260: Tâm sự khó nói
 • #261: Bồi dưỡng
 • #262: Đi Đông cảnh
 • #263: Ngọc Lưu Sương
 • #264: Lùng bắt
 • #265: Vô khổng bất nhập
 • #266: Gặp mặt
 • #267: Ma Uyên kẽ nứt
 • #268: Xuống núi
 • #269: Tham Tinh
 • #270: Tham Tinh
 • #271: Phong Ma Vũ
 • #272: Dịch quốc vương đình
 • #273: Ngộ đạo
 • #274: Ngũ hoặc đại thành
 • #275: Yêu hồ
 • #276: Hội đấu giá
 • #277: Vũ Thiên Tầm
 • #278: Linh hồ tinh huyết
 • #279: Vô Định Mộc
 • #280: Tử giới pháp châu
 • #281: U Minh Ma Ngục
 • #282: Đục nước béo cò (thượng)
 • #283: Đục nước béo cò (trung)
 • #284: Đục nước béo cò (hạ)
 • #285: Một bước lên trời
 • #286: Bỏ chạy
 • #287: Xoắn xuýt (cho Manh Chủ Túy Mộng Giang Nam thêm một canh)
 • #288: Mỗi bên tính toán (cho Manh Chủ Túy Mộng Giang Nam thêm canh hai)
 • #289: Tiết lộ
 • #290: Thông báo phim online
 • #291: Ám tử
 • #292: Xá tử
 • #293: Xướng tác câu giai
 • #294: Dẫn hướng bước kế tiếp
 • #295: Yên Vũ Lâu mật mưu
 • #296: Đại đạo khả truyền
 • #297: Ác sát
 • #298: Bức cung
 • #299: Sớm phát động
 • #300: Ma Uyên bạo phát
 • #301: Điều động (thượng)
 • #302: Điều động (hạ)
 • #303: Ta nhớ kỹ ngươi rồi
 • #304: Cứu người
 • #305: Thu lấy (thượng)
 • #306: Thu lấy (hạ)
 • #307: Chạy trốn
 • #308: Luyện Ngục Ma Đàn
 • #309: Đạo tại kỳ thân
 • #310: Đạt thành giao dịch
 • #311: Trở về
 • #312: Đột phi mãnh tiến
 • #313: Nhiệm vụ mới
 • #314: Long hấp thủy
 • #315: Động Thiên
 • #316: Vong Tình Thiên Tôn
 • #317: Kịch chiến (thượng)
 • #318: Kịch chiến (hạ)
 • #319: Nhập linh
 • #320: Tiệt thiên bí mật
 • #321: Nhược điểm
 • #322: Ma thần
 • #323: Quy hàng
 • #324: La Hầu vận mệnh
 • #325: Chiêu nạp
 • #326: Nhẹ nhõm giải quyết
 • #327: Sự an bài của vận mệnh
 • #328: Đánh cược
 • #329: Kết thúc
 • #330: Đệ khuyết
 • #331: Xuất hành
 • #332: Trù tính (thượng)
 • #333: Trù tính (hạ)
 • #334: Bán đứng
 • #335: Thất Sát môn nhân
 • #336: Đọ đao
 • #337: Thăng hoa
 • #338: Chiến Đạo Thư
 • #339: Thúy Ngọc U Cảnh
 • #340: Cạm bẫy
 • #341: Kích sát
 • #342: Ngươi lừa ta gạt
 • #343: Ly Hồn Chi Cấm
 • #344: Lại vào u cảnh (thượng)
 • #345: Lại vào u cảnh (hạ)
 • #346: Cực Đạo Việt
 • #347: Phản phục hoành khiêu (thượng)
 • #348: Phản phục hoành khiêu (trung)
 • #349: Phản phục hoành khiêu (hạ)
 • #350: Hoa Dương Tông
 • #351: Tỏa không phong cấm
 • #352: Rung chuyển
 • #353: Vương đối vương
 • #354: Ngũ vương tụ hội
 • #355: Thiên Sát
 • #356: Tai ách cùng khí vận
 • #357: Tịch Diệt
 • #358: Tình duyên
 • #359: Cướp lấy
 • #360: Trưởng bối
 • #361: Thiên Cơ cố giao
 • #362: Hồi cung
 • #363: Thánh nhân
 • #364: Lan đến
 • #365: Nguyên từ
 • #366: Lộ tại dưới chân
 • #367: Đại đạo bất giản
 • #368: Người cùng tự nhiên
 • #369: Vạn Tiên Tông
 • #370: Song Long Sơn Nhân
 • #371: Viện binh
 • #372: Lâm Lang Thiên
 • #373: Ngũ Hoàn truy đến
 • #374: Ám chỉ
 • #375: Mật mưu
 • #376: Mật mưu
 • #377: Nhiếp Hồng Thường
 • #378: Nguyên từ bí mật
 • #379: Giết tới
 • #380: Đột phá
 • #381: Mở ra
 • #382: Luyện hóa
 • #383: Dao động (thượng)
 • #384: Dao động (trung)
 • #385: Dao động (hạ)
 • #386: Đột biến
 • #387: Giá họa
 • #388: Ác chiến (thượng)
 • #389: Ác chiến (trung)
 • #390: Ác chiến (hạ)
 • #391: Chiến Vô Cấu (thượng)
 • #392: Chiến Vô Cấu (hạ)
 • #393: Nguyên từ thạch
 • #394: Ma hóa
 • #395: Giao dịch
 • #396: Truy sát
 • #397: Cưỡng bức
 • #398: Đại cục
 • #399: Chuyển đạo
 • #400: Mai phục
 • #401: Thỉnh quân nhập úng (Mời ngài vào rọ)
 • #402: Thần thức khác thường
 • #403: Yên vũ chi huyễn
 • #404: Phản bội
 • #405: Bốc lên
 • #406: Hấp thu
 • #407: Tạo Hóa
 • #408: Nguy cơ đã hiện
 • #409: Lôi Vô Tâm
 • #410: Cảnh báo
 • #411: Hiến kế
 • #412: Liên hợp
 • #413: Thiên Lao
 • #414: Cách cục
 • #415: Tấn thăng
 • #416: Diêu Quang Kính Các
 • #417: Sách cổ
 • #418: Mưu nghịch
 • #419: Bách gia liên minh
 • #420: Cự Ma Khôi
 • #421: Cái chết của Song Long
 • #422: Diệt Thần Nỗ (thượng)
 • #423: Diệt Thần Nỗ (hạ)
 • #424: Hậu chiêu chân chính
 • #425: Tuyền Cơ đạo cảnh
 • #426: Trá
 • #427: Tranh cướp (thượng)
 • #428: Tranh cướp (trung)
 • #429: Tranh cướp (hạ)
 • #430: Quần ẩu
 • #431: Lại một cái tự bạo
 • #432: Đạo cảnh Phi Thăng
 • #433: Khống chế chi pháp
 • #434: Lưu Thương
 • #435: Thế cục (thượng)
 • #436: Thế cục (hạ)
 • #437: Mật nghị
 • #438: Trở lại đạo cảnh
 • #439: Phá cục
 • #440: Khí linh
 • #441: Bố trí lại
 • #442: Bế quan
 • #443: Cái tròng
 • #444: Trắng đen ăn sạch
 • #445: Đêm trước đại chiến
 • #446: Gánh nặng
 • #447: Lập công
 • #448: Lai chi tắc chiến
 • #449: Đơn đả độc đấu (thượng)
 • #450: Đơn đả độc đấu (trung)
 • #451: Đơn đả độc đấu (hạ)
 • #452: Truyền
 • #453: Công huân
 • #454: Nhiệm vụ mục tiêu
 • #455: Chủng quang
 • #456: Tiềm nhập
 • #457: Cướp đoạt hôi phi yên diệt
 • #458: Thay thế
 • #459: Chiến tốt
 • #460: Hạch tâm
 • #461: Long giáp vệ
 • #462: Món ăn khai vị
 • #463: Gọi về
 • #464: Dung Đạo
 • #465: Hoài nghi
 • #466: Dụ địch
 • #467: Hám sơn chi uy
 • #468: Quỷ dị (thượng)
 • #469: Quỷ dị (hạ)
 • #470: Quái dị
 • #471: Tà đạo
 • #472: Dung hợp (thượng)
 • #473: Dung hợp (hạ)
 • #474: Xoay chuyển chiến cuộc
 • #475: Thánh Nhân Lâm Thế
 • #476: Nghi hoặc
 • #477: Lần nữa bế quan
 • #478: Nghi điểm trọng trọng
 • #479: Truy tra (1)
 • #480: Truy tra (2)
 • #481: Truy tra (3)
 • #482: Truy tra (4)
 • #483: Truy tra (5)
 • #484: Chặn giết (thượng)
 • #485: Chặn giết (trung)
 • #486: Chặn giết (hạ)
 • #487: Đầu hàng
 • #488: Mâu thuẫn trọng trọng
 • #489: Lôi kéo
 • #490: Vĩ thanh
 • #491: Vạn Hoa Cốc (thượng)
 • #492: Vạn Hoa Cốc (hạ)
 • #493: Gặp mặt
 • #494: Việt Vãn Tiêu
 • #495: Cửu tiêu vân động
 • #496: Thiên Tàm
 • #497: Phá giải
 • #498: Tài Quyết Thần Trận
 • #499: Ba tầng khốn cảnh (thượng)
 • #500: Ba tầng khốn cảnh (trung)
 • #501: Ba tầng khốn cảnh (hạ)
 • #502: Biệt khi phụ lão thực nhân
 • #503: Nội đấu
 • #504: Mảnh vỡ
 • #505: Mộc Khôi Bát Tổ
 • #506: Bí hỏa
 • #507: Tẩy Tâm Trì
 • #508: Đổi trắng thay đen (thượng)
 • #509: Đổi trắng thay đen (trung)
 • #510: Đổi trắng thay đen (hạ)
 • #511: Thỉnh quân nhập úng
 • #512: Thượng báo
 • #513: Chiến cái sảng khoái (thượng)
 • #514: Chiến cái sảng khoái (hạ)
 • #515: Trước khi rời đi
 • #516: Thực chuy
 • #517: Tuyệt mật
 • #518: Thả ra lòng dạ
 • #519: Đào hoa
 • #520: Thần Cơ Thư Sinh
 • #521: Khiên Cơ Nghĩ
 • #522: Thời cuộc
 • #523: Phiền phức tiếp sau đó (thượng)
 • #524: Phiền phức tiếp sau đó (hạ)
 • #525: Kéo
 • #526: Nghênh tiếp (thượng)
 • #527: Nghênh tiếp (hạ)
 • #528: Đàm phán (1)
 • #529: Đàm phán (2)
 • #530: Đàm phán (3)
 • #531: Đàm phán (4)
 • #532: Đàm phán (5)
 • #533: Thăng chức (thượng)
 • #534: Thăng chức (hạ)
 • #535: Dẫn dắt
 • #536: Thiên nhân nhất thể
 • #537: Nguyên thần dị động
 • #538: Dùng người
 • #539: Công tư lưỡng tiện
 • #540: Hàn Đàm Hoa
 • #541: Phường thị mở cửa
 • #542: Nhan Tiểu Bảo
 • #543: Luyện hóa
 • #544: Điểm hóa
 • #545: Bạo nộ
 • #546: Thạch nhân dị tượng
 • #547: Truy tra
 • #548: Tuyệt tình
 • #549: Buông tay
 • #550: Quyết đoán
 • #551: Cầu tồn trong kẽ hở
 • #552: Áp chế
 • #553: Bạch Sương chi chiến
 • #554: Khó tuyệt
 • #555: Phản tướng (thượng)
 • #556: Phản tướng (hạ)
 • #557: Tuyết Thần Chú
 • #558: Chiến Vô Mục (thượng)
 • #559: Chiến Vô Mục (trung)
 • #560: Chiến Vô Mục (hạ)
 • #561: Khiêu chiến
 • #562: Đổ ước
 • #563: Nháo tràng
 • #564: Mua vui
 • #565: Tự đào hố cho mình
 • #566: Ở lại
 • #567: Trục khách
 • #568: Rung chuyển
 • #569: Tra dấu vết
 • #570: Điều tra (thượng)
 • #571: Điều tra (hạ)
 • #572: Chứng đạo tại thần
 • #573: Xuất thủ
 • #574: Thiên kiếp
 • #575: Thiên Trụ Thụ
 • #576: Vạn Tượng Kiệt Thạch
 • #577: Thiên đạo ngũ hành
 • #578: Vô thiên chi thế
 • #579: Ăn quả đắng
 • #580: Trở mặt
 • #581: Vận mệnh vô thường
 • #582: Bạo phát
 • #583: Trực nam
 • #584: Có lý có cứ
 • #585: Tự tin bỗng dưng mà đến
 • #586: Ước đàm luận
 • #587: Không chịu trách nhiệm
 • #588: Bản tính
 • #589: Tử Lão
 • #590: Rốt cục động thủ rồi
 • #591: Loạn chiến (1)
 • #592: Loạn chiến (2)
 • #593: Loạn chiến (3)
 • #594: Loạn chiến (4)
 • #595: Loạn chiến (5)
 • #596: Loạn chiến (6)
 • #597: Đại cục đã định
 • #598: Tri Vi Giới
 • #599: Thế giới thay đổi rồi
 • #600: Kết thúc
 • #601: Lưu quang phù
 • #602: Ước chiến
 • #603: Đại hiển thần uy
 • #604: Nhân Hoàng Chi Uy
 • #605: Khuất phục
 • #606: Rời đi
 • #607: Ở trên đường
 • #608: Vực Ngoại Thiên Ma
 • #609: Lột xác
 • #610: Sinh tử chuyển hóa
 • #611: Bạch ngưu
 • #612: Yêu giới (thượng)
 • #613: Yêu Giới (hạ)
 • #614: Hư không truy liệp (thượng)
 • #615: Hư không truy liệp (hạ)
 • #616: Thiên Khiển Chi Quang
 • #617: Nhân Hoàng
 • #618: Quyết đấu
 • #619: Hỏa giới
 • #620: Quỷ dị
 • #621: Vặn vẹo ý chí
 • #622: Chính phản giới
 • #623: Tinh đồ
 • #624: Quang chi hoàng
 • #625: Thọ Quang Giới
 • #626: Phẫn nộ
 • #627: Đạo cảnh bất hiển
 • #628: Tra xét
 • #629: Lý gia
 • #630: Sào Quân Hải
 • #631: Quang chi huyết mạch
 • #632: Lập giáo
 • #633: Hữu giáo vô loại
 • #634: Tới liền đánh
 • #635: Đánh xong hãy nói
 • #636: Quang Hoàng tái hiện
 • #637: Nghịch Đạo Thạch
 • #638: Thiên quyến
 • #639: Đào sạch rồi đi
 • #640: Có thương có lượng
 • #641: Quang chi bố đạo
 • #642: Hung hiểm
 • #643: Càn khôn đảo ngược
 • #644: Phân thần chuyển sinh (thượng)
 • #645: Phân thần chuyển sinh (hạ)
 • #646: Sinh mà bất phàm
 • #647: Tiên nhân nhìn trúng
 • #648: Tam gả
 • #649: Gặp nạn
 • #650: Phân thần
 • #651: Đùa cợt
 • #652: Gia vô ninh nhật
 • #653: Quy củ
 • #654: Vô Thượng Đạo
 • #655: Khiêu chiến sắp tới
 • #656: Lang Thiên Quân
 • #657: Nghê Hồng Tiên Tử
 • #658: Lang Diệt
 • #659: Lượng kiếm
 • #660: Hiên Viên
 • #661: Ta là thiên tài
 • #662: Cải tiến
 • #663: Nhiệm vụ
 • #664: Miếu sơn thần
 • #665: Kính Xuyên Thạch
 • #666: Song quỷ
 • #667: Khoáng Vân Hậu
 • #668: Chủng thuật
 • #669: Tấn thăng
 • #670: Đạo chủng
 • #671: Truyền đạo
 • #672: Sơn Trung Khách
 • #673: Tam Mục Thần Quân
 • #674: Các hữu trưởng thành
 • #675: Kiên định tự ngã
 • #676: Thông linh thể chất
 • #677: Đánh đau Giang Lăng
 • #678: Lựa chọn (thượng)
 • #679: Lựa chọn (hạ)
 • #680: Quần tu đến
 • #681: Trộm đạo
 • #682: Quần ma loạn vũ
 • #683: Áp chế
 • #684: Chứng đạo tại tâm (thượng)
 • #685: Chứng đạo tại tâm (hạ)
 • #686: Thánh nhân chi đạo
 • #687: Thiếu tú tái
 • #688: Đều có an bài
 • #689: Thiếu tú tái (một)
 • #690: Thiếu tú tái (hai)
 • #691: Thiếu tú tái (ba)
 • #692: Thiếu tú tái (bốn)
 • #693: Thiếu tú tái (năm)
 • #694: Thiếu tú tái (sáu)
 • #695: Thiếu tú tái (bảy)
 • #696: Thiếu tú tái (tám)
 • #697: Thiếu tú tái (chín)
 • #698: Thiếu tú tái (mười)
 • #699: Thiếu tú tái (mười một)
 • #700: Lựa chọn
 • #701: Hậu hoạn
 • #702: Cực Quang Đảo
 • #703: Dân tâm bất khả dụng
 • #704: Hành Lang Phán Quyết
 • #705: Xâm lấn (thượng)
 • #706: Xâm lấn (trung)
 • #707: Xâm lấn (hạ)
 • #708: Quỷ Vực (*Gian trá)
 • #709: Sửa chữa quy tắc
 • #710: Phản kích
 • #711: Đông bôn tây bào
 • #712: Đẩu Chuyển Tinh Di
 • #713: Câu diệt thần quang
 • #714: Đùa bỡn Niết Bàn
 • #715: Ước đấu
 • #716: Ngươi lừa ta gạt
 • #717: Giương đông kích tây
 • #718: Tiến thối lưỡng nan
 • #719: Lâm trận phản chiến
 • #720: Khí vận chi tử
 • #721: Ma Ngục Sa La
 • #722: Khí vận chi thương
 • #723: Trộm Thiên Cơ
 • #724: Phát triển
 • #725: Tân tình huống
 • #726: Nuôi heo
 • #727: Tự cho là đúng
 • #728: Hạo Nhiên Chính Khí
 • #729: Khổ Lâm Tịnh Thổ
 • #730: Gặp lại lão bằng hữu
 • #731: Lão lại
 • #732: Giao dịch
 • #733: Hái đào
 • #734: Báo thù bất quá đêm
 • #735: Ác Sát Ma Tổ
 • #736: Mảnh vỡ nguyên thần
 • #737: Bố đạo
 • #738: Chính đạo xâm thực
 • #739: Cường hoành ứng đối
 • #740: Ninh Tiện
 • #741: Nguyệt Hoa Thương Hội (thượng)
 • #742: Nguyệt Hoa Thương Hội (hạ)
 • #743: Tiến vào Hải Châu
 • #744: Thiên Đạo Sát Cục
 • #745: Đã nói không giết người
 • #746: Buộc ngươi nhập ma
 • #747: Mặc kệ cho làm
 • #748: Chuyển cơ
 • #749: Băng diệt
 • #750: Ngông cuồng
 • #751: Người lương thiện
 • #752: Nghị sự
 • #753: Dưỡng ngưu
 • #754: Quần thể trưởng thành
 • #755: Thất dạ
 • #756: Giao lưu
 • #757: Cầu viện (thượng)
 • #758: Cầu viện (trung)
 • #759: Cầu viện (hạ)
 • #760: Kim sa
 • #761: Tham lam
 • #762: Uy năng vô hạn (thượng)
 • #763: Uy năng vô hạn (trung)
 • #764: Uy năng vô hạn (hạ)
 • #765: Cứu Tử Cực
 • #766: Phương pháp phá giải
 • #767: Bất phá bất lập
 • #768: Phá rồi lại lập
 • #769: Mưu sự tại thiên
 • #770: Thành sự tại nhân
 • #771: Bí cảnh
 • #772: Kế hoạch nhìn như thuận lợi
 • #773: Đại đạo thần binh
 • #774: Thiên Đạo thử thách
 • #775: Một tia sinh cơ
 • #776: Mục đích của Bàn Xà (thượng)
 • #777: Mục đích của Bàn Xà (trung)
 • #778: Mục đích của Bàn Xà (hạ)
 • #779: Đối kháng Thánh Tôn (thượng)
 • #780: Đối kháng Thánh Tôn (hạ)
 • #781: Thì chi tại ngã (thời gian đứng về phía ta)
 • #782: Thời gian không chờ ta
 • #783: Bán đứng
 • #784: Trảm thần (thượng)
 • #785: Trảm thần (trung)
 • #786: Trảm thần (hạ)
 • #787: Niết Bàn tử sĩ
 • #788: Đại nho
 • #789: Bắt cóc
 • #790: Trấn áp
 • #791: Ám tử
 • #792: Nhập giới
 • #793: Ninh Dạ chung cực chi lộ
 • #794: Đại chiến sắp nổ
 • #795: Tứ hải tương phù (trợ)
 • #796: Tiên chiến (1)
 • #797: Tiên chiến (2)
 • #798: Tiên chiến (3)
 • #799: Tiên chiến (4)
 • #800: Lính đánh thuê tiên giới (thượng)
 • #801: Lính đánh thuê tiên giới (trung)
 • #802: Lính đánh thuê tiên giới (hạ)
 • #803: Các hiển kỳ năng
 • #804: Liều chết một kích (thượng)
 • #805: Liều chết một kích (hạ)
 • #806: Lưỡng nghi hắc bạch
 • #807: Đầu hàng
 • #808: Cửu trọng lôi kiếp
 • #809: Tấn thăng Nhân Hoàng
 • #810: Vạn Tiên Kỳ (thượng)
 • #811: Vạn Tiên Kỳ (hạ)
 • #812: Anh Hùng Hội
 • #813: Trùng kích thượng giới (thượng)
 • #814: Trùng kích thượng giới (hạ)
 • #815: Làm chủ
 • #816: Chỉnh đốn (thượng)
 • #817: Chỉnh đốn (hạ)
 • #818: Phạt ngươi bế quan
 • #819: Thông đạo (thượng)
 • #820: Thông đạo (hạ)
 • #821: Rõ ràng tương lai
 • #822: Tái khởi biến cố
 • #823: Tiếp đơn
 • #824: Thần đạo
 • #825: Thôn phệ
 • #826: Lai lịch của Giang Tiểu Phàm
 • #827: Ngỗ nghịch
 • #828: Nhất nhân phiên thiên
 • #829: Lật đổ
 • #830: Lần nữa ma xâm
 • #831: Lấy lui làm tiến (thượng)
 • #832: Lấy lui làm tiến (hạ)
 • #833: Xuất quan báo thù
 • #834: Đạo cảnh đối kháng
 • #835: Bàn Xà xuất thủ
 • #836: Trảm ma nghiệp (thượng)
 • #837: Trảm ma nghiệp (trung)
 • #838: Trảm ma nghiệp (hạ)
 • #839: Tiêu sái rời đi
 • #840: Vân du (một)
 • #841: Vân du (hai)
 • #842: Vân du (ba)
 • #843: Vân du (bốn)
 • #844: Vân du (năm)
 • #845: Vân du (sáu)
 • #846: Vân du (bảy)
 • #847: Quan Tinh Tử
 • #848: Thiên đạo sắp vong
 • #849: Thiên đạo do lai
 • #850: Tổ ong vũ trụ
 • #851: Minh Tâm Đạo Chủ (thượng)
 • #852: Minh Tâm Đạo Chủ (hạ)
 • #853: Khởi điểm tức chung điểm
 • #854: Tổ sư trở về
 • #855: Trường Thanh chi bí (thượng)
 • #856: Trường Thanh chi bí (trung)
 • #857: Trường Thanh chi bí (hạ)
 • #858: Tiêu vong
 • #859: Hữu ngã vô Ninh
 • #860: Dạ
 • #861: Tiến hóa
 • #862: Hỗn độn thị dã
 • #863: Ám Ma lãnh chúa
 • #864: Dạ Nham lãnh chúa
 • #865: Tầm tung
 • #866: Xâm lấn
 • #867: Hoa nở hoa tàn (thượng)
 • #868: Hoa nở hoa tàn (hạ)
 • #869: Trưởng thành (thượng)
 • #870: Trưởng thành (hạ)
 • #871: Hỗn độn lai tập (thượng)
 • #872: Hỗn độn lai tập (trung)
 • #873: Hỗn độn lai tập (hạ)
 • #874: Nhân gian không đáng
 • #875: Bánh răng (thượng)
 • #876: Bánh răng (hạ)
 • #877: Sắp tới tận cùng
 • #878: Đi tới căn nguyên
 • #879: Thiên đạo tiên cảnh (thượng)
 • #880: Thiên Đạo Tiên Cảnh (hạ)
 • #881: Thiên đạo do lai (thượng)
 • #882: Thiên đạo do lai (hạ)
 • #883: Hữu Thư Vô Ninh
 • #884: Càn khôn nghịch chuyển
 • #885: Kết thúc
 • #886: Cảm nghĩ sách mới
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Bắc Thương Tiên Lộ

TiKay

Sơn Dã Nhàn Vân

TiKay

Khắc Kim Thành Tiên

TiKay

Tung Hoành Chư Thiên Võ Giả

TiKay

Đan Lô

TiKay

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

TiKay

Leave a Reply