Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám

Trời Nắng Gặp Mưa To

Giới giải trí tổng tài Lam Diệu Dương khí phách mà đem xông vào hắn phòng nữ nghệ sĩ ném đi ra ngoài!

Tưởng bò giường? Tưởng tiềm quy tắc? Toàn bộ không có cửa đâu!

Một màn này vừa lúc bị paparazzi chụp đến.

108 tuyến giới giải trí tiểu manh tân Nghê Lam từ đây gièm pha xuất đạo! Đỏ!

Nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng làm cái gì? Nghê Lam nghiêm túc hỏi.

Lam Diệu Dương liền ha hả, tai nạn xe cộ? Mất trí nhớ? Này ngạnh muốn hay không như vậy cũ kỹ.

Từ từ, tình huống không đúng.

Theo dõi, ám võng, mưu sát, này kịch bản so mất trí nhớ kích thích nhiều.

Hơn nữa cô nương này hảo đáng yêu a!

Lam Diệu Dương hối hận, không nên ném nàng đi ra ngoài, lại muốn đuổi theo nhưng không dễ dàng!

Lam Diệu Dương ôm tiền bao truy ở khiêng thương Nghê Lam phía sau: Ta muốn tiền có tiền, muốn người có người, ta còn ái xem trinh thám phiến!

Đây là cái có giới giải trí nguyên tố tra án văn.

Tag: Hoan hỉ oan gia giới giải trí huyền nghi trinh thám

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Minh Nguyệt Thính Phong
 •  Chương: /184
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0001.mp32020-02-17 13:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0002.mp32020-02-17 13:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0003.mp32020-02-17 13:12
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0004.mp32020-02-17 13:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0005.mp32020-02-17 13:15
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0006.mp32020-02-17 13:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0007.mp32020-02-17 13:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0008.mp32020-02-17 13:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0009.mp32020-02-17 13:19
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0010.mp32020-02-17 13:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0011.mp32020-02-17 13:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0012.mp32020-02-17 13:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0013.mp32020-02-17 13:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0014.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0015.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0016.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0017.mp32020-02-17 13:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0018.mp32020-02-17 13:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0019.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0020.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0021.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0022.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0023.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0024.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0025.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0026.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0027.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0028.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0029.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0030.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0031.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0032.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0033.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0034.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0035.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0036.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0037.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0038.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0039.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0040.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0041.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0042.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0043.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0044.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0045.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0046.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0047.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0048.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0049.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0050.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0051.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0052.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0053.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0054.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0055.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0056.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0057.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0058.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0059.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0060.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0061.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0062.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0063.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0064.mp32020-02-17 13:38
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0065.mp32020-02-17 13:38
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0066.mp32020-02-17 13:40
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0067.mp32020-02-17 13:41
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0068.mp32020-02-17 13:43
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0069.mp32020-02-17 13:43
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0070.mp32020-02-17 13:44
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0071.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0072.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0073.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0074.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0075.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0076.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0077.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0078.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0079.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0080.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0081.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0082.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0083.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0084.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0085.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0086.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0087.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0088.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0089.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0090.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0091.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0092.mp32020-02-17 13:50
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0093.mp32020-02-17 13:50
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0094.mp32020-02-17 13:51
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0095.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0096.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0097.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0098.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0099.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0100.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0101.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0102.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0103.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0104.mp32020-02-17 13:55
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0105.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0106.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0107.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0108.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0109.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0110.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0111.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0112.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0113.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0114.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0115.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0116.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0117.mp32020-02-17 13:59
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0118.mp32020-02-17 14:01
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0119.mp32020-02-17 14:01
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0120.mp32020-02-17 14:02
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0121.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0122.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0123.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0124.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0125.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0126.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0127.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0128.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0129.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0130.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0131.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0132.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0133.mp32020-02-17 14:07
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0134.mp32020-02-17 14:07
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0135.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0136.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0137.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0138.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0139.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0140.mp32020-02-17 14:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0141.mp32020-02-17 14:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0142.mp32020-02-17 14:10
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0143.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0144.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0145.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0146.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0147.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0148.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0149.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0150.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0151.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0152.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0153.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0154.mp32020-02-17 14:15
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0155.mp32020-02-17 14:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0156.mp32020-02-17 14:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0157.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0158.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0159.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0160.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0161.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0162.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0163.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0164.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0165.mp32020-02-17 14:19
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0166.mp32020-02-17 14:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0167.mp32020-02-17 14:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0168.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0169.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0170.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0171.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0172.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0173.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0174.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0175.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0176.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0177.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0178.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0179.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0180.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0181.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0182.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0183.mp32020-02-17 14:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0184.mp32020-02-17 14:26
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Vô Hạn Sinh Tồn Phó Bản

THUYS♥️

Thịnh Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

THUYS♥️

Thần Y Hạ Đường Phi

THUYS♥️

Leave a Reply