Hài HướcHiện ĐạiNgôn TìnhTrinh Thám

Trời Nắng Gặp Mưa To

Giới giải trí tổng tài Lam Diệu Dương khí phách mà đem xông vào hắn phòng nữ nghệ sĩ ném đi ra ngoài!

Tưởng bò giường? Tưởng tiềm quy tắc? Toàn bộ không có cửa đâu!

Một màn này vừa lúc bị paparazzi chụp đến.

108 tuyến giới giải trí tiểu manh tân Nghê Lam từ đây gièm pha xuất đạo! Đỏ!

Nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng làm cái gì? Nghê Lam nghiêm túc hỏi.

Lam Diệu Dương liền ha hả, tai nạn xe cộ? Mất trí nhớ? Này ngạnh muốn hay không như vậy cũ kỹ.

Từ từ, tình huống không đúng.

Theo dõi, ám võng, mưu sát, này kịch bản so mất trí nhớ kích thích nhiều.

Hơn nữa cô nương này hảo đáng yêu a!

Lam Diệu Dương hối hận, không nên ném nàng đi ra ngoài, lại muốn đuổi theo nhưng không dễ dàng!

Lam Diệu Dương ôm tiền bao truy ở khiêng thương Nghê Lam phía sau: Ta muốn tiền có tiền, muốn người có người, ta còn ái xem trinh thám phiến!

Đây là cái có giới giải trí nguyên tố tra án văn.

Tag: Hoan hỉ oan gia giới giải trí huyền nghi trinh thám

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Minh Nguyệt Thính Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0001.mp32020-02-17 13:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0002.mp32020-02-17 13:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0003.mp32020-02-17 13:12
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0004.mp32020-02-17 13:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0005.mp32020-02-17 13:15
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0006.mp32020-02-17 13:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0007.mp32020-02-17 13:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0008.mp32020-02-17 13:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0009.mp32020-02-17 13:19
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0010.mp32020-02-17 13:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0011.mp32020-02-17 13:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0012.mp32020-02-17 13:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0013.mp32020-02-17 13:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0014.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0015.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0016.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0017.mp32020-02-17 13:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0018.mp32020-02-17 13:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0019.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0020.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0021.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0022.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0023.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0024.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0025.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0026.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0027.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0028.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0029.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0030.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0031.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0032.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0033.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0034.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0035.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0036.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0037.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0038.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0039.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0040.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0041.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0042.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0043.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0044.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0045.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0046.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0047.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0048.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0049.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0050.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0051.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0052.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0053.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0054.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0055.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0056.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0057.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0058.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0059.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0060.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0061.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0062.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0063.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0064.mp32020-02-17 13:38
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0065.mp32020-02-17 13:38
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0066.mp32020-02-17 13:40
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0067.mp32020-02-17 13:41
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0068.mp32020-02-17 13:43
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0069.mp32020-02-17 13:43
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0070.mp32020-02-17 13:44
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0071.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0072.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0073.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0074.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0075.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0076.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0077.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0078.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0079.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0080.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0081.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0082.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0083.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0084.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0085.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0086.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0087.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0088.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0089.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0090.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0091.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0092.mp32020-02-17 13:50
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0093.mp32020-02-17 13:50
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0094.mp32020-02-17 13:51
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0095.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0096.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0097.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0098.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0099.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0100.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0101.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0102.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0103.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0104.mp32020-02-17 13:55
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0105.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0106.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0107.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0108.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0109.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0110.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0111.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0112.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0113.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0114.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0115.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0116.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0117.mp32020-02-17 13:59
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0118.mp32020-02-17 14:01
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0119.mp32020-02-17 14:01
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0120.mp32020-02-17 14:02
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0121.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0122.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0123.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0124.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0125.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0126.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0127.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0128.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0129.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0130.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0131.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0132.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0133.mp32020-02-17 14:07
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0134.mp32020-02-17 14:07
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0135.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0136.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0137.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0138.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0139.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0140.mp32020-02-17 14:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0141.mp32020-02-17 14:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0142.mp32020-02-17 14:10
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0143.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0144.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0145.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0146.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0147.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0148.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0149.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0150.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0151.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0152.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0153.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0154.mp32020-02-17 14:15
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0155.mp32020-02-17 14:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0156.mp32020-02-17 14:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0157.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0158.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0159.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0160.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0161.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0162.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0163.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0164.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0165.mp32020-02-17 14:19
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0166.mp32020-02-17 14:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0167.mp32020-02-17 14:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0168.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0169.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0170.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0171.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0172.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0173.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0174.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0175.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0176.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0177.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0178.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0179.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0180.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0181.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0182.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0183.mp32020-02-17 14:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0184.mp32020-02-17 14:26
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

THUYS♥️

Thú Vị Linh Hồn Hai Trăm Nhiều Cân

THUYS♥️

Đại Đường Chi Bắt Đầu Cử Báo Lý Nhị Tạo Phản

TiKay

Kinh Tủng Trò Chơi Heo Đồng Đội Mỗi Ngày Đều Ở Lật Xe

TiKay

Đệ Tứ Thị Giác

TiKay

Trò Chơi Có Độc [ Tổng Anh Mỹ ]

THUYS♥️

Leave a Reply