Hài HướcHiện ĐạiNgôn TìnhTrinh Thám

Trời Nắng Gặp Mưa To

Giới giải trí tổng tài Lam Diệu Dương khí phách mà đem xông vào hắn phòng nữ nghệ sĩ ném đi ra ngoài!

Tưởng bò giường? Tưởng tiềm quy tắc? Toàn bộ không có cửa đâu!

Một màn này vừa lúc bị paparazzi chụp đến.

108 tuyến giới giải trí tiểu manh tân Nghê Lam từ đây gièm pha xuất đạo! Đỏ!

Nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng làm cái gì? Nghê Lam nghiêm túc hỏi.

Lam Diệu Dương liền ha hả, tai nạn xe cộ? Mất trí nhớ? Này ngạnh muốn hay không như vậy cũ kỹ.

Từ từ, tình huống không đúng.

Theo dõi, ám võng, mưu sát, này kịch bản so mất trí nhớ kích thích nhiều.

Hơn nữa cô nương này hảo đáng yêu a!

Lam Diệu Dương hối hận, không nên ném nàng đi ra ngoài, lại muốn đuổi theo nhưng không dễ dàng!

Lam Diệu Dương ôm tiền bao truy ở khiêng thương Nghê Lam phía sau: Ta muốn tiền có tiền, muốn người có người, ta còn ái xem trinh thám phiến!

Đây là cái có giới giải trí nguyên tố tra án văn.

Tag: Hoan hỉ oan gia giới giải trí huyền nghi trinh thám

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Minh Nguyệt Thính Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0001.mp32020-02-17 13:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0002.mp32020-02-17 13:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0003.mp32020-02-17 13:12
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0004.mp32020-02-17 13:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0005.mp32020-02-17 13:15
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0006.mp32020-02-17 13:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0007.mp32020-02-17 13:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0008.mp32020-02-17 13:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0009.mp32020-02-17 13:19
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0010.mp32020-02-17 13:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0011.mp32020-02-17 13:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0012.mp32020-02-17 13:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0013.mp32020-02-17 13:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0014.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0015.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0016.mp32020-02-17 13:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0017.mp32020-02-17 13:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0018.mp32020-02-17 13:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0019.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0020.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0021.mp32020-02-17 13:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0022.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0023.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0024.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0025.mp32020-02-17 13:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0026.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0027.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0028.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0029.mp32020-02-17 13:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0030.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0031.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0032.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0033.mp32020-02-17 13:27
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0034.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0035.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0036.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0037.mp32020-02-17 13:28
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0038.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0039.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0040.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0041.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0042.mp32020-02-17 13:29
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0043.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0044.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0045.mp32020-02-17 13:30
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0046.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0047.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0048.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0049.mp32020-02-17 13:31
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0050.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0051.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0052.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0053.mp32020-02-17 13:32
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0054.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0055.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0056.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0057.mp32020-02-17 13:33
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0058.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0059.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0060.mp32020-02-17 13:36
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0061.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0062.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0063.mp32020-02-17 13:37
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0064.mp32020-02-17 13:38
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0065.mp32020-02-17 13:38
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0066.mp32020-02-17 13:40
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0067.mp32020-02-17 13:41
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0068.mp32020-02-17 13:43
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0069.mp32020-02-17 13:43
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0070.mp32020-02-17 13:44
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0071.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0072.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0073.mp32020-02-17 13:45
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0074.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0075.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0076.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0077.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0078.mp32020-02-17 13:46
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0079.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0080.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0081.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0082.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0083.mp32020-02-17 13:47
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0084.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0085.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0086.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0087.mp32020-02-17 13:48
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0088.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0089.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0090.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0091.mp32020-02-17 13:49
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0092.mp32020-02-17 13:50
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0093.mp32020-02-17 13:50
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0094.mp32020-02-17 13:51
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0095.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0096.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0097.mp32020-02-17 13:52
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0098.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0099.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0100.mp32020-02-17 13:53
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0101.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0102.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0103.mp32020-02-17 13:54
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0104.mp32020-02-17 13:55
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0105.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0106.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0107.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0108.mp32020-02-17 13:56
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0109.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0110.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0111.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0112.mp32020-02-17 13:57
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0113.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0114.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0115.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0116.mp32020-02-17 13:58
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0117.mp32020-02-17 13:59
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0118.mp32020-02-17 14:01
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0119.mp32020-02-17 14:01
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0120.mp32020-02-17 14:02
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0121.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0122.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0123.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0124.mp32020-02-17 14:04
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0125.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0126.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0127.mp32020-02-17 14:05
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0128.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0129.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0130.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0131.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0132.mp32020-02-17 14:06
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0133.mp32020-02-17 14:07
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0134.mp32020-02-17 14:07
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0135.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0136.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0137.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0138.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0139.mp32020-02-17 14:08
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0140.mp32020-02-17 14:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0141.mp32020-02-17 14:09
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0142.mp32020-02-17 14:10
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0143.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0144.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0145.mp32020-02-17 14:11
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0146.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0147.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0148.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0149.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0150.mp32020-02-17 14:13
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0151.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0152.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0153.mp32020-02-17 14:14
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0154.mp32020-02-17 14:15
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0155.mp32020-02-17 14:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0156.mp32020-02-17 14:16
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0157.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0158.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0159.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0160.mp32020-02-17 14:17
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0161.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0162.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0163.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0164.mp32020-02-17 14:18
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0165.mp32020-02-17 14:19
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0166.mp32020-02-17 14:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0167.mp32020-02-17 14:20
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0168.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0169.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0170.mp32020-02-17 14:21
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0171.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0172.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0173.mp32020-02-17 14:22
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0174.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0175.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0176.mp32020-02-17 14:23
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0177.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0178.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0179.mp32020-02-17 14:24
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0180.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0181.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0182.mp32020-02-17 14:25
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0183.mp32020-02-17 14:26
 • troi-nang-gap-mua-to-chuong-0184.mp32020-02-17 14:26
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Ở Cựu Thần Du Hí Trung Sắm Vai Npc [ Vô Hạn ]

TiKay

Toàn Cầu Võ Thần

TiKay

Đại Ca

THUYS♥️

Khương Cơ

TiKay

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh : Điệu Thấp Làm Ruộng

THUYS♥️

Leave a Reply