Huyền Huyễn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Võ chi đỉnh phong, dời núi lấp biển, hái sao bắt trăng, nghịch loạn thời không!

Kiếm chi cực cảnh, một kiếm thành đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!

Thiếu niên Lý Phù Trần, ngẫu nhiên đạt được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, tại đây thiên tài như mưa, cường giả như mây thế giới, lấy tay bên trong chi kiếm, đăng lâm tuyệt đỉnh.

Thiên địa cuối cùng cũng có vẫn lạc, ta muốn vĩnh hằng bất hủ.

Converter: ︻ ╦̵̵╤───


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Kiếm Du Thái Hư
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0001.mp32018-07-10 05:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0002.mp32018-07-10 05:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0003.mp32018-07-10 05:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0004.mp32018-07-10 05:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0005.mp32018-07-10 05:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0006.mp32018-07-10 05:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0007.mp32018-07-10 05:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0008.mp32018-07-10 05:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0009.mp32018-07-10 05:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0010.mp32018-07-10 05:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0011.mp32018-07-10 05:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0012.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0013.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0014.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0015.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0016.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0017.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0018.mp32018-07-10 05:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0019.mp32018-07-10 05:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0020.mp32018-07-10 05:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0021.mp32018-07-10 05:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0022.mp32018-07-10 05:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0023.mp32018-07-10 05:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0024.mp32018-07-10 05:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0025.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0026.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0027.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0028.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0029.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0030.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0031.mp32018-07-10 05:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0032.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0033.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0034.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0035.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0036.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0037.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0038.mp32018-07-10 05:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0039.mp32018-07-10 05:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0040.mp32018-07-10 05:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0041.mp32018-07-10 05:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0042.mp32018-07-10 05:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0043.mp32018-07-10 05:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0044.mp32018-07-10 05:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0045.mp32018-07-10 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0046.mp32018-07-10 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0047.mp32018-07-10 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0048.mp32018-07-10 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0049.mp32018-07-10 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0050.mp32018-07-10 05:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0051.mp32018-07-10 05:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0052.mp32018-07-10 05:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0053.mp32018-07-10 05:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0054.mp32018-07-10 05:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0055.mp32018-07-10 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0056.mp32018-07-10 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0057.mp32018-07-10 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0058.mp32018-07-10 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0059.mp32018-07-10 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0060.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0061.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0062.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0063.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0064.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0065.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0066.mp32018-07-10 05:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0067.mp32018-07-10 05:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0068.mp32018-07-10 05:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0069.mp32018-07-10 05:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0070.mp32018-07-10 05:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0071.mp32018-07-10 05:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0072.mp32018-07-10 05:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0073.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0074.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0075.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0076.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0077.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0078.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0079.mp32018-07-10 05:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0080.mp32018-07-10 05:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0081.mp32018-07-10 05:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0082.mp32018-07-10 05:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0083.mp32018-07-10 05:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0084.mp32018-07-10 05:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0085.mp32018-07-10 05:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0086.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0087.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0088.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0089.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0090.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0091.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0092.mp32018-07-10 05:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0093.mp32018-07-10 05:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0094.mp32018-07-10 05:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0095.mp32018-07-10 05:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0096.mp32018-07-10 05:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0097.mp32018-07-10 05:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0098.mp32018-07-10 05:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0099.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0100.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0101.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0102.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0103.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0104.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0105.mp32018-07-10 05:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0106.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0107.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0108.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0109.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0110.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0111.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0112.mp32018-07-10 05:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0113.mp32018-07-10 05:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0114.mp32018-07-10 05:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0115.mp32018-07-10 05:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0116.mp32018-07-10 05:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0117.mp32018-07-10 05:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0118.mp32018-07-10 05:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0119.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0120.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0121.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0122.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0123.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0124.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0125.mp32018-07-10 05:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0126.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0127.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0128.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0129.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0130.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0131.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0132.mp32018-07-10 05:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0133.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0134.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0135.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0136.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0137.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0138.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0139.mp32018-07-10 05:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0140.mp32018-07-10 05:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0141.mp32018-07-10 05:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0142.mp32018-07-10 05:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0143.mp32018-07-10 05:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0144.mp32018-07-10 05:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0145.mp32018-07-10 05:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0146.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0147.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0148.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0149.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0150.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0151.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0152.mp32018-07-10 06:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0153.mp32018-07-10 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0154.mp32018-07-10 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0155.mp32018-07-10 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0156.mp32018-07-10 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0157.mp32018-07-10 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0158.mp32018-07-10 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0159.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0160.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0161.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0162.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0163.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0164.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0165.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0166.mp32018-07-10 06:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0167.mp32018-07-10 06:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0168.mp32018-07-10 06:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0169.mp32018-07-10 06:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0170.mp32018-07-10 06:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0171.mp32018-07-10 06:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0172.mp32018-07-10 06:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0173.mp32018-07-10 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0174.mp32018-07-10 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0175.mp32018-07-10 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0176.mp32018-07-10 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0177.mp32018-07-10 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0178.mp32018-07-10 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0179.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0180.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0181.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0182.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0183.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0184.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0185.mp32018-07-10 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0186.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0187.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0188.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0189.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0190.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0191.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0192.mp32018-07-10 06:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0193.mp32018-07-10 06:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0194.mp32018-07-10 06:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0195.mp32018-07-10 06:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0196.mp32018-07-10 06:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0197.mp32018-07-10 06:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0198.mp32018-07-10 06:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0199.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0200.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0201.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0202.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0203.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0204.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0205.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0206.mp32018-07-10 06:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0207.mp32018-07-10 06:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0208.mp32018-07-10 06:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0209.mp32018-07-10 06:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0210.mp32018-07-10 06:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0211.mp32018-07-10 06:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0212.mp32018-07-10 06:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0213.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0214.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0215.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0216.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0217.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0218.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0219.mp32018-07-10 06:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0220.mp32018-07-10 06:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0221.mp32018-07-10 06:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0222.mp32018-07-10 06:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0223.mp32018-07-10 06:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0224.mp32018-07-10 06:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0225.mp32018-07-10 06:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0226.mp32018-07-10 06:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0227.mp32018-07-10 06:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0228.mp32018-07-10 06:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0229.mp32018-07-10 06:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0230.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0231.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0232.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0233.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0234.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0235.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0236.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0237.mp32018-07-10 06:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0238.mp32018-07-10 06:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0239.mp32018-07-10 06:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0240.mp32018-07-10 06:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0241.mp32018-07-10 06:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0242.mp32018-07-10 06:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0243.mp32018-07-10 06:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0244.mp32018-07-10 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0245.mp32018-07-10 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0246.mp32018-07-10 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0247.mp32018-07-10 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0248.mp32018-07-10 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0249.mp32018-07-10 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0250.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0251.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0252.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0253.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0254.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0255.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0256.mp32018-07-10 06:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0257.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0258.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0259.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0260.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0261.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0262.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0263.mp32018-07-10 06:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0264.mp32018-07-10 06:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0265.mp32018-07-10 06:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0266.mp32018-07-10 06:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0267.mp32018-07-10 06:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0268.mp32018-07-10 06:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0269.mp32018-07-10 06:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0270.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0271.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0272.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0273.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0274.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0275.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0276.mp32018-07-10 06:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0277.mp32018-07-10 06:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0278.mp32018-07-10 06:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0279.mp32018-07-10 06:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0280.mp32018-07-10 06:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0281.mp32018-07-10 06:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0282.mp32018-07-10 06:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0283.mp32018-07-10 06:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0284.mp32018-07-10 06:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0285.mp32018-07-10 06:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0286.mp32018-07-10 06:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0287.mp32018-07-10 06:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0288.mp32018-07-10 06:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0289.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0290.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0291.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0292.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0293.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0294.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0295.mp32018-07-10 06:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0296.mp32018-07-10 06:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0297.mp32018-07-10 06:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0298.mp32018-07-10 06:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0299.mp32018-07-10 06:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0300.mp32018-07-10 06:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0301.mp32018-07-10 06:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0302.mp32018-07-10 06:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0303.mp32018-07-10 06:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0304.mp32018-07-10 06:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0305.mp32018-07-10 06:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0306.mp32018-07-10 06:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0307.mp32018-07-10 06:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0308.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0309.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0310.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0311.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0312.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0313.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0314.mp32018-07-10 06:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0315.mp32018-07-10 06:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0316.mp32018-07-10 06:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0317.mp32018-07-10 06:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0318.mp32018-07-10 06:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0319.mp32018-07-10 06:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0320.mp32018-07-10 06:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0321.mp32018-07-10 06:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0322.mp32018-07-10 06:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0323.mp32018-07-10 06:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0324.mp32018-07-10 06:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0325.mp32018-07-10 06:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0326.mp32018-07-10 06:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0327.mp32018-07-10 06:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0328.mp32018-07-10 06:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0329.mp32018-07-10 06:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0330.mp32018-07-10 06:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0331.mp32018-07-10 06:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0332.mp32018-07-10 06:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0333.mp32018-07-10 06:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0334.mp32018-07-10 06:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0335.mp32018-07-10 06:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0336.mp32018-07-10 06:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0337.mp32018-07-10 06:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0338.mp32018-07-10 06:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0339.mp32018-07-10 06:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0340.mp32018-07-10 06:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0341.mp32018-07-10 06:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0342.mp32018-07-10 06:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0343.mp32018-07-10 06:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0344.mp32018-07-10 06:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0345.mp32018-07-10 06:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0346.mp32018-07-10 06:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0347.mp32018-07-10 06:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0348.mp32018-07-10 06:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0349.mp32018-07-10 06:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0350.mp32018-07-10 06:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0351.mp32018-07-10 06:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0352.mp32018-07-10 06:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0353.mp32018-07-10 06:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0354.mp32018-07-10 06:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0355.mp32018-07-10 06:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0356.mp32018-07-10 06:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0357.mp32018-07-10 06:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0358.mp32018-07-10 06:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0359.mp32018-07-10 06:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0360.mp32018-07-10 06:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0361.mp32018-07-10 06:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0362.mp32018-07-10 06:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0363.mp32018-07-10 06:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0364.mp32018-07-10 06:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0365.mp32018-07-10 06:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0366.mp32018-07-10 06:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0367.mp32018-07-10 06:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0368.mp32018-07-10 06:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0369.mp32018-07-10 06:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0370.mp32018-07-10 06:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0371.mp32018-07-10 06:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0372.mp32018-07-10 06:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0373.mp32018-07-10 06:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0374.mp32018-07-10 06:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0375.mp32018-07-10 06:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0376.mp32018-07-10 06:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0377.mp32018-07-10 06:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0378.mp32018-07-10 06:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0379.mp32018-07-10 06:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0380.mp32018-07-10 06:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0381.mp32018-07-10 06:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0382.mp32018-07-10 06:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0383.mp32018-07-10 06:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0384.mp32018-07-10 06:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0385.mp32018-07-10 06:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0386.mp32018-07-10 06:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0387.mp32018-07-10 06:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0388.mp32018-07-10 06:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0389.mp32018-07-10 06:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0390.mp32018-07-10 06:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0391.mp32018-07-10 06:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0392.mp32018-07-10 06:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0393.mp32018-07-10 06:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0394.mp32018-07-10 06:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0395.mp32018-07-10 06:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0396.mp32018-07-10 06:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0397.mp32018-07-10 06:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0398.mp32018-07-10 06:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0399.mp32018-07-10 06:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0400.mp32018-07-10 06:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0401.mp32018-07-10 06:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0402.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0403.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0404.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0405.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0406.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0407.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0408.mp32018-07-10 06:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0409.mp32018-07-10 06:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0410.mp32018-07-10 06:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0411.mp32018-07-10 06:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0412.mp32018-07-10 06:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0413.mp32018-07-10 06:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0414.mp32018-07-10 06:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0415.mp32018-07-10 06:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0416.mp32018-07-10 06:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0417.mp32018-07-10 06:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0418.mp32018-07-10 06:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0419.mp32018-07-10 06:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0420.mp32018-07-10 06:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0421.mp32018-07-10 06:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0422.mp32018-07-10 06:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0423.mp32018-07-10 06:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0424.mp32018-07-10 06:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0425.mp32018-07-10 06:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0426.mp32018-07-10 06:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0427.mp32018-07-10 06:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0428.mp32018-07-10 06:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0429.mp32018-07-10 06:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0430.mp32018-07-10 06:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0431.mp32018-07-10 06:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0432.mp32018-07-10 06:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0433.mp32018-07-11 00:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0434.mp32018-07-11 00:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0435.mp32018-07-11 00:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0436.mp32018-07-11 00:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0437.mp32018-07-11 00:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0438.mp32018-07-11 00:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0439.mp32018-07-11 00:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0440.mp32018-07-11 00:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0441.mp32018-07-11 00:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0442.mp32018-07-11 00:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0443.mp32018-07-11 00:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0444.mp32018-07-11 00:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0445.mp32018-07-11 00:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0446.mp32018-07-11 00:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0447.mp32018-07-11 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0448.mp32018-07-11 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0449.mp32018-07-11 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0450.mp32018-07-11 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0451.mp32018-07-11 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0452.mp32018-07-11 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0453.mp32018-07-11 00:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0454.mp32018-07-11 00:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0455.mp32018-07-11 00:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0456.mp32018-07-11 00:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0457.mp32018-07-11 00:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0458.mp32018-07-11 00:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0459.mp32018-07-11 00:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0460.mp32018-07-11 00:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0461.mp32018-07-11 00:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0462.mp32018-07-11 00:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0463.mp32018-07-11 00:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0464.mp32018-07-11 00:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0465.mp32018-07-11 00:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0466.mp32018-07-11 00:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0467.mp32018-07-11 00:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0468.mp32018-07-11 00:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0469.mp32018-07-11 00:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0470.mp32018-07-11 00:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0471.mp32018-07-11 00:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0472.mp32018-07-11 00:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0473.mp32018-07-11 00:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0474.mp32018-07-11 00:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0475.mp32018-07-11 00:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0476.mp32018-07-11 00:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0477.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0478.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0479.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0480.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0481.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0482.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0483.mp32018-07-11 00:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0484.mp32018-07-11 00:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0485.mp32018-07-11 00:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0486.mp32018-07-11 00:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0487.mp32018-07-11 00:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0488.mp32018-07-11 00:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0489.mp32018-07-11 00:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0490.mp32018-07-11 00:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0491.mp32018-07-11 00:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0492.mp32018-07-11 00:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0493.mp32018-07-11 00:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0494.mp32018-07-11 00:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0495.mp32018-07-11 00:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0496.mp32018-07-11 00:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0497.mp32018-07-11 00:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0498.mp32018-07-11 00:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0499.mp32018-07-11 00:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0500.mp32018-07-11 00:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0501.mp32018-07-11 00:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0502.mp32018-07-11 00:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0503.mp32018-07-11 00:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0504.mp32018-07-11 00:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0505.mp32018-07-11 00:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0506.mp32018-07-11 00:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0507.mp32018-07-11 00:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0508.mp32018-07-11 00:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0509.mp32018-07-11 00:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0510.mp32018-07-11 00:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0511.mp32018-07-11 00:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0512.mp32018-07-11 00:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0513.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0514.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0515.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0516.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0517.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0518.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0519.mp32018-07-11 00:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0520.mp32018-07-11 00:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0521.mp32018-07-11 00:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0522.mp32018-07-11 00:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0523.mp32018-07-11 00:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0524.mp32018-07-11 00:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0525.mp32018-07-11 00:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0526.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0527.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0528.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0529.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0530.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0531.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0532.mp32018-07-11 00:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0533.mp32018-07-11 00:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0534.mp32018-07-11 00:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0535.mp32018-07-11 00:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0536.mp32018-07-11 00:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0537.mp32018-07-11 00:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0538.mp32018-07-11 00:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0539.mp32018-07-11 00:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0540.mp32018-07-11 00:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0541.mp32018-07-11 00:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0542.mp32018-07-11 00:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0543.mp32018-07-11 00:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0544.mp32018-07-11 00:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0545.mp32018-07-11 00:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0546.mp32018-07-11 00:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0547.mp32018-07-11 00:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0548.mp32018-07-11 00:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0549.mp32018-07-11 00:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0550.mp32018-07-11 00:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0551.mp32018-07-11 00:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0552.mp32018-07-11 00:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0553.mp32018-07-11 00:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0554.mp32018-07-11 00:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0555.mp32018-07-11 00:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0556.mp32018-07-11 00:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0557.mp32018-07-11 00:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0558.mp32018-07-11 00:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0559.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0560.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0561.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0562.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0563.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0564.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0565.mp32018-07-11 00:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0566.mp32018-07-11 00:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0567.mp32018-07-11 00:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0568.mp32018-07-11 00:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0569.mp32018-07-11 00:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0570.mp32018-07-11 00:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0571.mp32018-07-11 00:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0572.mp32018-07-11 00:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0573.mp32018-07-11 00:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0574.mp32018-07-11 00:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0575.mp32018-07-11 00:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0576.mp32018-07-11 00:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0577.mp32018-07-11 00:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0578.mp32018-07-11 00:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0579.mp32018-07-11 00:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0580.mp32018-07-11 00:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0581.mp32018-07-11 00:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0582.mp32018-07-11 00:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0583.mp32018-07-11 00:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0584.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0585.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0586.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0587.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0588.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0589.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0590.mp32018-07-11 00:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0591.mp32018-07-11 00:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0592.mp32018-07-11 00:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0593.mp32018-07-11 00:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0594.mp32018-07-11 00:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0595.mp32018-07-11 00:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0596.mp32018-07-11 00:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0597.mp32018-07-11 00:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0598.mp32018-07-11 00:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0599.mp32018-07-11 00:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0600.mp32018-07-11 00:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0601.mp32018-07-11 00:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0602.mp32018-07-11 00:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0603.mp32018-07-11 00:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0604.mp32018-07-11 00:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0605.mp32018-07-11 00:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0606.mp32018-07-11 00:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0607.mp32018-07-11 00:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0608.mp32018-07-11 00:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0609.mp32018-07-11 00:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0610.mp32018-07-11 00:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0611.mp32018-07-11 00:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0612.mp32018-07-11 00:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0613.mp32018-07-11 00:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0614.mp32018-07-11 00:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0615.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0616.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0617.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0618.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0619.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0620.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0621.mp32018-07-11 00:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0622.mp32018-07-11 00:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0623.mp32018-07-11 00:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0624.mp32018-07-11 00:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0625.mp32018-07-11 00:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0626.mp32018-07-11 00:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0627.mp32018-07-11 00:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0628.mp32018-07-11 00:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0629.mp32018-07-11 00:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0630.mp32018-07-11 00:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0631.mp32018-07-11 00:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0632.mp32018-07-11 00:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0633.mp32018-07-11 00:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0634.mp32018-07-11 00:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0635.mp32018-07-11 00:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0636.mp32018-07-11 00:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0637.mp32018-07-11 00:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0638.mp32018-07-11 00:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0639.mp32018-07-11 00:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0640.mp32018-07-11 00:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0641.mp32018-07-11 00:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0642.mp32018-07-11 00:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0643.mp32018-07-11 00:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0644.mp32018-07-11 00:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0645.mp32018-07-11 00:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0646.mp32018-07-11 00:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0647.mp32018-07-11 00:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0648.mp32018-07-11 00:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0649.mp32018-07-11 00:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0650.mp32018-07-11 00:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0651.mp32018-07-11 00:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0652.mp32018-07-11 00:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0653.mp32018-07-11 00:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0654.mp32018-07-11 00:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0655.mp32018-07-11 00:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0656.mp32018-07-11 00:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0657.mp32018-07-11 00:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0658.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0659.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0660.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0661.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0662.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0663.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0664.mp32018-07-11 00:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0665.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0666.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0667.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0668.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0669.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0670.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0671.mp32018-07-11 00:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0672.mp32018-07-11 00:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0673.mp32018-07-11 00:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0674.mp32018-07-11 00:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0675.mp32018-07-11 00:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0676.mp32018-07-11 00:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0677.mp32018-07-11 00:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0678.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0679.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0680.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0681.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0682.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0683.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0684.mp32018-07-11 00:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0685.mp32018-07-11 00:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0686.mp32018-07-11 00:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0687.mp32018-07-11 00:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0688.mp32018-07-11 00:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0689.mp32018-07-11 00:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0690.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0691.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0692.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0693.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0694.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0695.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0696.mp32018-07-11 00:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0697.mp32018-07-11 00:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0698.mp32018-07-11 00:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0699.mp32018-07-11 00:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0700.mp32018-07-11 00:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0701.mp32018-07-11 00:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0702.mp32018-07-11 00:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0703.mp32018-07-11 00:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0704.mp32018-07-11 00:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0705.mp32018-07-11 00:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0706.mp32018-07-11 00:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0707.mp32018-07-11 00:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0708.mp32018-07-11 00:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0709.mp32018-07-11 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0710.mp32018-07-11 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0711.mp32018-07-11 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0712.mp32018-07-11 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0713.mp32018-07-11 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0714.mp32018-07-11 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0715.mp32018-07-11 00:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0716.mp32018-07-11 00:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0717.mp32018-07-11 00:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0718.mp32018-07-11 00:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0719.mp32018-07-11 00:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0720.mp32018-07-11 00:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0721.mp32018-07-11 00:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0722.mp32018-07-11 00:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0723.mp32018-07-11 00:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0724.mp32018-07-11 00:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0725.mp32018-07-11 00:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0726.mp32018-07-11 00:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0727.mp32018-07-11 00:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0728.mp32018-07-11 00:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0729.mp32018-07-11 00:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0730.mp32018-07-11 00:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0731.mp32018-07-11 00:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0732.mp32018-07-11 00:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0733.mp32018-07-11 00:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0734.mp32018-07-11 00:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0735.mp32018-07-11 00:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0736.mp32018-07-11 00:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0737.mp32018-07-11 00:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0738.mp32018-07-11 00:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0739.mp32018-07-11 00:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0740.mp32018-07-11 00:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0741.mp32018-07-11 00:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0742.mp32018-07-11 00:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0743.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0744.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0745.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0746.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0747.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0748.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0749.mp32018-07-11 01:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0750.mp32018-07-11 01:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0751.mp32018-07-11 01:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0752.mp32018-07-11 01:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0753.mp32018-07-11 01:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0754.mp32018-07-11 01:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0755.mp32018-07-11 01:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0756.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0757.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0758.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0759.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0760.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0761.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0762.mp32018-07-11 01:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0763.mp32018-07-11 01:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0764.mp32018-07-11 01:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0765.mp32018-07-11 01:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0766.mp32018-07-11 01:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0767.mp32018-07-11 01:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0768.mp32018-07-11 01:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0769.mp32018-07-11 01:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0770.mp32018-07-11 01:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0771.mp32018-07-11 01:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0772.mp32018-07-11 01:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0773.mp32018-07-11 01:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0774.mp32018-07-11 01:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0775.mp32018-07-11 01:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0776.mp32018-07-11 01:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0777.mp32018-07-11 01:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0778.mp32018-07-11 01:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0779.mp32018-07-11 01:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0780.mp32018-07-11 01:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0781.mp32018-07-11 01:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0782.mp32018-07-11 01:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0783.mp32018-07-11 01:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0784.mp32018-07-11 01:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0785.mp32018-07-11 01:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0786.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0787.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0788.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0789.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0790.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0791.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0792.mp32018-07-11 01:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0793.mp32018-07-11 01:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0794.mp32018-07-11 01:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0795.mp32018-07-11 01:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0796.mp32018-07-11 01:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0797.mp32018-07-11 01:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0798.mp32018-07-11 01:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0799.mp32018-07-11 01:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0800.mp32018-07-11 01:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0801.mp32018-07-11 01:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0802.mp32018-07-11 01:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0803.mp32018-07-11 01:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0804.mp32018-07-11 01:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0805.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0806.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0807.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0808.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0809.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0810.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0811.mp32018-07-11 01:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0812.mp32018-07-11 01:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0813.mp32018-07-11 01:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0814.mp32018-07-11 01:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0815.mp32018-07-11 01:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0816.mp32018-07-11 01:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0817.mp32018-07-11 01:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0818.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0819.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0820.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0821.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0822.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0823.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0824.mp32018-07-11 01:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0825.mp32018-07-11 01:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0826.mp32018-07-11 01:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0827.mp32018-07-11 01:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0828.mp32018-07-11 01:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0829.mp32018-07-11 01:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0830.mp32018-07-11 01:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0831.mp32018-07-11 01:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0832.mp32018-07-11 01:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0833.mp32018-07-11 01:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0834.mp32018-07-11 01:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0835.mp32018-07-11 01:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0836.mp32018-07-11 01:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0837.mp32018-07-11 01:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0838.mp32018-07-11 01:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0839.mp32018-07-11 01:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0840.mp32018-07-11 01:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0841.mp32018-07-11 01:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0842.mp32018-07-11 01:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0843.mp32018-07-11 01:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0844.mp32018-07-11 01:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0845.mp32018-07-11 01:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0846.mp32018-07-11 01:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0847.mp32018-07-11 01:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0848.mp32018-07-11 01:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0849.mp32018-07-11 01:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0850.mp32018-07-11 01:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0851.mp32018-07-11 01:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0852.mp32018-07-11 01:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0853.mp32018-07-11 01:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0854.mp32018-07-11 01:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0855.mp32018-07-11 01:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0856.mp32018-07-11 01:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0857.mp32018-07-11 01:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0858.mp32018-07-11 01:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0859.mp32018-07-11 01:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0860.mp32018-07-11 01:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0861.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0862.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0863.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0864.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0865.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0866.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0867.mp32018-07-11 01:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0868.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0869.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0870.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0871.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0872.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0873.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0874.mp32018-07-11 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0875.mp32018-07-11 01:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0876.mp32018-07-11 01:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0877.mp32018-07-11 01:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0878.mp32018-07-11 01:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0879.mp32018-07-11 01:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0880.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0881.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0882.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0883.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0884.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0885.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0886.mp32018-07-11 01:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0887.mp32018-07-11 01:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0888.mp32018-07-11 01:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0889.mp32018-07-11 01:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0890.mp32018-07-11 04:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0891.mp32018-07-11 04:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0892.mp32018-07-11 04:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0893.mp32018-07-11 04:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0894.mp32018-07-11 04:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0895.mp32018-07-11 04:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0896.mp32018-07-11 04:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0897.mp32018-07-11 04:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0898.mp32018-07-11 04:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0899.mp32018-07-11 04:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0900.mp32018-07-11 04:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0901.mp32018-07-11 04:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0902.mp32018-07-11 04:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0903.mp32018-07-11 04:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0904.mp32018-07-11 04:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0905.mp32018-07-11 04:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0906.mp32018-07-11 04:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0907.mp32018-07-11 04:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0908.mp32018-07-11 04:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0909.mp32018-07-11 04:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0910.mp32018-07-11 04:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0911.mp32018-07-11 04:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0912.mp32018-07-11 04:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0913.mp32018-07-11 04:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0914.mp32018-07-11 04:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0915.mp32018-07-11 04:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0916.mp32018-07-11 04:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0917.mp32018-07-11 04:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0918.mp32018-07-11 04:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0919.mp32018-07-11 04:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0920.mp32018-07-11 04:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0921.mp32018-07-11 04:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0922.mp32018-07-11 04:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0923.mp32018-07-11 04:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0924.mp32018-07-11 04:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0925.mp32018-07-11 04:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0926.mp32018-07-11 04:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0927.mp32018-07-11 04:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0928.mp32018-07-11 04:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0929.mp32018-07-11 04:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0930.mp32018-07-11 04:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0931.mp32018-07-11 04:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0932.mp32018-07-11 04:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0933.mp32018-07-11 04:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0934.mp32018-07-11 04:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0935.mp32018-07-11 04:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0936.mp32018-07-11 04:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0937.mp32018-07-11 04:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0938.mp32018-07-11 04:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0939.mp32018-07-11 04:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0940.mp32018-07-11 04:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0941.mp32018-07-11 04:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0942.mp32018-07-11 04:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0943.mp32018-07-11 04:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0944.mp32018-07-11 04:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0945.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0946.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0947.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0948.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0949.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0950.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0951.mp32018-07-11 04:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0952.mp32018-07-11 04:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0953.mp32018-07-11 04:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0954.mp32018-07-11 04:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0955.mp32018-07-11 04:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0956.mp32018-07-11 04:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0957.mp32018-07-11 04:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0958.mp32018-07-11 04:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0959.mp32018-07-11 04:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0960.mp32018-07-11 04:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0961.mp32018-07-11 04:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0962.mp32018-07-17 22:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0963.mp32018-07-17 22:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0964.mp32018-07-17 22:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0965.mp32018-07-17 22:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0966.mp32018-07-17 22:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0967.mp32018-07-17 22:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0968.mp32018-07-17 22:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0969.mp32018-07-18 19:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0970.mp32018-07-25 22:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0971.mp32018-07-25 22:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0972.mp32018-07-25 22:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0973.mp32018-07-25 22:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0974.mp32018-07-27 20:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0975.mp32018-07-27 20:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0976.mp32018-07-28 17:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0977.mp32018-07-29 17:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0978.mp32018-07-29 17:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0979.mp32018-07-31 21:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0980.mp32018-08-01 20:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0981.mp32018-08-02 17:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0982.mp32018-08-03 22:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0983.mp32018-08-04 16:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0984.mp32018-08-06 19:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0985.mp32018-08-06 19:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0986.mp32018-08-06 19:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0987.mp32018-08-07 16:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0988.mp32018-08-07 16:48
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0989.mp32018-08-07 16:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0990.mp32018-08-08 18:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0991.mp32018-08-08 18:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0992.mp32018-08-10 22:24
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0993.mp32018-08-10 22:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0994.mp32018-08-10 22:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0995.mp32018-08-10 22:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0996.mp32018-08-11 19:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0997.mp32018-08-12 19:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0998.mp32018-08-12 19:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-0999.mp32018-08-13 19:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1000.mp32018-08-13 19:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1001.mp32018-08-14 17:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1002.mp32018-08-14 17:09
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1003.mp32018-08-15 21:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1004.mp32018-08-16 17:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1005.mp32018-08-16 17:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1006.mp32018-08-17 16:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1007.mp32018-08-19 17:13
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1008.mp32018-08-19 17:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1009.mp32018-08-21 18:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1010.mp32018-08-28 06:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1011.mp32018-08-28 06:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1012.mp32018-08-28 06:49
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1013.mp32018-08-28 06:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1014.mp32018-08-28 06:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1015.mp32018-08-28 06:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1016.mp32018-08-29 06:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1017.mp32018-08-29 06:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1018.mp32018-08-30 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1019.mp32018-08-30 05:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1020.mp32018-08-30 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1021.mp32018-09-01 07:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1022.mp32018-09-03 00:11
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1023.mp32018-09-15 07:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1024.mp32018-09-16 22:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1025.mp32018-09-25 05:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1026.mp32018-09-19 08:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1027.mp32018-09-19 08:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1028.mp32018-09-19 08:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1029.mp32018-09-20 15:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1030.mp32018-09-20 15:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1031.mp32018-09-21 19:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1032.mp32018-09-22 17:45
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1033.mp32018-09-23 20:00
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1034.mp32018-09-25 08:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1035.mp32018-09-25 16:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1036.mp32018-09-26 15:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1037.mp32018-09-26 15:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1038.mp32018-09-28 07:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1039.mp32018-09-28 07:03
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1040.mp32018-10-01 12:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1041.mp32018-10-01 12:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1042.mp32018-10-01 12:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1043.mp32018-10-01 13:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1044.mp32018-10-02 06:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1045.mp32018-10-04 15:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1046.mp32018-10-05 16:38
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1047.mp32018-10-06 18:17
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1048.mp32018-10-06 18:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1049.mp32018-10-08 16:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1050.mp32018-10-08 16:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1051.mp32018-10-10 05:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1052.mp32018-10-10 05:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1053.mp32018-10-11 15:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1054.mp32018-10-11 15:56
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1055.mp32018-10-13 03:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1056.mp32018-10-13 17:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1057.mp32018-10-14 18:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1058.mp32018-10-15 15:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1059.mp32018-10-16 15:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1060.mp32018-10-19 16:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1061.mp32018-10-20 19:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1062.mp32018-10-24 05:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1063.mp32018-10-27 17:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1064.mp32018-11-01 03:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1065.mp32018-11-01 16:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1066.mp32018-11-02 15:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1067.mp32018-11-05 16:58
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1068.mp32018-11-09 06:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1069.mp32018-11-11 20:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1070.mp32018-11-12 18:41
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1071.mp32018-11-13 17:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1072.mp32018-11-15 18:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1073.mp32018-11-15 18:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1074.mp32018-11-19 19:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1075.mp32018-11-19 19:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1076.mp32018-11-25 02:22
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1077.mp32018-11-25 18:47
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1078.mp32018-11-26 15:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1079.mp32018-11-26 15:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1080.mp32018-11-27 18:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1081.mp32018-11-27 18:57
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1082.mp32018-11-28 17:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1083.mp32018-11-29 16:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1084.mp32018-11-30 17:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1085.mp32018-12-02 18:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1086.mp32018-12-02 18:16
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1087.mp32018-12-04 05:44
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1088.mp32018-12-04 05:46
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1089.mp32018-12-04 17:21
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1090.mp32018-12-06 17:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1091.mp32018-12-07 18:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1092.mp32018-12-09 18:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1093.mp32018-12-09 18:34
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1094.mp32018-12-12 06:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1095.mp32018-12-13 17:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1096.mp32018-12-21 16:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1097.mp32018-12-21 17:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1098.mp32018-12-23 00:54
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1099.mp32018-12-24 18:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1100.mp32019-05-14 22:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1101.mp32019-05-14 22:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1102.mp32019-05-14 22:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1103.mp32019-05-14 22:18
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1104.mp32019-05-14 22:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1105.mp32019-05-14 22:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1106.mp32019-05-14 22:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1107.mp32019-05-14 22:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1108.mp32019-05-14 22:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1109.mp32019-05-14 22:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1110.mp32019-05-14 22:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1111.mp32019-05-15 18:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1112.mp32019-05-15 18:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1113.mp32019-05-15 18:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1114.mp32019-05-16 17:51
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1115.mp32019-05-16 17:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1116.mp32019-05-16 17:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1117.mp32019-05-17 21:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1118.mp32019-05-17 21:30
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1119.mp32019-05-18 19:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1120.mp32019-05-18 19:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1121.mp32019-05-18 19:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1122.mp32019-05-19 20:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1123.mp32019-05-19 20:07
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1124.mp32019-05-19 20:08
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1125.mp32019-05-20 18:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1126.mp32019-05-20 18:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1127.mp32019-05-20 18:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1128.mp32019-05-22 07:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1129.mp32019-05-22 07:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1130.mp32019-05-22 07:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1131.mp32019-05-22 07:33
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1132.mp32019-05-22 18:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1133.mp32019-05-22 18:59
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1134.mp32019-05-23 17:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1135.mp32019-05-23 17:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1136.mp32019-05-23 17:12
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1137.mp32019-05-24 19:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1138.mp32019-05-24 19:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1139.mp32019-05-24 19:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1140.mp32019-05-25 17:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1141.mp32019-05-25 17:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1142.mp32019-05-25 17:35
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1143.mp32019-05-26 18:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1144.mp32019-05-26 18:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1145.mp32019-05-26 18:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1146.mp32019-05-26 18:15
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1147.mp32019-05-27 17:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1148.mp32019-05-27 17:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1149.mp32019-05-27 17:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1150.mp32019-05-29 05:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1151.mp32019-05-29 05:26
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1152.mp32019-05-29 05:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1153.mp32019-05-29 18:27
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1154.mp32019-05-29 18:28
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1155.mp32019-05-31 03:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1156.mp32019-05-31 03:06
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1157.mp32019-05-31 18:36
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1158.mp32019-05-31 18:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1159.mp32019-05-31 18:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1160.mp32019-05-31 18:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1161.mp32019-05-31 18:37
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1162.mp32019-06-01 17:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1163.mp32019-06-01 17:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1164.mp32019-06-04 08:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1165.mp32019-06-04 08:02
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1166.mp32019-06-04 16:29
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1167.mp32019-06-07 19:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1168.mp32019-06-07 19:01
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1169.mp32019-06-08 17:23
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1170.mp32019-06-11 18:31
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1171.mp32019-06-13 08:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1172.mp32019-06-13 08:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1173.mp32019-06-13 08:04
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1174.mp32019-06-14 07:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1175.mp32019-06-14 07:50
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1176.mp32019-06-14 16:25
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1177.mp32019-06-15 17:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1178.mp32019-06-15 17:10
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1179.mp32019-06-19 08:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1180.mp32019-06-19 08:39
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1181.mp32019-06-19 08:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1182.mp32019-06-19 08:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1183.mp32019-06-19 08:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1184.mp32019-06-19 08:40
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1185.mp32019-06-19 08:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1186.mp32019-06-19 17:05
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1187.mp32019-06-20 18:55
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1188.mp32019-06-21 17:14
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1189.mp32019-06-22 17:32
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1190.mp32019-06-24 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1191.mp32019-06-24 01:20
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1192.mp32019-06-26 17:42
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1193.mp32019-06-26 17:43
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1194.mp32019-06-28 17:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1195.mp32019-06-28 17:52
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1196.mp32019-06-28 17:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1197.mp32019-06-28 17:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1198.mp32019-06-28 17:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1199.mp32019-06-28 17:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1200.mp32019-06-28 17:53
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1201.mp32019-06-30 09:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1202.mp32019-06-30 09:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1203.mp32019-06-30 09:19
 • vinh-hang-chi-ton-chuong-1204.mp32019-06-30 09:19
 • #1205: Học tập đan đạo canh thứ nhất2019-10-09 09:43
 • #1206: Trung vị Linh thần2019-10-09 09:43
 • #1207: Thôn Linh sa mạc2019-10-09 09:43
 • #1208: Kim Phong Linh chủ2019-10-09 09:44
 • #1209: Kịch chiến2019-10-09 09:44
 • #1210: Phách Thiên Ngân chùy2019-10-09 09:44
 • #1211: Linh Chủ bảng2019-10-09 09:44
 • #1212: Tu luyện Truy Tinh2019-10-09 09:44
 • #1213: Thần hỏa2019-10-09 09:45
 • #1214: Thượng vị Linh thần2019-10-09 09:45
 • #1215: Hỗn Động Kiếm vực2019-10-09 09:45
 • #1216: Liệt Hồn kiếm2019-10-09 09:45
 • #1217: Đánh cược2019-10-09 09:45
 • #1218: Nam Cung Phi Phượng mời chào2019-10-09 09:46
 • #1219: Táng Kiếm thức2019-10-09 09:46
 • #1220: Kinh người đánh cược2019-10-09 09:46
 • #1221: Rung động2019-10-09 09:46
 • #1222: Thực lực đáng sợ2019-10-09 09:46
 • #1223: Kinh người trả thù lao2019-10-09 09:46
 • #1224: Huyền thần kỹ Nguyên Cực trảm2019-10-09 09:47
 • #1225: Bạo Phong Linh chủ2019-10-09 09:47
 • #1226: Nhẹ nhõm đánh bại2019-10-09 09:47
 • #1227: Kiếm trì không gian2019-10-09 09:47
 • #1228: Thượng vị Huyền thần cảnh giới2019-10-09 09:47
 • #1229: Khí thế đả thương người2019-10-09 09:47
 • #1230: Vặn Vẹo quy tắc2019-10-09 09:48
 • #1231: Lý Phù Trần xuất thủ2019-10-09 23:45
 • #1232: Linh chủ tụ tập2019-10-09 23:45
 • #1233: Vực thần thú bí cảnh2019-10-09 23:45
 • #1234: Thần thú ấu thú2019-10-09 23:45
 • #1235: Vực thần thú ấu thú2019-10-09 23:46
 • #1236: Mộng Yểm Linh chủ2019-10-11 02:03
 • #1237: Lấy một địch trăm2019-10-11 02:04
 • #1238: Một tia thực lực2019-10-11 02:04
 • #1239: Ma Kiếm Linh chủ2019-10-11 02:04
 • #1240: Tam Sắc Kỳ thú ấu thú2019-10-11 02:04
 • #1241: Bắc Minh Thánh2019-10-11 02:04
 • #1242: Cực phẩm thần thảo2019-10-11 21:48
 • #1243: Hạ vị Huyền thần thú2019-10-11 21:48
 • #1244: Giới thần hư ảnh2019-10-11 21:48
 • #1245: Một trăm điềm báo2019-10-11 21:49
 • #1246: Hồn Thiên Kiếm Hổ quyết2019-10-11 21:49
 • #1247: Chiến Huyền thần2019-10-12 21:22
 • #1248: Giết Trung vị Huyền thần2019-10-12 21:22
 • #1249: Đấu Chiến Liệt Hồn hổ tiến giai2019-10-12 21:23
 • #1250: Trọng lực thần tinh2019-10-12 21:23
 • #1251: Kiếm thành2019-10-12 21:23
 • #1252: Tử vong nguy cơ2019-10-15 15:16
 • #1253: Thực lực lần nữa tiến bộ2019-10-15 15:16
 • #1254: Cuồng Kiếm Huyền chủ2019-10-15 15:17
 • #1255: Kinh khủng tiến bộ2019-10-15 15:17
 • #1256: Ngũ Hành Kiếm chủ2019-10-15 15:17
 • #1257: Thập tam trọng Linh thần lực2019-10-15 15:18
 • #1258: Bảo Quang tinh2019-10-15 15:18
 • #1259: Hắc Long Chiến giáp2019-10-15 15:19
 • #1260: Tiểu Thiên Phá Diệt thạch2019-10-15 15:19
 • #1261: Hạ vị Huyền thần2019-10-15 15:19
 • #1262: Huyền Kim Thần nhãn2019-10-15 15:20
 • #1263: Cỡ lớn Long Văn kim khoáng thạch mạch2019-10-15 15:20
 • #1264: Đan tháp2019-10-15 15:20
 • #1265: Hoàng Kim Đan thần2019-10-15 15:21
 • #1266: Đan tháp trưởng lão2019-10-15 15:21
 • #1267: Kiếm đạo Vực thần kỹ2019-10-17 07:00
 • #1268: Thần hồn đột phá2019-10-17 07:00
 • #1269: Thiên tài tụ tập2019-10-17 07:01
 • #1270: Một ngàn tuổi2019-10-17 07:01
 • #1271: Sơ tuyển2019-10-17 07:01
 • #1272: Chính tuyển2019-10-17 07:01
 • #1273: Dị tượng nhiều lần hiện2019-10-17 07:01
 • #1274: Một trăm mười hai phân2019-10-17 07:02
 • #1275: Bài danh thi đấu2019-10-17 07:02
 • #1276: Vô địch đan đạo2019-10-17 23:40
 • #1277: Vực sâu xâm lấn2019-10-17 23:41
 • #1278: Thần trận cáo phá2019-10-17 23:41
 • #1279: Đợt thứ hai2019-10-17 23:41
 • #1280: Đào vong2019-10-17 23:42
 • #1281: Hỏa Huyền Nhất cầu đan2019-10-18 22:56
 • #1282: Hỏa Lô Giới chủ2019-10-18 22:57
 • #1283: Gặp lại Nam Cung Phi Phượng2019-10-19 22:19
 • #1284: Thăm dò2019-10-19 22:20
 • #1285: Dung nhập Vực thần kỹ2019-10-19 22:20
 • #1286: Ngục Hỏa Kiếm chủ2019-10-28 12:36
 • #1287: Tám trăm năm mươi vạn ức2019-10-28 12:36
 • #1288: Vực sâu rút lui2019-10-28 12:36
 • #1289: Thời gian hành lang2019-10-28 12:37
 • #1290: Bị nhốt2019-10-28 12:37
 • #1291: Thiên Thời Giới chủ2019-10-28 12:37
 • #1292: Thời gian chi hồ2019-10-28 12:37
 • #1293: Hắn còn sống2019-10-28 12:37
 • #1294: Giới thần giới chỉ2019-10-28 12:38
 • #1295: Đại Thạch chiến Giới thần2019-10-28 12:38
 • #1296: Tu Luyện Không Gian quy tắc2019-10-28 12:38
 • #1297: Thiên Kiếm lĩnh vực2019-10-28 12:38
 • #1298: Gặp lại Mộ Dung Phi Vũ2019-10-28 12:39
 • #1299: Thanh Huyền Thiên Thần2019-10-28 12:39
 • #1300: Đấu đan2019-10-28 12:39
 • #1301: Ngũ tinh đan thần2019-10-29 04:25
 • #1302: Thông U Mật ấn2019-10-29 04:26
 • #1303: Vô Gian Kiếm thể2019-10-29 20:51
 • #1304: Một triệu tỷ2019-10-30 20:51
 • #1305: Phân thân thần kỹ2019-10-30 20:51
 • #1306: Lục Diệp lĩnh vực2019-11-04 07:45

Related posts

Vạn Kiếm Chúa Tể

TiKay

Huyễn Âm Tiên Nữ

THUYS♥️

Vũ Khí Bóng Đêm 5 : Linh Hồn Lạc

THUYS♥️

Cực Vũ Huyền Đế

TiKay

Chân Vũ Cuồng Long

TiKay

Võ Cực Thần Vương

TiKay

1 comment

TiKay October 26, 2020 at 7:13 pm

Theo nguồn tin của baidu thì lão tác đã vẫn lạc hôm 2020/10/09 rồi nhé các đạo hữu. Lý do bị bệnh.

Reply

Leave a Reply