Linh DịNgôn Tình

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao

A Kiều ở Phong Đô đương quỷ rất nhiều năm

Mắt thấy người quen tới tới lui lui

Chỉ có nàng không thể đầu thai tái sinh

Mạnh Bà nói cho nàng quan khiếu: Ngươi có một tâm nguyện, không thể được đền bù

A Kiều bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Triệt thằng nhãi này còn thiếu nàng kim ốc một đống

Thường ta kim ốc, ta muốn đầu thai!

A Kiều vốn dĩ chỉ nghĩ cùng chuyển thế Lưu Triệt muốn tới kim ốc

Như thế nào muốn muốn, đem chính mình cấp đáp đi vào?

Địa phủ hộ bị cưỡng chế Trần A Kiều đầu thai chi lộ

Phi cổ ngôn phi mau xuyên, nam chủ phi Lưu Triệt

Tag: Linh dị thần quái kiếp trước kiếp này dị văn truyền thuyết

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: A Kiều, Hạng Vân Độc ┃ vai phụ: Liễu Vạn Thanh, Hồ Dao ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hoài Tố
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0001.mp32019-08-07 13:50
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0002.mp32019-08-07 13:50
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0003.mp32019-08-07 13:50
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0004.mp32019-08-07 13:50
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0005.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0006.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0007.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0008.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0009.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0010.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0011.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0012.mp32019-08-07 13:51
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0013.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0014.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0015.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0016.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0017.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0018.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0019.mp32019-08-07 13:52
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0020.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0021.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0022.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0023.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0024.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0025.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0026.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0027.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0028.mp32019-08-07 13:53
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0029.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0030.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0031.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0032.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0033.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0034.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0035.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0036.mp32019-08-07 13:54
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0037.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0038.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0039.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0040.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0041.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0042.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0043.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0044.mp32019-08-07 13:55
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0045.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0046.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0047.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0048.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0049.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0050.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0051.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0052.mp32019-08-07 13:56
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0053.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0054.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0055.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0056.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0057.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0058.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0059.mp32019-08-07 13:57
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0060.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0061.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0062.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0063.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0064.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0065.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0066.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0067.mp32019-08-07 13:58
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0068.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0069.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0070.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0071.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0072.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0073.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0074.mp32019-08-07 13:59
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0075.mp32019-08-07 14:00
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0076.mp32019-08-07 14:00
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0077.mp32019-08-07 14:00
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0078.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0079.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0080.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0081.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0082.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0083.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0084.mp32019-08-07 14:01
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0085.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0086.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0087.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0088.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0089.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0090.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0091.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0092.mp32019-08-07 14:02
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0093.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0094.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0095.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0096.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0097.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0098.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0099.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0100.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0101.mp32019-08-07 14:03
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0102.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0103.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0104.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0105.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0106.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0107.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0108.mp32019-08-07 14:04
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0109.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0110.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0111.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0112.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0113.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0114.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0115.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0116.mp32019-08-07 14:05
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0117.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0118.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0119.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0120.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0121.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0122.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0123.mp32019-08-07 14:06
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0124.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0125.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0126.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0127.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0128.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0129.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0130.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0131.mp32019-08-07 14:07
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0132.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0133.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0134.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0135.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0136.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0137.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0138.mp32019-08-07 14:08
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0139.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0140.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0141.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0142.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0143.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0144.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0145.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0146.mp32019-08-07 14:09
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0147.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0148.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0149.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0150.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0151.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0152.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0153.mp32019-08-07 14:10
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0154.mp32019-08-07 14:11
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0155.mp32019-08-07 14:11
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0156.mp32019-08-07 14:11
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0157.mp32019-08-07 14:11
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0158.mp32019-08-07 14:11
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0159.mp32019-08-07 14:11
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0160.mp32019-08-07 14:12
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0161.mp32019-08-07 14:12
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0162.mp32019-08-07 14:12
 • a-kieu-hom-nay-dau-thai-sao-chuong-0163.mp32019-08-07 14:12
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Sát Thần Vĩnh Sinh

TiKay

Nói Yêu Em 99 Lần

TiKay

Hướng Sư Tổ Dâng Lên Cá Mặn

THUYS♥️

Người Tình Trí Mạng

TiKay

Vợ Ơi, Chào Em!

TiKay

Thần Y Ngốc Phi: Vương Gia, Đừng Nháo!

THUYS♥️

Leave a Reply