Tiên Hiệp

Bình Thiên Sách

Bắc Ngụy cùng Nam Triều Lương hưng thịnh, lại chính vào toàn bộ thế giới thiên địa linh khí đều tại dần dần khô kiệt, chính là người tu hành thế giới trong điển tịch ghi lại mạt pháp linh kiệt đến, Lâm Ý là trong thời đại này, Nam Triều Lương nhóm đầu tiên tân sinh người tu hành. TG: Thông Thiên Chi Lộ Thế Giới Tiên Hiệp Kiếm Vương Triều ……..

+ Hoàng Nha cảnh – Mệnh Cung cảnh – Như Ý cảnh – Thừa Thiên cảnh – Thần Niệm cảnh – Nhập Thánh cảnh – Diệu Chân cảnh – Thần Hoặc cảnh –

Converter: ๖ۣۜJet ๖ۣۜBlack


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vô Tội
 •  Chương: /1200
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tân triều người cũ2018-07-09 18:00
 • #2: Nam bắc chi tranh2018-07-09 18:01
 • #3: Đại Câu La2018-07-09 18:01
 • #4: Đồng môn tụ2018-07-09 18:02
 • #5: người tu hành2018-07-09 18:02
 • #6: Lòng dạ không dung được2018-07-09 18:02
 • #7: Hữu tình nói vô tình2018-07-09 18:03
 • #8: Ngày xưa thư lâu2018-07-09 18:03
 • #9: Tu hành bắt đầu2018-07-09 18:03
 • #10: Ăn là trời2018-07-09 18:04
 • #11: Biết gặp chướng2018-07-09 18:04
 • #12: Thần hoặc phía trên2018-07-09 18:04
 • #13: Thánh giả nói2018-07-09 18:04
 • #14: Ngoài ý muốn đồng môn2018-07-09 18:05
 • #15: Tề Châu Cơ2018-07-09 18:05
 • #16: Mạt đãi2018-07-09 18:05
 • #17: Riêng phần mình đánh cược2018-07-09 18:05
 • #18: Viện sinh củ2018-07-09 18:06
 • #19: Chân thành lầm2018-07-09 18:06
 • #20: Nhận người hận2018-07-09 18:06
 • #21: Cũ Hoàng tộc2018-07-09 18:06
 • #22: Tạp vụ phối2018-07-09 18:07
 • #23: Hai cái vô địch2018-07-09 18:07
 • #24: Đọc thêm nhiều sách2018-07-09 18:07
 • #25: Huyền pháp2018-07-09 18:07
 • #26: Mất ăn mất ngủ2018-07-09 18:08
 • #27: Sư tỷ mời giúp đỡ2018-07-09 18:08
 • #28: Tề Vân một hổ2018-07-09 18:08
 • #29: Sư đệ, đến ăn2018-07-09 18:08
 • #30: Sư tỷ, nhóm lửa2018-07-09 18:08
 • #31: Sư tỷ, quá nhỏ bé2018-07-09 18:09
 • #32: Bảo thủ bí mật2018-07-09 18:09
 • #33: Khí lực tăng trưởng2018-07-09 18:09
 • #34: Trần gia lão sinh2018-07-09 18:09
 • #35: Một chiêu bại2018-07-09 18:09
 • #36: Phát hiện lớn2018-07-09 18:10
 • #37: Kỳ dị khí cảm2018-07-09 18:10
 • #38: Rõ ràng tuyến đường2018-07-09 18:10
 • #39: Thử lực2018-07-09 18:10
 • #40: Đồng môn khác biệt mệnh2018-07-09 18:11
 • #41: Vô ý chi đến2018-07-09 18:11
 • #42: Đột nhiên tăng mạnh2018-07-09 18:11
 • #43: Bốn năm sinh2018-07-09 18:11
 • #44: Ngày xưa tình cũ2018-07-09 18:11
 • #45: Nữ nhân duyên2018-07-09 18:12
 • #46: Chênh lệch tức sinh tử2018-07-09 18:12
 • #47: Ngoan luật2018-07-09 18:12
 • #48: Mới biết được nhân tâm2018-07-09 18:12
 • #49: Lời nói thật2018-07-09 18:13
 • #50: Tiền bối cùng hậu sinh2018-07-09 18:13
 • #51: Khách hái thuốc2018-07-09 18:13
 • #52: Tầm bảo2018-07-09 18:13
 • #53: Dời sân2018-07-09 18:13
 • #54: Tập hợp trận2018-07-09 18:14
 • #55: Đều do hoàng mệnh2018-07-09 18:14
 • #56: Sau khi ngươi chết2018-07-09 18:14
 • #57: Trọng giáp phía dưới2018-07-09 18:15
 • #58: Vô pháp quan tâm thế giới2018-07-09 18:15
 • #59: Thiêu đốt2018-07-09 18:15
 • #60: Khí lực như dầu2018-07-09 18:15
 • #61: Đi đêm2018-07-09 18:16
 • #62: Điên dại đụng2018-07-09 18:16
 • #63: Hắc mãng áo2018-07-09 18:16
 • #64: Ngân sa công2018-07-09 18:16
 • #65: Hắc Xà quân2018-07-09 18:16
 • #66: Tướng quân không nhìn lại2018-07-09 18:17
 • #67: Linh dược ngâm xương2018-07-09 18:17
 • #68: mã bang lương2018-07-09 18:17
 • #69: Đại Câu La lương thực2018-07-09 18:17
 • #70: Tu hành tức mệnh2018-07-09 18:17
 • #71: Sư huynh nói2018-07-09 18:18
 • #72: Ăn thiệt thòi2018-07-09 18:18
 • #73: Ngang nhiên cướp bóc2018-07-09 18:18
 • #74: Bước chân nặng nề2018-07-09 18:18
 • #75: Tướng tài2018-07-09 18:18
 • #76: Chỗ đau2018-07-09 18:19
 • #77: Ba cáo2018-07-09 18:19
 • #78: Tiến bộ2018-07-09 18:19
 • #79: Ngưng khí thành châm2018-07-09 18:19
 • #80: Cực hạn2018-07-09 18:20
 • #81: Mời2018-07-09 18:20
 • #82: Trong lời2018-07-09 18:20
 • #83: Xu thế2018-07-09 18:21
 • #84: Nguyên thủy2018-07-09 18:21
 • #85: Như ý nhìn2018-07-09 18:21
 • #86: Đại tế ngộ2018-07-09 18:21
 • #87: Nội tức2018-07-09 18:21
 • #88: Đến2018-07-09 18:21
 • #89: Tình thâm nghĩa trọng2018-07-09 18:22
 • #90: Nếu có làm lại2018-07-09 18:22
 • #91: Đại nhân vật2018-07-09 18:22
 • #92: Cái kia không phải là nhân sinh của ta2018-07-09 18:22
 • #93: Thiết Sách quân2018-07-09 18:22
 • #94: Chu quả2018-07-09 18:22
 • #95: Thủ đoạn đặc thù2018-07-09 18:23
 • #96: Bán Thánh2018-07-09 18:23
 • #97: Biến hóa2018-07-09 18:23
 • #98: Thử dược2018-07-09 18:23
 • #99: Thần thức lớn mạnh2018-07-09 18:24
 • #100: Trong trận thiếu nữ2018-07-09 18:24
 • #101: Tiền đồ đáng lo2018-07-09 18:24
 • #102: Trong sương mù hắc giáp2018-07-09 18:24
 • #103: Tao ngộ2018-07-09 18:24
 • #104: Địch kiếm2018-07-09 18:25
 • #105: Tiểu thư2018-07-09 18:25
 • #106: Dị dạng thống soái2018-07-09 18:25
 • #107: Xông trận!2018-07-09 18:25
 • #108: Địch thủ2018-07-09 18:26
 • #109: Chiến công2018-07-09 18:26
 • #110: Chân chính săn bắn2018-07-09 18:26
 • #111: Con gái tư sinh2018-07-09 18:26
 • #112: Nghịch gió bay lượn2018-07-09 18:27
 • #113: Mồi2018-07-09 18:27
 • #114: Tên của nàng2018-07-09 18:27
 • #115: Địch nhân vốn có2018-07-09 18:27
 • #116: Đáng giá2018-07-09 18:28
 • #117: Đường lui2018-07-09 18:28
 • #118: Những người trẻ tuổi kia2018-07-09 18:28
 • #119: Thân phận2018-07-09 18:28
 • #120: Nơi đóng quân2018-07-09 18:28
 • #121: Bên nước sạch tướng lĩnh2018-07-09 18:28
 • #122: Đồng quy vu tận chiến trường2018-07-09 18:29
 • #123: Tương phản2018-07-09 18:29
 • #124: Di vật2018-07-09 18:29
 • #125: Xanh đỏ2018-07-09 18:29
 • #126: Tiến cảnh kinh khủng2018-07-09 18:30
 • #127: Hỗn loạn chiến trường2018-07-09 18:30
 • #128: Cướp tài2018-07-09 18:30
 • #129: Sát tràng2018-07-09 18:30
 • #130: Man đấu2018-07-09 18:31
 • #131: Cuồng thần2018-07-09 18:31
 • #132: Sinh tử chi giao2018-07-09 18:31
 • #133: Dược Vương2018-07-09 18:32
 • #134: May mắn cùng bất hạnh2018-07-09 18:32
 • #135: Không hiểu gặp lại2018-07-09 18:32
 • #136: Cuồng bạo con đường2018-07-09 18:32
 • #137: Lực lượng2018-07-09 18:32
 • #138: Chân thành2018-07-09 18:33
 • #139: Thuốc sáp2018-07-09 18:33
 • #140: Đốt người2018-07-09 18:33
 • #141: Đồng dạng Bắc Ngụy người2018-07-09 18:33
 • #142: Tam Thanh phái2018-07-09 18:33
 • #143: Trong cõi u minh2018-07-09 18:34
 • #144: Học sinh2018-07-09 18:34
 • #145: Nam Bắc khác biệt2018-07-09 18:34
 • #146: Đại dược chỗ2018-07-09 18:34
 • #147: Tinh lực vô cùng2018-07-09 18:35
 • #148: Mạch nước ngầm2018-07-09 18:35
 • #149: Thật cùng giả2018-07-09 18:35
 • #150: Đoạt mệnh phi nước đại2018-07-09 18:35
 • #151: Hoàng hôn núi rừng2018-07-09 18:35
 • #152: Vô sỉ lý do2018-07-09 18:35
 • #153: Phi kiếm2018-07-09 18:36
 • #154: Nện kiếm2018-07-09 18:36
 • #155: Không tốt cố sự2018-07-09 18:36
 • #156: Âm diễm2018-07-09 18:36
 • #157: Hối hận2018-07-09 18:36
 • #158: Cầm kiếm2018-07-09 18:37
 • #159: Xé áo2018-07-09 18:37
 • #160: Hôi thạch2018-07-09 18:37
 • #161: Người tốt2018-07-09 18:37
 • #162: Tấn Châu2018-07-09 18:37
 • #163: Người khác chuyện, việc của mình2018-07-09 18:38
 • #164: Gặp cùng không gặp2018-07-09 18:38
 • #165: Chưa thấy qua sư huynh2018-07-09 18:38
 • #166: Truyền thống2018-07-09 18:38
 • #167: Ôm2018-07-09 18:38
 • #168: Đụng đất2018-07-09 18:39
 • #169: Một phương bá chủ2018-07-09 18:39
 • #170: Người áo đen2018-07-09 18:39
 • #171: Biên Châu2018-07-09 18:39
 • #172: Chỉ là đi ngang qua2018-07-09 18:40
 • #173: Cửu Cung2018-07-09 18:40
 • #174: Có bệnh2018-07-09 18:40
 • #175: Dây dưa2018-07-09 18:40
 • #176: Dây2018-07-09 18:41
 • #177: Đều có sở tư2018-07-09 18:41
 • #178: Tìm kỳ2018-07-09 18:41
 • #179: Ngộ nhận2018-07-09 18:41
 • #180: Đạp kiếm2018-07-09 18:42
 • #181: Vứt đi tính mạng2018-07-09 18:42
 • #182: Máy ném đá2018-07-09 18:42
 • #183: Ngoài ý muốn2018-07-09 18:43
 • #184: Tâm tình2018-07-09 18:43
 • #185: Khả nghi2018-07-09 18:43
 • #186: Hắc trúc nón lá, thanh trúc trượng2018-07-09 18:43
 • #187: Ma Tông2018-07-09 18:44
 • #188: Sầu não2018-07-09 18:44
 • #189: Tu hành đàm2018-07-09 18:44
 • #190: Lo lắng âm thầm2018-07-09 18:44
 • #191: Á Thánh2018-07-09 18:44
 • #192: U lan2018-07-09 18:45
 • #193: Đao kiếm vui mừng2018-07-09 18:45
 • #194: Người ăn thịt2018-07-09 18:45
 • #195: Thi ăn người2018-07-09 18:45
 • #196: Tiếp ứng2018-07-09 18:46
 • #197: Chiến màn2018-07-09 18:46
 • #198: Một chỗ khác2018-07-09 18:46
 • #199: Sắp chết2018-07-09 18:46
 • #200: Hai bên núi2018-07-09 18:47
 • #201: Nhóm ba người2018-07-09 18:47
 • #202: Đốt lửa2018-07-09 18:47
 • #203: Quang minh bên trong2018-07-09 18:47
 • #204: Sát khải2018-07-09 18:48
 • #205: Lò sát sinh2018-07-09 18:48
 • #206: Xích diễm2018-07-09 18:48
 • #207: Có ý tứ2018-07-09 18:48
 • #208: Liên thủ2018-07-09 18:48
 • #209: Nghịch chuyển2018-07-09 18:48
 • #210: Vì sao cố2018-07-09 18:49
 • #211: Mạo hiểm2018-07-09 18:49
 • #212: Tấm gương2018-07-09 18:49
 • #213: Cái nhìn bất đồng2018-07-09 18:49
 • #214: Bèo nước gặp nhau biệt ly2018-07-09 18:49
 • #215: Sau cùng thời gian2018-07-09 18:50
 • #216: Sai sai2018-07-09 18:50
 • #217: Sau khi rời đi2018-07-09 18:50
 • #218: Không giống bình thường thân thể2018-07-09 18:50
 • #219: Tên của nàng2018-07-09 18:50
 • #220: Nơi đây không có người ngu2018-07-09 18:51
 • #221: Một cái trong giỏ xách trứng gà2018-07-09 18:51
 • #222: Quân sư đại nhân2018-07-09 18:51
 • #223: Quân công2018-07-09 18:51
 • #224: Lên chức2018-07-09 18:52
 • #225: Bên ngoài trại lính lão quân2018-07-09 18:53
 • #226: Thế giới khác nhau2018-07-09 18:53
 • #227: Quái nhân2018-07-09 18:54
 • #228: Ngày xưa sát tinh2018-07-09 18:54
 • #229: Tương tự người2018-07-09 18:55
 • #230: Thứ tự trước sau2018-07-09 18:55
 • #231: Chìm hồ2018-07-09 18:55
 • #232: Đơn giản ý nghĩ2018-07-09 18:56
 • #233: Đơn giản vì tốt2018-07-09 18:56
 • #234: Cần cù tuổi trẻ người tu hành2018-07-09 18:56
 • #235: Tuệ Vĩ cùng Quan Tinh2018-07-09 18:56
 • #236: Đêm đó biến2018-07-09 18:57
 • #237: Bộ hạ cũ2018-07-09 18:57
 • #238: Hoa văn2018-07-09 18:57
 • #239: Kinh lôi2018-07-09 18:57
 • #240: Sát khí2018-07-09 18:57
 • #241: Song cáo gặp2018-07-09 18:58
 • #242: Vận trời2018-07-09 18:58
 • #243: Vô liêm sỉ2018-07-09 18:58
 • #244: Viết cho hắn thư2018-07-09 18:59
 • #245: Chúng ta cùng ngươi2018-07-09 18:59
 • #246: Người trong lòng2018-07-09 18:59
 • #247: Có chừng có mực2018-07-09 18:59
 • #248: Lâm lột da2018-07-09 19:00
 • #249: Ngụy biện2018-07-09 19:00
 • #250: Cung phụng cùng mã bang thủ lĩnh2018-07-09 19:00
 • #251: Nam Nghiễm vương2018-07-09 19:00
 • #252: Nghĩ quẩn2018-07-09 19:00
 • #253: Trống rỗng2018-07-09 19:01
 • #254: Dùng cái gì phá đi2018-07-09 19:01
 • #255: Thần niệm chi chiến2018-07-09 19:01
 • #256: Mảy may chi biến2018-07-09 19:01
 • #257: Thiếu một mạng2018-07-09 19:01
 • #258: Thù gì ?2018-07-09 19:01
 • #259: Phá Kiếm pháp2018-07-09 19:02
 • #260: Không có chứng cứ2018-07-09 19:02
 • #261: Tự tại2018-07-09 19:02
 • #262: Người tranh2018-07-09 19:02
 • #263: Thăm dò2018-07-09 19:03
 • #264: Giao long về biển2018-07-09 19:03
 • #265: Chỗ tốt2018-07-09 19:03
 • #266: Thiên phú chỗ này2018-07-09 19:03
 • #267: Phi kiếm đối với phi mâu2018-07-09 19:04
 • #268: Không tưởng được2018-07-09 19:04
 • #269: Mới người2018-07-09 19:04
 • #270: Kiêu ngạo cùng khoe khoang2018-07-09 19:04
 • #271: Không rõ hồ sơ2018-07-09 19:05
 • #272: Không phải bình thường quân đội2018-07-09 19:05
 • #273: Ước chừng tại mùa đông2018-07-09 19:05
 • #274: Thánh Huyết Mễ2018-07-09 19:05
 • #275: Thừa nhận2018-07-09 19:05
 • #276: Cái cuối cùng phương pháp2018-07-09 19:06
 • #277: Bờ sông một bên người tu hành2018-07-09 19:06
 • #278: Tử vong thịnh yến2018-07-09 19:07
 • #279: Hung đồ nhóm2018-07-09 19:07
 • #280: Thiết Sách chi biến2018-07-09 19:08
 • #281: Mạnh chỗ2018-07-09 19:08
 • #282: Kính ý cùng liên hệ2018-07-09 19:08
 • #283: Ven đường thiếu nữ2018-07-09 19:08
 • #284: Chớ chọc ta2018-07-09 19:09
 • #285: Liên tiếp mà đến tin2018-07-09 19:09
 • #286: Thật sự thật bất ngờ2018-07-09 19:09
 • #287: Không biết trái cây2018-07-09 19:09
 • #288: Bạch Nguyệt Lộ2018-07-09 19:10
 • #289: Cùng tưởng tượng khác biệt Kiếm Các2018-07-09 19:10
 • #290: Đêm kiếm reo2018-07-09 19:10
 • #291: Hoàng đế ý nghĩ2018-07-09 19:11
 • #292: Kiếm Các ý nghĩ2018-07-09 19:11
 • #293: Kiếm Các chi chủ2018-07-09 19:11
 • #294: Chờ đợi2018-07-09 19:11
 • #295: Kiếm như lôi2018-07-09 19:12
 • #296: Rời đi trần thế hai kiếm2018-07-09 19:12
 • #297: Yêu kinh2018-07-09 19:12
 • #298: Đan thủy ngân đạo pháp2018-07-09 19:12
 • #299: Nguyên lai như là2018-07-09 19:13
 • #300: Cuồng ý2018-07-09 19:13
 • #301: Kiếm nguyên2018-07-09 19:13
 • #302: Mười bước2018-07-09 19:13
 • #303: Mới quyền quý2018-07-09 19:13
 • #304: Bất an2018-07-09 19:13
 • #305: Cũng không phải là trùng hợp2018-07-09 19:14
 • #306: Phản kích y quan2018-07-09 19:14
 • #307: Sát tiêu2018-07-09 19:14
 • #308: Ngày mùa hè lá vàng2018-07-09 19:14
 • #309: Thấy kết quả sau cùng2018-07-09 19:14
 • #310: Trong nhận thức huyết hải2018-07-09 19:15
 • #311: Nhất tham tham thú2018-07-09 19:15
 • #312: Đột nhiên tử vong2018-07-09 19:15
 • #313: Dừng lại2018-07-09 19:15
 • #314: Quá phận2018-07-09 19:15
 • #315: Rất Lâm Ý2018-07-09 19:16
 • #316: Đoạt đao2018-07-09 19:16
 • #317: Mượn thương2018-07-09 19:16
 • #318: Không dừng tay2018-07-09 19:16
 • #319: Giáo huấn2018-07-09 19:16
 • #320: Đừng bảo là đủ2018-07-09 19:17
 • #321: Không sợ2018-07-09 19:17
 • #322: Ước chừng là không phục2018-07-09 19:17
 • #323: Thái Tử ý2018-07-09 19:17
 • #324: Hoàn toàn không có thích hợp2018-07-09 19:17
 • #325: Biện luận2018-07-09 19:18
 • #326: Sinh tử vì nhẹ2018-07-09 19:18
 • #327: Mũi tên nhỏ2018-07-09 19:18
 • #328: Tái chiến2018-07-09 19:18
 • #329: Khó xử2018-07-09 19:18
 • #330: Mới người khiêu chiến2018-07-09 19:19
 • #331: Chuyện xưa ở Tấn quốc2018-07-09 19:19
 • #332: Rất cao thiếu nữ2018-07-09 19:19
 • #333: Cuộc sống khác2018-07-09 19:19
 • #334: Gần chi phi kiếm2018-07-09 19:19
 • #335: Hiện cường giả2018-07-09 19:19
 • #336: Đơn giản2018-07-09 19:20
 • #337: Lương thực2018-07-09 19:20
 • #338: Nhãn giới vấn đề2018-07-09 19:20
 • #339: Dạ đàm2018-07-09 19:20
 • #340: Nguyên cung2018-07-09 19:20
 • #341: Đại sự gần2018-07-09 19:20
 • #342: Trên đường nói2018-07-09 19:21
 • #343: Đổ máu2018-07-09 19:21
 • #344: Ngươi có chết hay không ?2018-07-09 19:21
 • #345: Có thể giết chết ai2018-07-09 19:21
 • #346: Đao kiếm đến2018-07-09 19:21
 • #347: Có bệnh2018-07-09 19:22
 • #348: Đây cũng là Các chủ2018-07-09 19:22
 • #349: Nhập thánh2018-07-09 19:22
 • #350: Phức tạp thủ đoạn2018-07-09 19:22
 • #351: Lần đầu2018-07-09 19:23
 • #352: Quên mất hai cái chân2018-07-09 19:23
 • #353: Bí mật không thể nói2018-07-09 19:23
 • #354: Khẩn trương2018-07-09 19:23
 • #355: Biến số2018-07-09 19:24
 • #356: Chuyển hóa2018-07-09 19:24
 • #357: Hai cái quái vật2018-07-09 19:24
 • #358: Sự thật tàn khốc2018-07-09 19:24
 • #359: Kết vật2018-07-09 19:24
 • #360: Tán công2018-07-09 19:25
 • #361: Bất lực2018-07-09 19:25
 • #362: Sư tỷ, sư đệ2018-07-09 19:25
 • #363: Chiến trước đó2018-07-09 19:25
 • #364: Nổi danh2018-07-09 19:25
 • #365: Có thể cùng không thể2018-07-09 19:26
 • #366: Quét sạch thiên hạ2018-07-09 19:26
 • #367: Bầu không khí2018-07-09 19:26
 • #368: Không thấy đáy2018-07-09 19:26
 • #369: Phá ốc2018-07-09 19:27
 • #370: Giá trị2018-07-09 19:27
 • #371: Săn đầu sư2018-07-09 19:27
 • #372: Tĩnh Châu Kiếm Viện2018-07-09 19:27
 • #373: Tiến bộ2018-07-09 19:27
 • #374: Tốt nhất lão sư2018-07-09 19:27
 • #375: Không tầm thường2018-07-09 19:28
 • #376: Nhìn Bắc2018-07-09 19:28
 • #377: Liên hệ2018-07-09 19:28
 • #378: Lừa dối mà không tín2018-07-09 19:28
 • #379: Chấn động2018-07-09 19:28
 • #380: Trung Sơn Vương2018-07-09 19:29
 • #381: Hắc đao2018-07-09 19:29
 • #382: Hầu2018-07-09 19:29
 • #383: Vén màn2018-07-09 19:29
 • #384: Liên tiếp quân tình2018-07-09 19:29
 • #385: Bạch Cốt quân2018-07-09 19:30
 • #386: Khổ sai2018-07-09 19:30
 • #387: Địch tập2018-07-09 19:30
 • #388: Nhóm ba người2018-07-09 19:30
 • #389: Cắt mắt2018-07-09 19:30
 • #390: Hoành trận2018-07-09 19:31
 • #391: Chủ tướng2018-07-09 19:31
 • #392: Xuyên Thứ Tướng2018-07-09 19:31
 • #393: Đoạt quân2018-07-09 19:31
 • #394: Lấy mã dẫn2018-07-09 19:32
 • #395: Học mà dùng2018-07-09 19:32
 • #396: Ngập đầu2018-07-09 19:32
 • #397: Thành lớn quyết2018-07-09 19:32
 • #398: Huyết Ly Lam Quỷ2018-07-09 19:32
 • #399: Trong bóng đêm thiểm điện2018-07-09 19:33
 • #400: Thiêu đốt thành2018-07-09 19:33
 • #401: Chủ tướng2018-07-09 19:33
 • #402: Bi ca2018-07-09 19:33
 • #403: Trèo lên tường mà chiến2018-07-09 19:33
 • #404: Lặng yên2018-07-09 19:33
 • #405: Nhiều loại hoa, nón lá vành trúc2018-07-09 19:34
 • #406: Trong kiệu người2018-07-09 19:34
 • #407: Cuồng bạo hoa2018-07-09 19:34
 • #408: Cuồng bạo con đường2018-07-09 19:34
 • #409: Dễ giết người2018-07-09 19:34
 • #410: Nhánh cuối2018-07-09 19:34
 • #411: Khổ chiến2018-07-09 19:35
 • #412: Nghịch lân2018-07-09 19:35
 • #413: Thắng thảm2018-07-09 19:35
 • #414: Mưa rơi về sau2018-07-09 19:35
 • #415: Ẩn giận2018-07-09 19:35
 • #416: Tử ý2018-07-09 19:36
 • #417: Quân chết trước2018-07-09 19:36
 • #418: Cất tiếng đau buồn2018-07-09 19:36
 • #419: Người kia rất nhanh2018-07-09 19:36
 • #420: Không nguyện ý2018-07-09 19:36
 • #421: Hắc ý2018-07-09 19:37
 • #422: Không cho đụng vào2018-07-09 19:37
 • #423: Đến từ trong cung cung phụng2018-07-09 19:37
 • #424: Nắm giữ2018-07-09 19:37
 • #425: Kiếm thứ tư2018-07-09 19:37
 • #426: Nguyên lai là dạng này2018-07-09 19:37
 • #427: Cải biến2018-07-09 19:38
 • #428: Ngươi nói, ta nghe2018-07-09 19:38
 • #429: Ngươi là người tốt2018-07-09 19:38
 • #430: Hoàng hôn sắp tới2018-07-09 19:38
 • #431: Thành đôi2018-07-09 19:38
 • #432: Cuối cùng một kiếm2018-07-09 19:38
 • #433: Đao quyền kiếm2018-07-09 19:39
 • #434: Nát lưu ly2018-07-09 19:39
 • #435: Một trận tai nạn2018-07-09 19:39
 • #436: Điên cuồng sự tình2018-07-09 19:39
 • #437: Vì sao chiến2018-07-09 19:39
 • #438: Hi vọng2018-07-09 19:39
 • #439: Máu vẫn chưa lạnh2018-07-09 19:39
 • #440: Đêm xác chết trôi2018-07-09 19:40
 • #441: Thất phu2018-07-09 19:40
 • #442: Kỵ sĩ bóng đêm người2018-07-09 19:40
 • #443: Thiết Sách quân!2018-07-09 19:40
 • #444: Đêm thủ2018-07-09 19:40
 • #445: Dạ ca2018-07-09 19:40
 • #446: Sóng vai2018-07-09 19:41
 • #447: Mật tiễn2018-07-09 19:41
 • #448: Toái cốt2018-07-09 19:41
 • #449: Chuyện tốt2018-07-09 19:41
 • #450: Bong bóng cá trắng2018-07-09 19:41
 • #451: Không nhiều thời giờ2018-07-09 19:41
 • #452: Nhiễm sương trắng2018-07-09 19:42
 • #453: Đến rồi2018-07-09 19:42
 • #454: Tiếng giết2018-07-09 19:42
 • #455: Bên kia2018-07-09 19:42
 • #456: Vung chùy2018-07-09 19:42
 • #457: Vô song2018-07-09 19:42
 • #458: Vẻ lo lắng2018-07-09 19:43
 • #459: Ta tới trước2018-07-09 19:43
 • #460: Trấn sông2018-07-09 19:43
 • #461: Phương thức của hắn2018-07-09 19:43
 • #462: Thái thịt2018-07-09 19:43
 • #463: Nhắc nhở2018-07-09 19:44
 • #464: Khích tướng2018-07-09 19:44
 • #465: Càng nhiều phương thức2018-07-09 19:44
 • #466: Cày ruộng2018-07-09 19:44
 • #467: Làm càn mà cười2018-07-09 19:44
 • #468: Nát âm2018-07-09 19:44
 • #469: Vội vàng xao động2018-07-09 19:44
 • #470: Mạnh lên2018-07-09 19:45
 • #471: Người nhìn2018-07-09 19:45
 • #472: Chúng ta thiên hạ2018-07-09 19:45
 • #473: Chiến Đông Vân2018-07-09 19:45
 • #474: Gãy chân2018-07-09 19:45
 • #475: Một quyền2018-07-09 19:45
 • #476: Hèn hạ2018-07-09 19:46
 • #477: Chuyện nguy hiểm nhất2018-07-09 19:46
 • #478: Mười vạn chúng2018-07-09 19:46
 • #479: Họa lớn2018-07-09 19:46
 • #480: Tiếng lòng2018-07-09 19:46
 • #481: Thành phá đi sau2018-07-09 19:47
 • #482: Như cây tùng2018-07-09 19:47
 • #483: Toái cốt địa2018-07-09 19:47
 • #484: Cột trụ2018-07-09 19:47
 • #485: Diệt khải2018-07-09 19:47
 • #486: Như kiếm chỉ2018-07-09 19:47
 • #487: Biểu tượng!2018-07-09 19:48
 • #488: Nở rộ2018-07-09 19:48
 • #489: Yên tĩnh2018-07-09 19:48
 • #490: Im ắng2018-07-09 19:48
 • #491: Liên thủ2018-07-09 19:48
 • #492: Bao phủ2018-07-09 19:48
 • #493: Thở dài2018-07-09 19:49
 • #494: Nện đá2018-07-09 19:49
 • #495: Nổ tung2018-07-09 19:49
 • #496: Ác ma2018-07-09 19:49
 • #497: Cuồng tiếu2018-07-09 19:49
 • #498: Toàn bộ2018-07-09 19:50
 • #499: Chúng tập2018-07-09 19:50
 • #500: Khí khái2018-07-09 19:50
 • #501: Khổ sở2018-07-09 19:50
 • #502: Tại phía Bắc2018-07-09 19:50
 • #503: Đằng Xà2018-07-09 19:50
 • #504: Đốt máu2018-07-09 19:50
 • #505: Cầu phá2018-07-09 19:51
 • #506: Hỏa quang!2018-07-09 19:51
 • #507: Tương tự2018-07-09 19:51
 • #508: Uy phong2018-07-09 19:51
 • #509: Nhập tà2018-07-09 19:51
 • #510: Thu hoạch2018-07-09 19:51
 • #511: Còn sống2018-07-09 19:52
 • #512: Mở đường2018-07-09 19:52
 • #513: Mặt trời mọc2018-07-09 19:52
 • #514: Di ngôn2018-07-09 19:52
 • #515: Mềm yếu chi triều2018-07-09 19:52
 • #516: Không chiến2018-07-09 19:52
 • #517: Thỉnh cầu2018-07-09 19:53
 • #518: Sát Cuồng2018-07-09 19:53
 • #519: Thần niệm giết2018-07-09 19:53
 • #520: Đâm giáp2018-07-10 17:01
 • #521: Trong nước giao2018-07-10 17:02
 • #522: Nước sâu2018-07-11 21:28
 • #523: Chân chính trấn sông2018-07-11 21:29
 • #524: Không sợ2018-07-13 15:11
 • #525: Một lần cuối cùng2018-07-14 19:00
 • #526: Cuồng chiến2018-07-16 17:00
 • #527: Viên Nguyệt Loan Đao2018-07-16 17:01
 • #528: Huy hoàng2018-07-17 18:00
 • #529: Biểu tượng2018-07-19 18:32
 • #530: Không mất2018-07-20 16:09
 • #531: Kỳ binh2018-07-21 07:09
 • #532: Hai tên nữ tử2018-07-23 06:32
 • #533: Phá Giáp Lệnh2018-07-23 14:48
 • #534: Thừa thiên2018-07-24 18:54
 • #535: Hi sinh2018-07-25 19:03
 • #536: Chén trà nhỏ2018-07-26 18:57
 • #537: Năm chuôi kiếm2018-07-27 18:43
 • #538: Ngọc nát2018-07-29 16:08
 • #539: Xem nhẹ2018-07-31 19:05
 • #540: Tươi mới tử vong2018-08-01 17:54
 • #541: Năm mũi tên2018-08-02 16:23
 • #542: Gỡ giáp2018-08-06 17:19
 • #543: Có sự tình gì2018-08-07 15:38
 • #544: Sụp đổ2018-08-08 16:26
 • #545: Cầu gì được đó2018-08-10 17:23
 • #546: Giả tượng2018-08-11 15:52
 • #547: Một đêm2018-08-12 17:22
 • #548: Không người may mắn thoát khỏi2018-08-14 15:51
 • #549: Chúng ta vào thành2018-08-15 15:44
 • #550: Đảo hoang2018-08-16 15:26
 • #551: Độc nhất vô nhị2018-08-17 15:22
 • #552: Tự dưỡng2018-08-18 17:27
 • #553: Đi qua2018-08-19 15:50
 • #554: Thời đại2018-08-21 17:16
 • #555: Cường đại2018-08-22 14:56
 • #556: Song thần2018-08-24 15:41
 • #557: Người Nam chi chiến2018-08-25 16:48
 • #558: Phá toái2018-08-26 17:05
 • #559: Đỉnh phong2018-08-27 13:24
 • #560: Mặc dù bại2018-08-30 03:45
 • #561: Lặng yên2018-09-01 05:39
 • #562: Toái cốt2018-09-01 05:39
 • #563: Khí phách2018-09-03 15:21
 • #564: Sắp tới2018-09-04 14:14
 • #565: Sư huynh2018-09-05 14:14
 • #566: Bạch tuyến2018-09-07 05:45
 • #567: Đại thủy2018-09-10 03:30
 • #568: Chiến mạt âm thanh2018-09-11 04:25
 • #569: Sâu lo2018-09-12 14:17
 • #570: Lão tướng chi thẳng, lão binh chi thuận2018-09-15 04:42
 • #571: Chiến lợi2018-09-18 04:36
 • #572: Đại thủ bút2018-09-20 14:00
 • #573: Luận thế2018-09-20 14:02
 • #574: Dụ hoặc2018-09-21 16:38
 • #575: Thánh chi ý2018-09-22 16:19
 • #576: Đại quan2018-09-23 17:56
 • #577: Bỏ gốc cầu ngọn2018-09-25 05:16
 • #578: Triều chính oanh động2018-09-25 14:23
 • #579: Ta tại2018-09-26 13:49
 • #580: Thu mua2018-09-28 03:17
 • #581: Tinh binh2018-09-28 14:06
 • #582: Đồng Sơn Giám2018-09-28 14:08
 • #583: Giao mệnh2018-10-01 03:51
 • #584: Bạch Mã kỵ2018-10-01 03:55
 • #585: Không quan hệ2018-10-02 04:00
 • #586: Tương biệt2018-10-02 14:06
 • #587: Quân uy2018-10-04 14:08
 • #588: Không chết liền nghỉ2018-10-05 14:01
 • #589: Đâm2018-10-06 15:06
 • #590: Hiệu lực2018-10-08 14:18
 • #591: Tối địch2018-10-10 14:09
 • #592: Lập kế hoạch2018-10-11 13:50
 • #593: Chân truyền đệ tử2018-10-12 14:08
 • #594: Tính cách2018-10-13 16:12
 • #595: Không kế2018-10-14 15:49
 • #596: Khích tướng2018-10-15 14:01
 • #597: Chấn động2018-10-16 13:55
 • #598: Nói khoác2018-10-17 14:01
 • #599: Mới mẻ2018-10-18 14:02
 • #600: Tổ rắn2018-10-19 15:20
 • #601: Lớn bí2018-10-20 15:38
 • #602: Dự cảm bất tường2018-10-21 15:34
 • #603: Hưởng kim2018-10-23 01:48
 • #604: Âm chấn2018-10-23 13:55
 • #605: Rắn cuộn2018-10-24 13:50
 • #606: Đe dọa2018-10-24 13:52
 • #607: Nội sáng tạo2018-10-26 05:16
 • #608: Thuần phục2018-10-27 14:36
 • #609: Dị bạn2018-10-28 15:04
 • #610: Thanh Ô2018-10-29 13:54
 • #611: Bôn ba2018-10-30 13:48
 • #612: Dạ hội2018-10-31 14:05
 • #613: Loạn đảng2018-10-31 14:06
 • #614: Ưng săn2018-11-03 14:45
 • #615: Thêm vui2018-11-04 15:58
 • #616: Đùa giỡn2018-11-05 15:48
 • #617: Âm Dương Thủ2018-11-06 14:25
 • #618: Đe doạ2018-11-07 14:33
 • #619: Lợi dụ2018-11-09 02:19
 • #620: Quy thuận2018-11-09 02:22
 • #621: Đi theo2018-11-09 02:26
 • #622: Khuấy động2018-11-11 16:27
 • #623: Trở lại quê hương2018-11-13 14:38
 • #624: Vô cùng2018-11-14 14:48
 • #625: Gian nan vất vả2018-11-16 15:05
 • #626: Xé ưng2018-11-19 15:15
 • #627: Cưỡi giao2018-11-21 04:02
 • #628: Không tin2018-11-23 15:25
 • #629: Xách nga2018-11-25 16:19
 • #630: Lực sĩ2018-11-26 14:38
 • #631: Kỳ dị thủ đoạn2018-11-27 15:13
 • #632: Dụ hàng2018-11-29 15:33
 • #633: Ôn hòa2018-11-30 15:16
 • #634: Ước đàm2018-12-01 17:05
 • #635: Loạn tượng2018-12-02 17:03
 • #636: Nhận huynh2018-12-04 15:39
 • #637: An nội2018-12-06 15:29
 • #638: Tâm ý2018-12-09 16:13
 • #639: Trắng dù2018-12-09 16:15
 • #640: Có chuẩn bị2018-12-11 15:41
 • #641: Khí chất2018-12-14 15:39
 • #642: Sạch sẽ2018-12-17 15:34
 • #643: Cực hạn2018-12-18 15:32
 • #644: Xuất phát2018-12-19 16:12
 • #645: Đoạt linh2018-12-21 15:39
 • #646: Lời nói thật2018-12-22 23:19
 • #647: Binh lâm thành hạ2018-12-24 15:41
 • #648: Bức hiếp2018-12-25 16:37
 • #649: Xem nhẹ2018-12-27 15:36
 • #650: Cuồng vọng2018-12-29 16:23
 • #651: Trọng kỵ2018-12-29 16:24
 • #652: Bẻ gãy nghiền nát2018-12-30 18:16
 • #653: Cùng voi đấu sức2018-12-31 15:38
 • #654: Ám toán2019-01-03 15:49
 • #655: Răng nanh2019-01-05 17:30
 • #656: Quay giáo2019-01-05 17:32
 • #657: Thành ý2019-01-09 15:32
 • #658: Binh quyền2019-01-10 15:38
 • #659: Trời sinh đối lập2019-01-12 14:27
 • #660: Hậu Thiên Dực2019-01-13 23:09
 • #661: Hỏa diễm phù đồ2019-01-14 15:36
 • #662: Liên quân2019-01-16 15:29
 • #663: Nghiền ép2019-01-17 15:31
 • #664: Định sách2019-01-21 21:12
 • #665: Dã Lợi thị2019-01-21 21:13
 • #666: Ác ma chi nhãn2019-01-23 15:36
 • #667: Sương mù dày đặc2019-01-27 17:25
 • #668: Giết khỉ2019-01-28 15:32
 • #669: Dơi lửa2019-01-30 15:40
 • #670: Nữ thần2019-02-01 15:28
 • #671: Đoạn hậu2019-02-13 01:37
 • #672: Khinh nhờn2019-02-14 20:19
 • #673: Tán loạn2019-02-16 15:33
 • #674: Người kia2019-02-17 17:27
 • #675: Cắt dây thừng2019-02-19 15:39
 • #676: Chơi diều2019-02-21 15:45
 • #677: Tối tuổi trẻ đích thần niệm2019-02-22 15:43
 • #678: Phân nồi2019-02-25 15:33
 • #679: Khôi lỗi2019-02-27 15:36
 • #680: Đuổi sói2019-03-01 15:46
 • #681: Xao sơn chấn hổ2019-03-03 15:36
 • #682: Tương đối2019-03-04 15:37
 • #683: Anh hùng2019-03-06 15:32
 • #684: Vô địch chân chính2019-03-07 15:38
 • #685: Chậu than2019-03-09 02:28
 • #686: Chập Long2019-03-10 14:36
 • #687: Còn sống2019-03-11 14:34
 • #688: Không đâu vào đâu2019-03-13 05:05
 • #689: Kiêng kị2019-03-13 14:32
 • #690: Ngầm hiểu lẫn nhau2019-03-14 14:34
 • #691: Đối chọi tương đối2019-03-15 14:35
 • #692: Đúng lúc2019-03-17 14:36
 • #693: Đấu văn2019-03-19 14:35
 • #694: Ta đến2019-03-20 14:35
 • #695: Sơ đấu2019-03-22 14:36
 • #696: Đúng hoặc sai2019-03-22 14:36
 • #697: Quỷ kế2019-03-26 01:26
 • #698: Tàn khốc giết chóc2019-03-26 01:27
 • #699: Nói bậy loạn nói2019-03-27 01:30
 • #700: Tin phục2019-03-28 14:34
 • #701: Cao tuyệt2019-03-30 14:34
 • #702: Hoả lò2019-03-31 14:34
 • #703: Nóng nảy2019-04-01 14:35
 • #704: Phật Tông2019-04-04 14:36
 • #705: Tôn sùng2019-04-05 14:35
 • #706: Tiểu tăng2019-04-05 14:35
 • #707: Hi sinh2019-04-06 14:35
 • #708: Quán đỉnh2019-04-07 14:34
 • #709: Thay máu2019-04-08 14:36
 • #710: Tân sinh2019-04-08 14:36
 • #711: Thần thuật2019-04-08 14:36
 • #712: Bảo thủ2019-04-10 14:47
 • #713: Thánh tử2019-04-10 14:47
 • #714: Vỡ vụn2019-04-10 14:48
 • #715: Đầu rắn2019-04-10 14:48
 • #716: Thanh tẩy2019-04-10 14:48
 • #717: Lôi phạt2019-04-10 14:48
 • #718: Đạp lôi2019-04-11 14:37
 • #719: Tôi thân2019-04-11 14:37
 • #720: Tự do2019-04-11 14:37
 • #721: Xem thường2019-04-12 14:36
 • #722: Chúa tể2019-04-12 14:36
 • #723: Phi trùng2019-04-12 14:37
 • #724: Phát sáng2019-04-12 14:37
 • #725: Ngược dòng2019-04-13 14:36
 • #726: Sám hối2019-04-13 14:36
 • #727: Tín vật2019-04-13 14:36
 • #728: Truyền kỳ2019-04-15 14:34
 • #729: Tiện chủng cùng vương máu2019-04-15 14:34
 • #730: Thừng đỏ2019-04-16 14:36
 • #731: Sôi trào2019-04-16 14:36
 • #732: Kiếm độ2019-04-16 14:36
 • #733: Không có ý nghĩa2019-04-17 14:38
 • #734: Bậc thang2019-04-17 14:38
 • #735: Độ cao2019-04-18 14:35
 • #736: Kết cục đã định2019-04-18 14:35
 • #737: Điểm đáng ngờ2019-04-18 14:36
 • #738: Kỳ kho2019-04-19 01:25
 • #739: Giám bảo2019-04-20 14:36
 • #740: Ổn thỏa2019-04-20 14:36
 • #741: Pháp bình2019-04-21 14:41
 • #742: Được bảo2019-04-22 14:33
 • #743: Không biết chi địch2019-04-23 14:46
 • #744: Địa cung2019-04-24 15:05
 • #745: Dây leo lớn2019-04-24 15:06
 • #746: Lừa gạt2019-04-25 14:39
 • #747: Sống và chết2019-04-25 14:40
 • #748: Khẩu khí2019-04-27 14:36
 • #749: Kiếm lưu chi chủ2019-04-27 14:36
 • #750: Ma công2019-04-27 14:36
 • #751: Ma chủ2019-04-28 14:38
 • #752: Thâm mưu2019-04-29 14:48
 • #753: Không sợ2019-04-30 14:44
 • #754: Không phải người2019-04-30 14:45
 • #755: Bảo tàng2019-05-01 14:55
 • #756: Mưa dầm2019-05-01 14:55
 • #757: Vô dụng2019-05-02 14:52
 • #758: Gãy ngón tay2019-05-04 00:17
 • #759: Phục ma2019-05-04 00:17
 • #760: Thần thụ2019-05-04 14:32
 • #761: Tìm kiếm2019-05-08 15:47
 • #762: Bi ai2019-05-08 15:48
 • #763: Mồi nhử2019-05-08 15:48
 • #764: Thiên mệnh2019-05-08 15:48
 • #765: Trói chặt2019-05-08 15:49
 • #766: Lập hạ2019-05-09 14:48
 • #767: Không làm2019-05-09 14:48
 • #768: Ngăn được2019-05-10 14:55
 • #769: Tàn mà không phế2019-05-11 21:59
 • #770: Trong gió mhím gai2019-05-12 14:34
 • #771: Cảnh đêm2019-05-13 14:36
 • #772: Suy đoán2019-05-15 14:39
 • #773: Roi sắt2019-05-15 14:39
 • #774: Bẫy rập2019-05-16 14:34
 • #775: Nghịch thiên2019-05-17 14:34
 • #776: Linh Hoang chi bí2019-05-19 16:17
 • #777: Sùng bái2019-05-19 16:17
 • #778: Hắn không biết2019-05-20 14:36
 • #779: Hướng chết mà sống2019-05-21 14:36
 • #780: Thực tế đối thoại2019-05-22 14:39
 • #781: Tán công2019-05-23 14:34
 • #782: Một phương thiên địa2019-05-24 14:38
 • #783: Cái bóng2019-05-25 14:33
 • #784: Cuối cùng một cây rơm rạ2019-05-26 14:34
 • #785: Không cách nào gánh chịu hậu quả2019-05-27 14:34
 • #786: Lấy ở đâu nếu như2019-05-29 00:10
 • #787: Đại trận2019-05-29 14:38
 • #788: Hắn thiên địa2019-05-29 14:38
 • #789: Mặt trời chói chang2019-05-30 14:36
 • #790: Chết thay2019-05-31 14:38
 • #791: Càng nhiều ngoài ý muốn2019-06-03 14:42
 • #792: Hoàng cung loạn2019-06-03 14:43
 • #793: Vô định2019-06-03 14:43
 • #794: Ranh giới có tuyết phía dưới2019-06-06 14:54
 • #795: Đặc biệt huyết mạch2019-06-06 14:54
 • #796: Diệu quá thay2019-06-07 14:33
 • #797: Nghĩ muốn không được2019-06-08 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0798.mp32019-06-09 19:50
 • #799: Tra tấn2019-06-10 14:33
 • #800: Bài thi2019-06-11 14:34
 • #801: Xa cách từ lâu trùng phùng2019-06-13 02:48
 • #802: Có một không hai2019-06-13 02:48
 • #803: Chân chính làm người2019-06-14 14:33
 • #804: Ông trời tác hợp cho2019-06-15 14:32
 • #805: Mặt trời lặn2019-06-17 14:34
 • #806: Phiền phức2019-06-18 14:33
 • #807: Cổ quái2019-06-19 14:32
 • #808: Bổ ngũ suy2019-06-20 14:34
 • #809: Cái này một đời2019-06-22 14:36
 • #810: Xem cảnh tuyết rơi2019-06-22 14:36
 • #811: Có được thiên hạ2019-06-23 22:14
 • #812: Giận dữ2019-06-26 01:25
 • #813: Trời rơi2019-06-26 14:33
 • #814: Vô địch thiên hạ2019-06-27 14:34
 • #815: Thiên hạ đại thánh2019-06-29 14:34
 • #816: Sư đồ2019-06-30 14:33
 • #817: Trừ lông mày2019-07-01 14:34
 • #818: Hận2019-07-02 14:34
 • #819: Khuyên nhủ2019-07-04 14:34
 • #820: Sâu kiến2019-07-04 14:35
 • #821: Đến chết2019-07-07 14:35
 • #822: Không biết2019-07-07 14:35
 • #823: Toàn thành đều là địch2019-07-08 14:34
 • #824: Gỡ giáp2019-07-08 14:34
 • #825: Tượng bùn2019-07-08 14:34
 • #826: Ý tứ2019-07-09 14:34
 • #827: Thành núi2019-07-09 14:34
 • #828: Đóa hoa2019-07-11 14:34
 • #829: Vượt qua2019-07-11 14:34
 • #830: Nâng phàm2019-07-13 14:33
 • #831: Cảm khí2019-07-15 14:35
 • #832: Quyền nặng2019-07-17 14:32
 • #833: Tóc đỏ2019-07-18 14:36
 • #834: Thất thủ2019-07-18 14:36
 • #835: Nam độ2019-07-19 14:36
 • #836: Quân cờ2019-07-21 14:33
 • #837: Đích thân đến2019-07-23 03:59
 • #838: Không cho phép2019-07-23 14:33
 • #839: Trốn2019-07-24 14:35
 • #840: Giết người2019-07-26 04:21
 • #841: Hết lần này tới lần khác2019-07-27 14:33
 • #842: Chỗ tốt2019-07-29 14:36
 • #843: Đồ sát2019-07-30 14:37
 • #844: Ma Tông đi2019-07-31 14:36
 • #845: Phản2019-08-03 01:46
 • #846: Vượt tuyến2019-08-03 14:33
 • #847: Sư muội2019-08-05 18:21
 • #848: Cầu hôn2019-08-07 14:35
 • #849: Tâm thắt2019-08-09 14:34
 • #850: Sấm chớp mưa bão2019-08-10 14:35
 • #851: Phá không2019-08-11 14:35
 • #852: Uy áp2019-08-13 14:36
 • #853: Thời đại thay đổi2019-08-13 14:37
 • #854: Trước đó chưa từng có2019-08-15 14:35
 • #855: Song tu2019-08-15 14:36
 • #856: Phong mang2019-08-16 14:34
 • #857: Đại sát2019-08-16 14:34
 • #858: Vô cùng2019-08-17 14:34
 • #859: Đồ lo2019-08-17 14:34
 • #860: Tiếp diễn2019-08-18 14:34
 • #861: Bí thuật2019-08-18 14:34
 • #862: Vô tận2019-08-19 14:42
 • #863: Xa xỉ2019-08-19 14:42
 • #864: Tử vong chi hoa2019-08-19 14:42
 • #865: Cá lớn2019-08-19 14:43
 • #866: Ác hoa2019-08-20 14:39
 • #867: Phật quang2019-08-20 14:39
 • #868: Đại biến2019-08-21 20:43
 • #869: Quen thuộc2019-08-21 20:43
 • #870: Kinh thiên2019-08-21 20:44
 • #871: Sai lầm2019-08-22 14:38
 • #872: Ăn thánh2019-08-23 14:37
 • #873: Bổn nguyên2019-08-24 14:40
 • #874: Không chết2019-08-24 14:40
 • #875: Nếu như2019-08-24 14:40
 • #876: Tên điên2019-08-24 14:40
 • #877: Mất khống chế2019-08-26 14:38
 • #878: Cắt thịt2019-08-28 14:41
 • #879: Đại chiến lại nổi2019-08-28 14:41
 • #880: Vui lo2019-08-28 14:41
 • #881: Kỳ dị lõi cây2019-08-30 14:49
 • #882: Vô địch chi đạo2019-08-30 14:50
 • #883: Đạo vận do trời sinh2019-08-30 14:50
 • #884: Gần lo2019-09-01 14:40
 • #885: Ràng buộc2019-09-01 14:40
 • #886: Đánh võ mồm2019-09-01 14:40
 • #887: Vật tận kỳ dụng2019-09-02 16:18
 • #888: Suy yếu2019-09-02 16:18
 • #889: Treo mệnh2019-09-03 14:40
 • #890: Lời nói dối có thiện ý2019-09-04 20:47
 • #891: Thái độ2019-09-04 20:47
 • #892: Người bình thường2019-09-05 14:37
 • #893: Mất tích2019-09-05 14:38
 • #894: Quả quyết2019-09-06 14:38
 • #895: Nợ máu2019-09-06 14:38
 • #896: Sông bãi áo xanh2019-09-07 14:35
 • #897: Các ngươi là ai2019-09-08 14:35
 • #898: Trả bằng máu2019-09-09 14:41
 • #899: Sóng lớn2019-09-10 14:39
 • #900: Vô lễ2019-09-10 14:39
 • #901: Kiếm trận2019-09-10 14:39
 • #902: Cuồng thái2019-09-11 14:36
 • #903: Đạo Tông pháp khí2019-09-12 14:40
 • #904: Không coi ai ra gì2019-09-12 14:40
 • #905: Thủy kiếm2019-09-16 14:44
 • #906: Mời sư2019-09-16 14:45
 • #907: Hàn Si2019-09-16 14:45
 • #908: Xuất quan2019-09-16 14:45
 • #909: Tru địch2019-09-17 14:41
 • #910: Đại nghịch bất đạo2019-09-17 14:41
 • #911: Kiếm oản2019-09-18 14:47
 • #912: Phản chiến2019-09-18 14:47
 • #913: Đại kỳ2019-09-18 14:48
 • #914: Đại Long2019-09-18 14:48
 • #915: Rút sông2019-09-19 14:39
 • #916: Xác minh2019-09-19 14:39
 • #917: Thời cơ2019-09-19 14:39
 • #918: Thu hoạch2019-09-20 14:33
 • #919: Giết tới trái tim băng giá2019-09-21 14:39
 • #920: Độc kế2019-09-21 14:39
 • #921: Bán đầu người2019-09-21 14:39
 • #922: Đầu người có độc2019-09-22 14:41
 • #923: Bất an2019-09-22 14:41
 • #924: Động nhân tâm2019-09-22 14:42
 • #925: Dân tâm2019-09-22 14:42
 • #926: Thân phận2019-09-23 14:42
 • #927: Lên cao2019-09-23 14:42
 • #928: Một người bốn phía2019-09-24 14:42
 • #929: Tiễn rơi2019-09-24 14:42
 • #930: Mở đầu2019-09-24 14:42
 • #931: Đại bàng giương cánh2019-09-25 14:37
 • #932: Vô sỉ cùng phấn khởi2019-09-26 14:38
 • #933: Đuổi sói2019-09-26 14:38
 • #934: Rõ lí lẽ2019-09-27 14:45
 • #935: Mệnh số2019-09-27 14:46
 • #936: Nữ quyến2019-09-27 14:46
 • #937: Ngược đường2019-09-28 14:36
 • #938: Thân nhi2019-09-29 14:40
 • #939: Hào quang2019-09-29 14:40
 • #940: Thái tử cái chết2019-09-29 14:40
 • #941: Mệnh cách2019-10-01 14:36
 • #942: Muốn gặp người2019-10-02 14:39
 • #943: Thiên hạ cộng địch2019-10-02 14:40
 • #944: Thú vị2019-10-06 14:35
 • #945: Gia tộc của người chết2019-10-07 14:38
 • #946: Thiên Mật2019-10-07 14:38
 • #947: Tĩnh mịch bầu trời sao2019-10-08 14:38
 • #948: Thánh vật2019-10-08 14:38
 • #949: Có một không hai2019-10-09 14:36
 • #950: Mặt quỷ2019-10-10 14:39
 • #951: Đại thủ bút2019-10-12 14:39
 • #952: Thành chết2019-10-12 14:39
 • #953: Kiêng kị2019-10-14 14:36
 • #954: Mộc quang2019-10-15 14:45
 • #955: Diệu Chân2019-10-15 14:46
 • #956: Không thể tin truyền thuyết2019-10-16 14:39
 • #957: Đất sụt2019-10-17 14:39
 • #958: Ba cự đầu2019-10-17 14:39
 • #959: May mắn2019-10-18 14:36
 • #960: Trống rỗng2019-10-19 14:38
 • #961: Vất vả2019-10-24 14:55
 • #962: Ôm phong lôi2019-10-24 14:55
 • #963: Huyết mạch2019-10-24 14:55
 • #964: Hô ứng2019-10-24 14:55
 • #965: Kết hợp2019-10-24 14:56
 • #966: Tiếp diễn2019-10-24 14:56
 • #967: Hỏa chủng2019-10-24 14:56
 • #968: Lời đồn xấu2019-10-25 14:41
 • #969: Hoài nghi2019-10-25 14:41
 • #970: Dấu vết2019-10-27 14:48
 • #971: Rút tơ2019-10-27 14:49
 • #972: Không còn muốn sống2019-10-27 14:49
 • #973: Đêm tối2019-10-27 14:49
 • #974: Cây nấm2019-10-28 19:31
 • #975: Trước khi chết2019-10-30 14:36
 • #976: Ngồi đất thành trận2019-10-31 14:36
 • #977: Đọc tâm2019-11-01 14:36
 • #978: Bất an2019-11-02 14:41
 • #979: Thạch châu2019-11-02 14:41
 • #980: Người thần bí2019-11-02 14:41
 • #981: Tì vết2019-11-04 15:43
 • #982: Danh chính ngôn thuận2019-11-04 15:43
 • #983: Hậu nhân2019-11-06 15:36
 • #984: Thời gian2019-11-07 15:36
 • #985: Già trẻ2019-11-10 06:43
 • #986: Nàng chữ2019-11-10 06:43
 • #987: Ngây thơ2019-11-10 15:36
 • #988: Đích thân tới2019-11-10 15:36
 • #989: Tuổi xế chiều2019-11-12 15:38
 • #990: Bảo mệnh phù2019-11-14 15:59
 • #991: Nhẫn nhục chịu đựng2019-11-14 15:59
 • #992: Hùng hổ dọa người2019-11-14 15:59
 • #993: Chấn điếc2019-11-15 15:36
 • #994: Trước đó chưa từng có2019-11-17 06:19
 • #995: Quán thể2019-11-17 06:19
 • #996: Tuân thủ2019-11-18 15:36
 • #997: Trịnh trọng2019-11-18 15:36
 • #998: tiến về Lạc Dương ma vương2019-11-20 15:37
 • #999: Đi ngang qua2019-11-20 15:37
 • #1000: Oanh liệt hỏa diễm2019-11-20 15:37
 • #1001: Nhất định2019-11-21 15:36
 • #1002: Lang tính2019-11-21 15:36
 • #1003: Vinh quang2019-11-22 15:35
 • #1004: Không giống chính mình2019-11-22 15:36
 • #1005: Tươi mới khí thế2019-11-23 15:35
 • #1006: Trong hoàng cung lão phụ nhân2019-11-23 15:35
 • #1007: Không giết ngươi lý do2019-11-24 15:34
 • #1008: Không chịu nổi hậu thế2019-11-24 15:34
 • #1009: ngươi chỉ là chịu chết2019-11-26 15:33
 • #1010: Hiểu sơ2019-11-27 15:33
 • #1011: Thơm nhất ngọt trái cây2019-11-28 15:34
 • #1012: Cửu Tử tằm2019-11-29 15:33
 • #1013: Đạo lý không thông2019-11-30 15:33
 • #1014: Mình năm đó2019-12-04 00:52
 • #1015: Ngay từ đầu sai lầm2019-12-04 00:52
 • #1016: Hắn muốn khóc2019-12-04 00:52
 • #1017: Ngươi chết hữu dụng2019-12-04 00:52
 • #1018: Ngươi lưu lại nhân gian2019-12-05 04:46
 • #1019: Quay về vườn hoang2019-12-05 15:35
 • #1020: Kiêu ngạo cùng cố chấp2019-12-06 15:35
 • #1021: Vườn hoang bên trong đồ vật2019-12-07 15:35
 • #1022: Phá vỡ2019-12-08 15:34
 • #1023: Xấu nhất khả năng2019-12-09 15:35
 • #1024: Ngồi xếp bằng nói cố sự2019-12-10 15:37
 • #1025: Nghi ngờ trùng điệp2019-12-12 15:35
 • #1026: Thức tỉnh vườn hoang2019-12-13 15:37
 • #1027: Tăng thọ2019-12-15 15:34
 • #1028: Bắc cảnh chi lo2019-12-17 01:44
 • #1029: Tìm kiếm2019-12-17 15:35
 • #1030: Ma Tông nghi hoặc2019-12-19 15:34
 • #1031: Chuyện xưa chân tướng2019-12-20 15:35
 • #1032: Trấn nhỏ bên trên trà phô2019-12-21 15:34
 • #1033: Thần tử2019-12-23 15:35
 • #1034: Không phải ngươi chi khí2019-12-24 15:37
 • #1035: Truy đuổi2019-12-27 02:40
 • #1036: Nước bùn bên trong bọt khí2019-12-27 02:40
 • #1037: Cấm chế2019-12-27 15:34
 • #1038: Trong biển cùng tĩnh viện tăng nhân2019-12-28 15:34
 • #1039: Kim thân đến2019-12-29 15:34
 • #1040: Di động trận trụ cột2019-12-31 15:38
 • #1041: Tám khỏa tinh thần2019-12-31 15:39
 • #1042: Trong sách cầu2020-01-01 15:35
 • #1043: Bão đoàn sưởi ấm các quyền quý2020-01-01 15:36
 • #1044: Chỉnh đốn lại Kiến Khang2020-01-01 15:36
 • #1045: Trong thành tuyết2020-01-02 15:35
 • #1046: Chắn đường2020-01-02 15:36
 • #1047: Đao kiếm vui mừng2020-01-03 15:36
 • #1048: Công bằng cùng thiên tài2020-01-03 15:36
 • #1049: Có người muốn chết2020-01-03 15:37
 • #1050: Quân uy2020-01-04 15:38
 • #1051: Người tuổi trẻ cường hãn2020-01-04 15:38
 • #1052: Đại nhân vật2020-01-04 15:38
 • #1053: Sơ sót sự tình2020-01-05 15:34
 • #1054: Trong giỏ xách trứng gà2020-01-07 15:33
 • #1055: Ngàn năm trước đó2020-01-08 15:34
 • #1056: Phương xa ban ân2020-01-09 15:33
 • #1057: Thần triều2020-01-11 15:33
 • #1058: Biển cùng bầu trời sao2020-01-13 15:34
 • #1059: Tĩnh viện bên trong hoàng đế2020-01-14 15:33
 • #1060: Dục vọng đường hộp2020-01-17 03:37
 • #1061: Thuân gió bạo mà đến2020-01-17 03:37
 • #1062: Hắn phong cách2020-01-17 15:33
 • #1063: Trong lưới người2020-01-21 15:35
 • #1064: Hắn tình cảnh2020-01-22 15:34
 • #1065: Trên biển mục dương nữ2020-01-23 15:33
 • #1066: Khô héo đóa hoa2020-01-26 15:33
 • #1067: Đảo khác một bên2020-01-28 15:33
 • #1068: Thiên Mẫu đảo2020-02-02 18:38
 • #1069: Ngươi là người tốt2020-02-02 18:38
 • #1070: Tử thần giáng lâm2020-02-02 18:39
 • #1071: Đáy biển tháp2020-02-02 18:39
 • #1072: Hoang cổ ý vị2020-02-02 18:39
 • #1073: Kiếm cùng rồng2020-02-02 18:39
 • #1074: Vốn nên chết đi người2020-02-03 15:37
 • #1075: Kiêu ngạo cùng ngây thơ2020-02-03 15:37
 • #1076: Tướng quân kinh nghiệm2020-02-04 15:36
 • #1077: Ếch ngồi đáy giếng2020-02-05 15:33
 • #1078: Phía Tây hạ2020-02-06 15:35
 • #1079: Cổ quái nữ nhân2020-02-07 15:33
 • #1080: Đại thế chí2020-02-09 15:34
 • #1081: Một quyền phá thế2020-02-09 15:34
 • #1082: Người thắng đạo lý2020-02-10 15:34
 • #1083: Dao động2020-02-10 15:34
 • #1084: Chuột chạy qua đường2020-02-11 15:40
 • #1085: Người người đều muốn làm U Đế2020-02-11 15:40
 • #1086: Diệt rồi tất cả mọi người2020-02-11 15:41
 • #1087: Bắc Ngụy hoàng đế giấy viết thư2020-02-12 15:33
 • #1088: Thề sống chết2020-02-14 15:35
 • #1089: Dị âm2020-02-14 15:35
 • #1090: Kết thúc chi địa2020-02-15 15:33
 • #1091: Người thần bí nhóm2020-02-15 15:33
 • #1092: Người báo thù nhóm2020-02-17 15:39
 • #1093: Phi hỏa lưu tinh2020-02-17 15:39
 • #1094: Tốt khí khái2020-02-17 15:39
 • #1095: Vô dụng phẫn nộ2020-02-17 15:39
 • #1096: Làm hắn vui mừng tin tức2020-02-17 15:39
 • #1097: Ngàn năm sau trùng hợp2020-02-18 15:36
 • #1098: Dệt hoa trên gấm2020-02-18 15:36
 • #1099: Phương Bắc tuần vương2020-02-18 15:36
 • #1100: Ta không cho là như vậy2020-02-19 15:39
 • #1101: Chân chính không sợ2020-02-19 15:40
 • #1102: Bởi vì Lâm Ý, cho nên đơn giản2020-02-19 15:40
 • #1103: Không đường thối lui2020-02-20 15:34
 • #1104: Không cam lòng cùng bị ép2020-02-20 15:35
 • #1105: Nhân gian phạn âm2020-02-21 15:36
 • #1106: Bắt mắt2020-02-21 15:37
 • #1107: Kinh dị cùng hoang đường2020-02-21 15:37
 • #1108: Vượt qua sinh tử2020-02-22 15:33
 • #1109: Một tòa thành trì2020-02-22 15:33
 • #1110: Tại sao phải đi2020-02-23 15:32
 • #1111: Phàm phu tục tử lực lượng2020-02-24 15:38
 • #1112: Ở ánh lửa trước đó2020-02-24 15:39
 • #1113: Chia năm xẻ bảy2020-02-25 15:36
 • #1114: Rơi vào kim loại trong rừng2020-02-25 15:36
 • #1115: Cầm mác đi2020-02-26 15:37
 • #1116: Không có đạo lý2020-02-27 15:34
 • #1117: Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa2020-02-28 15:33
 • #1118: Cuồng bạo con đường2020-02-29 15:33
 • #1119: Một người chiến2020-03-01 15:34
 • #1120: Giết chết các ngươi nguyên nhân2020-03-01 15:34
 • #1121: Rút kiếm2020-03-02 15:35
 • #1122: Không có khác biệt2020-03-02 15:35
 • #1123: Số mệnh cùng giảng bài2020-03-03 15:35
 • #1124: Phục sinh hạt châu2020-03-03 15:35
 • #1125: Hợp nhất2020-03-04 19:08
 • #1126: Theo lấy chiến đấu mà đến đầu mối2020-03-04 19:08
 • #1127: Những kia kiếm, những người kia2020-03-05 15:37
 • #1128: Không có số mệnh, chỉ có liều mạng2020-03-05 15:38
 • #1129: Ta không thể lui2020-03-06 15:35
 • #1130: Hắn cảm thấy rất ngốc2020-03-07 15:38
 • #1131: Chân chính thiên tử kiêu tử2020-03-07 15:38
 • #1132: Ta rốt cuộc là ai2020-03-07 15:39
 • #1133: Rất nhiều vấn đề2020-03-09 14:37
 • #1134: Dừng lại2020-03-09 14:37
 • #1135: Không người chi thành2020-03-09 14:37
 • #1136: Lưu cho người tuổi trẻ lễ vật2020-03-10 14:36
 • #1137: Vất vả lâu ngày2020-03-10 14:36
 • #1138: Viên mãn2020-03-11 14:35
 • #1139: Hai đoạn2020-03-11 14:35
 • #1140: Tin tưởng cái nào2020-03-12 14:37
 • #1141: Đều là lừa gạt2020-03-12 14:37
 • #1142: Không thể ra miệng bí mật2020-03-12 14:37
 • #1143: Hắn an bài chân tướng2020-03-13 14:36
 • #1144: Chim sẻ rình sau2020-03-13 14:36
 • #1145: Khống chế cùng chứng minh2020-03-14 14:38
 • #1146: Không giống góc độ cố sự2020-03-14 14:38
 • #1147: Chuyện cũ năm xưa chân tướng2020-03-14 14:38
 • #1148: Hổ phụ khuyển tử2020-03-18 01:17
 • #1149: Ta cảm thấy hắn là người tốt2020-03-18 01:18
 • #1150: Ngục bên trong đồng môn hội2020-03-18 01:18
 • #1151: Không thể biết được2020-03-18 01:18
 • #1152: Lẫn nhau cảm tạ2020-03-18 01:18
 • #1153: Trăng sáng nhô lên cao2020-03-18 14:35
 • #1154: Đẹp nhất là nhân gian2020-03-18 14:35
 • #1155: Luôn luôn trễ một bước người2020-03-18 14:36
 • #1156: Ở nhân gian vị trí2020-03-19 14:35
 • #1157: Chân tình vô dụng2020-03-19 14:35
 • #1158: Ven sông Ma Tông2020-03-20 14:34
 • #1159: Một kiếm đông lạnh tâm2020-03-20 14:34
 • #1160: Ta không là tiểu hài tử2020-03-21 14:35
 • #1161: Trắng đen ở giữa2020-03-21 14:36
 • #1162: Người mạnh nhất chiến đấu2020-03-21 14:36
 • #1163: Vô địch thiên hạ2020-03-23 01:12
 • #1164: Hắn cũng không lui2020-03-23 14:37
 • #1165: Đoạt mệnh2020-03-23 14:37
 • #1166: Không biết thắng bại2020-03-23 14:37
 • #1167: Hắn bên ngoài bàn cờ2020-03-23 14:37
 • #1168: Người chi phức tạp2020-03-23 14:38
 • #1169: Nhân sinh không có nếu như2020-03-29 19:02
 • #1170: Vật hi sinh2020-03-29 19:02
 • #1171: Tướng quân thuận gió2020-03-29 19:02
 • #1172: Khó xử nhất2020-03-29 19:02
 • #1173: Năm đó người trẻ tuổi2020-03-29 19:03
 • #1174: Người chi làm người2020-03-29 19:03
 • #1175: Dẫn dụ2020-03-29 19:03
 • #1176: Quay lại trái cây2020-03-29 19:03
 • #1177: Nhân gian chi lực2020-03-29 19:03
 • #1178: Rời đi2020-03-29 19:04
 • #1179: Dẫn chuột đất2020-03-29 19:04
 • #1180: Ăn ý2020-03-29 19:04
 • #1181: Muốn ăn2020-03-29 19:05
 • #1182: Đại thành2020-03-30 14:36
 • #1183: Hèn mọn sinh mệnh2020-03-30 14:36
 • #1184: Như chó hoang2020-03-30 14:36
 • #1185: Không chịu nổi2020-03-31 14:34
 • #1186: Vỡ vụn2020-03-31 14:34
 • #1187: Đồ lục chi mê2020-04-05 16:13
 • #1188: Không hiểu chết2020-04-05 16:13
 • #1189: Kinh hỉ2020-04-05 16:14
 • #1190: Nở rộ2020-04-05 16:14
 • #1191: Vào thành2020-04-05 16:14
 • #1192: Chỉ là như vậy ?2020-04-05 16:14
 • #1193: Trả một kiếm2020-04-05 16:15
 • #1194: Ngươi có độc2020-04-05 16:15
 • #1195: Có bản lĩnh2020-04-05 16:15
 • #1196: Cười lấy bi thương2020-04-05 16:15
 • #1197: Lâm Ý cười2020-04-05 16:16
 • #1198: Kết cục2020-04-05 16:16
 • #1199: Chương cuối, lời cuối sách2020-04-05 16:16
 • #1200: Kết cục cảm nghĩ2020-04-05 16:16
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Nghịch Thiên Chí Tôn

TiKay

Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

TiKay

Tiên Luyện Chi Lộ

TiKay

Leave a Reply