Cổ Đại Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Bưu Hãn Tiểu Nông Nữ

Hán Việt: Bưu hãn tiểu nông nữ

21 thế kỷ đỉnh cấp đặc công Thẩm nguyệt nhi, xuyên qua đến trùng tên trùng họ nông gia nữ trên người.

Nhìn nghèo rớt mồng tơi trong nhà, cha tê liệt, muội muội gầy yếu, đệ đệ đói hôn, còn có bên ngoài tung tăng nhảy nhót cực phẩm thân thích.

Thẩm nguyệt nhi vén tay áo lên, chiếu cố đệ muội, chữa khỏi cha, đấu cực phẩm, dẫn dắt người nhà làm giàu.

Chính là, mỗi ngày tới cửa cọ cơm cao lãnh thợ săn thiếu niên, như thế nào biến thành Vương gia……

Nguồn: wikidich.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nịnh Mông Nãi Trà
 •  Chương: /521
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 001, trọng sinh nông gia2020-09-29 10:10
 • #2: 002, một bần nhị nghèo gia2020-09-29 10:10
 • #3: 003, lên núi tìm ăn2020-09-29 10:11
 • #4: 004, trảo gà rừng thỏ hoang2020-09-29 10:11
 • #5: 005, Thẩm Đại Giang tính kế2020-09-29 10:11
 • #6: 006, hầm gà rừng2020-09-29 10:11
 • #7: 007, chỉ có thể dựa ngươi2020-09-29 10:11
 • #8: 008, nửa đêm bố bẫy rập2020-09-29 10:11
 • #9: 009, bán thỏ hoang2020-09-29 10:11
 • #10: 010, mua mua mua2020-09-29 10:11
 • #11: 011, huấn luyện2020-09-29 10:11
 • #12: 012, sơ ngộ2020-09-29 10:11
 • #13: 013, bán xà2020-09-29 10:11
 • #14: 014, Bạch Tử Mặc2020-09-29 10:11
 • #15: 015, trong nhà đã xảy ra chuyện2020-09-29 10:12
 • #16: 016, lí chính tới2020-09-29 10:12
 • #17: 017, ngày lành sẽ đến2020-09-29 10:12
 • #18: 018, đúng là nguyệt hắc phong cao khi2020-09-29 10:12
 • #19: 019, Thẩm Nguyệt Nhi bão nổi2020-09-29 10:12
 • #20: 020, ngươi rất tuyệt2020-09-29 10:12
 • #21: 021, hồ nhân từ2020-09-29 10:12
 • #22: 022, mua mua mua2020-09-29 10:12
 • #23: 023, xảo ngộ Bạch Tử Mặc2020-09-29 10:12
 • #24: 024, độc nhất vô nhị bí phương2020-09-29 10:12
 • #25: 025, chúng ta tin tưởng ngươi2020-09-29 10:13
 • #26: 026, lại lần nữa lên núi2020-09-29 10:13
 • #27: 027, điếu tình hổ2020-09-29 10:13
 • #28: 028, ngươi mạng nhỏ từ bỏ2020-09-29 10:13
 • #29: 029, ngươi bị liên luỵ2020-09-29 10:13
 • #30: 030, lão bồi tiền hóa2020-09-29 10:13
 • #31: 031, vướng ngã Ngưu thị2020-09-29 10:13
 • #32: 032, dược liệu ra tay2020-09-29 10:13
 • #33: 033, đau lòng răng đau2020-09-29 10:13
 • #34: 034, về nhà2020-09-29 10:13
 • #35: 035, xuyến môn2020-09-29 10:14
 • #36: 036, thiện lương chu thẩm2020-09-29 10:14
 • #37: 037, đi tìm Tần Quân Lan2020-09-29 10:14
 • #38: 038, Tần Quân Lan tới cửa2020-09-29 10:14
 • #39: 039, ngươi rốt cuộc là ai2020-09-29 10:14
 • #40: 040, cổ độc2020-09-29 10:14
 • #41: 041, tổ yến2020-09-29 10:14
 • #42: 042, săn bắn gấu mù2020-09-29 10:14
 • #43: 043, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy2020-09-29 10:14
 • #44: 044, lấy ra Ngưu Hoàng2020-09-29 10:14
 • #45: 045, người nhà ấm áp2020-09-29 10:14
 • #46: 046, có tri giác2020-09-29 10:15
 • #47: 047, hai cái đồ tham ăn2020-09-29 10:15
 • #48: 048, một ngàn lượng2020-09-29 10:15
 • #49: 049, mua điền2020-09-29 10:15
 • #50: 050, Thẩm Dương Nhi bị khi dễ2020-09-29 10:15
 • #51: 051, treo lên đánh Thẩm tiểu võ2020-09-29 10:15
 • #52: 052, trí đấu2020-09-29 10:15
 • #53: 053, ngươi câm miệng cho ta2020-09-29 10:15
 • #54: 054, sự ra khác thường tất có yêu2020-09-29 10:15
 • #55: 055, ta thật là thiên tài2020-09-29 10:15
 • #56: 056, khế ước tới tay2020-09-29 10:16
 • #57: 057, một điểm liền thấu2020-09-29 10:16
 • #58: 058, đêm tập2020-09-29 10:16
 • #59: 059, cầu ngươi buông tha ta2020-09-29 10:16
 • #60: 060, Thẩm Đại Hải, ngươi đáng chết2020-09-29 10:16
 • #61: 061, dọa nước tiểu2020-09-29 10:16
 • #62: 062, ngươi vẫn là người sao2020-09-29 10:16
 • #63: 063, ta hôm nay liều mạng với ngươi2020-09-29 10:16
 • #64: 064, chuyện cũ2020-09-29 10:16
 • #65: 065, hoa sen nương2020-09-29 10:16
 • #66: 066, dắt tay2020-09-29 10:16
 • #67: 067, túng hai chân nhũn ra2020-09-29 10:17
 • #68: 068, tranh đoạt địa bàn2020-09-29 10:17
 • #69: 069, cùng sư tử vật lộn2020-09-29 10:17
 • #70: 070, chiến lợi phẩm2020-09-29 10:17
 • #71: 071, ngươi muốn gả người?2020-09-29 10:17
 • #72: 072, bán xạ hương2020-09-29 10:17
 • #73: 073, 6000 hai2020-09-29 10:17
 • #74: 074, tính toán mua phòng ở2020-09-29 10:17
 • #75: 075, ôn gia trang viên2020-09-29 10:17
 • #76: 076, danh thợ Thái tử hoa2020-09-29 10:17
 • #77: 077, bởi vì ta thích2020-09-29 10:18
 • #78: 078, đi ôn gia thôn2020-09-29 10:18
 • #79: 079, thu hồi điền2020-09-29 10:18
 • #80: 080, lợi hại ôn bà tử2020-09-29 10:18
 • #81: 081, còn chưa cút?2020-09-29 10:18
 • #82: 082, Ôn Gia Văn chết đuối2020-09-29 10:18
 • #83: 083, người quý ở tự cứu2020-09-29 10:18
 • #84: 084, sao ngươi lại tới đây2020-09-29 10:18
 • #85: 085, niết lỗ tai2020-09-29 10:18
 • #86: 086, ấu trĩ quỷ2020-09-29 10:18
 • #87: 087, hắc quả2020-09-29 10:18
 • #88: 088, trăm năm nhân sâm2020-09-29 10:18
 • #89: 089, ta không nghĩ thương đến ngươi2020-09-29 10:19
 • #90: 090, ước định2020-09-29 10:19
 • #91: 091, nàng sẽ chữa khỏi hắn2020-09-29 10:19
 • #92: 092, năm đó chân tướng2020-09-29 10:19
 • #93: 093, mưu kế2020-09-29 10:19
 • #94: 094, ngươi vì cái gì cứu ta2020-09-29 10:19
 • #95: 095, bơi lội2020-09-29 10:19
 • #96: 096, cá hầm ớt phiến2020-09-29 10:19
 • #97: 097, tình cổ phát tác2020-09-29 10:19
 • #98: 098, ngọt ngào2020-09-29 10:19
 • #99: 099, Bạch Tử Mặc tới2020-09-29 10:19
 • #100: 100, hợp tác2020-09-29 10:19
 • #101: 101, ngươi cùng Thẩm Nguyệt Nhi cái gì quan hệ2020-09-29 10:20
 • #102: 102, cả đời chấp niệm2020-09-29 10:20
 • #103: 103, Tần Quân Lan thân phận2020-09-29 10:20
 • #104: 104, thuần phác2020-09-29 10:20
 • #105: 105, ôn gia thụy2020-09-29 10:20
 • #106: 106, nhà nghèo ra quý tử2020-09-29 10:20
 • #107: 107, Thẩm Nguyệt Nhi áy náy2020-09-29 10:20
 • #108: 108, cầu ngươi đừng rời khỏi ta2020-09-29 10:20
 • #109: 109, lẫn nhau quý trọng2020-09-29 10:20
 • #110: 110, ta chính là nàng tiểu cữu cữu2020-09-29 10:20
 • #111: 111, bạch lan bột ngọt2020-09-29 10:20
 • #112: 112, Thẩm Vương thị ra tới làm yêu2020-09-29 10:21
 • #113: 113, Thẩm Lão Tam mềm lòng2020-09-29 10:21
 • #114: 114, trời sinh tiện mệnh2020-09-29 10:21
 • #115: 115, sinh khí2020-09-29 10:21
 • #116: 116, ngươi còn có ta2020-09-29 10:21
 • #117: 117, Thẩm Đại Hải mục đích2020-09-29 10:21
 • #118: 118, ta hảo chất nữ2020-09-29 10:21
 • #119: 119, Thẩm Lão Tam quyết đoán2020-09-29 10:21
 • #120: 120, hết giận2020-09-29 10:21
 • #121: 121, đừng cười, hảo ngốc2020-09-29 10:21
 • #122: 122, Thái đại sư phong bút2020-09-29 10:21
 • #123: 123, không chuyện của ngươi2020-09-29 10:22
 • #124: 124, xà bông thơm2020-09-29 10:22
 • #125: 125, chế tác xà bông thơm2020-09-29 10:22
 • #126: 126, ôm2020-09-29 10:22
 • #127: 127, cha hồ đồ a2020-09-29 10:22
 • #128: 128, dị thường Bạch Tử Mặc2020-09-29 10:22
 • #129: 129, xà bông thơm trung cực phẩm2020-09-29 10:22
 • #130: 130, Bạch Tử Mặc phiền não2020-09-29 10:22
 • #131: 131, đường tựa như2020-09-29 10:22
 • #132: 132, không cần như vậy cố tình2020-09-29 10:22
 • #133: 133, làm ta ôm ngươi một cái2020-09-29 10:22
 • #134: 134, hắn muốn gặp ngươi2020-09-29 10:22
 • #135: 135, nàng không giống như là nông gia nữ2020-09-29 10:23
 • #136: 136, Hoàng Thượng giận chó đánh mèo2020-09-29 10:23
 • #137: 137, dặn dò2020-09-29 10:23
 • #138: 138, nguyệt nhi giống một người khác2020-09-29 10:23
 • #139: 139, giả dối hư ảo y thư2020-09-29 10:23
 • #140: 140, cọ ăn cọ uống2020-09-29 10:23
 • #141: 141, thật xinh đẹp đầu hoa2020-09-29 10:23
 • #142: 142, làm tân y phục2020-09-29 10:23
 • #143: 143, cảm mạo nghiêm trọng2020-09-29 10:23
 • #144: 144, thiên tiên mỹ nhân2020-09-29 10:23
 • #145: 145, ác mộng2020-09-29 10:24
 • #146: 146, xin lỗi2020-09-29 10:24
 • #147: 147, phòng ngừa chu đáo2020-09-29 10:24
 • #148: 148, là ta sai2020-09-29 10:24
 • #149: 149, u minh độc2020-09-29 10:24
 • #150: 150, bồi ở bên cạnh ngươi2020-09-29 10:24
 • #151: 151, thượng quan tĩnh ngọc khó xử2020-09-29 10:24
 • #152: 152, công tâm kế2020-09-29 10:24
 • #153: 153, tùy thời phụng bồi2020-09-29 10:25
 • #154: 154, xuống núi ăn cơm2020-09-29 10:25
 • #155: 155, ngươi làm ta giật mình2020-09-29 10:25
 • #156: 156, hoàng gia vô tình2020-09-29 10:25
 • #157: 157, hầm thịt bò2020-09-29 10:25
 • #158: 158, bát nước bẩn2020-09-29 10:25
 • #159: 159, Thẩm Lão Tam đánh Thẩm Vương thị2020-09-29 10:25
 • #160: 160, Bạch Tử Mặc trở về2020-09-29 10:25
 • #161: 161, càn rỡ Bạch Tử Mặc2020-09-29 10:25
 • #162: 162, ngươi rốt cuộc ở đâu?2020-09-29 10:25
 • #163: 163, bột ngọt hai trăm văn một cân2020-09-29 10:26
 • #164: 164, hoài nghi thân thế2020-09-29 10:26
 • #165: 165, bão táp sắp xảy ra2020-09-29 10:26
 • #166: 166, Miêu Thiên Phong2020-09-29 10:26
 • #167: 167, Tần Quân Lan trúng kiếm2020-09-29 10:26
 • #168: 168, ta muốn mạng ngươi2020-09-29 10:26
 • #169: 169, giải cổ độc2020-09-29 10:26
 • #170: 170, Tần Quân Lan rời đi2020-09-29 10:26
 • #171: 171, tường sụp2020-09-29 10:26
 • #172: 172, ta có như vậy ngốc sao2020-09-29 10:26
 • #173: 173, nghĩ đến mỹ2020-09-29 10:26
 • #174: 174, tường đảo chân tướng2020-09-29 10:27
 • #175: 175, dọn đi Chu gia2020-09-29 10:27
 • #176: 176, đoạn thân thư2020-09-29 10:27
 • #177: 177, ký tên2020-09-29 10:27
 • #178: 178, thiết kế chính là ngươi2020-09-29 10:27
 • #179: 179, giúp chu thành tựu về văn hoá giáo dục liệu2020-09-29 10:27
 • #180: 180, tỷ thật là lợi hại2020-09-29 10:27
 • #181: 181, Lý điền2020-09-29 10:27
 • #182: 182, bờ sông nhặt cá2020-09-29 10:27
 • #183: 183, lòng ta đại2020-09-29 10:27
 • #184: 184, tính toán mời khách2020-09-29 10:27
 • #185: 185, mời khách thực đơn2020-09-29 10:28
 • #186: 186, đi họp chợ2020-09-29 10:28
 • #187: 187, lỗ đầu heo2020-09-29 10:28
 • #188: 188, nhân gian mỹ vị2020-09-29 10:28
 • #189: 189, tiểu nguyệt làm nồi to đồ ăn2020-09-29 10:28
 • #190: 190, thịt kho tàu heo xuống nước2020-09-29 10:28
 • #191: 191, tới cửa tới nháo2020-09-29 10:28
 • #192: 192, nha sai2020-09-29 10:28
 • #193: 193, nhắc nhở2020-09-29 10:28
 • #194: 194, Bạch Tử Mặc bị bệnh2020-09-29 10:28
 • #195: 195, cái kia ai2020-09-29 10:28
 • #196: 196, chúng ta nói chuyện2020-09-29 10:29
 • #197: 197, Lục hoàng tử Tần quân vũ2020-09-29 10:29
 • #198: 198, hoa sen động tình2020-09-29 10:29
 • #199: 199, ôn gia thụy đưa bắp2020-09-29 10:29
 • #200: 200, tú tài Dương Minh Nghĩa2020-09-29 10:29
 • #201: 201, Thẩm Tinh Nhi khác thường2020-09-29 10:29
 • #202: 202, tam tỷ đệ sửa tên2020-09-29 10:29
 • #203: 203, ân sư dương tư hùng2020-09-29 10:29
 • #204: 204, nhận lấy Thẩm Dương2020-09-29 10:29
 • #205: 205, cứu ngươi người2020-09-29 10:29
 • #206: 206, vô giải chi độc2020-09-29 10:29
 • #207: 207, rốt cuộc là ai2020-09-29 10:29
 • #208: 208, ngươi trừng ta làm gì2020-09-29 10:30
 • #209: 209, tính toán chuyển nhà2020-09-29 10:30
 • #210: 210, chúng ta căn2020-09-29 10:30
 • #211: 211, nguyện ý làm thiếp2020-09-29 10:30
 • #212: 212, ta thật sự muốn điên rồi2020-09-29 10:30
 • #213: 213, chó ngoan không cản đường2020-09-29 10:30
 • #214: 214, tân gia2020-09-29 10:30
 • #215: 215, mệt nàng2020-09-29 10:30
 • #216: 216, cổ linh tinh quái nha đầu2020-09-29 10:30
 • #217: 217, lá vàng2020-09-29 10:31
 • #218: 218, người một nhà đi trấn trên2020-09-29 10:31
 • #219: 219, hắn lớn lên thật xinh đẹp2020-09-29 10:31
 • #220: 220, mua người2020-09-29 10:31
 • #221: 221, Đường Trung Anh2020-09-29 10:31
 • #222: 222, kêu cô nương đi!2020-09-29 10:31
 • #223: 223, cha không nghĩ đi tìm nương sao2020-09-29 10:31
 • #224: 224, Thẩm nguyệt phát hỏa2020-09-29 10:31
 • #225: 225, mang Đường Dần lên núi2020-09-29 10:31
 • #226: 226, gặp được nguy hiểm2020-09-29 10:31
 • #227: 227, phải tin tưởng Đường Dần2020-09-29 10:31
 • #228: 228, không mang đầu óc ra cửa2020-09-29 10:32
 • #229: 229, ra cung2020-09-29 10:32
 • #230: 230, như thế nào lại là ngươi2020-09-29 10:32
 • #231: 231, ta ở kinh đô chờ nàng2020-09-29 10:32
 • #232: 232, Đường Dần giận dỗi2020-09-29 10:32
 • #233: 233, bạc chọc họa2020-09-29 10:32
 • #234: 234, hảo tưởng hắn2020-09-29 10:32
 • #235: 235, tính toán mua sơn ( 1 )2020-09-29 10:32
 • #236: 236, tính toán mua sơn ( 2 )2020-09-29 10:32
 • #237: 237, bằng hữu bằng hữu2020-09-29 10:32
 • #238: 238, huyện lệnh Lý gia mục2020-09-29 10:32
 • #239: 239, tập thể dục buổi sáng2020-09-29 10:32
 • #240: 240, chuyện tốt thành đôi2020-09-29 10:33
 • #241: 241, lí chính Ngô trạng nguyên2020-09-29 10:33
 • #242: 242, bái sư lễ2020-09-29 10:33
 • #243: 243, hiệu sách lão bản2020-09-29 10:33
 • #244: 244, in ấn phường2020-09-29 10:33
 • #245: 245, chạy trối chết2020-09-29 10:33
 • #246: 246, cấp xà bông thơm đóng gói2020-09-29 10:33
 • #247: 247, xà bông thơm mị lực2020-09-29 10:33
 • #248: 248, Vương phu nhân2020-09-29 10:33
 • #249: 249, tiêu thụ không còn2020-09-29 10:33
 • #250: 250, sói con2020-09-29 10:34
 • #251: 251, Ngô trạng nguyên bà nương2020-09-29 10:34
 • #252: 252, Ngô gia sáu huynh đệ2020-09-29 10:34
 • #253: 253, ngươi hảo, ta kêu Thẩm nguyệt2020-09-29 10:34
 • #254: 254, Thẩm Lãng2020-09-29 10:34
 • #255: 255, ta không phải đại thiện nhân2020-09-29 10:34
 • #256: 256, mẫu hậu bớt giận2020-09-29 10:34
 • #257: 257, Ngự lâm quân2020-09-29 10:34
 • #258: 258, không cần tiền bạc2020-09-29 10:34
 • #259: 259, hồi bách gia thôn2020-09-29 10:34
 • #260: 260, dạng giấy hảo2020-09-29 10:35
 • #261: 261, có hay không tưởng ta2020-09-29 10:35
 • #262: 262, tính ngươi thông minh2020-09-29 10:35
 • #263: 263, ngươi cái gì ánh mắt2020-09-29 10:35
 • #264: 264, ngươi thích Bạch công tử?2020-09-29 10:35
 • #265: 265, không được nhìn lén2020-09-29 10:35
 • #266: 266, ta bắt được ngươi2020-09-29 10:35
 • #267: 267, ám sát mãng xà2020-09-29 10:35
 • #268: 268, long phượng canh2020-09-29 10:35
 • #269: 269, lo lắng2020-09-29 10:35
 • #270: 270, mệt thành cẩu2020-09-29 10:35
 • #271: 271, đây là có chuyện gì2020-09-29 10:36
 • #272: 272, xem cửa hàng2020-09-29 10:36
 • #273: 273, mua cửa hàng2020-09-29 10:36
 • #274: 274, Ngũ ca2020-09-29 10:36
 • #275: 275, chẳng lẽ ngươi không phải người?2020-09-29 10:36
 • #276: 276, buộc chặt tiêu thụ2020-09-29 10:36
 • #277: 277, kinh hỉ2020-09-29 10:36
 • #278: 278, vội cũng vui sướng2020-09-29 10:36
 • #279: 279, ngươi cái lão thất phu2020-09-29 10:36
 • #280: 280, như thế nào rối rắm?2020-09-29 10:36
 • #281: 281, ta mệt mỏi quá……2020-09-29 10:36
 • #282: 282, không xứng làm người nhà của ta2020-09-29 10:36
 • #283: 283, hắn như thế nào tới2020-09-29 10:37
 • #284: 284, thanh quan khó đoạn việc nhà2020-09-29 10:37
 • #285: 285, ngươi tưởng đều không cần tưởng2020-09-29 10:37
 • #286: 286, ta tưởng một người lẳng lặng2020-09-29 10:37
 • #287: 287, đổi lí chính2020-09-29 10:37
 • #288: 288, Lý nghị2020-09-29 10:37
 • #289: 289, đá bay Ngô thị2020-09-29 10:37
 • #290: 290, chanh hương hình xà bông thơm2020-09-29 10:37
 • #291: 291, bột ngọt đại bán2020-09-29 10:37
 • #292: 292, bích ngọc trai Vương lão bản2020-09-29 10:37
 • #293: 293, quốc cữu gia2020-09-29 10:37
 • #294: 294, ngươi không phải là đã thích ta đi2020-09-29 10:38
 • #295: 295, khai trương2020-09-29 10:38
 • #296: 296, 450 hai2020-09-29 10:38
 • #297: 297, Bạch Tử Mặc mời khách2020-09-29 10:38
 • #298: 298, bán nhiều ít bạc2020-09-29 10:38
 • #299: 299, nguyệt bạc2020-09-29 10:38
 • #300: 300, đêm tập2020-09-29 10:38
 • #301: 301, trọng trung chi trọng2020-09-29 10:38
 • #302: 302, Thẩm Lãng lưu lại2020-09-29 10:38
 • #303: 303, bố trí bẫy rập2020-09-29 10:38
 • #304: 304, chu thẩm một nhà2020-09-29 10:39
 • #305: 305, an bài thỏa đáng2020-09-29 10:39
 • #306: 306, hết khổ2020-09-29 10:39
 • #307: 307, một mình đảm đương một phía2020-09-29 10:39
 • #308: 308, mua bông2020-09-29 10:39
 • #309: 309, ta tích cái ngoan ngoãn2020-09-29 10:39
 • #310: 310, vì cái gì không trở lại?2020-09-29 10:39
 • #311: 311, Thẩm Lão Tam tức giận2020-09-29 10:39
 • #312: 312, giáo huấn Thẩm Dương2020-09-29 10:39
 • #313: 313, lâm hành dặn dò2020-09-29 10:39
 • #314: 314, ngươi ở sợ hãi cái gì2020-09-29 10:39
 • #315: 315, tô son trát phấn thiếu niên2020-09-29 10:40
 • #316: 316, Thẩm nguyệt ra tay2020-09-29 10:40
 • #317: 317, Thiên Hương Lâu Đổng chưởng quầy2020-09-29 10:40
 • #318: 318, Tùng Giang Phủ tam bá2020-09-29 10:40
 • #319: 319, phẩm trà hiên ngộ người quen2020-09-29 10:40
 • #320: 320, trăm không một dùng là thư sinh2020-09-29 10:40
 • #321: 321, oan gia ngõ hẹp2020-09-29 10:40
 • #322: 322, ra tay cứu giúp2020-09-29 10:40
 • #323: 323, ngươi đáng giá2020-09-29 10:40
 • #324: 324, là ai kêu ngươi tới2020-09-29 10:40
 • #325: 325, rốt cuộc là ai2020-09-29 10:41
 • #326: 326, ngươi là ăn vạ ta?2020-09-29 10:41
 • #327: 327, ngươi thực chán ghét hắn?2020-09-29 10:41
 • #328: 328, chọn người thích hợp2020-09-29 10:41
 • #329: 329, mua cửa hàng2020-09-29 10:41
 • #330: 330, Mai Trạch Hải2020-09-29 10:41
 • #331: 331, giao đãi2020-09-29 10:41
 • #332: 332, có người theo dõi2020-09-29 10:41
 • #333: 333, xem phòng2020-09-29 10:41
 • #334: 334, đêm thăm mai phủ2020-09-29 10:41
 • #335: 335, ác trừng Mai Trạch Hải2020-09-29 10:41
 • #336: 336, đã xảy ra chuyện2020-09-29 10:41
 • #337: 337, làm bẩn2020-09-29 10:42
 • #338: 338, tới cửa cọ cơm2020-09-29 10:42
 • #339: 339, chu dương hai nhà ân oán2020-09-29 10:42
 • #340: 340, vướng bận người2020-09-29 10:42
 • #341: 341, Chu Tử Nhuận đồng hành2020-09-29 10:42
 • #342: 342, nướng gà rừng thỏ hoang2020-09-29 10:42
 • #343: 343, về nhà2020-09-29 10:42
 • #344: 344, ngươi phái người theo dõi ta?2020-09-29 10:42
 • #345: 345, lo lắng2020-09-29 10:42
 • #346: 346, phân lễ vật2020-09-29 10:42
 • #347: 347, Dương Minh Nghĩa tới chơi2020-09-29 10:42
 • #348: 348, thành công2020-09-29 10:43
 • #349: 349, bột ngọt chia hoa hồng2020-09-29 10:43
 • #350: 350, ra cung2020-09-29 10:43
 • #351: 351, ám ảnh xuất hiện2020-09-29 10:43
 • #352: 352, Mai Tư Viễn2020-09-29 10:43
 • #353: 353, ta liền tệ như vậy sao?2020-09-29 10:43
 • #354: 354, đi Thiên Hương Lâu ăn cơm2020-09-29 10:43
 • #355: 355, ôn gia thụy tới2020-09-29 10:43
 • #356: 356, chu phủ2020-09-29 10:43
 • #357: 357, ta còn không có chơi đủ2020-09-29 10:43
 • #358: 358, khai trương2020-09-29 10:43
 • #359: 359, hỏa bạo2020-09-29 10:44
 • #360: 360, mai hương viên mai phu nhân2020-09-29 10:44
 • #361: 361, bạch lan phương2020-09-29 10:44
 • #362: 362, ta thật sự làm sai sao2020-09-29 10:44
 • #363: 363, theo dõi đùa giỡn2020-09-29 10:44
 • #364: 364, bị đánh2020-09-29 10:44
 • #365: 365, Thẩm Lão Tam sinh khí2020-09-29 10:44
 • #366: 366, khuyên giải2020-09-29 10:44
 • #367: 367, Thẩm tinh tâm tư2020-09-29 10:44
 • #368: 368, tính toán2020-09-29 10:44
 • #369: 369, nô lệ thị trường2020-09-29 10:44
 • #370: 370, chu hùng2020-09-29 10:44
 • #371: 371, mua thượng quan năm huynh muội2020-09-29 10:45
 • #372: 372, thỉnh cô nương ban danh2020-09-29 10:45
 • #373: 373, vừa lòng2020-09-29 10:45
 • #374: 374, ruộng tốt trăm khoảnh2020-09-29 10:45
 • #375: 375, mua2020-09-29 10:45
 • #376: 376, nháo sự2020-09-29 10:45
 • #377: 377, ta đã trở về2020-09-29 10:45
 • #378: 378, ta chờ2020-09-29 10:45
 • #379: 379, cửu ngưỡng đại danh2020-09-29 10:45
 • #380: 380, ta rất nhớ ngươi2020-09-29 10:45
 • #381: 381, không cần để ý, hảo sao?2020-09-29 10:46
 • #382: 382, ra khỏi thành2020-09-29 10:46
 • #383: 383, thôn dân nháo sự2020-09-29 10:46
 • #384: 384, ân uy cũng thi2020-09-29 10:46
 • #385: 385, có phải hay không ghen tị?2020-09-29 10:46
 • #386: 386, trêu chọc2020-09-29 10:46
 • #387: 387, ngươi đừng đi2020-09-29 10:46
 • #388: 388, ngươi nói ai là kẻ lừa đảo2020-09-29 10:46
 • #389: 389, ta cuối cùng đã trở lại2020-09-29 10:46
 • #390: 390, vượt qua2020-09-29 10:46
 • #391: 391, lời ngon tiếng ngọt2020-09-29 10:47
 • #392: 392, ngươi đừng hối hận2020-09-29 10:47
 • #393: 393, tư tâm2020-09-29 10:47
 • #394: 394, ngươi muốn nói cái gì2020-09-29 10:47
 • #395: 395, nguyệt nhi đẹp2020-09-29 10:47
 • #396: 396, lưu li lão bản2020-09-29 10:47
 • #397: 397, mất ngủ chứng2020-09-29 10:47
 • #398: 398, nguyên lai ngươi là cái dạng này Tần Quân Lan2020-09-29 10:47
 • #399: 399, làm nàng đau lòng2020-09-29 10:47
 • #400: 400, bị phạt2020-09-29 10:47
 • #401: 401, an bài2020-09-29 10:47
 • #402: 402, hồi vĩnh thuận trấn2020-09-29 10:48
 • #403: 403, về đến nhà2020-09-29 10:48
 • #404: 404, Thẩm nguyệt hoảng hốt2020-09-29 10:48
 • #405: 405, tâm sự2020-09-29 10:48
 • #406: 406, chỉ số thông minh yêu nghiệt2020-09-29 10:48
 • #407: 407, lấy thành tương đãi2020-09-29 10:48
 • #408: 408, ngươi đừng quấy rối2020-09-29 10:48
 • #409: 409, tâm động2020-09-29 10:48
 • #410: 410, ta sợ2020-09-29 10:48
 • #411: 411, ôn gia đưa lương2020-09-29 10:48
 • #412: 412, nhà cũ ra tới làm yêu2020-09-29 10:48
 • #413: 413, Thẩm Lão Tam tức giận2020-09-29 10:49
 • #414: 414, nhấc lên ngàn tầng lãng2020-09-29 10:49
 • #415: 415, dùng một lần giải quyết2020-09-29 10:49
 • #416: 416, có quỷ a2020-09-29 10:49
 • #417: 417, chân tướng ( một )2020-09-29 10:49
 • #418: 418, chân tướng ( nhị )2020-09-29 10:49
 • #419: 419, chân tướng ( tam )2020-09-29 10:49
 • #420: 420, hồi bách gia thôn2020-09-29 10:49
 • #421: 421, vào núi2020-09-29 10:49
 • #422: 422, trâu2020-09-29 10:49
 • #423: 423, cáo biệt2020-09-29 10:49
 • #424: 424, thay đổi2020-09-29 10:50
 • #425: 425, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo2020-09-29 10:50
 • #426: 426, mị ảnh2020-09-29 10:50
 • #427: 427, nhắm mắt lại2020-09-29 10:50
 • #428: 428, Mai Tư Viễn tới2020-09-29 10:50
 • #429: 429, đi mai phủ2020-09-29 10:50
 • #430: 430, ta biết ngươi sẽ giúp ta hết giận2020-09-29 10:50
 • #431: 431, mồi2020-09-29 10:50
 • #432: 432, trung mê dược2020-09-29 10:50
 • #433: 433, chuyển cơ2020-09-29 10:50
 • #434: 434, dặn dò2020-09-29 10:50
 • #435: 435, ly biệt2020-09-29 10:50
 • #436: 436, hoa hạt2020-09-29 10:51
 • #437: 437, báo cho thân thế2020-09-29 10:51
 • #438: 438, người một nhà2020-09-29 10:51
 • #439: 439, bị người bắt cóc?2020-09-29 10:51
 • #440: 440, an bài2020-09-29 10:51
 • #441: 441, Thẩm Lão Tam đã xảy ra chuyện……2020-09-29 10:51
 • #442: 442, Thẩm Nguyệt Nhi đã trở lại2020-09-29 10:51
 • #443: 443, giằng co ( một )2020-09-29 10:51
 • #444: 444, giằng co ( nhị )2020-09-29 10:51
 • #445: 445, giằng co ( tam )2020-09-29 10:51
 • #446: 446, giằng co ( bốn )2020-09-29 10:51
 • #447: 447, giằng co ( năm )2020-09-29 10:52
 • #448: 448, phán quyết2020-09-29 10:52
 • #449: 449, hoa hạt nhiều sao?2020-09-29 10:52
 • #450: 450, ngươi giống như không phải thực kinh ngạc2020-09-29 10:52
 • #451: 451, còn ngại sự không đủ đại?2020-09-29 10:52
 • #452: 452, kinh đô2020-09-29 10:52
 • #453: 453, vũ nhục2020-09-29 10:52
 • #454: 454, hữu tướng bạch ngọc hiền2020-09-29 10:52
 • #455: 455, suốt đêm tìm kiếm2020-09-29 10:52
 • #456: 456, không cần quá lo lắng2020-09-29 10:52
 • #457: 457, tìm hiểu tin tức2020-09-29 10:52
 • #458: 458, gặp nhau2020-09-29 10:53
 • #459: 459, bị quan tiểu nương tử2020-09-29 10:53
 • #460: 460, Thẩm Nguyệt Nhi tàn hồn2020-09-29 10:53
 • #461: 461, rực rỡ lung linh2020-09-29 10:53
 • #462: 462, chơi phủ2020-09-29 10:53
 • #463: 463, lớn lên nhiều tuấn a2020-09-29 10:53
 • #464: 464, không thể ủy khuất chính mình2020-09-29 10:53
 • #465: 465, trở mặt thành thù2020-09-29 10:53
 • #466: 466, Hiên Viên Khanh2020-09-29 10:53
 • #467: 467, nói chuyện2020-09-29 10:53
 • #468: 468, ngươi mới là tiện nhân2020-09-29 10:54
 • #469: 469, năm đó chân tướng2020-09-29 10:54
 • #470: 470, Bạch Ngưng Sương2020-09-29 10:54
 • #471: 471, khuyên đi2020-09-29 10:54
 • #472: 472, Tần Quân Lan hồi cung2020-09-29 10:54
 • #473: 473, Thẩm nguyệt biết được thân thế2020-09-29 10:54
 • #474: 474, trưởng giả ban không thể từ2020-09-29 10:54
 • #475: 475, quỳ ngủ rồi?2020-09-29 10:54
 • #476: 476, chân tướng2020-09-29 10:54
 • #477: 477, tư tâm2020-09-29 10:54
 • #478: 478, chúng ta khi nào trở về2020-09-29 10:54
 • #479: 479, ông trời là ở nói giỡn đi2020-09-29 10:55
 • #480: 480, tiến cung2020-09-29 10:55
 • #481: 481, phát sinh từ tình cảm ngăn với lễ2020-09-29 10:55
 • #482: 482, từ biệt2020-09-29 10:55
 • #483: 483, ly biệt sắp tới2020-09-29 10:55
 • #484: 484, tất cả đều là kẻ lừa đảo2020-09-29 10:55
 • #485: 485, ngủ lại dã ngoại2020-09-29 10:55
 • #486: 486, Thẩm nguyệt phát hỏa2020-09-29 10:55
 • #487: 487, đêm tập2020-09-29 10:55
 • #488: 488, quả thực là tìm chết2020-09-29 10:55
 • #489: 489, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ2020-09-29 10:56
 • #490: 490, sinh bệnh2020-09-29 10:56
 • #491: 491, lại lần nữa bị tập kích2020-09-29 10:56
 • #492: 492, trở lại Tùng Giang Phủ2020-09-29 10:56
 • #493: 493, Thẩm nguyệt bị đánh2020-09-29 10:56
 • #494: 494, ta sao có thể rời đi2020-09-29 10:56
 • #495: 495, đâm thủng2020-09-29 10:56
 • #496: 496, tác hợp2020-09-29 10:56
 • #497: 497, sai khiến2020-09-29 10:56
 • #498: 498, khắc khẩu2020-09-29 10:56
 • #499: 499, Tinh nhi không thấy2020-09-29 10:56
 • #500: 500, Tinh nhi bị phạt2020-09-29 10:57
 • #501: 501, Thẩm nguyệt ngộ đạo2020-09-29 10:57
 • #502: 502, ta là hỗn đản2020-09-29 10:57
 • #503: 503, bán manh2020-09-29 10:57
 • #504: 504, nhà của chúng ta2020-09-29 10:57
 • #505: 505, trảo cá đào ngó sen2020-09-29 10:57
 • #506: 506, bột củ sen2020-09-29 10:57
 • #507: 507, Hiên Viên Khanh rời đi2020-09-29 10:57
 • #508: 508, làm xong mời khách2020-09-29 10:57
 • #509: 509, có người âm thầm giở trò quỷ2020-09-29 10:57
 • #510: 510, trả thù2020-09-29 10:58
 • #511: 511, nguyên do2020-09-29 10:58
 • #512: 512, trên triều đình2020-09-29 10:58
 • #513: 513, ám đấu2020-09-29 10:58
 • #514: 514, Gia Dục Quan2020-09-29 10:58
 • #515: 515, làm chút cái gì2020-09-29 10:58
 • #516: 516, săn giết2020-09-29 10:58
 • #517: 517, dê nướng nguyên con2020-09-29 10:58
 • #518: 518, Thát Tử đột kích2020-09-29 10:58
 • #519: 519, thắng lợi2020-09-29 10:58
 • #520: 520, chia lìa2020-09-29 10:58
 • #521: 521, đại kết cục2020-09-29 10:59
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Ta Trong Cơ Thể Có Chỉ Quỷ

TiKay

Ta Lần Đầu Mạnh Vô Địch

TiKay

Thừa Tướng Phu Nhân

TiKay

Leave a Reply