Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Converter: tamquay – TTV

Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn từ 16 tuổi đã bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua mọi thử thách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường thẳng tiến đến ngai vị ảnh đế.

Nhưng mà anh không hề nghĩ đến có một ngày mình lại bại trên tay một nữ quỷ.

Hơn nữa nữ quỷ này còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà anh, Không! Chịu! ! Đi! ! !

1. Truyện có tên khác là 《 Trăn Tử và Sadako 》, 《 Bạn bè đều rất ít 》23333333333

2. Nhẹ nhàng ngọt sủng, 1V1, HE

3. Căn cứ theo quy tắc ngầm, nữ chính sẽ trở lại thành người!

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bản Lật Tử
 •  Chương: /78
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0001.mp32018-10-14 16:44
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0002.mp32018-10-14 16:45
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0003.mp32018-10-14 16:46
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0004.mp32018-10-14 16:47
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0005.mp32018-10-14 16:47
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0006.mp32018-10-14 16:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0007.mp32018-10-14 16:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0008.mp32018-10-14 16:49
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0009.mp32018-10-14 16:49
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0010.mp32018-10-14 16:50
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0011.mp32018-10-14 16:51
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0012.mp32018-10-14 16:51
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0013.mp32018-10-14 16:52
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0014.mp32018-10-14 16:53
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0015.mp32018-10-14 16:54
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0016.mp32018-10-14 16:54
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0017.mp32018-10-14 16:55
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0018.mp32018-10-14 16:56
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0019.mp32018-10-14 16:56
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0020.mp32018-10-14 16:57
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0021.mp32018-10-14 16:58
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0022.mp32018-10-14 16:58
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0023.mp32018-10-14 16:59
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0024.mp32018-10-14 17:00
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0025.mp32018-10-14 17:01
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0026.mp32018-10-14 17:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0027.mp32018-10-14 17:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0028.mp32018-10-14 17:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0029.mp32018-10-14 17:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0030.mp32018-10-14 17:04
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0031.mp32018-10-14 17:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0032.mp32018-10-14 17:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0033.mp32018-10-14 17:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0034.mp32018-10-14 17:06
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0035.mp32018-10-14 17:07
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0036.mp32018-10-14 17:07
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0037.mp32018-10-14 17:08
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0038.mp32018-10-14 17:09
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0039.mp32018-10-14 17:10
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0040.mp32018-10-14 17:10
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0041.mp32018-10-14 17:11
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0042.mp32018-10-14 17:12
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0043.mp32018-10-14 17:13
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0044.mp32018-10-14 17:14
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0045.mp32018-10-14 17:15
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0046.mp32018-10-14 17:15
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0047.mp32018-10-14 17:16
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0048.mp32018-10-14 17:17
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0049.mp32018-10-14 17:18
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0050.mp32018-10-14 17:18
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0051.mp32018-10-14 20:47
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0052.mp32018-10-14 20:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0053.mp32018-10-14 20:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0054.mp32018-10-14 20:49
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0055.mp32018-10-14 20:50
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0056.mp32018-10-14 20:51
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0057.mp32018-10-14 20:53
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0058.mp32018-10-14 20:54
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0059.mp32018-10-14 20:55
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0060.mp32018-10-14 20:56
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0061.mp32018-10-14 20:57
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0062.mp32018-10-14 20:59
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0063.mp32018-10-14 21:00
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0064.mp32018-10-14 21:01
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0065.mp32018-10-14 21:01
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0066.mp32018-10-14 21:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0067.mp32018-10-14 21:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0068.mp32018-10-14 21:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0069.mp32018-10-14 21:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0070.mp32018-10-14 21:04
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0071.mp32018-10-14 21:04
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0072.mp32018-10-14 21:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0073.mp32018-10-14 21:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0074.mp32018-10-14 21:06
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0075.mp32018-10-14 21:06
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0076.mp32018-10-14 21:07
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0077.mp32018-10-14 21:08
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0078.mp32018-10-14 21:08
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Satan Tối Nay Nhớ Ngươi

THUYS♥️

Trọng Sinh Nữ Thần Trở Về: Mộ Thiếu, Thỉnh Rụt Rè

THUYS♥️

Nữ Phụ Là Đại Lão (Cẩm tú chi lộ)

THUYS♥️

Leave a Reply