Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Converter: tamquay – TTV

Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn từ 16 tuổi đã bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua mọi thử thách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường thẳng tiến đến ngai vị ảnh đế.

Nhưng mà anh không hề nghĩ đến có một ngày mình lại bại trên tay một nữ quỷ.

Hơn nữa nữ quỷ này còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà anh, Không! Chịu! ! Đi! ! !

1. Truyện có tên khác là 《 Trăn Tử và Sadako 》, 《 Bạn bè đều rất ít 》23333333333

2. Nhẹ nhàng ngọt sủng, 1V1, HE

3. Căn cứ theo quy tắc ngầm, nữ chính sẽ trở lại thành người!

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Bản Lật Tử
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0001.mp32018-10-14 16:44
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0002.mp32018-10-14 16:45
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0003.mp32018-10-14 16:46
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0004.mp32018-10-14 16:47
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0005.mp32018-10-14 16:47
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0006.mp32018-10-14 16:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0007.mp32018-10-14 16:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0008.mp32018-10-14 16:49
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0009.mp32018-10-14 16:49
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0010.mp32018-10-14 16:50
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0011.mp32018-10-14 16:51
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0012.mp32018-10-14 16:51
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0013.mp32018-10-14 16:52
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0014.mp32018-10-14 16:53
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0015.mp32018-10-14 16:54
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0016.mp32018-10-14 16:54
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0017.mp32018-10-14 16:55
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0018.mp32018-10-14 16:56
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0019.mp32018-10-14 16:56
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0020.mp32018-10-14 16:57
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0021.mp32018-10-14 16:58
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0022.mp32018-10-14 16:58
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0023.mp32018-10-14 16:59
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0024.mp32018-10-14 17:00
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0025.mp32018-10-14 17:01
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0026.mp32018-10-14 17:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0027.mp32018-10-14 17:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0028.mp32018-10-14 17:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0029.mp32018-10-14 17:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0030.mp32018-10-14 17:04
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0031.mp32018-10-14 17:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0032.mp32018-10-14 17:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0033.mp32018-10-14 17:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0034.mp32018-10-14 17:06
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0035.mp32018-10-14 17:07
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0036.mp32018-10-14 17:07
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0037.mp32018-10-14 17:08
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0038.mp32018-10-14 17:09
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0039.mp32018-10-14 17:10
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0040.mp32018-10-14 17:10
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0041.mp32018-10-14 17:11
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0042.mp32018-10-14 17:12
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0043.mp32018-10-14 17:13
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0044.mp32018-10-14 17:14
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0045.mp32018-10-14 17:15
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0046.mp32018-10-14 17:15
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0047.mp32018-10-14 17:16
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0048.mp32018-10-14 17:17
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0049.mp32018-10-14 17:18
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0050.mp32018-10-14 17:18
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0051.mp32018-10-14 20:47
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0052.mp32018-10-14 20:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0053.mp32018-10-14 20:48
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0054.mp32018-10-14 20:49
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0055.mp32018-10-14 20:50
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0056.mp32018-10-14 20:51
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0057.mp32018-10-14 20:53
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0058.mp32018-10-14 20:54
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0059.mp32018-10-14 20:55
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0060.mp32018-10-14 20:56
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0061.mp32018-10-14 20:57
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0062.mp32018-10-14 20:59
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0063.mp32018-10-14 21:00
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0064.mp32018-10-14 21:01
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0065.mp32018-10-14 21:01
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0066.mp32018-10-14 21:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0067.mp32018-10-14 21:02
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0068.mp32018-10-14 21:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0069.mp32018-10-14 21:03
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0070.mp32018-10-14 21:04
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0071.mp32018-10-14 21:04
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0072.mp32018-10-14 21:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0073.mp32018-10-14 21:05
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0074.mp32018-10-14 21:06
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0075.mp32018-10-14 21:06
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0076.mp32018-10-14 21:07
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0077.mp32018-10-14 21:08
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0078.mp32018-10-14 21:08

Related posts

Không Thể Quên Em

THUYS♥️

Mỹ Vị Tiểu Trù Nương: Điền Viên Loại Phu Nhớ

TiKay

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Tà Đế Tuyệt Sắc Sủng Phi

THUYS♥️

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

THUYS♥️

Quân Môn Bản Sắc: Man Thiếu Quá Khó Sủng

THUYS♥️

Thần Côn Đạo Hệ Hằng Ngày

THUYS♥️

Leave a Reply