Huyền Huyễn

Chí Tôn Kiếm Hoàng

U đại lục, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, một cái trấn nhỏ bên trong đích thiếu niên, rơi nhai trọng sinh, nhấc lên một hồi kinh động thiên cổ thủy triều.

Converter: BloodRose


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nửa bước tang thương
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trụy nhai trọng sinh thiếu niên2018-08-10 17:03
 • #2: Vô Danh khẩu quyết2018-08-10 17:03
 • #3: Kỳ kỹ hiện hung2018-08-10 17:03
 • #4: Trong chiến đấu đột phá2018-08-10 17:03
 • #5: Tổ tôn tình thâm2018-08-10 17:03
 • #6: Tử sắc chân khí2018-08-10 17:04
 • #7: Tàng Thư Các2018-08-10 17:04
 • #8: Hồi Phong Kiếm Chỉ2018-08-10 17:04
 • #9: Phong chi quỹ tích2018-08-10 17:04
 • #10: Đầu đường ám toán2018-08-10 17:04
 • #11: Kéo về đi2018-08-10 17:04
 • #12: Tụ Bảo Trai2018-08-10 17:04
 • #13: Ngàn năm phương thuốc cổ truyền2018-08-10 17:04
 • #14: Tần thị mộ viên2018-08-10 17:05
 • #15: Mộ viên đại trận2018-08-10 17:05
 • #16: Âm Hỏa bò cạp trận2018-08-10 17:05
 • #17: Đột phá? Trong mộ tình thế nguy hiểm2018-08-10 17:05
 • #18: Thần bí thạch môn2018-08-10 17:05
 • #19: Cường lực nhất lượng hạt giống2018-08-10 17:05
 • #20: Hoàng huyết trấn thần vật2018-08-10 17:05
 • #21: Xích hoàng nữ hài2018-08-10 17:05
 • #22: Thích đan hóa khí bàn2018-08-10 17:05
 • #23: Áp trục vật phẩm thay đổi, thay thế2018-08-10 17:06
 • #24: Hồ Tam gia2018-08-10 17:06
 • #25: Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ2018-08-10 17:06
 • #26: Đấu giá hội bắt đầu2018-08-10 17:06
 • #27: Áp trục bảo vật2018-08-10 17:06
 • #28: Điên cuồng đổ máu2018-08-10 17:06
 • #29: Oanh động kết thúc2018-08-10 17:06
 • #30: Đông gia dạ đàm2018-08-10 17:07
 • #31: Bảo kiếm phong theo ma luyện ra2018-08-10 17:07
 • #32: Nạy ra đầu trận tuyến2018-08-10 17:07
 • #33: Thái thượng trưởng lão2018-08-10 17:07
 • #34: Lang tâm cẩu phế2018-08-10 17:07
 • #35: Một đường ánh rạng đông2018-08-10 17:07
 • #36: Tần gia tộc hội2018-08-10 17:07
 • #37: Tam tộc thủ lãnh2018-08-10 17:07
 • #38: Thi đấu trong tộc hắc mã2018-08-10 17:08
 • #39: Top 100 trận đầu2018-08-10 17:08
 • #40: Khiếp sợ toàn trường chiến đấu2018-08-10 17:08
 • #41: Thắng bại? Đêm trăng sát cơ2018-08-10 17:08
 • #42: Phần thắng ba thành chiến đấu?2018-08-10 17:08
 • #43: Bốn bề thọ địch2018-08-10 17:08
 • #44: Tình thế nghịch chuyển2018-08-10 17:08
 • #45: Tộc hội kết thúc2018-08-10 17:08
 • #46: Cổ U Ngũ Bảng2018-08-10 17:09
 • #47: Trấn Thiên mười thành2018-08-10 17:09
 • #48: Cung chưởng quầy sắp chia tay tặng2018-08-10 17:09
 • #49: Bốn người đại luyện võ2018-08-10 17:09
 • #50: Thánh thể kêu gọi2018-08-10 17:09
 • #51: Thần bí khách đến thăm2018-08-10 17:09
 • #52: Nguyệt Dạ lời thề2018-08-10 17:09
 • #53: Quỷ Diện Lang Chu2018-08-10 17:10
 • #54: Hương diễm giao dịch2018-08-10 17:10
 • #55: Tam tộc thi đấu2018-08-10 17:10
 • #56: Hồi âm thạch2018-08-10 17:10
 • #57: Béo thiếu niên mê chi quái lực2018-08-10 17:10
 • #58: Liền phá kỷ lục2018-08-10 17:11
 • #59: Top 8 ghế2018-08-10 17:11
 • #60: Một đánh năm2018-08-10 17:11
 • #61: Đến chậm tám năm huy hoàng2018-08-10 17:11
 • #62: Đánh mất nhập tông tư cách2018-08-10 17:11
 • #63: Hai đại tông môn thu đồ đệ2018-08-10 17:12
 • #64: Ly biệt2018-08-10 17:12
 • #65: Tử khí quan mạch2018-08-10 17:12
 • #66: Màu bạc khí hoàn2018-08-10 17:12
 • #67: Ngàn năm chi dạ2018-08-10 17:12
 • #68: Tụ khí lưu ly dịch2018-08-10 17:12
 • #69: Huyền bảo Thông Linh2018-08-10 17:12
 • #70: Lừa người tổ tiên2018-08-10 17:12
 • #71: Kiếm quang toái linh quy2018-08-10 17:13
 • #72: Âm Cốt2018-08-10 17:13
 • #73: Đáng sợ Ngự Thú Sử2018-08-10 17:13
 • #74: Vạn Xà Giảo Sát Trận2018-08-10 17:13
 • #75: Huyết là diệp · hóa xương trúc2018-08-10 17:13
 • #76: Thôn Nhật Cự Kiếm2018-08-10 17:13
 • #77: Kiếm tâm duy ta2018-08-10 17:13
 • #78: Một đám kiếm hồn2018-08-10 17:13
 • #79: Như tinh linh thiếu nữ2018-08-10 17:14
 • #80: Kiếm khí cắn trả2018-08-10 17:14
 • #81: Kim kiếm dưỡng hồn2018-08-10 17:14
 • #82: Thu đồ đệ2018-08-10 17:14
 • #83: thiên phú tinh thạch2018-08-10 17:14
 • #84: Cường giả chi tâm2018-08-10 17:14
 • #85: Trí mạng diễm ngộ2018-08-10 17:14
 • #86: Như thế xa nhau2018-08-10 17:15
 • #87: Luyện tâm như tôi hồn2018-08-10 17:15
 • #88: Thiết đề cơ quan câu2018-08-10 17:15
 • #89: Quỷ vụ bến cảng2018-08-10 17:15
 • #90: Đắt đỏ vé tàu2018-08-10 17:15
 • #91: Thiếu tiền buồn rầu2018-08-10 17:15
 • #92: Như thế tiền của phi nghĩa2018-08-10 17:15
 • #93: Chợ đêm mua sắm2018-08-10 17:15
 • #94: Đột phá · nâu đen áo choàng2018-08-10 17:16
 • #95: Ám Băng Chi Lạc2018-08-10 17:16
 • #96: Diễm nham sa mạc2018-08-10 17:16
 • #97: Kiếm khí cái đệm2018-08-10 17:16
 • #98: Sơ thí đâm pháp2018-08-10 17:16
 • #99: Kiếm phong ngâm khẽ2018-08-10 17:16
 • #100: Cự Đại Sa Câu2018-08-10 17:16
 • #101: Gặp lại Hồ tam gia2018-08-10 17:16
 • #102: Hỏa Tàm Huyền Sa2018-08-10 17:17
 • #103: Thất Vĩ Thanh Diễm hồ2018-08-10 17:17
 • #104: Sa Điện ở trong2018-08-10 17:17
 • #105: Mang theo bảo trốn chết2018-08-10 17:17
 • #106: Cực dương chỗ2018-08-10 17:17
 • #107: Giao dịch tối cao khế ước2018-08-10 17:17
 • #108: Kim diễm chước thể2018-08-10 17:18
 • #109: Huyết khí sôi trào2018-08-10 17:18
 • #110: Đại địa bàn quay2018-08-10 17:18
 • #111: Chiến thành tây linh2018-08-10 17:18
 • #112: Địa mạch Thông Thiên tháp2018-08-10 17:18
 • #113: Thiên Nguyên Tông2018-08-10 17:18
 • #114: Ngoại môn chưởng viện2018-08-10 17:18
 • #115: Ngàn chung tề minh : trỗi lên · đại hung hiện ra2018-08-10 17:19
 • #116: Nội môn dự khuyết đệ tử2018-08-10 17:19
 • #117: Bờ Vụ Hồ chiến đấu2018-08-10 17:19
 • #118: Hóa thú võ giả2018-08-10 17:19
 • #119: Vụ Hồ Tuyển Phong2018-08-10 17:19
 • #120: Băng diễm nhất nhân phong2018-08-10 17:19
 • #121: Tử Ngọc ngưng chân công2018-08-10 17:19
 • #122: Địa diễm Huyền Băng ngọc2018-08-10 17:19
 • #123: Đáy đầm quái thạch2018-08-10 17:19
 • #124: Thiên Nguyên phường thị2018-08-10 17:20
 • #125: Phường thị ván bài2018-08-10 17:20
 • #126: Vạn cây hoa nở2018-08-10 17:20
 • #127: Giản phủ đao cơ2018-08-10 17:20
 • #128: Tây linh võ hùng2018-08-10 17:20
 • #129: Thanh Diễm Độn Thuật2018-08-10 17:20
 • #130: Tử Ngọc Công Tốc Thành Pháp2018-08-10 17:20
 • #131: Dĩ viên toái thạch2018-08-10 17:21
 • #132: Địa diễm nấu hàn đàm2018-08-10 17:21
 • #133: Nội môn dự khuyết khảo hạch2018-08-10 17:21
 • #134: Kinh người tiền đặt cược cùng ban thưởng2018-08-10 17:21
 • #135: Cửa thứ nhất · Thạch Tiêu Lâm2018-08-10 17:21
 • #136: Hung mãnh hương tiêu2018-08-10 17:21
 • #137: Vụ triều trong si cầu2018-08-10 17:21
 • #138: Cửa thứ hai kinh biến2018-08-10 17:21
 • #139: Cứu mỹ nhân vượt qua kiểm tra2018-08-10 17:22
 • #140: Cửa thứ ba2018-08-10 17:22
 • #141: Chiến khôi2018-08-10 17:22
 • #142: Cốt văn khoáng thạch2018-08-10 17:22
 • #143: Thương Quy Cương Khôi Trận2018-08-10 17:22
 • #144: mạo hiểm phá trận2018-08-10 17:22
 • #145: không có cản trở rất không tồi2018-08-10 17:23
 • #146: Tông Chủ Phong2018-08-10 17:23
 • #147: Kết quả cuối cùng2018-08-10 17:23
 • #148: Vật ở trong rương2018-08-10 17:23
 • #149: Nội môn đại điện2018-08-10 17:23
 • #150: Liệt Phong Địa Mạch Cốc2018-08-10 17:23
 • #151: Địa mạch chi ngấn2018-08-10 17:23
 • #152: Tiểu Thâu Thiên Thủ Đoạn2018-08-10 17:24
 • #153: Lần thứ nhất thành tích2018-08-10 17:24
 • #154: Gấp 10 lần tốc độ tu luyện!2018-08-10 17:24
 • #155: Phường thị chuyện lạ2018-08-10 17:24
 • #156: Đánh bạo!2018-08-10 17:24
 • #157: Phóng rộ - khoái kiếm so đấu!2018-08-10 17:24
 • #158: bảo địa hình thức ban đầu2018-08-10 17:24
 • #159: Kiếm Hồn không khống chế được2018-08-10 17:24
 • #160: Cầm Tâm - dùng khí ngự kiếm2018-08-10 17:25
 • #161: Thiên Âm Tuyết Hành2018-08-10 17:25
 • #162: Thiên Nguyên đại điện2018-08-10 17:25
 • #163: Công Huân Điện trung gặp cố nhân2018-08-10 17:25
 • #164: tông môn tam phế2018-08-10 17:25
 • #165: Long xa tuần thành2018-08-10 17:25
 • #166: Long Mộc chí bảo2018-08-10 17:25
 • #167: trước mặt mọi người trộm mộc2018-08-10 17:25
 • #168: đại thành hỗn loạn2018-08-10 17:26
 • #169: loạn Phiên Thiên2018-08-10 17:26
 • #170: Chiến Thiên kiêu2018-08-10 17:26
 • #171: toàn thành giới nghiêm2018-08-10 17:26
 • #172: tạc lô2018-08-10 17:26
 • #173: bờ biển biến đổi lớn2018-08-10 17:26
 • #174: đủ quân số đội ngũ2018-08-10 17:26
 • #175: ác biển săn sa2018-08-10 17:27
 • #176: Đoạt cá mập chi trộm2018-08-10 17:27
 • #177: Mở ra giết chóc2018-08-10 17:27
 • #178: mười tức chiến đấu2018-08-10 17:27
 • #179: Sôi trào chiến ý2018-08-10 17:27
 • #180: ta hấp hấp hấp2018-08-10 17:27
 • #181: Tổ tiên di bảo · Kiếm Hồn bí kỹ2018-08-10 17:27
 • #182: biển sâu kỳ xà2018-08-10 17:27
 • #183: Lung Khinh Yên2018-08-10 17:28
 • #184: Lại đột phá2018-08-10 17:28
 • #185: Ngũ phẩm tông môn chúng thiên tài2018-08-10 17:28
 • #186: dễ như trở bàn tay2018-08-10 17:28
 • #187: Thiết huyết thiếu niên2018-08-10 17:28
 • #188: tin tức kinh người2018-08-10 17:28
 • #189: Hành thi khổ công2018-08-10 17:28
 • #190: Trong lòng còn có thiện niệm, cũng muốn hóa thành Phong Ma(điên dại)2018-08-10 17:29
 • #191: Bến tàu kinh biến2018-08-10 17:29
 • #192: tuyệt đỉnh thiên tài tề tụ2018-08-10 17:29
 • #193: Tình thế nguy hiểm! Dị bảo vườn trồng trọt2018-08-10 17:29
 • #194: kiếm như cầu vồng! Thanh diễm mô phỏng Tiên Thiên2018-08-10 17:29
 • #195: Thánh thể hung uy2018-08-10 17:29
 • #196: Tuyết giấu thiên tài?2018-08-10 17:29
 • #197: Hắc Sa hải tặc2018-08-10 17:29
 • #198: Tiên Thiên kiếm quang2018-08-10 17:30
 • #199: Giao Đằng Mã Não Bồ Đào2018-08-10 17:30
 • #200: ăn nhổ ra2018-08-10 17:30
 • #201: Bờ biển bến tàu2018-08-10 17:30
 • #202: bến tàu gặp cố nhân2018-08-10 17:30
 • #203: Xích Nhật Kim Diễm Tiễn2018-08-10 17:30
 • #204: trên biển quần hùng hiện2018-08-10 17:30
 • #205: hóa giao chi địa2018-08-10 17:31
 • #206: Càn Khôn tụ mạch Huyết Sát trận2018-08-10 17:31
 • #207: tập thể đốn ngộ2018-08-10 17:31
 • #208: Giao sa Bạo Tẩu2018-08-10 17:31
 • #209: Vùng biển loạn cục2018-08-10 17:31
 • #210: Hồng Nhan Bạc Mệnh2018-08-10 17:31
 • #211: Vụ Linh Chi Thể2018-08-10 17:31
 • #212: Cường thế trấn áp2018-08-10 17:32
 • #213: Oanh phá lớp lớp vòng vây2018-08-10 17:32
 • #214: Túc Thị Tứ lão2018-08-10 17:32
 • #215: Lăng Vân Điện nửa bước tông sư2018-08-10 17:32
 • #216: Bảo Mã Hương Xa2018-08-10 17:32
 • #217: duy nhất thông đạo2018-08-10 17:32
 • #218: Tuyệt cảnh2018-08-10 17:32
 • #219: Tuyệt diễm2018-08-10 17:32
 • #220: giết Thiên Kiêu2018-08-10 17:33
 • #221: Chí cường sát kiếm2018-08-10 17:33
 • #222: Trận phá bảo hiện2018-08-10 17:33
 • #223: Hắc Sa Vương cuối cùng thủ đoạn2018-08-10 17:33
 • #224: Bảo Thụ2018-08-10 17:33
 • #225: Lấy thụ nhân tuyển2018-08-10 17:33
 • #226: Địa Vũ Cốt Tương2018-08-10 17:34
 • #227: Mười tám huyền bảo đúc Địa Binh2018-08-10 17:34
 • #228: Tác phường sự cố2018-08-10 17:34
 • #229: Vừa tạc lò2018-08-10 17:34
 • #230: một đám tàn hồn chấn Thiên Địa2018-08-10 17:34
 • #231: Tuyệt thế Địa Binh2018-08-10 17:34
 • #232: Cuồng Nguyệt Địa Khuyết2018-08-10 17:34
 • #233: Chủ thành phong ba2018-08-10 17:35
 • #234: Băng Diễm Phong biến hóa lớn2018-08-10 17:35
 • #235: Đổi tông môn chiến công2018-08-10 17:35
 • #236: hung hăng phá sản2018-08-10 17:35
 • #237: Đại Đạo chi kiếm2018-08-10 17:35
 • #238: tiến về trước Huyết Cốt Chiểu Trạch2018-08-10 17:35
 • #239: đầm lầy phù thuyền2018-08-10 17:35
 • #240: Liễm Khí Tàng Thần2018-08-10 17:36
 • #241: huyết ngọc2018-08-10 17:36
 • #242: Phong Minh Tông2018-08-10 17:36
 • #243: Phù Bi Đại Mộ2018-08-10 17:36
 • #244: Trong mộ phong ba2018-08-10 17:36
 • #245: Tử Sát Môn người2018-08-10 17:36
 • #246: Vạn mai huyết ngọc túi2018-08-10 17:36
 • #247: Ánh Nhật Di Bảo2018-08-10 17:36
 • #248: Ao đầm bí mật2018-08-10 17:37
 • #249: Quan biến2018-08-10 17:37
 • #250: Huyết Anh2018-08-10 17:37
 • #251: bảo hoa hiện tung2018-08-10 17:37
 • #252: Hôi hòm trùng quan2018-08-10 17:37
 • #253: vô sinh2018-08-10 17:37
 • #254: Tiên Thiên2018-08-10 17:37
 • #255: Ba món thần khí2018-08-10 17:38
 • #256: Phá Minh Luyện Nhật Kiếm2018-08-10 17:38
 • #257: kiếm Thương2018-08-10 17:38
 • #258: Thiên Nguyên Tông thái thượng trưởng lão2018-08-10 17:38
 • #259: năm cấp khu vực2018-08-10 17:38
 • #260: Mở ra tầng thứ tư sau nắm đấm2018-08-10 17:38
 • #261: đó là lời đồn2018-08-10 17:38
 • #262: quần hùng tụ Phong cốc2018-08-10 17:39
 • #263: Đóng cửa cấp thấp nhất phòng tu luyện2018-08-10 17:39
 • #264: Rốt cuộc là người nào?2018-08-10 17:39
 • #265: Tông chủ đại điện đêm thẩm2018-08-10 17:39
 • #266: Lớn tuổi, không nhớ rõ2018-08-10 17:39
 • #267: Đại điện kinh biến2018-08-10 17:39
 • #268: Cốt nhai tuyệt cảnh2018-08-10 17:39
 • #269: đi tìm cái chết2018-08-10 17:40
 • #270: Thời khắc lóng lánh2018-08-10 17:40
 • #271: Thủ kiếm phá diễm hải2018-08-10 17:40
 • #272: san thành bình địa2018-08-10 17:40
 • #273: Thí luyện giai đoạn sau cùng2018-08-10 17:40
 • #274: Tiến vào pháo đài tư cách2018-08-10 17:40
 • #275: Tây Linh vệ2018-08-10 17:40
 • #276: Tử ngục quân đoàn2018-08-10 17:41
 • #277: Độc thuộc thiên kiêu tịch mịch2018-08-10 17:41
 • #278: Thí luyện thập kiệt2018-08-10 17:41
 • #279: tiền điện Thiên Nguyên môn nhân2018-08-10 17:41
 • #280: Tam giáp nhân tuyển2018-08-10 17:41
 • #281: Một kích2018-08-10 17:41
 • #282: Bị hắc mã xông loạn bài danh2018-08-10 17:41
 • #283: Huyết Sát hóa ảnh công2018-08-10 17:42
 • #284: Bắc Địa dư ba2018-08-10 17:42
 • #285: Tây Linh thịnh sự2018-08-10 17:42
 • #286: Tầng thứ năm · truyền thuyết trong truyền thuyết2018-08-10 17:42
 • #287: Thân phận biến đổi lớn2018-08-10 17:42
 • #288: Nghệ thị một mạch2018-08-10 17:42
 • #289: Bí doanh2018-08-10 17:42
 • #290: Cơm chùa2018-08-10 17:42
 • #291: Bữa ăn thứ hai2018-08-10 17:42
 • #292: dưới tường thành tây2018-08-10 17:43
 • #293: Tây Linh Vệ doanh2018-08-10 17:43
 • #294: Người mới lối đi2018-08-10 17:43
 • #295: tiểu Lục Đạo2018-08-10 17:43
 • #296: Thú Thần dao cầu2018-08-10 17:43
 • #297: thâm bất khả trắc nội doanh2018-08-10 17:43
 • #298: Băng Ngọc Trạch Viện2018-08-10 17:43
 • #299: Chủ thành Tàng Thư Các2018-08-10 17:44
 • #300: Quét sách2018-08-10 17:44
 • #301: Chữ như gà bới trang tên sách2018-08-10 17:44
 • #302: Cấm nhập lệnh2018-08-10 17:44
 • #303: Tại chỗ bại lộ2018-08-10 17:44
 • #304: Thời gian như cát2018-08-10 17:44
 • #305: mất tích2018-08-10 17:44
 • #306: Giản phủ đại bí2018-08-10 17:45
 • #307: Nửa tháng chi kỳ · tuyệt thế võ điện2018-08-10 17:45
 • #308: Huyết sát phân thân2018-08-10 17:45
 • #309: Đêm tối mạnh thỉnh2018-08-10 17:45
 • #310: Đêm giết2018-08-10 17:45
 • #311: cuồng bạo áp chế2018-08-10 17:45
 • #312: Thế sự khó có song toàn2018-08-10 17:45
 • #313: Vênh váo hung hăng2018-08-10 17:45
 • #314: Tông sư trên2018-08-10 17:46
 • #315: Kênh đào sóng biển dâng2018-08-10 17:46
 • #316: Gặp nhau2018-08-10 17:46
 • #317: Càn Khôn đổi ngược · vật đổi sao dời2018-08-10 17:46
 • #318: Quỳ xuống đất xin tội2018-08-10 17:46
 • #319: Thánh Kim Lưu Ly Diễm2018-08-10 17:46
 • #320: Phách tiến trong đất2018-08-10 17:46
 • #321: Lạc Nguyệt Đao vương nhất mạch2018-08-10 17:47
 • #322: Chiến địa võ2018-08-10 17:47
 • #323: Diễm Loạn Thiên Địa2018-08-10 17:47
 • #324: Thực Nguyệt Toái Tinh Trảm2018-08-10 17:47
 • #325: Đại thành chấn động2018-08-10 17:47
 • #326: nổi giận2018-08-10 17:47
 • #327: đạp tán Đao Linh2018-08-10 17:47
 • #328: Mễ đại nhân2018-08-10 17:48
 • #329: Đánh phục hễ lại nói chuyện2018-08-10 17:48
 • #330: Cùng giai vô địch truyền kỳ2018-08-10 17:48
 • #331: Mưu lợi phương pháp2018-08-10 17:48
 • #332: Thiên Nhãn2018-08-10 17:48
 • #333: Tam đại Thiên Võ khuyên can2018-08-10 17:48
 • #334: Phong ba hạ màn2018-08-10 17:48
 • #335: Con đường của tương lai2018-08-10 17:49
 • #336: Theo như đồn đãi chính mình2018-08-10 17:49
 • #337: Phong Vân thay nhau nổi lên2018-08-10 17:49
 • #338: Vũ Quán2018-08-10 17:49
 • #339: Cung chưởng quỹ làm thần y2018-08-10 17:49
 • #340: Thần châm2018-08-10 17:49
 • #341: Giá trên trời cùng hạn mua2018-08-10 17:49
 • #342: Châm thuốc chi độc2018-08-10 17:49
 • #343: Đao Dực Chi Đồ2018-08-10 17:50
 • #344: cốt kiếp2018-08-10 17:50
 • #345: Thiên Địa đao trảm2018-08-10 17:50
 • #346: hồi hộp rời đi2018-08-10 17:50
 • #347: Cổ Đằng Cự Chung2018-08-10 17:50
 • #348: Say tiên bảo rượu2018-08-10 17:50
 • #349: Ba thê đội2018-08-10 17:50
 • #350: Đều yêu nói thật2018-08-10 17:51
 • #351: không tưởng được uy lực2018-08-10 17:51
 • #352: Thủ chung nhân2018-08-10 17:51
 • #353: Sát cảnh mở ra2018-08-10 17:51
 • #354: Kỳ bảng hiện2018-08-10 17:51
 • #355: Huyễn khôi tinh khí2018-08-10 17:51
 • #356: lừa gạt thiên chung khí linh2018-08-10 17:52
 • #357: Huyễn khôi triều dâng2018-08-10 17:52
 • #358: Ngày hôm sau xông qua người2018-08-10 17:52
 • #359: bốn Đại Hắc mã2018-08-10 17:52
 • #360: Lục Đại đài chủ2018-08-10 17:52
 • #361: Thiên Chung ở dưới tìm hiểu2018-08-10 17:52
 • #362: Trận thứ hai thí luyện2018-08-10 17:52
 • #363: Qua sông quỷ hồ2018-08-10 17:52
 • #364: Liên tiếp đào thải2018-08-10 17:53
 • #365: Luân phiên hung biến2018-08-10 17:53
 • #366: Đao kiếm hợp kêu2018-08-10 17:53
 • #367: Cổ đằng bản thể2018-08-10 17:53
 • #368: Không kiêu ngạo không siểm nịnh2018-08-10 17:53
 • #369: Loan Hoàng chiếu thư2018-08-10 17:53
 • #370: Hộc máu kỳ bảng2018-08-10 17:53
 • #371: Trận đạo Thần khí2018-08-10 17:53
 • #372: Hai danh ngạch2018-08-10 17:54
 • #373: Võ Điện môn hộ2018-08-10 17:54
 • #374: Quan võ đài trên quần hùng tụ2018-08-10 17:54
 • #375: Võ giai chi đấu2018-08-10 17:54
 • #376: Thối không ngửi được2018-08-10 17:54
 • #377: Võ điện tán thành2018-08-10 17:54
 • #378: Võ linh chi đèn2018-08-10 17:54
 • #379: Chưa thành hình Võ điện2018-08-10 17:54
 • #380: Tàn linh huyết sát2018-08-10 17:55
 • #381: Hào hùng bi ca2018-08-10 17:55
 • #382: Phá kỷ lục ngụy biến2018-08-10 17:55
 • #383: Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ2018-08-10 17:55
 • #384: Phá cục chi pháp2018-08-10 17:55
 • #385: Tam quang phá quỷ mai2018-08-10 17:55
 • #386: Bá hùng cổ kinh2018-08-10 17:55
 • #387: Trăm vị Trần tạp Kha trưởng lão2018-08-10 17:55
 • #388: Quyết chiến thời khắc2018-08-10 17:56
 • #389: Thiên kỹ trấn quốc2018-08-10 17:56
 • #390: Quỷ Hạc Vương biến2018-08-10 17:56
 • #391: Võ điện ngày cuối cùng2018-08-10 17:56
 • #392: Huyết sát võ điện2018-08-10 17:56
 • #393: Thân tức là linh2018-08-10 17:56
 • #394: Một rống nhân quỷ hạc2018-08-10 17:56
 • #395: Cho bổn tọa xách giày cũng không xứng!2018-08-10 17:56
 • #396: Trong mưa hai người2018-08-10 17:57
 • #397: Rống lui tông sư2018-08-10 17:57
 • #398: Thọ yến phong ba khởi2018-08-10 17:57
 • #399: Đánh chó mù đường2018-08-10 17:57
 • #400: Dạ Hắc Phong Cao (đêm tối gió lớn)2018-08-10 17:57
 • #401: Áo đen nhặt xác người2018-08-10 17:57
 • #402: Song Hoàng2018-08-10 17:58
 • #403: Lại quyết ảo thuật2018-08-10 17:58
 • #404: Áo bào trong Huyền Cơ2018-08-10 17:58
 • #405: Hai lựa chọn2018-08-10 17:58
 • #406: Rèn thần tám pháp2018-08-10 17:58
 • #407: Cố tật chân tướng2018-08-10 17:58
 • #408: Cổ Lan chi độc2018-08-10 17:58
 • #409: Thần nghe chi kỹ2018-08-10 17:58
 • #410: Nội doanh sát trận2018-08-10 17:59
 • #411: Vùi lấp địa bảo tháp2018-08-10 17:59
 • #412: tránh mắt mù thiên phú tinh thạch2018-08-10 17:59
 • #413: trọng trắc tư chất2018-08-10 17:59
 • #414: Vô Quang Nội Giáp Sáo2018-08-10 17:59
 • #415: Tuyền quang tàn ảnh trận2018-08-10 17:59
 • #416: Thiên nguyên song Kiệt2018-08-10 17:59
 • #417: đi qua năm cửa2018-08-10 17:59
 • #418: tầng thứ ba cơ hội2018-08-10 18:00
 • #419: Quân doanh dạ yến2018-08-10 18:00
 • #420: Luyện Thể châm trận2018-08-10 18:00
 • #421: Kinh khủng lan độc2018-08-10 18:00
 • #422: Ly biệt2018-08-10 18:00
 • #423: Phản tông biến đổi lớn2018-08-10 18:00
 • #424: Thần Hồn Thai Ký2018-08-10 18:00
 • #425: Âm Dương song ấn2018-08-10 18:01
 • #426: Thiên Nguyên Tông thịnh hội2018-08-10 18:01
 • #427: Phượng Điệp Lạc Anh chưởng2018-08-10 18:01
 • #428: Không người xuống sân2018-08-10 18:01
 • #429: Ấn ký chân chính uy lực2018-08-10 18:01
 • #430: Chí Âm Ngọc Bích2018-08-10 18:01
 • #431: Trở lại vạn nhận núi2018-08-10 18:01
 • #432: Rèn thần thứ sáu pháp2018-08-10 18:02
 • #433: Tuyệt thế hung địa2018-08-10 18:02
 • #434: Tần Phủ bên trong2018-08-10 18:02
 • #435: Chẳng kiêng nể ăn gian2018-08-10 18:02
 • #436: Lục Dương Xích Hỏa Công2018-08-10 18:02
 • #437: Nhân sinh nơi nào không gặp lại2018-08-10 18:02
 • #438: theo Phần Trấn biến mất2018-08-10 18:02
 • #439: tẩy trừ2018-08-10 18:02
 • #440: xuống dốc Hỏa Gia2018-08-10 18:03
 • #441: quặng mỏ kinh biến2018-08-10 18:03
 • #442: Quáng đạo chỗ sâu nhất2018-08-10 18:03
 • #443: Hang động đá vôi · viêm đao2018-08-10 18:03
 • #444: Tám bộ mới sách2018-08-10 18:03
 • #445: Nhân tộc thánh đèn2018-08-10 18:03
 • #446: Vận ấn phương pháp2018-08-10 18:03
 • #447: Sơ dòm thứ sáu pháp2018-08-10 18:03
 • #448: Trói thần viêm cá2018-08-10 18:04
 • #449: bảo mỏ tình thế nguy hiểm2018-08-10 18:04
 • #450: mưa gió trước giờ2018-08-10 18:04
 • #451: thức tỉnh2018-08-10 18:04
 • #452: Đốt trấn địa thế chi mê2018-08-10 18:04
 • #453: đêm khốn Tần phủ2018-08-10 18:04
 • #454: Tàn sát trấn2018-08-10 18:04
 • #455: Đông Liệt Song Kiêu2018-08-10 18:04
 • #456: Huyết Lang công2018-08-10 18:05
 • #457: Lôi đình thủ đoạn2018-08-10 18:05
 • #458: Không phá kiếm đồ2018-08-10 18:05
 • #459: Thổ huyết đông sư phủ sứ giả2018-08-10 18:05
 • #460: Toái Tinh Thứ2018-08-10 18:05
 • #461: Tần gia quật khởi2018-08-10 18:05
 • #462: Động dung nham dị biến2018-08-10 18:05
 • #463: Lôi cánh tiễn2018-08-10 18:05
 • #464: Điêu linh đêm ngữ2018-08-10 18:06
 • #465: Huyết mạch thần khí2018-08-10 18:06
 • #466: Phiên Thiên chùy2018-08-10 18:06
 • #467: Đoạt thần cánh tay2018-08-10 18:06
 • #468: Hung địa chỗ sâu2018-08-10 18:06
 • #469: Năm uẩn bấc đèn2018-08-10 18:06
 • #470: Thánh hổ hậu duệ2018-08-10 18:06
 • #471: Thánh đèn quy thuộc2018-08-10 18:06
 • #472: Phân thân tam hóa · thiết huyết điểm bắt đầu2018-08-10 18:07
 • #473: thiếu niên bị thương nặng2018-08-10 18:07
 • #474: Riêng phần mình lột xác2018-08-10 18:07
 • #475: Triêu Dương Chi Thành2018-08-10 18:07
 • #476: Thiên tài thằng lùn2018-08-10 18:07
 • #477: Đông Sư Phủ sát ý2018-08-10 18:07
 • #478: Xuyên sơn chi quyền2018-08-10 18:07
 • #479: Đẩy núi2018-08-10 18:07
 • #480: Kình Thiên thang đá2018-08-10 18:08
 • #481: Đồng môn gặp nhau2018-08-10 18:08
 • #482: Đúc Văn Sư Công Hội2018-08-10 18:08
 • #483: Lòng người lương bạc2018-08-10 18:08
 • #484: Đúc văn thịnh hội2018-08-10 18:08
 • #485: Đập tràng2018-08-10 18:08
 • #486: động tay động chân kiếm2018-08-10 18:08
 • #487: Kinh thiên tiền đặt cược2018-08-10 18:09
 • #488: Liên tiếp đánh bại2018-08-10 18:09
 • #489: Cửu Diệu Tuyền Qua2018-08-10 18:09
 • #490: Truyền thuyết · Nguyệt Vẫn Nhật Hiện2018-08-10 18:09
 • #491: Sơn Hà cốc2018-08-10 18:09
 • #492: Trong cốc tranh phong2018-08-10 18:09
 • #493: Tiềm lực yếu kém?2018-08-10 18:09
 • #494: Sơn Hà chín quan2018-08-10 18:09
 • #495: Xông đến thứ tám quan người2018-08-10 18:10
 • #496: Sơn Hà cốc bí mật2018-08-10 18:10
 • #497: Sát cơ tứ phía2018-08-10 18:10
 • #498: Hồng Linh Như Nhật2018-08-10 18:10
 • #499: Đông Liệt Phong Hỏa Đài2018-08-10 18:10
 • #500: Song tổ chiến bắt đầu2018-08-10 18:10
 • #501: Chấn động toàn trường trận chiến đầu tiên2018-08-10 18:10
 • #502: Rối rít quật khởi2018-08-10 18:11
 • #503: Đặng gia bảng giá2018-08-10 18:11
 • #504: dưới trời chiều kinh biến2018-08-10 18:11
 • #505: cổ Thú Biến2018-08-10 18:11
 • #506: Thị Vương cấp2018-08-10 18:11
 • #507: Đao Phong Chiến Lôi2018-08-10 18:11
 • #508: bộc lộ tài năng2018-08-10 18:11
 • #509: Thái Huyền Minh vương trận2018-08-10 18:11
 • #510: Hắc Viêm chi huyết2018-08-10 18:12
 • #511: Kiếm Tọa Hư Ảnh2018-08-10 18:12
 • #512: Thần bí phong thư2018-08-10 18:12
 • #513: Ưng Đề Tiểu Yến2018-08-10 18:12
 • #514: Hai mươi năm trước2018-08-10 18:12
 • #515: Thiên quỷ hồ2018-08-10 18:12
 • #516: Quỷ khí lăng tâm2018-08-10 18:12
 • #517: Cuồng Đông kiếm lão2018-08-10 18:13
 • #518: Mặc Ngọc kiếm trúc2018-08-10 18:13
 • #519: kiếm chi tòa2018-08-10 18:13
 • #520: Kiếm lão rung động2018-08-10 18:13
 • #521: Sát cơ tất hiện2018-08-10 18:13
 • #522: Bầy anh lóng lánh2018-08-10 18:13
 • #523: Thiên Huyễn Nhu Chỉ2018-08-10 18:13
 • #524: đại thành phù đảo2018-08-10 18:13
 • #525: Sát ý gợn sóng2018-08-10 18:14
 • #526: Sấm sét một ngón tay2018-08-10 18:14
 • #527: Hắc mã, vừa thấy hắc mã2018-08-10 18:14
 • #528: bạo! Cương quyền đối với nhu chỉ2018-08-10 18:14
 • #529: thắng cùng phụ!2018-08-10 18:14
 • #530: 16 cường danh sách2018-08-10 18:14
 • #531: Dự đoán trung khó có thể cải biến bán kết ghế?2018-08-10 18:14
 • #532: Ai là kẻ ngu?2018-08-10 18:15
 • #533: Đơn giản kỹ xảo2018-08-10 18:15
 • #534: Bán kết cận tồn một tịch2018-08-10 18:15
 • #535: Ba thành lý do2018-08-10 18:15
 • #536: Bát Diện Chiến Đầu2018-08-10 18:15
 • #537: Khủng bố Top 8 trận chiến đầu tiên!2018-08-10 18:15
 • #538: đánh nhau kịch liệt2018-08-10 18:15
 • #539: Sôi trào huyết cùng chiến ý2018-08-10 18:16
 • #540: Bị mọi người xem nhẹ hai người2018-08-10 18:16
 • #541: Bổ khuyết tứ cường một góc nhân tuyển2018-08-10 18:16
 • #542: Lại để cho hiền2018-08-10 18:16
 • #543: Một kiếm2018-08-10 18:16
 • #544: Đông thành yên vũ2018-08-10 18:16
 • #545: Đông liệt sân đấu2018-08-10 18:16
 • #546: Đông thành đệ nhất2018-08-10 18:17
 • #547: Đao kiếm cực tốc!2018-08-10 18:17
 • #548: Truyền thuyết cảnh kỹ xảo2018-08-10 18:17
 • #549: Hư không kiếm ba trảm2018-08-10 18:17
 • #550: Lại tục chưa hết cuộc chiến2018-08-10 18:17
 • #551: Quái vật cấp quyết đấu2018-08-10 18:17
 • #552: võ đạo Thiên Nhãn2018-08-10 18:17
 • #553: Gay cấn2018-08-10 18:18
 • #554: Nhân Bảng đề danh2018-08-10 18:18
 • #555: Phong ba không ngừng2018-08-10 18:18
 • #556: Phong Vũ Đàn trung lời nói năm đó2018-08-10 18:18
 • #557: Thiên Nguyên Kịch Biến2018-08-10 18:18
 • #558: Trong mây chặn giết2018-08-10 18:18
 • #559: Lưỡng đại tổ chức sát thủ2018-08-10 18:19
 • #560: Bi Phong Hoang Nguyên2018-08-10 18:19
 • #561: người là dao thớt2018-08-10 18:19
 • #562: Hoang nguyên truyền thuyết2018-08-10 18:19
 • #563: Địa quật ác chiến2018-08-10 18:19
 • #564: Tuyệt nơi · sinh · chết?2018-08-10 18:19
 • #565: Phong vương di chỉ2018-08-10 18:19
 • #566: Đụng vào đất đai nhịp đập2018-08-10 18:20
 • #567: Đột phá · nẩy mầm · quy nhất phòng ngự2018-08-10 18:20
 • #568: Nghịch chuyển2018-08-10 18:20
 • #569: Thất Tiến Sát Vương Thức2018-08-10 18:20
 • #570: Kim quy pho tượng2018-08-10 18:20
 • #571: Tây Thành đánh đêm2018-08-10 18:20
 • #572: băng tuyết hồi trở lại tông chi lộ2018-08-10 18:20
 • #573: Băng Diễm Phong thượng2018-08-10 18:21
 • #574: Trong hồ sương mù sát cơ2018-08-10 18:21
 • #575: Địa Sát đột kích2018-08-10 18:21
 • #576: Phế phong chi chủ khủng bố2018-08-10 18:21
 • #577: Ứng kiếp điểm bắt đầu2018-08-10 18:21
 • #578: Trong cấm địa2018-08-10 18:21
 • #579: Trong Ngọc bích dự ngôn một trận chiến2018-08-10 18:21
 • #580: Vương giả ý chí2018-08-10 18:21
 • #581: Cực Huyễn Bạt Kiếm thuật2018-08-10 18:22
 • #582: Cốt ngạc Vương2018-08-10 18:22
 • #583: Thần đô vệ sứ giả2018-08-10 18:22
 • #584: Trước tháp xung đột2018-08-10 18:22
 • #585: Chín ngàn Kiếm Tọa2018-08-10 18:22
 • #586: Hoàng đô mộ binh danh sách2018-08-10 18:22
 • #587: Bảo tháp bên trong đích kinh người bí mật2018-08-10 18:22
 • #588: Địa Hoàng hoa2018-08-10 18:23
 • #589: Đại thành quang2018-08-10 18:23
 • #590: Trước soái phủ máu tươi2018-08-10 18:23
 • #591: Tông môn rầm rộ2018-08-10 18:23
 • #592: Danh ngạch tác dụng2018-08-10 18:23
 • #593: Tịch Thiên cổ mộ2018-08-10 18:23
 • #594: Đáp lễ2018-08-10 18:24
 • #595: Tây linh bến tàu2018-08-10 18:24
 • #596: đi thông Hoàng Đô tuyến đường an toàn2018-08-10 18:24
 • #597: Giết người cướp của cùng lật thuyền2018-08-10 18:24
 • #598: Phong Khinh Hầu2018-08-10 18:24
 • #599: Mười hai ngoài thành2018-08-10 18:24
 • #600: Nguyền rủa khách phường2018-08-10 18:24
 • #601: Tụ Bảo Đài2018-08-10 18:25
 • #602: Trên đất lông gà2018-08-10 18:25
 • #603: Đi **** vận rác rưởi2018-08-10 18:25
 • #604: Một có thể đánh cũng không có?2018-08-10 18:25
 • #605: Trận đạo Thần Binh2018-08-10 18:25
 • #606: trăm thắng liên tiếp ban thưởng2018-08-10 18:25
 • #607: Quan Tinh lâu2018-08-10 18:25
 • #608: Khách phường thảm kịch chân tướng2018-08-10 18:25
 • #609: Kiếm quang vào hóa · ba trăm thắng liên tiếp2018-08-10 18:26
 • #610: Phong ba khởi phân quán2018-08-10 18:26
 • #611: Thảo tiên sinh2018-08-10 18:26
 • #612: Trấn Thiên Lâu2018-08-10 18:26
 • #613: Cụng rượu2018-08-10 18:26
 • #614: Kiếm phong như trôi qua2018-08-10 18:26
 • #615: Trấn Thiên Lâu trong khởi phong lôi2018-08-10 18:26
 • #616: Vậy thì chết đi2018-08-10 18:27
 • #617: Nhân Bảng xoá tên2018-08-10 18:27
 • #618: Thiếu chủ?2018-08-10 18:27
 • #619: Thiên Cảnh sát cơ2018-08-10 18:27
 • #620: Kiếm Khai Bình!2018-08-10 18:27
 • #621: Hai thức kinh Thiên cảnh2018-08-10 18:27
 • #622: Cuồng Vương Thương kỹ2018-08-10 18:27
 • #623: Chết nhi tử cũng phải cùng giải2018-08-10 18:28
 • #624: Kiếm Cương phân thân2018-08-10 18:28
 • #625: Hoàng Đô đêm không ngủ2018-08-10 18:28
 • #626: Danh môn quật khởi2018-08-10 18:28
 • #627: Mở thuộc về mình kiếm đạo2018-08-10 18:28
 • #628: Kiếp trước truyền kỳ2018-08-10 18:28
 • #629: Ngũ bảng bí mật2018-08-10 18:28
 • #630: Hai mươi năm một kỳ thịnh hội2018-08-10 18:28
 • #631: Ác bá chi quyền2018-08-10 18:29
 • #632: Trước mặt mọi người đút lót2018-08-10 18:29
 • #633: Kim Ngọc Sơn Hà2018-08-10 18:29
 • #634: Phá giải cùng xông quan2018-08-10 18:29
 • #635: Càn Khôn Long đan2018-08-10 18:29
 • #636: Yểm Tâm Lâm2018-08-10 18:29
 • #637: Cửa thứ hai độ khó2018-08-10 18:29
 • #638: Cửa thứ ba quan chủ2018-08-10 18:30
 • #639: Giải kiếm2018-08-10 18:30
 • #640: Kiếm hồn châu2018-08-10 18:30
 • #641: Tu luyện Thánh Địa2018-08-10 18:30
 • #642: Hắc Bạch chi môn2018-08-10 18:30
 • #643: Thật đúng là hoàn cảnh2018-08-10 18:30
 • #644: Tiêu trang di bí2018-08-10 18:31
 • #645: Luân phiên phong ba2018-08-10 18:31
 • #646: Trấn Thiên hoàng cung2018-08-10 18:31
 • #647: Chôn cất mất tuyệt địa2018-08-10 18:31
 • #648: Màu đỏ tươi tia chớp2018-08-10 18:31
 • #649: Đạp Vân Lĩnh2018-08-10 18:31
 • #650: Quỷ Dực Long Ngạc2018-08-10 18:31
 • #651: Phát tài!2018-08-10 18:31
 • #652: Ngàn năm âm mưu, bầy kế2018-08-10 18:32
 • #653: Đạp Vân Lĩnh đặc chế lều vải2018-08-10 18:32
 • #654: Thu hoạch cực lớn2018-08-10 18:32
 • #655: Đen cát kinh biến2018-08-10 18:32
 • #656: Cự tai họa2018-08-10 18:32
 • #657: Hồng nhan như máu2018-08-10 18:33
 • #658: Tuyền Qua Chi Thành2018-08-10 18:33
 • #659: Trên tường lớn dấu vết2018-08-10 18:33
 • #660: Thiên Địa bia thác2018-08-10 18:33
 • #661: Ai là khốn thú?2018-08-10 18:33
 • #662: Hung thần ác sát2018-08-10 18:33
 • #663: Tầng thứ nhất bia ảnh không gian2018-08-10 18:33
 • #664: Đồng bạn hạ lạc2018-08-10 18:34
 • #665: Xông cửa thất bại nguyên nhân2018-08-10 18:34
 • #666: Cấp bách cửu thiên2018-08-10 18:34
 • #667: Tà Ảnh Kiếm Bộ2018-08-10 18:34
 • #668: Thượng Cổ đại chiến2018-08-10 18:34
 • #669: Thứ hai thành khu rầm rộ2018-08-10 18:34
 • #670: Tiêu xài2018-08-10 18:34
 • #671: Khắc dấu võ ý2018-08-10 18:35
 • #672: Tam phẩm thế lực đệ tử hạch tâm2018-08-10 18:35
 • #673: Kiếm nghiền thần tiên2018-08-10 18:35
 • #674: Đạp Vân Lĩnh tông thị2018-08-10 18:35
 • #675: Phố dài kịch chiến2018-08-10 18:35
 • #676: Dòng xoáy đấu đài2018-08-10 18:35
 • #677: Trên lôi đài va chạm2018-08-10 18:35
 • #678: Tư Tương Hoàn xin lỗi2018-08-10 18:36
 • #679: Dư ba cùng ám lan2018-08-10 18:36
 • #680: Thần Tượng Các2018-08-10 18:36
 • #681: Một hồ Địa Nguyên dịch2018-08-10 18:36
 • #682: Tam trọng sau đích lựa chọn2018-08-10 18:36
 • #683: Tầng thứ sáu thánh thể kính tượng2018-08-10 18:36
 • #684: Đặc quyền2018-08-10 18:36
 • #685: Toái núi khiêu chiến2018-08-10 18:36
 • #686: Nguyệt Lang Đao · Cuồng Nguyệt Kiếm2018-08-10 18:37
 • #687: Đệ ngũ nội thành kinh biến2018-08-10 18:37
 • #688: Cổ lão nguyên ở thế lực2018-08-10 18:37
 • #689: Kinh khủng cửa ải thứ năm2018-08-10 18:37
 • #690: Kiếm Hồn áo nghĩa2018-08-10 18:37
 • #691: Đốt đi vạn năm lô đỉnh2018-08-10 18:37
 • #692: Đào cái hố2018-08-10 18:37
 • #693: Phong Vương phía trên2018-08-10 18:38
 • #694: Tử Sát Thôn Nguyên Công2018-08-10 18:38
 • #695: Ngàn năm Tru Ma Trận2018-08-10 18:38
 • #696: Chảy máu mũi cơ duyên xảo hợp2018-08-10 18:38
 • #697: Nhu gân rèn cốt thuật2018-08-10 18:38
 • #698: Quỷ dị hạp cốc2018-08-10 18:38
 • #699: Hoàng khí đồ khắc2018-08-10 18:38
 • #700: Hồ ly chi tử2018-08-10 18:39
 • #701: Thạch khôi đại quân2018-08-10 18:39
 • #702: Trong hạp cốc yêu hồn2018-08-10 18:39
 • #703: Di hoạ ngàn năm2018-08-10 18:39
 • #704: Yêu hoả táng thánh2018-08-10 18:39
 • #705: Địa Cảnh Vô Địch2018-08-10 18:39
 • #706: Kiếm Trảm Tử Sát2018-08-10 18:40
 • #707: Mệnh môn · Đông thị tổ huấn2018-08-10 18:40
 • #708: Long mạch máu cốt2018-08-10 18:40
 • #709: Chân tướng Đại Bạch2018-08-10 18:40
 • #710: Khải cốt2018-08-10 18:40
 • #711: Kiếm Thánh chi tung2018-08-10 18:40
 • #712: Hư không bị bổ2018-08-10 18:40
 • #713: Vạn Đế Trảm Long Quyết2018-08-10 18:41
 • #714: Huyền Quy Thừa Thiên Nghi2018-08-10 18:41
 • #715: Địa Cảnh2018-08-10 18:41
 • #716: Trở lại trấn thiên2018-08-10 18:41
 • #717: Thanh La Sơn Trang2018-08-10 18:41
 • #718: Quỳ lạy cùng bồi tội2018-08-10 18:41
 • #719: Đồ quán2018-08-10 18:41
 • #720: Thần Tiên đã đến cũng cứu không được2018-08-10 18:42
 • #721: Giết gà2018-08-10 18:42
 • #722: Trảm Long chiến nghịch mệnh2018-08-10 18:42
 • #723: Trấn Thiên Quốc mới ghi lại2018-08-10 18:42
 • #724: Chém liên tục nghịch mạng2018-08-10 18:42
 • #725: Hộ tộc thánh yêu2018-08-10 18:42
 • #726: Da người bí đồ2018-08-10 18:42
 • #727: Không gian thánh khí2018-08-10 18:43
 • #728: Cổ Hoàng khí hạ lạc2018-08-10 18:43
 • #729: Càn Khôn đổi ngược cung điện2018-08-10 18:43
 • #730: Ba đại nguyện vọng2018-08-10 18:43
 • #731: Cô gái trên bức họa2018-08-10 18:43
 • #732: Ngọc Linh công chúa2018-08-10 18:43
 • #733: Thấy người sang bắt quàng làm họ2018-08-10 18:43
 • #734: Thiên Địa Nguyên Khí Luân2018-08-10 18:43
 • #735: Một mình lạy trang2018-08-10 18:44
 • #736: Đạo đãi khách2018-08-10 18:44
 • #737: Đầm rồng hang hổ2018-08-10 18:44
 • #738: Tứ đại Thiên Cảnh2018-08-10 18:44
 • #739: Thần lôi chi uy2018-08-10 18:44
 • #740: Quần hùng lạnh gan2018-08-10 18:44
 • #741: Cắm ở cửa cung điện tay thiếp2018-08-10 18:44
 • #742: Quấy Phong Vân2018-08-10 18:45
 • #743: Thanh La phân quán2018-08-10 18:45
 • #744: Trở về mười ngọn núi dải núi2018-08-10 18:45
 • #745: Tây Linh Vương giả kiếp2018-08-10 18:45
 • #746: Trảm Hồn chi người2018-08-10 18:45
 • #747: Cửa thành lật xe2018-08-10 18:45
 • #748: Nghệ Suất hẳn phải chết2018-08-10 18:46
 • #749: Soái phủ kịch biến2018-08-10 18:46
 • #750: Thượng cổ đại trận trận giác2018-08-10 18:46
 • #751: Thần Du địa mạch2018-08-10 18:46
 • #752: Nửa tháng kỳ tới2018-08-10 18:46
 • #753: Ngũ đại vương giả2018-08-10 18:46
 • #754: Trúng tên2018-08-10 18:47
 • #755: Nghệ Phủ đình trệ2018-08-10 18:47
 • #756: Bổn mạng Vương khí2018-08-10 18:47
 • #757: Tây Linh kinh thế đại đạo tặc2018-08-10 18:47
 • #758: Kiếm Võ hoàng triều đầu mối2018-08-10 18:47
 • #759: Mở ra chi nhân2018-08-10 18:47
 • #760: Phần Thế hắc diễm2018-08-10 18:47
 • #761: Tịch Thiên Kinh2018-08-10 18:47
 • #762: Thuyền rồng đình trệ2018-08-10 18:48
 • #763: Lấy bảo đổi lại kiểu chết2018-08-10 18:48
 • #764: Hoàng kim Địa Long mộc2018-08-10 18:48
 • #765: Khi sư diệt tổ2018-08-10 18:48
 • #766: Hư không tiêu thất2018-08-10 18:48
 • #767: Bại lộ2018-08-10 18:48
 • #768: Kiếm toái thực Nguyệt2018-08-10 18:48
 • #769: Nhị phẩm Tông Môn2018-08-10 18:49
 • #770: Công bình đánh một trận2018-08-10 18:49
 • #771: Sáu Huyền Thiên Kiếm2018-08-10 18:49
 • #772: Kiếm Ngạo Sâm La2018-08-10 18:49
 • #773: Đánh tơi bời!2018-08-10 18:49
 • #774: Phong ba rơi xuống2018-08-10 18:49
 • #775: Mất chư vai kề vai đại cơ duyên2018-08-10 18:50
 • #776: Biệt ly khó khăn2018-08-10 18:50
 • #777: Hắc Tuyết cự Nhạc2018-08-10 18:50
 • #778: Đen thôn2018-08-10 18:50
 • #779: Đưa đò người2018-08-10 18:50
 • #780: Đi qua Quỷ Vụ Hải2018-08-10 18:50
 • #781: Thánh thành cao nhất lệnh truy nã2018-08-10 18:50
 • #782: Khủng bố cường đạo2018-08-10 18:51
 • #783: Tè ra quần2018-08-10 18:51
 • #784: Lòng đất Băng cung2018-08-10 18:51
 • #785: Phệ Trận Thú2018-08-10 18:51
 • #786: Trận qua như đao2018-08-10 18:51
 • #787: Ngàn năm chưa từng phai mờ một ngón tay2018-08-10 18:51
 • #788: Nặng như núi2018-08-10 18:51
 • #789: Bạo thể thiên công2018-08-10 18:52
 • #790: Thiên công trận chiến mở màn2018-08-10 18:52
 • #791: Tám Nhạc Linh hoàn đèn2018-08-10 18:52
 • #792: Đoạt thần đèn2018-08-10 18:52
 • #793: Trận thành2018-08-10 18:52
 • #794: Trận độc2018-08-10 18:52
 • #795: Dịch đại sư2018-08-10 18:52
 • #796: Quỷ thần khó lường thủ đoạn2018-08-10 18:53
 • #797: Phấn kim Thiên Tằm vớ2018-08-10 18:53
 • #798: Trận trụ cột bạo động2018-08-10 18:53
 • #799: Thần vật xuất thế2018-08-10 18:53
 • #800: Vô tận sát cơ2018-08-10 18:53
 • #801: Thần Binh Tinh Táng2018-08-10 18:53
 • #802: Tuyệt thế Hung Binh2018-08-10 18:53
 • #803: Tinh trủng táng nhân2018-08-10 18:54
 • #804: Vô Địch hai vạn năm2018-08-10 18:54
 • #805: Tuần tra đài · khải thần kính2018-08-10 18:54
 • #806: Thánh giả ám sát2018-08-10 18:54
 • #807: Tổ trận · đại mộng Khổng Tước2018-08-10 18:54
 • #808: Giết linh điện · quỷ tộc Võ Tôn2018-08-10 18:54
 • #809: Kỳ Lân đạp thụy2018-08-10 18:54
 • #810: Chấn nhiếp ngoại tộc2018-08-10 18:54
 • #811: Sông băng tiềm tu2018-08-10 18:55
 • #812: Thần ma uyên2018-08-10 18:55
 • #813: Thánh thành phát tài chi đạo2018-08-10 18:55
 • #814: Tây Vực Long đao2018-08-10 18:55
 • #815: Linh Lung kỳ bảo điện2018-08-10 18:55
 • #816: Đông Lĩnh có giai nhân2018-08-10 18:55
 • #817: Số phận kỳ nhân2018-08-10 18:56
 • #818: Vạn Niên Băng Sát thiết2018-08-10 18:56
 • #819: Đệ nhị Động Thiên2018-08-10 18:56
 • #820: Luyện Long Trì2018-08-10 18:56
 • #821: Thanh Long thần diệp2018-08-10 18:56
 • #822: Khối thứ hai cái chìa khóa2018-08-10 18:56
 • #823: Kinh người thu hoạch2018-08-10 18:56
 • #824: Thần thụ hạ lạc2018-08-10 18:56
 • #825: Kỳ lân trận chiến đầu tiên2018-08-10 18:57
 • #826: Băng Tiên Túy Tửu Cư2018-08-10 18:57
 • #827: Đông Lĩnh thần khúc2018-08-10 18:57
 • #828: Độc tấu điều kiện2018-08-10 18:57
 • #829: Nhất tông ba Vô Địch2018-08-10 18:57
 • #830: Chiến Địa Cảnh Vô Địch2018-08-10 18:57
 • #831: Trực tiếp giết chết2018-08-10 18:57
 • #832: Tái chiến băng tiên cư2018-08-10 18:58
 • #833: Máu tươi băng hồ2018-08-10 18:58
 • #834: Giương cung bạt kiếm2018-08-10 18:58
 • #835: Thiên Địa thần âm2018-08-10 18:58
 • #836: Đêm lạnh săn giết2018-08-10 18:58
 • #837: Yêu kính chiếu người2018-08-10 18:58
 • #838: Diễm tai (tai họa từ lửa)2018-08-10 18:58
 • #839: Cáp Cẩu Vương2018-08-10 18:59
 • #840: Người tham lam2018-08-10 18:59
 • #841: Phát động Thánh thành Phong Vân2018-08-10 18:59
 • #842: Đấu giá hội rầm rộ2018-08-10 18:59
 • #843: Cố nhân đem làm trọng tài2018-08-10 18:59
 • #844: Trong quan tài đối thủ2018-08-10 18:59
 • #845: Nhân Ma quỷ công2018-08-10 18:59
 • #846: Phong Hi Lạc2018-08-10 19:00
 • #847: Đại địch2018-08-10 19:00
 • #848: Nghịch mệnh · Thiên Địa Đại Chu thiên2018-08-10 19:00
 • #849: Lục Huyền Đệ Lục2018-08-10 19:00
 • #850: Thiên Ky động tình?2018-08-10 19:00
 • #851: Hoàng kim đổi thạch đầu2018-08-10 19:00
 • #852: Chí Hàn Quan Vũ thạch2018-08-10 19:01
 • #853: Nhất xúc tức phát2018-08-10 19:01
 • #854: Có thể so với đại chiến đấu giá2018-08-10 19:01
 • #855: Đại phú ông2018-08-10 19:01
 • #856: Chín kiện cái chìa khóa mảnh vỡ2018-08-10 19:01
 • #857: Thanh ngọc tiên mai2018-08-10 19:01
 • #858: Nguyên nhân ngủ say2018-08-10 19:01
 • #859: Tiểu sư thúc2018-08-10 19:02
 • #860: Bắc hàn chặn giết2018-08-10 19:02
 • #861: Cổ sông bên ngoài Vô Danh thành2018-08-10 19:02
 • #862: Thần bí thành cổ2018-08-10 19:02
 • #863: Đương thời kỳ tài2018-08-10 19:02
 • #864: Đao thánh tay áo đao2018-08-10 19:02
 • #865: Thôn phệ Đao Linh2018-08-10 19:02
 • #866: Một nửa chỗ tốt2018-08-10 19:03
 • #867: Đao Nhạc phong cổ sông2018-08-10 19:03
 • #868: Phong Bạo trước giờ2018-08-10 19:03
 • #869: Bắc Hàn Môn đệ nhất2018-08-10 19:03
 • #870: Quy Lôi Kim2018-08-10 19:03
 • #871: Đao Ý lăng thần2018-08-10 19:03
 • #872: Nguyên vẹn cái chìa khóa thuộc sở hữu2018-08-10 19:03
 • #873: Hư vô sát cơ2018-08-10 19:04
 • #874: Có chạy đằng trời2018-08-10 19:04
 • #875: Phong sát cùng cơ duyên2018-08-10 19:04
 • #876: Thiên kinh chân thác2018-08-10 19:04
 • #877: Trong truyền thuyết truyền thừa2018-08-10 19:04
 • #878: Mạnh nhất đối thủ2018-08-10 19:04
 • #879: Cự Xuyên Cổ Điện2018-08-10 19:04
 • #880: Đoạt địch Tạo Hóa2018-08-10 19:04
 • #881: Đỉnh phong đại chiến2018-08-10 19:05
 • #882: Đao Tôn2018-08-10 19:05
 • #883: Cổ điện mở ra2018-08-10 19:05
 • #884: Thánh khôi sát trận2018-08-10 19:05
 • #885: Hoàng chủ vỏ kiếm2018-08-10 19:05
 • #886: Ở trước mặt đoạt bảo2018-08-10 19:05
 • #887: Di chỉ sụp đổ2018-08-10 19:06
 • #888: Yêu Dã Thiên Xà2018-08-10 19:06
 • #889: Ma Giao Hoang Nguyên2018-08-10 19:06
 • #890: Người sống2018-08-10 19:06
 • #891: Ác đồ đoàn xe2018-08-10 19:06
 • #892: Tự kiểm tra độ2018-08-10 19:06
 • #893: Hoang Nguyên Phong Bạo2018-08-10 19:06
 • #894: Tứ tán chạy tán loạn2018-08-10 19:06
 • #895: Ma Giao Thành ứng đối2018-08-10 19:07
 • #896: Vạn Nhận Lâu2018-08-10 19:07
 • #897: Thánh cấp diễm thú2018-08-10 19:07
 • #898: Ma Giao Hoang Nguyên một đời tuổi trẻ2018-08-10 19:07
 • #899: Ma Giao Đan2018-08-10 19:07
 • #900: Phân thân hóa ảnh2018-08-10 19:07
 • #901: Bảy tấc2018-08-10 19:08
 • #902: Huyết Kiếm Cơ2018-08-10 19:08
 • #903: Không trọn vẹn Cô Lang2018-08-10 19:08
 • #904: Vạn Nhận Lâu chủ2018-08-10 19:08
 • #905: Ma Giao Thành rung động truyền thuyết2018-08-10 19:08
 • #906: Giao Huyết Trì tu luyện2018-08-10 19:08
 • #907: Mệnh cốt đúc lại2018-08-10 19:08
 • #908: Giao vĩ Sinh Tử Quan2018-08-10 19:09
 • #909: Ma Giao Thành chủ2018-08-10 19:09
 • #910: Nghịch chuyển hung địa2018-08-10 19:09
 • #911: Ám băng phiến lại hiện ra2018-08-10 19:09
 • #912: Quan ngọn nguồn dị biến2018-08-10 19:09
 • #913: Phá vỡ ghế xếp đặt2018-08-10 19:09
 • #914: Đại loạn đấu2018-08-10 19:09
 • #915: Yêu giao bào2018-08-10 19:10
 • #916: Nhất Đại Hắc mã2018-08-10 19:10
 • #917: Hiện tung cùng thanh toán2018-08-10 19:10
 • #918: Một vòng cuối cùng danh ngạch2018-08-10 19:10
 • #919: Toàn lực một kiếm2018-08-10 19:10
 • #920: Sinh Tử Quan kết thúc2018-08-10 19:10
 • #921: Khủng bố độc thủ2018-08-10 19:10
 • #922: Vô ảnh kiếm thành2018-08-10 19:11
 • #923: Giao thành đệ nhất danh sư thí luyện2018-08-10 19:11
 • #924: Thần Ma uyên cửa vào2018-08-10 19:11
 • #925: Bịa đặt truyền thuyết2018-08-10 19:11
 • #926: Nghịch chuyển thời không2018-08-10 19:11
 • #927: Nghịch chuyển trong hủy diệt2018-08-10 19:11
 • #928: Chém ra một con đường2018-08-10 19:12
 • #929: Vạn nhận dạ yến2018-08-10 19:12
 • #930: Lưỡng vực biến cố2018-08-10 19:12
 • #931: Tây mạc chi dạ2018-08-10 19:12
 • #932: Tăng vọt chiến lực2018-08-10 19:12
 • #933: Mạc Thành2018-08-10 19:12
 • #934: Đao cốc2018-08-10 19:12
 • #935: Đao Tôn tín vật2018-08-10 19:13
 • #936: Thụy Đà hư ảnh2018-08-10 19:13
 • #937: Sinh tử đại hận2018-08-10 19:13
 • #938: Ngộ Đạo quán rượu2018-08-10 19:13
 • #939: Nguyên vật hoàn trả2018-08-10 19:13
 • #940: Hung phạm tung tích2018-08-10 19:13
 • #941: Lôi đình trả thù2018-08-10 19:13
 • #942: Độc chiến bốn đại Yêu Vương2018-08-10 19:14
 • #943: Cuồng bạo uy thế2018-08-10 19:14
 • #944: Chiến đại thành Yêu Vương2018-08-10 19:14
 • #945: Nghiền nát thế2018-08-10 19:14
 • #946: Đánh xuyên qua2018-08-10 19:14
 • #947: Khiêu chiến yêu thánh2018-08-10 19:14
 • #948: Muốn chút ít bồi thường2018-08-10 19:14
 • #949: Mười năm thánh cảnh2018-08-10 19:15
 • #950: Dược Long Cửu thành2018-08-10 19:15
 • #951: Nhảy vũng hố2018-08-10 19:15
 • #952: Như thế nhảy dựng2018-08-10 19:15
 • #953: Chuyện xưa tái diễn2018-08-10 19:15
 • #954: Dược Long tửu quán2018-08-10 19:15
 • #955: Tửu quán mở ra2018-08-10 19:15
 • #956: Cách xa thê đội2018-08-10 19:16
 • #957: Ngàn năm phần khu vực2018-08-10 19:16
 • #958: Tửu quán ở chỗ sâu trong2018-08-10 19:16
 • #959: Giếng phun kỷ lục2018-08-10 19:16
 • #960: Mở màn chiến2018-08-10 19:16
 • #961: Một nửa chi lực2018-08-10 19:16
 • #962: Hoàng Triển Sí2018-08-10 19:16
 • #963: Thạch Thành đêm2018-08-10 19:17
 • #964: Hít thở không thông vòng thứ ba2018-08-10 19:17
 • #965: Lưỡng Đại Hắc mã quyết đấu2018-08-10 19:17
 • #966: Nội thành chiến phong ba2018-08-10 19:17
 • #967: Chư cường hoàn tứ2018-08-10 19:17
 • #968: Tuổi trẻ khôi thủ2018-08-10 19:17
 • #969: Bài vị chiến trận đầu2018-08-10 19:17
 • #970: Quái vật xuất hiện2018-08-10 19:18
 • #971: Bổn mạng Thần binh2018-08-10 19:18
 • #972: Kẻ yếu2018-08-10 19:18
 • #973: Hắc diễm tung tích2018-08-10 19:18
 • #974: Làm loạn chi nguyên2018-08-10 19:18
 • #975: Chính thức quyết đấu bắt đầu2018-08-10 19:18
 • #976: Phóng thích sát ý2018-08-10 19:18
 • #977: Không nhổ2018-08-10 19:19
 • #978: Rung động trước 20 cường2018-08-10 19:19
 • #979: Trời hạn gặp mưa thần lộ2018-08-10 19:19
 • #980: Thất truyền cuộc chiến2018-08-10 19:19
 • #981: Đao cùng quyền2018-08-10 19:19
 • #982: Chiến Bắc Lan Nhất2018-08-10 19:19
 • #983: Giẫm bạo2018-08-10 19:19
 • #984: Tận xương hận ý2018-08-10 19:20
 • #985: Trịch Nhạc Thủ2018-08-10 19:20
 • #986: Độc thuộc thập cường nội thành2018-08-10 19:20
 • #987: Khôi thủ cấp va chạm2018-08-10 19:20
 • #988: Trận thứ hai nội chiến2018-08-10 19:20
 • #989: Chính thức Toái Tinh đao kỹ2018-08-10 19:20
 • #990: Lục Tinh Đao Ly2018-08-10 19:20
 • #991: Sớm trình diễn năm giáp cuộc chiến2018-08-10 19:21
 • #992: Chính thức quái vật2018-08-10 19:21
 • #993: Yếu nhất thập cường2018-08-10 19:21
 • #994: Lưỡng vực danh hoa2018-08-10 19:21
 • #995: Kéo dài ngàn năm chiến cuộc2018-08-10 19:21
 • #996: Năm giáp tranh đoạt chiến2018-08-10 19:21
 • #997: Quyền Cương Hộ Bích2018-08-10 19:21
 • #998: Dùng quyền đến ma luyện2018-08-10 19:21
 • #999: Liên tiếp ngoài ý muốn thành quả chiến đấu2018-08-10 19:22
 • #1000: Lần thứ nhất2018-08-10 19:22
 • #1001: Kiên chiến tâm2018-08-10 19:22
 • #1002: Hồn khí hợp nhất2018-08-10 19:22
 • #1003: Rút kiếm2018-08-10 19:22
 • #1004: Như thế tương kiến2018-08-10 19:22
 • #1005: Tây Thành Tần Mặc2018-08-10 19:23
 • #1006: Tam giáp chiến2018-08-10 19:23
 • #1007: Một đời tuổi trẻ mạnh nhất chiến2018-08-10 19:23
 • #1008: Cuối cùng một trận chiến2018-08-10 19:23
 • #1009: Năm thành thực lực giao phong2018-08-10 19:23
 • #1010: Khủng bố cực hạn áp súc2018-08-10 19:23
 • #1011: Hỏa yêu Linh Thể2018-08-10 19:23
 • #1012: Vượt quá lý giải kịch chiến2018-08-10 19:23
 • #1013: Kiếm Ý cực tôi2018-08-10 19:24
 • #1014: Vạn Kiếm Quy Tông2018-08-10 19:24
 • #1015: Dược Long quan thủ2018-08-10 19:24
 • #1016: Tiêu Trang kiếm động2018-08-10 19:24
 • #1017: Thiên Địa chi diệu2018-08-10 19:24
 • #1018: Phong nhãn biến đổi lớn2018-08-10 19:24
 • #1019: Chỗ sâu nhất2018-08-10 19:25
 • #1020: Quy chân đầm2018-08-10 19:25
 • #1021: Kiếm Hồn bí mật2018-08-10 19:25
 • #1022: Quy Chân Long kỳ thạch2018-08-10 19:25
 • #1023: Ngay ngắn hướng bay vọt2018-08-10 19:25
 • #1024: Khủng bố chặn giết2018-08-10 19:25
 • #1025: Kiếm Tôn một thành Kiếm Ý2018-08-10 19:25
 • #1026: Tuyệt cảnh2018-08-10 19:26
 • #1027: Lão sư2018-08-10 19:26
 • #1028: Võ chủ chi uy2018-08-10 19:26
 • #1029: Ma Luyện La2018-08-10 19:26
 • #1030: Tuyệt đối cường thế2018-08-10 19:26
 • #1031: Một năm2018-08-10 19:27
 • #1032: Biến đổi lớn báo hiệu2018-08-10 19:27
 • #1033: Phá lam chi lực2018-08-10 19:27
 • #1034: Hồi trở lại Tây Thành2018-08-10 19:27
 • #1035: Thông Thiên tháp dị động2018-08-10 19:27
 • #1036: Gấp gáp thế cục2018-08-10 19:28
 • #1037: Lấn lên sơn môn2018-08-10 19:28
 • #1038: Trở về2018-08-10 19:28
 • #1039: Hoàng thất chỗ dựa2018-08-10 19:28
 • #1040: Dầu hết đèn tắt2018-08-10 19:28
 • #1041: Hoảng sợ Lạc đại nhân2018-08-10 19:28
 • #1042: Võ chủ lâm Thiên Nguyên2018-08-10 19:28
 • #1043: Chiến thành cùng hoàng thất ân oán2018-08-10 19:29
 • #1044: Bầy địch đột kích2018-08-10 19:29
 • #1045: Địa Tâm Thần Ngọc2018-08-10 19:29
 • #1046: Vương giả Chiến Trường2018-08-10 19:29
 • #1047: Nghiêm sư khảo nghiệm2018-08-10 19:30
 • #1048: Thiếu niên kiếm hào2018-08-10 19:30
 • #1049: Thăng hoa2018-08-10 19:30
 • #1050: Suất chi Thiết Huyết2018-08-10 19:30
 • #1051: Vô tung kiếm giết2018-08-10 19:30
 • #1052: Chênh lệch2018-08-10 19:30
 • #1053: Ngủ đến tuổi già2018-08-10 19:31
 • #1054: Tây Thành trận thế đồ2018-08-10 19:31
 • #1055: Đồ hiện2018-08-10 19:31
 • #1056: Tịch Thiên chi uyên2018-08-10 19:31
 • #1057: Phúc địa2018-08-10 19:31
 • #1058: Phía sau núi biến cố2018-08-10 19:31
 • #1059: Cổ sông bóng mờ2018-08-10 19:32
 • #1060: Đủ loại bí ẩn2018-08-10 19:32
 • #1061: Sơ ngưng bước đầu tiên2018-08-10 19:32
 • #1062: Lại một đạo thiết lệnh2018-08-10 19:32
 • #1063: Trở lại Vũ Quán2018-08-10 19:32
 • #1064: Thánh giả giác quan thứ sáu2018-08-10 19:32
 • #1065: Hổ lang bản tính2018-08-10 19:33
 • #1066: Tây Thành tường sắt2018-08-10 19:33
 • #1067: Kinh hãi bí văn2018-08-10 19:33
 • #1068: Một lớp da2018-08-10 19:33
 • #1069: Hắc ám báo hiệu2018-08-10 19:34
 • #1070: Binh lâm thành hạ (hãm thành nguy cấp)2018-08-10 19:34
 • #1071: Loạn hồn tiễn2018-08-10 19:34
 • #1072: Quỷ thần cấm vệ2018-08-10 19:34
 • #1073: Hoàng thất độc thủ2018-08-10 19:34
 • #1074: Hoàng Đô người ấy2018-08-10 19:35
 • #1075: Cấm trụ2018-08-10 19:35
 • #1076: Bức ra độc thủ2018-08-10 19:35
 • #1077: Thi hài chi tường2018-08-10 19:35
 • #1078: Toái hạch2018-08-10 19:35
 • #1079: Kiếm Chủ lại hiện ra2018-08-10 19:36
 • #1080: Ăn mòn cùng thu võng2018-08-10 19:36
 • #1081: Hết thảy chân tướng2018-08-10 19:36
 • #1082: Bị diệt2018-08-10 19:36
 • #1083: Cách một thế hệ Kiếm Chủ2018-08-10 19:36
 • #1084: Trấn Thiên Quốc tương lai2018-08-10 19:36
 • #1085: Yến trước chuẩn bị2018-08-10 19:37
 • #1086: Tái nhập lòng đất cung điện2018-08-10 19:37
 • #1087: Khí linh kiêu ngạo2018-08-10 19:37
 • #1088: Đệ nhất yến2018-08-10 19:37
 • #1089: Trấn Thiên Quốc đại lão tề tụ2018-08-10 19:37
 • #1090: Thiếu niên đại lão2018-08-10 19:38
 • #1091: Yến trước đột biến2018-08-10 19:38
 • #1092: Tây Vực khách đến thăm2018-08-10 19:38
 • #1093: Bá chủ minh kỳ2018-08-10 19:38
 • #1094: Hung hăng đem một quân2018-08-10 19:38
 • #1095: Kỷ nguyên náo động bí văn2018-08-10 19:39
 • #1096: Đàm phán kết quả2018-08-10 19:39
 • #1097: Một cái chấm dứt, vừa mới bắt đầu2018-08-10 19:39
 • #1098: Lên đường! Chữa trị thánh khí2018-08-10 19:39
 • #1099: Mới vào Cổ Xuyên2018-08-10 19:39
 • #1100: Băng ngọc hài đồng2018-08-10 19:40
 • #1101: Tuyệt Vực Di Tộc2018-08-10 19:40
 • #1102: Hàn Triều Hồi Lang2018-08-10 19:40
 • #1103: Hàn thạch nhuyễn khải2018-08-10 19:40
 • #1104: Keo kiệt thù lao2018-08-10 19:41
 • #1105: Thiếp thân chi vật2018-08-10 19:41
 • #1106: Tiến vào hành lang gấp khúc2018-08-10 19:41
 • #1107: Nhất phẩm dự khuyết thế lực2018-08-10 19:41
 • #1108: Khổ luyện thật lâu kết trận tốc độ2018-08-10 19:41
 • #1109: Hàn sát linh cá2018-08-10 19:41
 • #1110: Ngư Long Bách Biến truyền thuyết2018-08-10 19:42
 • #1111: Hai tháng thu hoạch2018-08-10 19:42
 • #1112: Không có ra thành tay cứu mỹ nhân2018-08-10 19:42
 • #1113: Kỳ Ngạn sát ý2018-08-10 19:42
 • #1114: Trăm ngàn chỗ hở kế hoạch2018-08-10 19:42
 • #1115: Quét ngang kỳ gia đội ngũ2018-08-10 19:43
 • #1116: Tâm cảnh lột xác2018-08-10 19:43
 • #1117: Chuẩn Thánh cấp vũ kỹ2018-08-10 19:43
 • #1118: Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết2018-08-10 19:43
 • #1119: Tầng thứ 92018-08-10 19:43
 • #1120: Bạch sắc Mị Ảnh2018-08-10 19:44
 • #1121: Theo đồ ngộ kiếm2018-08-10 19:44
 • #1122: Vũ Kiếm Vân đầu2018-08-10 19:44
 • #1123: Ban ân cơ duyên2018-08-10 19:44
 • #1124: Thế sự ngoài ý muốn2018-08-10 19:44
 • #1125: Kẻ gây tai hoạ đông dẫn2018-08-10 19:44
 • #1126: Hàn tộc phân loạn2018-08-10 19:45
 • #1127: Ruồng bỏ người2018-08-10 19:45
 • #1128: Phong thư cùng hồi âm2018-08-10 19:45
 • #1129: Đại thành khí tượng2018-08-10 19:45
 • #1130: Hàn Lạc Thần Kim2018-08-10 19:46
 • #1131: Thần Binh Các nhấc lên bạo động2018-08-10 19:46
 • #1132: Thiên sảnh gặp lại2018-08-10 19:46
 • #1133: Tràng vực cao thấp2018-08-10 19:46
 • #1134: Cung chưởng quầy bồi thường2018-08-10 19:46
 • #1135: Hồ ly muốn thu đồ đệ2018-08-10 19:46
 • #1136: Khai chiến trước giờ2018-08-10 19:47
 • #1137: Hóa kiếm Phù Quang2018-08-10 19:47
 • #1138: Kiếm Cương hóa khải2018-08-10 19:47
 • #1139: Thiên phú quyết đấu2018-08-10 19:47
 • #1140: Kiếm kỹ cùng lực cánh tay va chạm2018-08-10 19:47
 • #1141: Biến dị Kiếm Hồn2018-08-10 19:47
 • #1142: Đưa thân Vương Giả cảnh2018-08-10 19:48
 • #1143: Điệp Tốc chi áo nghĩa2018-08-10 19:48
 • #1144: Bỉ Chi Kiếm Đạo2018-08-10 19:48
 • #1145: Lôi đình chấn động2018-08-10 19:48
 • #1146: Thấm nhuần chi lực2018-08-10 19:48
 • #1147: Thiên Tông bí văn2018-08-10 19:48
 • #1148: Nghi hoặc cùng lựa chọn2018-08-10 19:49
 • #1149: Võ Tôn Cấp sứ giả2018-08-10 19:49
 • #1150: Thanh Liên Sơn cường đạo sứ giả2018-08-10 19:49
 • #1151: Chiến doanh2018-08-10 19:49
 • #1152: Băng diễm đúc khí phong2018-08-10 19:49
 • #1153: Thiên Nguyên đại điện diễn võ2018-08-10 19:50
 • #1154: Đã từng huy hoàng tông môn2018-08-10 19:50
 • #1155: Tiêu Trang bí sự2018-08-10 19:50
 • #1156: Trấn ngục cổ trận2018-08-10 19:50
 • #1157: Tiêu Trang khách đến thăm2018-08-10 19:50
 • #1158: Cách phách sơ minh2018-08-10 19:50
 • #1159: Dịch sư ân oán2018-08-10 19:51
 • #1160: Khuy Thiên Nhãn2018-08-10 19:51
 • #1161: Bạch Mi võ chủ2018-08-10 19:51
 • #1162: Cổ trận ý chí2018-08-10 19:51
 • #1163: Trong rừng kịch chiến2018-08-10 19:51
 • #1164: Tần Mặc lòng biết ơn2018-08-10 19:52
 • #1165: Trở lại cố hương2018-08-10 19:52
 • #1166: Trấn hạt một phương thành phố núi2018-08-10 19:52
 • #1167: Thư các tàn trang2018-08-10 19:52
 • #1168: Long Thiên Tụ Địa trận2018-08-10 19:52
 • #1169: Song thân bí ẩn2018-08-10 19:53
 • #1170: Hồ sơ bên trong đích phát hiện2018-08-10 19:53
 • #1171: Trọng đạp Cổ Đạo2018-08-10 19:53
 • #1172: Quỷ Vụ Hải đường về2018-08-10 19:53
 • #1173: Lựa chọn · rời đi2018-08-10 19:53
 • #1174: Vân Đoan chiến doanh2018-08-10 19:53
 • #1175: Thiên Tông môn nhân đãi ngộ2018-08-10 19:54
 • #1176: Tam môn chi tuyển2018-08-10 19:54
 • #1177: Phế bản2018-08-10 19:54
 • #1178: Có khác Động Thiên2018-08-10 19:54
 • #1179: Kỳ công chân diện mục2018-08-10 19:54
 • #1180: Trụ cột cùng nước chảy thành sông2018-08-10 19:54
 • #1181: Đệ nhất trọng2018-08-10 19:55
 • #1182: Gấp gáp chiến kỳ2018-08-10 19:55
 • #1183: Lạc Phó thống lĩnh khiếp sợ2018-08-10 19:55
 • #1184: Bạo Nộ Chiến doanh2018-08-10 19:55
 • #1185: Mở ra chi đầu2018-08-10 19:55
 • #1186: Mười năm tạ lễ2018-08-10 19:56
 • #1187: Trận chiến đầu tiên2018-08-10 19:56
 • #1188: Kế cuối biểu hiện2018-08-10 19:56
 • #1189: Quỷ niệm đấu kỹ2018-08-10 19:56
 • #1190: Thanh Liên chiến thú2018-08-10 19:56
 • #1191: Chiến giả tâm2018-08-10 19:56
 • #1192: Chủ núi khí linh2018-08-10 19:56
 • #1193: Thắng liên tiếp phong mang2018-08-10 19:57
 • #1194: Thiên Tông cơ quan thuật truyền thuyết2018-08-10 19:57
 • #1195: Đồ Hãn chấp niệm2018-08-10 19:57
 • #1196: Song thập hai2018-08-10 19:57
 • #1197: Đệ thập nhị tràng thủ quan người2018-08-10 19:57
 • #1198: Chiến ý Long lôi bạo2018-08-10 19:58
 • #1199: Hoàn mỹ chiến sĩ2018-08-10 19:58
 • #1200: Ác mộng chiến điểm bắt đầu2018-08-10 19:58
 • #1201: Mười ba tràng đối thủ2018-08-10 19:58
 • #1202: Chiến chủ hình chiếu2018-08-10 19:58
 • #1203: Thanh Điện sát chiêu2018-08-10 19:58
 • #1204: To lớn cao ngạo đao2018-08-10 19:59
 • #1205: Lực Chủ Trấn Không Sát2018-08-10 19:59
 • #1206: Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát2018-08-10 19:59
 • #1207: Huy hoàng kết thúc2018-08-10 19:59
 • #1208: Thiên quan chuông vang2018-08-10 19:59
 • #1209: Ly Phách động thiên thành2018-08-10 19:59
 • #1210: Lão thống lĩnh răn dạy2018-08-10 20:00
 • #1211: Chiến chủ sát pháp Tam Cảnh2018-08-10 20:00
 • #1212: Lạc Linh áy náy2018-08-10 20:00
 • #1213: Cửu Thú Vương Quyền2018-08-10 20:00
 • #1214: Kỳ tài đám bọn họ riêng phần mình con đường2018-08-10 20:00
 • #1215: Chiến doanh phiên chợ2018-08-10 20:01
 • #1216: Va chạm! Chiến ý đinh ốc2018-08-10 20:01
 • #1217: Biến ảo tốc độ2018-08-10 20:01
 • #1218: Song phần đích biến báo2018-08-10 20:01
 • #1219: Lưỡng Đại thống lĩnh tranh chấp2018-08-10 20:01
 • #1220: Chiến doanh phiền toái2018-08-10 20:02
 • #1221: Đáng sợ báo hiệu2018-08-10 20:02
 • #1222: Ba tháng kỳ hạn2018-08-10 20:02
 • #1223: Mười ba liên ổ2018-08-10 20:02
 • #1224: Ao sen đền bù tổn thất2018-08-10 20:02
 • #1225: Ao sen kinh biến2018-08-10 20:02
 • #1226: Như Yên chuyện cũ2018-08-10 20:03
 • #1227: Hợp tu2018-08-10 20:03
 • #1228: Rừng bia2018-08-10 20:03
 • #1229: Đệ nhất trọng huyễn bia2018-08-10 20:03
 • #1230: Liền qua tam trọng2018-08-10 20:04
 • #1231: Hóa huyết sát pháp2018-08-10 20:04
 • #1232: Liên hoàn chín giết2018-08-10 20:04
 • #1233: Trùng kích đệ nhất cảnh đỉnh phong2018-08-10 20:04
 • #1234: Liền xông2018-08-10 20:04
 • #1235: Rừng bia Cấm khu2018-08-10 20:04
 • #1236: Đệ nhị cảnh2018-08-10 20:05
 • #1237: Chiến diễm2018-08-10 20:05
 • #1238: Chủ điện Thất Trường Lão2018-08-10 20:05
 • #1239: Chiến giới2018-08-10 20:05
 • #1240: Thiếu niên thống lĩnh2018-08-10 20:05
 • #1241: Chính thức ao sen2018-08-10 20:05
 • #1242: Hạo kiếp điềm báo2018-08-10 20:06
 • #1243: Mỹ nhân dục trì?2018-08-10 20:06
 • #1244: Gõ2018-08-10 20:06
 • #1245: Chiến giới chính thức công dụng2018-08-10 20:06
 • #1246: Hóa Binh2018-08-10 20:06
 • #1247: Ngoài ý muốn bốc thăm2018-08-10 20:07
 • #1248: Nam Vực Lạc Phong Trại2018-08-10 20:07
 • #1249: Thu hoạch cùng của trộm cướp2018-08-10 20:07
 • #1250: Hổ cùng dê2018-08-10 20:07
 • #1251: Xông trại2018-08-10 20:07
 • #1252: Thánh giả ở giữa chênh lệch2018-08-10 20:07
 • #1253: Sẽ thành thân thuộc2018-08-10 20:07
 • #1254: Luyện hóa chi pháp2018-08-10 20:08
 • #1255: Không hoàn toàn kỳ công2018-08-10 20:08
 • #1256: Biến cố bộc phát2018-08-10 20:08
 • #1257: Liên tiếp cầu viện2018-08-10 20:08
 • #1258: Đáng sợ huyệt động2018-08-10 20:08
 • #1259: Đồng môn hạ lạc2018-08-10 20:08
 • #1260: Khác nhau đối đãi2018-08-10 20:09
 • #1261: Chính thức quyết đấu thánh cảnh2018-08-10 20:09
 • #1262: Chênh lệch2018-08-10 20:09
 • #1263: Thú triều · pho tượng · huyết hồ2018-08-10 20:09
 • #1264: Liên thể truyền công · Kiếm Chủ một kiếm2018-08-10 20:09
 • #1265: Huyết hồ dưới đáy2018-08-10 20:09
 • #1266: Huyết hồ chân tướng2018-08-10 20:10
 • #1267: Sớm kịch biến?2018-08-10 20:10
 • #1268: Ba ngày2018-08-10 20:10
 • #1269: Biến ảo chiến giới2018-08-10 20:10
 • #1270: Tiệm cận tai biến2018-08-10 20:10
 • #1271: Hồi tưởng chi lực2018-08-10 20:10
 • #1272: Định nghị2018-08-10 20:11
 • #1273: Chiến doanh công huân đại hội2018-08-10 20:11
 • #1274: Cổ lão tồn tại2018-08-10 20:11
 • #1275: Thủ lĩnh cấp đãi ngộ2018-08-10 20:11
 • #1276: Tam Thiên Vực2018-08-10 20:11
 • #1277: Cuối cùng nhất biến hóa2018-08-10 20:12
 • #1278: Vạn Thú bình nguyên2018-08-10 20:12
 • #1279: Thú Vương Cốc cố nhân2018-08-10 20:12
 • #1280: Không trâu bắt chó đi cày2018-08-10 20:12
 • #1281: Khoảng cách bại lộ2018-08-10 20:12
 • #1282: Thiên Tông sứ giả2018-08-10 20:12
 • #1283: Chính thức Thú Vương Sơn Mạch2018-08-10 20:13
 • #1284: Thượng Cổ thú vương khe2018-08-10 20:13
 • #1285: Cuối cùng nhất chi biến2018-08-10 20:13
 • #1286: Bay qua cự khe2018-08-10 20:13
 • #1287: Hư Lưu Phù Quang2018-08-10 20:13
 • #1288: Trong hạp cốc thú chủ di vật2018-08-10 20:13
 • #1289: Cổ Thú Ngưng Sát thuật2018-08-10 20:14
 • #1290: Xích Vân sơn mạch2018-08-10 20:14
 • #1291: Đoạt thi quỷ chiến2018-08-10 20:14
 • #1292: Quỷ linh thẩm thấu2018-08-10 20:14
 • #1293: Huyết Ma Điện trung2018-08-10 20:14
 • #1294: Tử Sát Địa Lao2018-08-10 20:14
 • #1295: Nam Vực Mạc thị2018-08-10 20:14
 • #1296: Kỳ thuật kỳ bảo2018-08-10 20:15
 • #1297: Sơ đến Chiến Thiên Thành2018-08-10 20:15
 • #1298: Danh bất chính, ngôn bất thuận2018-08-10 20:15
 • #1299: Thánh giả bức tường ngăn cản2018-08-10 20:15
 • #1300: Cổ Khung Tháp2018-08-10 20:15
 • #1301: Quá hắc rồi2018-08-10 20:16
 • #1302: Thiên Các chi mưu2018-08-10 20:16
 • #1303: Cổ Trận Đàn lệnh2018-08-10 20:16
 • #1304: Nội ứng ngoại hợp2018-08-10 20:16
 • #1305: Bên ngoài Chiến Thiên Thành phong vân2018-08-10 20:16
 • #1306: Trong nháy mắt phục trận2018-08-10 20:16
 • #1307: Thánh Trận Thạch2018-08-10 20:17
 • #1308: Giá trên trời hóa giải2018-08-10 20:17
 • #1309: Làm thịt heo2018-08-10 20:17
 • #1310: Tiến Thiên Các2018-08-10 20:17
 • #1311: Một ngày chi biến2018-08-10 20:17
 • #1312: Hư không hủy diệt thủy triều2018-08-10 20:17
 • #1313: Tin tức xấu · tin tức tốt2018-08-10 20:18
 • #1314: Giác quan thứ sáu chi Nhận2018-08-10 20:18
 • #1315: Thực lực chân chính2018-08-10 20:18
 • #1316: Chư hùng tụ tập2018-08-10 20:18
 • #1317: Biến cố trước hội2018-08-10 20:18
 • #1318: Cổ Tháp dị triệu2018-08-10 20:18
 • #1319: Chiến Thiên Thành chủ2018-08-10 20:18
 • #1320: Lôi đình chiến sát2018-08-10 20:18
 • #1321: Thịnh sẽ mở ra2018-08-10 20:19
 • #1322: Cuối cùng một quyển sách2018-08-10 20:19
 • #1323: Thiên Vực bên trong2018-08-10 20:19
 • #1324: Tiểu Bạch Hổ xa xỉ mời khách2018-08-10 20:19
 • #1325: Khủng bố cường giả2018-08-10 20:19
 • #1326: Ngày xưa tuyệt mật2018-08-10 20:19
 • #1327: Thụ kỹ2018-08-10 20:20
 • #1328: Thượng Cổ báo động2018-08-10 20:20
 • #1329: Cực đạo Kiếm Hồn2018-08-10 20:20
 • #1330: Bích diệu Khai Thiên biến2018-08-10 20:20
 • #1331: Biến đổi lớn2018-08-10 20:20
 • #1332: Ba cái gia hỏa lần đầu va chạm2018-08-10 20:20
 • #1333: Tận thế sợ hãi2018-08-10 20:20
 • #1334: Mở ra linh huyệt2018-08-10 20:21
 • #1335: Thanh kim thần diễm2018-08-10 20:21
 • #1336: Tinh cực2018-08-10 20:21
 • #1337: Cùng Chiến Thiên Thành chủ ngoài ý muốn va chạm2018-08-10 20:21
 • #1338: Hắc diễm chi đảo2018-08-10 20:21
 • #1339: Trảm diễm hành động2018-08-10 20:21
 • #1340: Diệt Dục Địa2018-08-10 20:21
 • #1341: Bảy ngày2018-08-10 20:22
 • #1342: Hạp cốc bẩy rập2018-08-10 20:22
 • #1343: Bắt đầu nghịch chuyển tình thế2018-08-10 20:22
 • #1344: Lâm thế2018-08-10 20:22
 • #1345: Đại lục phân loạn2018-08-10 20:22
 • #1346: Kết minh điều kiện2018-08-10 20:22
 • #1347: Vạn Thú âm kiếm2018-08-10 20:22
 • #1348: Phía dưới phạm thượng2018-08-10 20:23
 • #1349: Thần bí mua bán2018-08-10 20:23
 • #1350: Cổ lão tàn quyển2018-08-10 20:23
 • #1351: Hạ lạc2018-08-10 20:23
 • #1352: Phá Giới Toa2018-08-10 20:23
 • #1353: Quỷ vụ Sói kình2018-08-10 20:23
 • #1354: Hư thân chi uy2018-08-10 20:23
 • #1355: Vĩ hành sát cơ2018-08-10 20:24
 • #1356: Cổ Đồng thuyền lớn2018-08-10 20:24
 • #1357: Cực Hỏa tá cương kình2018-08-10 20:24
 • #1358: Hư thân hóa mạch2018-08-10 20:24
 • #1359: Kiên cố minh hữu2018-08-10 20:24
 • #1360: Thần thuật truyền thuyết2018-08-10 20:24
 • #1361: Về lại Thiên Thành2018-08-10 20:24
 • #1362: Sương mù ven hồ Trấn Thiên Quốc quần hùng2018-08-10 20:25
 • #1363: Lần lượt tới khách quý2018-08-10 20:25
 • #1364: Dịch đại sư song tuyệt2018-08-10 20:25
 • #1365: Tôn Cấp một nửa chiến lực2018-08-10 20:25
 • #1366: Lánh đời Thiên Tông quy củ2018-08-10 20:25
 • #1367: Nghe tin bất ngờ chuyện xưa2018-08-10 20:25
 • #1368: Diễm Hóa Cương Vụ2018-08-10 20:25
 • #1369: Diệt diễm bia2018-08-10 20:25
 • #1370: Biên cảnh chiến tranh2018-08-10 20:26
 • #1371: Siêu cấp ám sát hành động2018-08-10 20:26
 • #1372: Bia chi uy2018-08-10 20:26
 • #1373: Thù cũ sát cơ2018-08-10 20:26
 • #1374: Biên cảnh chiến sự2018-08-10 20:26
 • #1375: Đạo thứ tư hào quang2018-08-10 20:26
 • #1376: Phản dụ ra để giết tư tưởng2018-08-10 20:26
 • #1377: Khí Thôn Phong Lôi2018-08-10 20:26
 • #1378: Bay vọt chiến lực2018-08-10 20:27
 • #1379: Ở chỗ sâu trong biến cố2018-08-10 20:27
 • #1380: Hôi bì hài đồng2018-08-10 20:27
 • #1381: Hít thở không thông uy hiếp2018-08-10 20:27
 • #1382: Cảnh giới áp chế2018-08-10 20:27
 • #1383: Ngàn dặm đuổi giết2018-08-10 20:27
 • #1384: Thành trì kiếm triều2018-08-10 20:27
 • #1385: Tận diệt2018-08-10 20:27
 • #1386: Biên thành chấn động2018-08-10 20:28
 • #1387: Đáng sợ chân tướng2018-08-10 20:28
 • #1388: Quỷ Vụ Hải mạch khoáng2018-08-10 20:28
 • #1389: Hai đời bất đồng2018-08-10 20:28
 • #1390: Kiếm Hồn đưa tin2018-08-10 20:28
 • #1391: Cực đạo kiếm lệnh2018-08-10 20:28
 • #1392: Mới đích Diệt Diễm Bia2018-08-10 20:28
 • #1393: Ba thành chi dạ2018-08-10 20:28
 • #1394: Dị động2018-08-10 20:29
 • #1395: Cổ thú hoàng tộc2018-08-10 20:29
 • #1396: Kiếm lệnh uy lực2018-08-10 20:29
 • #1397: Biên cảnh ở chỗ sâu trong Dục Địa2018-08-10 20:29
 • #1398: Động quật võng lượng2018-08-10 20:29
 • #1399: Quỷ diễm tế2018-08-10 20:29
 • #1400: Phá cục2018-08-10 20:29
 • #1401: Gợn sóng cuồng khởi2018-08-10 20:29
 • #1402: Hoàng tộc nơi trú quân khách tới thăm2018-08-10 20:30
 • #1403: Lại gặp tổ ba người2018-08-10 20:30
 • #1404: Nhéo bạo2018-08-10 20:30
 • #1405: Đàm phán kết quả2018-08-10 20:30
 • #1406: Trừng trị cuồng đồ2018-08-10 20:30
 • #1407: Xích Hoàng Biến2018-08-10 20:30
 • #1408: Mai mối2018-08-10 20:30
 • #1409: Bồi tội2018-08-10 20:30
 • #1410: Nghe tin bất ngờ cựu bí2018-08-10 20:31
 • #1411: Đã từng kinh động yêu danh2018-08-10 20:31
 • #1412: Đánh tơi bời hồ tôn2018-08-10 20:31
 • #1413: Nơi trú quân bảo khố2018-08-10 20:31
 • #1414: Hồ chủ chiến xe2018-08-10 20:31
 • #1415: Ba chưởng2018-08-10 20:31
 • #1416: Hợp thể đáng sợ chiến lực2018-08-10 20:31
 • #1417: Lôi đình càn quét2018-08-10 20:31
 • #1418: Cổ quái điển tịch2018-08-10 20:32
 • #1419: Minh Nhật hộp báu2018-08-10 20:32
 • #1420: Ám Triều cùng dương mưu2018-08-10 20:32
 • #1421: Cuồng Đông hầm băng2018-08-10 20:32
 • #1422: Bát Sí Linh Tàm dịch2018-08-10 20:32
 • #1423: Quen biết cũ2018-08-10 20:32
 • #1424: Phong Quốc đại trận2018-08-10 20:32
 • #1425: Đại lục lăng mộ2018-08-10 20:32
 • #1426: Trận Bích Cổ Đạo2018-08-10 20:33
 • #1427: Năm cánh cửa2018-08-10 20:33
 • #1428: Hết đường chối cãi2018-08-10 20:33
 • #1429: Sa mạc chỗ sâu nhất bí địa2018-08-10 20:33
 • #1430: Thạch bình cùng thảo2018-08-10 20:33
 • #1431: Có khe hở có thể chui vào2018-08-10 20:33
 • #1432: Thung lũng trung ương thân ảnh2018-08-10 20:33
 • #1433: Đệ nhị cánh cửa2018-08-10 20:33
 • #1434: Rất yếu kẻ trộm mộ2018-08-10 20:34
 • #1435: Xa hoa pháo hôi đội2018-08-10 20:34
 • #1436: Tiến đảo chi đồ2018-08-10 20:34
 • #1437: Trong đảo chi bảo2018-08-10 20:34
 • #1438: Bát trà cùng trà hoàn2018-08-10 20:34
 • #1439: Cổ lão kiếm đằng2018-08-10 20:34
 • #1440: Đầm lầy biến đổi lớn2018-08-10 20:34
 • #1441: Lăng mộ cùng ma cây2018-08-10 20:34
 • #1442: Tạc mộ2018-08-10 20:35
 • #1443: Trung cổ Di Tộc2018-08-10 20:35
 • #1444: Minh Nhật hộp báu hạ lạc2018-08-10 20:35
 • #1445: Bị diệt nguy cơ2018-08-10 20:35
 • #1446: Thung lũng trung vọt lên nắm đấm2018-08-10 20:35
 • #1447: Vô Địch xu thế2018-08-10 20:35
 • #1448: Chiến huyết bên trong đích hai đạo xiềng xích2018-08-10 20:35
 • #1449: Gấp trăm lần chiến lực2018-08-10 20:36
 • #1450: Chém chết hai đời đầu sỏ2018-08-10 20:36
 • #1451: Kết thúc cùng thân Băng2018-08-10 20:36
 • #1452: Dược chạm ngọc tố2018-08-10 20:36
 • #1453: Hết Lưu Tinh2018-08-10 20:36
 • #1454: Con đường sau này2018-08-10 20:36
 • #1455: Chí Âm bí mật2018-08-10 20:36
 • #1456: Nơi xa xôi bên trong đích sinh linh2018-08-10 20:37
 • #1457: Chốn cũ kinh biến2018-08-10 20:37
 • #1458: Phục hồi như cũ ngọn nguồn2018-08-10 20:37
 • #1459: Tiêu Trang Lão phu nhân2018-08-10 20:37
 • #1460: Ngoại cảnh chi vực2018-08-10 20:37
 • #1461: Phong Tộc lão tổ2018-08-10 20:37
 • #1462: Chuyển gạch2018-08-10 20:37
 • #1463: Thân thể chi lực2018-08-10 20:37
 • #1464: Ngoại cảnh bí mật2018-08-10 20:38
 • #1465: Tiêu phụ hạ lạc2018-08-10 20:38
 • #1466: Bẩy rập cùng truyền thừa2018-08-10 20:38
 • #1467: Trận đạo chi nguyên2018-08-10 20:38
 • #1468: Thân thể tức là bảo khố2018-08-10 20:38
 • #1469: Hoang mạc hư xà2018-08-10 20:38
 • #1470: Cự tỉnh dưới đáy2018-08-10 20:38
 • #1471: Cấm Long Chi Địa2018-08-10 20:38
 • #1472: Thiên Nhân Hồ2018-08-10 20:38
 • #1473: Tử Đản2018-08-10 20:38
 • #1474: Phá xác2018-08-10 20:39
 • #1475: Thần thánh chi lực2018-08-10 20:39
 • #1476: Manh mối2018-08-10 20:39
 • #1477: Trong lồng giam lao lung2018-08-10 20:39
 • #1478: Phong bế đường về2018-08-10 20:39
 • #1479: Chính thức môn hộ2018-08-10 20:39
 • #1480: Tận phục2018-08-10 20:39
 • #1481: Giới vách tường thông đạo2018-08-10 20:39
 • #1482: Đường về đường đoạn2018-08-10 20:40
 • #1483: Cựu bí cùng trở về2018-08-10 20:40
 • #1484: Phong bạo trước giờ2018-08-10 20:40
 • #1485: Thiên Giới chiến hạm2018-08-10 20:40
 • #1486: Quét sạch trước cửa dơ bẩn2018-08-10 20:40
 • #1487: Quay về Băng Diễm Phong2018-08-10 20:40
 • #1488: Đại lục chi tông2018-08-10 20:41
 • #1489: Địch tập kích Băng Diễm Phong2018-08-10 20:41
 • #1490: Thầy trò ra tay2018-08-10 20:41
 • #1491: Tây Thành bay lên kế hoạch2018-08-10 20:41
 • #1492: Khai chiến trước giờ2018-08-10 20:41
 • #1493: Tây Vực cuối cùng2018-08-10 20:41
 • #1494: Giết địch như cọng rơm cái rác2018-08-10 20:41
 • #1495: Thiên Giới Đại Tuyền Qua2018-08-10 20:41
 • #1496: Bị diệt Thiên Tông2018-08-10 20:42
 • #1497: Trong lầu Kiếm Lâu2018-08-10 20:42
 • #1498: Giới bảo truyền thuyết2018-08-10 20:42
 • #1499: Cổ U thức tướng ăn2018-08-10 20:42
 • #1500: Đại lục Phong Vân tái khởi2018-08-10 20:42
 • #1501: Người và vật không còn2018-08-10 20:42
 • #1502: Địa linh kỳ quả2018-08-10 20:43
 • #1503: Huyền Niết Tông2018-08-10 20:43
 • #1504: Ngọn núi nội địa ngục2018-08-10 20:43
 • #1505: Đối chiến võ chủ2018-08-10 20:43
 • #1506: Trong bầu trời đêm Bạch Cốt vương tọa2018-08-10 20:43
 • #1507: Tông môn tuyệt mật2018-08-10 20:43
 • #1508: Trước giờ2018-08-10 20:43
 • #1509: Chiến ý bí điển2018-08-10 20:43
 • #1510: Sơn Hà chiến xa2018-08-10 20:44
 • #1511: Trận chung2018-08-10 20:44
 • #1512: Năm đó chân tướng2018-08-10 20:44
 • #1513: Tự tay chung kết2018-08-10 20:44
 • #1514: Tông thành ngày2018-08-10 20:44
 • #1515: Đặc thù khách nhân2018-08-10 20:44
 • #1516: Long Khanh2018-08-10 20:44
 • #1517: Nhập vũng hố2018-08-10 20:45
 • #1518: Lôi đình diệu dụng2018-08-10 20:45
 • #1519: Nơi xa xôi tình thế2018-08-10 20:45
 • #1520: Như thế pháo hôi2018-08-10 20:45
 • #1521: Huyệt động mùi thơm lạ lùng2018-08-10 20:45
 • #1522: Dẫn đồ mua bán2018-08-10 20:45
 • #1523: Đường gặp Bạch Trạch2018-08-10 20:45
 • #1524: Cực ác long quật2018-08-10 20:45
 • #1525: Viễn Cổ Long Thuật2018-08-10 20:45
 • #1526: Không ánh sáng tịch một kiếm2018-08-10 20:46
 • #1527: Tranh đoạt của quý2018-08-10 20:46
 • #1528: Khủng bố long quật2018-08-10 20:46
 • #1529: Long Khanh lớn nhất cơ duyên2018-08-10 20:46
 • #1530: Giá trên trời dẫn đồ2018-08-10 20:46
 • #1531: Chân Ma Ngọc Chỉ2018-08-10 20:46
 • #1532: Hợp tác2018-08-10 20:46
 • #1533: Mưu đồ bí mật cướp sạch2018-08-10 20:47
 • #1534: Phá u chi quang2018-08-10 20:47
 • #1535: Phản Sinh Khí2018-08-10 20:47
 • #1536: Diễn biến Mâu Nhật2018-08-10 20:47
 • #1537: Long đồi2018-08-10 20:47
 • #1538: Trộm long nha2018-08-10 20:47
 • #1539: Thoát đi Cấm khu2018-08-10 20:47
 • #1540: Thái Thiên Thần Lôi2018-08-10 20:48
 • #1541: Xác minh Chân Ma2018-08-10 20:48
 • #1542: Tới hạn trước va chạm2018-08-10 20:48
 • #1543: Thái Thiên Điện lão quái vật2018-08-10 20:48
 • #1544: Liên thủ bị diệt2018-08-10 20:48
 • #1545: Chỗ sâu nhất2018-08-10 20:48
 • #1546: Đường về gặp Long Bích2018-08-10 20:48
 • #1547: Nhất định chôn dấu thời đại2018-08-10 20:48
 • #1548: Truyền thừa khảo nghiệm2018-08-10 20:49
 • #1549: Cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng2018-08-10 20:49
 • #1550: Hỏa chủng2018-08-10 20:49
 • #1551: Long trì truyền thuyết2018-08-10 20:49
 • #1552: Cõi yên vui phong ba khởi2018-08-10 20:49
 • #1553: Cõi yên vui hỗn chiến2018-08-10 20:49
 • #1554: Chấn nhiếp quần hùng2018-08-10 20:49
 • #1555: Long trì dẫn đồ2018-08-10 20:49
 • #1556: Hít thở không thông cạnh tranh giá trên trời2018-08-10 20:50
 • #1557: Ngoài ý muốn kích hoạt2018-08-10 20:50
 • #1558: Cõi yên vui long trì2018-08-10 20:50
 • #1559: Viễn cổ chữ khắc vào đồ vật2018-08-10 20:50
 • #1560: Long cốt cầu thang2018-08-10 20:50
 • #1561: Long sát lò luyện2018-08-10 20:50
 • #1562: Đúc lại2018-08-10 20:50
 • #1563: Khủng bố sát cơ2018-08-10 20:50
 • #1564: Kiếm Cương hư khôi2018-08-10 20:51
 • #1565: Kinh người bí văn2018-08-10 20:51
 • #1566: Hóa rồng chi trì2018-08-10 20:51
 • #1567: Long trì chi biến2018-08-10 20:51
 • #1568: Rời đi2018-08-10 20:51
 • #1569: Sơ thí2018-08-10 20:51
 • #1570: Cốt tiêu2018-08-10 20:51
 • #1571: Băng Tức Long Tinh2018-08-10 20:51
 • #1572: Võ chủ chiến lực2018-08-10 20:52
 • #1573: Ôm cây đợi thỏ2018-08-10 20:52
 • #1574: Hoàn tứ bầy địch2018-08-10 20:52
 • #1575: Hai tông nổi giận2018-08-10 20:52
 • #1576: Kiếm Chủ chi kiếm2018-08-10 20:52
 • #1577: Cách không kịch chiến2018-08-10 20:52
 • #1578: Xúc động bích chướng2018-08-10 20:52
 • #1579: Long Khanh cắn trả2018-08-10 20:52
 • #1580: Viễn Cổ Long thành2018-08-10 20:53
 • #1581: Kiếm hồ lô biến hóa2018-08-10 20:53
 • #1582: Hai tông mưu đồ2018-08-10 20:53
 • #1583: Sinh Chi Tế Đàn2018-08-10 20:53
 • #1584: Khởi Nguyên phế tích2018-08-10 20:53
 • #1585: Tái hiện minh ước2018-08-10 20:53
 • #1586: Trứng rồng lựa chọn2018-08-10 20:53
 • #1587: Long Khanh loạn cục2018-08-10 20:54
 • #1588: Bẩy rập cùng va chạm2018-08-10 20:54
 • #1589: Cường thế quyết đấu2018-08-10 20:54
 • #1590: Thần bí hổ phách2018-08-10 20:54
 • #1591: Đóng cửa2018-08-10 20:54
 • #1592: Nửa bước hoàng chủ2018-08-10 20:54
 • #1593: Hóa rồng một bước2018-08-10 20:54
 • #1594: Nơi xa xôi tuyệt đỉnh2018-08-10 20:55
 • #1595: Hỏi nước khôi2018-08-10 20:55
 • #1596: Song thân hạ lạc2018-08-10 20:55
 • #1597: Long anh2018-08-10 20:55
 • #1598: Tái khởi Phong Vân2018-08-10 20:55
 • #1599: Quỷ thần trận đạo2018-08-10 20:55
 • #1600: Chấn nhiếp khắp nơi2018-08-10 20:55
 • #1601: Cùng thế hệ thiên tài áp lực2018-08-10 20:55
 • #1602: Quỷ Thủ lĩnh2018-08-10 20:56
 • #1603: Xâm nhập quỷ lĩnh2018-08-10 20:56
 • #1604: Ngày xưa thù cũ2018-08-10 20:56
 • #1605: Quỷ Đô truyền thuyết2018-08-10 20:56
 • #1606: Một cái khác mặt chiến đấu2018-08-10 20:56
 • #1607: Quỷ Tộc Đại thống lĩnh2018-08-10 20:56
 • #1608: Huyễn thiên kiếm vực2018-08-10 20:57
 • #1609: Vỡ ra đại lục cấp Thần khí2018-08-10 20:57
 • #1610: Quỷ Hà vòng xoáy2018-08-10 20:57
 • #1611: Trùm khí tức2018-08-10 20:57
 • #1612: Quấy Phong Vân đời thứ hai2018-08-10 20:57
 • #1613: Ngộ kiếm2018-08-10 20:57
 • #1614: Đến giản chí cường2018-08-10 20:57
 • #1615: Dưới ánh trăng chiến doanh2018-08-10 20:57
 • #1616: Chiến doanh tương lai2018-08-10 20:58
 • #1617: Liên Tương Chuyển Sinh2018-08-10 20:58
 • #1618: Nơi xa xôi bãi tha ma2018-08-10 20:58
 • #1619: Nhiều loại suy đoán2018-08-10 20:58
 • #1620: Từng đã là tấm bia to2018-08-10 20:58
 • #1621: Tìm hiểu cùng nguy cơ2018-08-10 20:58
 • #1622: Đồng bạn biến cố2018-08-10 20:58
 • #1623: Siêu Thần khí truyền thuyết2018-08-10 20:59
 • #1624: Bãi tha ma uế trạch2018-08-10 20:59
 • #1625: Đại Liệt Cốc2018-08-10 20:59
 • #1626: Bãi tha ma tồn tại2018-08-10 20:59
 • #1627: Từng đã là cấm kị2018-08-10 20:59
 • #1628: Quang sông2018-08-10 20:59
 • #1629: Thái Thiên Điện mục tiêu2018-08-10 20:59
 • #1630: Yêu dị hài cốt2018-08-10 20:59
 • #1631: Bệ đá cùng cự tường2018-08-10 21:00
 • #1632: Hư ảo dị triệu2018-08-10 21:00
 • #1633: Vách tường bằng tinh thể dị động2018-08-10 21:00
 • #1634: Trung cổ Đại Yêu2018-08-10 21:00
 • #1635: Trấn tộc yêu thuật2018-08-10 21:00
 • #1636: Vạn Yêu Bia2018-08-10 21:00
 • #1637: Yêu diễm đệ nhị biến2018-08-10 21:01
 • #1638: Huyết Thược2018-08-10 21:01
 • #1639: Quần đảo bí cảnh2018-08-10 21:01
 • #1640: Thực bản thành chồng chất2018-08-10 21:01
 • #1641: Thú Hoàng Vũ Điển2018-08-10 21:01
 • #1642: Ngũ Thải Đồng Miêu2018-08-10 21:01
 • #1643: Thần đao như băng2018-08-10 21:01
 • #1644: Cũng huyễn cũng thực2018-08-10 21:01
 • #1645: Thần mèo tung tích2018-08-10 21:02
 • #1646: Thần thú bên trong đích phế vật?2018-08-10 21:02
 • #1647: Đi vào giấc mộng khảo nghiệm2018-08-10 21:02
 • #1648: Ngắn ngủi cảnh trong mơ2018-08-10 21:02
 • #1649: Kinh người bay vọt2018-08-10 21:02
 • #1650: Thất Giới Chi Tường2018-08-10 21:02
 • #1651: Vây quét Thái Thiên2018-08-10 21:02
 • #1652: Xích Hoàng thảo2018-08-10 21:02
 • #1653: Đã từng bí ẩn vạch trần2018-08-10 21:02
 • #1654: Tu La sát niệm2018-08-10 21:03
 • #1655: Thần bí một đội2018-08-10 21:03
 • #1656: Tu La cuồng thú2018-08-10 21:03
 • #1657: Bảo điện2018-08-10 21:03
 • #1658: Đáng sợ nan đề2018-08-10 21:03
 • #1659: Chân Ma mảnh che tay2018-08-10 21:03
 • #1660: Thú giới đảo văn2018-08-10 21:03
 • #1661: Một nửa khác ban thưởng2018-08-10 21:04
 • #1662: Ẩn nấp triệu chứng xấu2018-08-10 21:04
 • #1663: Lam Diệu Hoàn Hồn Thảo2018-08-10 21:04
 • #1664: Phệ Tâm tộc2018-08-10 21:04
 • #1665: Đốt hồn2018-08-10 21:04
 • #1666: Tu La giới vương tộc2018-08-10 21:04
 • #1667: Một kiện tín vật2018-08-10 21:04
 • #1668: Vương tộc tặng2018-08-10 21:05
 • #1669: Đệ tam tòa tường2018-08-10 21:05
 • #1670: Bi thúc Thú Linh2018-08-10 21:05
 • #1671: Truyền thuyết chi địa chiến gấu2018-08-10 21:05
 • #1672: Thần diễm truyền thuyết2018-08-10 21:05
 • #1673: Tông giống như dị triệu2018-08-10 21:05
 • #1674: Kim Đồng?2018-08-10 21:05
 • #1675: Riêng phần mình gặp gỡ2018-08-10 21:05
 • #1676: Chiến gấu thỉnh cầu2018-08-10 21:06
 • #1677: Thất trọng Kiếm Vực2018-08-10 21:06
 • #1678: Kiếm Binh2018-08-10 21:06
 • #1679: Đệ tứ tòa cự tường bí mật2018-08-10 21:06
 • #1680: Thiên Hải mê cung2018-08-10 21:06
 • #1681: Tà cốc2018-08-10 21:06
 • #1682: Che giấu phòng nhỏ2018-08-10 21:06
 • #1683: Phủ đầy bụi bí ẩn2018-08-10 21:06
 • #1684: Gặp lại không nhìn được2018-08-10 21:07
 • #1685: Phiền muộn Kiếm Linh2018-08-10 21:07
 • #1686: Mê cung tồn tại2018-08-10 21:07
 • #1687: Kim Đồng hạ lạc2018-08-10 21:07
 • #1688: Thủ phạm?2018-08-10 21:07
 • #1689: Tà quật dị biến2018-08-10 21:07
 • #1690: Lục Đạo bảo toản2018-08-10 21:07
 • #1691: Hắc ám chân tướng2018-08-10 21:07
 • #1692: Không ánh sáng Diêm chủ2018-08-10 21:08
 • #1693: Khó lường lột xác2018-08-10 21:08
 • #1694: Sơn cốc cấm chế uy lực2018-08-10 21:08
 • #1695: Bi thúc xông trận người2018-08-10 21:08
 • #1696: Cấm chế dung hợp2018-08-10 21:08
 • #1697: Ngày xưa thần bí thí luyện2018-08-10 21:08
 • #1698: Trùm truyền thừa2018-08-10 21:08
 • #1699: Thầy trò đoàn tụ2018-08-10 21:09
 • #1700: Quen biết cũ tới chơi2018-08-10 21:09
 • #1701: Rắn lục nồi2018-08-10 21:09
 • #1702: Chân thật ảo giác2018-08-10 21:09
 • #1703: Tương lai tàn khốc2018-08-10 21:09
 • #1704: Ba năm năm năm2018-08-10 21:09
 • #1705: Huyết mạch di huấn2018-08-10 21:09
 • #1706: Tổ tiên di sản2018-08-10 21:10
 • #1707: Tần gia tổ tiên2018-08-10 21:10
 • #1708: Lục Đạo phệ uyên2018-08-10 21:10
 • #1709: Uyên trung uyên2018-08-10 21:10
 • #1710: Mai táng Tinh Không2018-08-10 21:10
 • #1711: Hoang Long Việt2018-08-10 21:10
 • #1712: Vạn Long Bích2018-08-10 21:10
 • #1713: Rung chuyển Long Bích2018-08-10 21:10
 • #1714: Hoang Long Thuỷ tổ2018-08-10 21:11
 • #1715: Nguyên nhân cái chết2018-08-10 21:11
 • #1716: Cực Đạo chi lực2018-08-10 21:11
 • #1717: Tam trọng rèn luyện2018-08-10 21:11
 • #1718: Tàng Bảo Địa2018-08-10 21:11
 • #1719: Hoang Long Nộ2018-08-10 21:11
 • #1720: Nộ chiến2018-08-10 21:11
 • #1721: Long khí thuộc sở hữu2018-08-10 21:12
 • #1722: Việt chi uy2018-08-10 21:12
 • #1723: Đáng sợ bảo tàng chỗ2018-08-10 21:12
 • #1724: Cực hung chi cảnh2018-08-10 21:12
 • #1725: Thần thổ chi địa2018-08-10 21:12
 • #1726: Vô thượng tồn tại2018-08-10 21:12
 • #1727: Thủy Long cung điện2018-08-10 21:12
 • #1728: Chúa tể long lân2018-08-10 21:13
 • #1729: Tiểu lễ gặp mặt2018-08-10 21:13
 • #1730: Bầy địch giết đến2018-08-10 21:13
 • #1731: Báo thù cuộc chiến2018-08-10 21:13
 • #1732: Trận đầu Long chủ2018-08-10 21:13
 • #1733: Rung động chiến đấu2018-08-10 21:13
 • #1734: Hỗn loạn chiến trường2018-08-10 21:13
 • #1735: Thần bí địch nhân2018-08-10 21:14
 • #1736: Một loại khác tổ trận chi kỹ2018-08-10 21:14
 • #1737: Tham Lang2018-08-10 21:14
 • #1738: Vương tộc chiến thuyền chính thức uy lực2018-08-10 21:14
 • #1739: Cổ xưa trận văn2018-08-10 21:14
 • #1740: Tổ trận in dấu cốt2018-08-10 21:14
 • #1741: Kỳ Lân chi ảnh2018-08-10 21:14
 • #1742: Chiến Huyết bí mật2018-08-10 21:14
 • #1743: Cốt tháp chi tung2018-08-10 21:15
 • #1744: Dịch Sư tức giận2018-08-10 21:15
 • #1745: Bất an dự cảm2018-08-10 21:15
 • #1746: Lãnh Sư Linh2018-08-10 21:15
 • #1747: Âm Quỷ Cốt Tháp2018-08-10 21:15
 • #1748: Cổ Địa quỷ điện2018-08-10 21:15
 • #1749: Da người chi tường2018-08-10 21:15
 • #1750: Cấm kị ma cây2018-08-10 21:16
 • #1751: Đại lục chỗ sâu nhất2018-08-10 21:16
 • #1752: Cốt tháp tồn tại2018-08-10 21:16
 • #1753: Áo bào xám cường địch2018-08-10 21:16
 • #1754: Sinh · Tử2018-08-10 21:16
 • #1755: Phân hồn xâu mệnh2018-08-10 21:16
 • #1756: Thái Dương thần vũ2018-08-10 21:16
 • #1757: Cũng huyễn cũng thực2018-08-10 21:17
 • #1758: Phá Tiêu Môn2018-08-10 21:17
 • #1759: Đoạn Ngục Thiên Quỷ Bộ2018-08-10 21:17
 • #1760: U Lam Sâm Lâm2018-08-10 21:17
 • #1761: Bốc lên sát niệm2018-08-10 21:17
 • #1762: Minh Hoàng Lưu Sao2018-08-10 21:17
 • #1763: Chiến chủ chi hoàn2018-08-10 21:17
 • #1764: Cự sống lưng chi lộ2018-08-10 21:18
 • #1765: Không gian nếp gấp2018-08-10 21:18
 • #1766: Hoàng kim gia tộc2018-08-10 21:18
 • #1767: Chính thống hoàng tộc2018-08-10 21:18
 • #1768: Cái chìa khóa mở ra2018-08-10 21:18
 • #1769: Cốt diễm chi hải2018-08-10 21:18
 • #1770: Cự Nhân tàn niệm2018-08-10 21:18
 • #1771: Đoạt được cái chìa khóa2018-08-10 21:18
 • #1772: Cuồng loạn cuộc chiến2018-08-10 21:19
 • #1773: Phá vòng vây2018-08-10 21:19
 • #1774: Cái chìa khóa người chọn lựa2018-08-10 21:19
 • #1775: Cửu đại kỳ học2018-08-10 21:19
 • #1776: Riêng phần mình quyết tâm2018-08-10 21:19
 • #1777: Thánh kiếm biến thành áo giáp2018-08-10 21:19
 • #1778: Cửu Vĩ Yêu Hồ chi ảnh2018-08-10 21:19
 • #1779: Đưa tin2018-08-10 21:19
 • #1780: Phá tiêu đệ tử2018-08-10 21:20
 • #1781: Ngọn núi chính liệt khẩu2018-08-10 21:20
 • #1782: Hãm sâu ngọn núi chính2018-08-10 21:20
 • #1783: Thương tổ bí điển2018-08-10 21:20
 • #1784: Thần thánh giáp xác2018-08-10 21:20
 • #1785: Giáp xác chi uy2018-08-10 21:20
 • #1786: Phá tiêu nguyên lão2018-08-10 21:20
 • #1787: Phá Tiêu tam bảo2018-08-10 21:20
 • #1788: Ngàn dặm bỏ chạy2018-08-10 21:21
 • #1789: Tuyệt sát không có kết quả2018-08-10 21:21
 • #1790: Thần Thương hạ lạc2018-08-10 21:21
 • #1791: Phá Tiêu Thương Lâm2018-08-10 21:21
 • #1792: Phản vây giết2018-08-10 21:21
 • #1793: Chém giết hoàng chủ2018-08-10 21:21
 • #1794: Phụ Cốt Thương Sát2018-08-10 21:21
 • #1795: Cương nghị bất khuất Tam gia2018-08-10 21:22
 • #1796: Hoán Nhật thủ đoạn2018-08-10 21:22
 • #1797: Lớn lao sát cơ2018-08-10 21:22
 • #1798: Trong rừng hung hiểm2018-08-10 21:22
 • #1799: Tuyệt đỉnh cuộc chiến2018-08-10 21:22
 • #1800: Bất diệt ý chí2018-08-10 21:22
 • #1801: Thương điển hạ lạc2018-08-10 21:22
 • #1802: Thời gian như cát2018-08-10 21:22
 • #1803: Cực thương2018-08-10 21:23
 • #1804: Đợi làm thịt cừu non2018-08-10 21:23
 • #1805: Đập con muỗi2018-08-10 21:23
 • #1806: Hồ lô kiếm thuẫn2018-08-10 21:23
 • #1807: Phong có vạn hiểm2018-08-10 21:23
 • #1808: Hoàng Chủ Sát Ách2018-08-10 21:23
 • #1809: Hố lửa2018-08-10 21:23
 • #1810: Thương cùng kiếm2018-08-10 21:24
 • #1811: Thương linh cục2018-08-10 21:24
 • #1812: Phí công chi đi2018-08-10 21:24
 • #1813: Niệm động Thiên Địa2018-08-10 21:24
 • #1814: Thắp sáng tinh phong2018-08-10 21:24
 • #1815: Thiên Địa chi môn2018-08-10 21:24
 • #1816: Ngàn trượng chi ách2018-08-10 21:25
 • #1817: Độc thủ kết quả2018-08-10 21:25
 • #1818: Trấn thương2018-08-10 21:25
 • #1819: Dài dằng dặc tuế nguyệt mưu đồ2018-08-10 21:25
 • #1820: Khốn thú tử đấu2018-08-10 21:25
 • #1821: Thương Hùng lại hiện ra2018-08-10 21:25
 • #1822: Tru ác2018-08-10 21:25
 • #1823: Phá Tiêu Môn biến cố2018-08-10 21:26
 • #1824: Luyện hóa Tông Môn2018-08-10 21:26
 • #1825: Độc Hoàng Thương2018-08-10 21:26
 • #1826: Cự Kình cuộc chiến2018-08-10 21:26
 • #1827: Phệ Thế Dong Lô thuật2018-08-10 21:26
 • #1828: Hoàng chủ cảnh huyết khí quyền cương2018-08-10 21:26
 • #1829: Nhược điểm trí mạng2018-08-10 21:26
 • #1830: Phá lô thủ đoạn2018-08-10 21:27
 • #1831: Thương lệnh chi uy2018-08-10 21:27
 • #1832: Tái nhập ngọn núi chính2018-08-10 21:27
 • #1833: Thương Linh quy túc2018-08-10 21:27
 • #1834: Hạch nhân của ngôi sao2018-08-10 21:27
 • #1835: Thạch bóng dị động2018-08-10 21:27
 • #1836: Khủng bố Thần khí2018-08-10 21:27
 • #1837: Ngọn núi chính chỗ sâu nhất2018-08-10 21:27
 • #1838: Trì hoãn có một không hai cuộc chiến2018-08-10 21:28
 • #1839: Cực Khủng Chi Địa2018-08-10 21:28
 • #1840: Trở lại2018-08-10 21:28
 • #1841: Yêu hỏa lại lột xác2018-08-10 21:28
 • #1842: Qua Thiên Hạc Địa Trận2018-08-10 21:28
 • #1843: Cố nhân hiện tung2018-08-10 21:28
 • #1844: Các đệ tử ra tay2018-08-10 21:28
 • #1845: Hồ uy2018-08-10 21:29
 • #1846: Thị huyết trận bàn2018-08-10 21:29
 • #1847: Cuồng bạo phá trận2018-08-10 21:29
 • #1848: Trận Tông bảo vật mất trộm phong ba2018-08-10 21:29
 • #1849: Thần bí trận bàn2018-08-10 21:29
 • #1850: Cổ thược bí văn2018-08-10 21:29
 • #1851: Băng chứng bệnh kết2018-08-10 21:29
 • #1852: Quỷ chủ thiên chú2018-08-10 21:30
 • #1853: Lại trảm cựu địch2018-08-10 21:30
 • #1854: Đã hết toàn bộ công2018-08-10 21:30
 • #1855: Khống thần tôi thể2018-08-10 21:30
 • #1856: Trảm vĩ chi thù2018-08-10 21:30
 • #1857: Dần dần khởi triều dâng2018-08-10 21:30
 • #1858: Thâm sơn lời nói thần trì2018-08-10 21:30
 • #1859: Trong hồ lộng lẫy2018-08-10 21:31
 • #1860: Hồng thành chợ đêm2018-08-10 21:31
 • #1861: Ban Lan Ngọc Thạch2018-08-10 21:31
 • #1862: Hắc y lão giả2018-08-10 21:31
 • #1863: Trong hộp vật2018-08-10 21:31
 • #1864: Chuyển nhượng đáp án2018-08-10 21:31
 • #1865: Hộp như hồ sâu2018-08-10 21:31
 • #1866: Bạch Trạch hồ sâu2018-08-10 21:32
 • #1867: Suối nước dâng lên2018-08-10 21:32
 • #1868: Miệng hang va chạm2018-08-10 21:32
 • #1869: Nguyên lai không phải một đường2018-08-10 21:32
 • #1870: Họa quyển hộ mệnh2018-08-10 21:32
 • #1871: Trong suối sát cơ2018-08-10 21:32
 • #1872: Quỷ dị chú giết2018-08-10 21:33
 • #1873: Đáy nước Bảo Sơn2018-08-10 21:33
 • #1874: Lột da gãy chân2018-08-10 21:33
 • #1875: Đảo loạn vũng nước đục2018-08-10 21:33
 • #1876: Màu đỏ tươi chi huyết2018-08-10 21:33
 • #1877: Tình thế nguy hiểm chi phá2018-08-10 21:33
 • #1878: Biệt khuất hồ ly2018-08-10 21:33
 • #1879: Không hẹn mà gặp2018-08-10 21:34
 • #1880: Giận chó đánh mèo2018-08-10 21:34
 • #1881: Cường địch ở bên2018-08-10 21:34
 • #1882: Trong núi chủ đạo2018-08-11 15:54
 • #1883: Đoạn bia2018-08-11 15:55
 • #1884: Thạch đồi cổ cảnh2018-08-11 15:57
 • #1885: Xem mặt trái cây2018-08-11 15:58
 • #1886: Cổ xưa mộc vòng tay2018-08-11 16:00
 • #1887: Hợp nhất2018-08-12 17:24
 • #1888: Mật đàm2018-08-12 17:25
 • #1889: Như thế đèn linh2018-08-12 17:26
 • #1890: Thánh đèn chi lực2018-08-12 17:28
 • #1891: Không may mê man tổ hợp2018-08-13 17:57
 • #1892: Luân Hồi thủy tinh2018-08-14 15:53
 • #1893: Ngăn chặn2018-08-14 17:31
 • #1894: Tịch Miểu Phúc Địa Bàn2018-08-14 17:32
 • #1895: Bích Ba La Thiên Môn2018-08-15 21:28
 • #1896: Giam cầm không gian cửa ngầm2018-08-15 21:29
 • #1897: Triệu đảo chủ2018-08-16 20:18
 • #1898: Ao ở bên trong bí mật2018-08-16 20:20
 • #1899: Đáy ao thủy tinh2018-08-17 15:24
 • #1900: Cực lớn thu hoạch2018-08-17 17:06
 • #1901: Thần hồn khai mở mục2018-08-18 17:29
 • #1902: Bạch Trạch tông đại phiền toái2018-08-18 17:31
 • #1903: Tiểu vui đùa2018-08-19 18:30
 • #1904: Chấn nhiếp cùng đẩy ủy2018-08-20 22:07
 • #1905: Làm thịt dê béo2018-08-21 17:18
 • #1906: Nhập đảo2018-08-22 14:58
 • #1907: Đổ ước2018-08-22 16:58
 • #1908: Trước giao tiền đặt cọc2018-08-22 17:00
 • #1909: Một loại khác thần diễm2018-08-23 19:43
 • #1910: Khải tháp ngày2018-08-25 16:49
 • #1911: Thiên Môn Chi Vực2018-08-27 13:25
 • #1912: Lạc Tinh Đình2018-08-28 04:47
 • #1913: Mở ra ngày2018-08-28 04:48
 • #1914: Quỷ hoàng áo bào2018-08-29 05:02
 • #1915: Đỉnh núi cốt lô2018-08-29 05:03
 • #1916: Quét ngang bầy địch2018-08-30 03:46
 • #1917: Lò luyện chi diễm2018-08-30 03:47
 • #1918: Ô cốt ma đao2018-08-31 04:25
 • #1919: Cốt đao chi mê2018-09-01 05:40
 • #1920: Bất Diệt Thiên Điện2018-09-02 20:35
 • #1921: Nhanh chống đỡ bạo2018-09-02 20:37
 • #1922: Thần bí thông đạo2018-09-02 20:39
 • #1923: Thần diễm phân thân2018-09-03 15:23
 • #1924: Nhập tháp2018-09-03 17:02
 • #1925: Kỳ quái thạch đầu2018-09-05 05:46
 • #1926: Không biết dị biến2018-09-07 05:48
 • #1927: Thần bí chi lực2018-09-07 05:49
 • #1928: Diễm Linh Toản2018-09-07 05:51
 • #1929: Nham Quy Thánh Thuẫn2018-09-07 05:53
 • #1930: Diễm triều2018-09-07 15:28
 • #1931: Ẩn núp sát cơ2018-09-09 01:50
 • #1932: Độ Tâm nhất tộc2018-09-09 01:51
 • #1933: Liên Tâm Thuật2018-09-09 01:52
 • #1934: Trong điện Tà Ảnh2018-09-10 03:32
 • #1935: Quỷ tung2018-09-10 03:33
 • #1936: Thần hồn mặt va chạm2018-09-10 14:09
 • #1937: Tà ma độc thủ2018-09-11 04:27
 • #1938: Ma Nham Chi Ngạc2018-09-12 14:20
 • #1939: Trong đỉnh sinh linh2018-09-12 14:21
 • #1940: Quái vật quyết đấu2018-09-14 02:12
 • #1941: Chính thức lực lượng2018-09-14 02:14
 • #1942: Độn kiếm chi cảnh2018-09-15 04:45
 • #1943: Ô nhiễm viêm tinh2018-09-15 04:47
 • #1944: Lánh đời Sâm Tộc2018-09-15 16:50
 • #1945: Phân phối thu hoạch2018-09-16 18:42
 • #1946: Trong đỉnh huyền cơ2018-09-16 18:44
 • #1947: Thần diễm đệ nhất biến2018-09-19 06:05
 • #1948: Bí văn! Vô tận Thâm Uyên2018-09-19 16:03
 • #1949: Thần Diễm Bí Phách Lực2018-09-20 02:43
 • #1950: Hư trảm tru tà2018-09-20 14:05
 • #1951: Đại Diễn Thiên Địa Tông2018-09-21 16:40
 • #1952: Tốt nhất mồi nhử2018-09-22 22:14
 • #1953: Bạo động hỏa diễm thủ vệ2018-09-23 18:00
 • #1954: Hình người Hỏa Linh2018-09-23 18:04
 • #1955: Diễm toản thuộc sở hữu2018-09-25 05:20
 • #1956: Không cần liên thủ?2018-09-25 05:23
 • #1957: Đuổi giết2018-09-28 03:23
 • #1958: Tham Lang Phệ Thiên Kích2018-09-28 03:33
 • #1959: Chúa Tể khí tức2018-10-01 04:00
 • #1960: Hỏa diễm Cấm khu sát chiêu2018-10-01 04:07
 • #1961: Tổ trận tu luyện bí pháp?2018-10-02 04:03
 • #1962: Tin tức tiết lộ2018-10-02 04:05
 • #1963: Tổ cấp trận bàn2018-10-03 02:55
 • #1964: Tầng thứ tư2018-10-03 13:36
 • #1965: Hậu Thổ Hoàng Cực Bích2018-10-04 14:10
 • #1966: Cái gọi là hợp tác?2018-10-05 14:04
 • #1967: Đối chọi gay gắt2018-10-05 14:07
 • #1968: Cuồng Lam Cổ Tông2018-10-06 15:08
 • #1969: Kiếm Mộng Huyền Chương2018-10-06 15:09
 • #1970: Kiếm Hồ Lô lột xác2018-10-06 19:31
 • #1971: Kiếm Môn ấn ký2018-10-07 14:56
 • #1972: Chui đầu vô lưới2018-10-08 14:21
 • #1973: Sơ thí Kiếm Môn ấn ký2018-10-09 01:50
 • #1974: Thận Thú đối với Kỳ Lân2018-10-09 14:20
 • #1975: Đạp bạo2018-10-10 02:12
 • #1976: Địa điện di chỉ nội2018-10-10 14:11
 • #1977: Rừng cổ khí độc2018-10-11 13:53
 • #1978: Xâm nhập rừng cổ2018-10-12 14:11
 • #1979: Hoang Long Tứ Cực Kính2018-10-13 16:14
 • #1980: Trận văn chi cầu2018-10-14 15:51
 • #1981: Du Thiên Quỷ Bào2018-10-16 13:56
 • #1982: Tứ Cực có thiếu2018-10-18 14:04
 • #1983: Một công bốn kỹ2018-10-20 15:41
 • #1984: Thương Chi Long Nha2018-10-21 15:38
 • #1985: Thực lực tăng vọt2018-10-23 01:51
 • #1986: Một kích2018-10-23 01:53
 • #1987: Lôi Vân thượng Thiên Điện2018-10-23 01:55
 • #1988: Thiên Điện di bảo2018-10-23 13:57
 • #1989: Thù mới thù cũ2018-10-24 01:31
 • #1990: Đánh tan2018-10-25 14:08
 • #1991: Không đáng một kiếp2018-10-26 05:19
 • #1992: Phá cảnh đan lực2018-10-26 13:49
 • #1993: Mộc điện chi mê2018-10-27 01:36
 • #1994: Diễm trì đan chén2018-10-28 15:08
 • #1995: Sát chiêu cùng sơ hở2018-10-28 15:11
 • #1996: Ngọc thạch câu phần2018-10-28 15:15
 • #1997: Đan chén tiềm tu2018-10-28 20:41
 • #1998: Diễm Chi Khắc Đao2018-10-29 14:00
 • #1999: Phá chướng2018-10-29 14:05
 • #2000: Cấm kị thế gia chi mê2018-10-30 13:55
 • #2001: Kim Ô ấn ký2018-10-30 14:00
 • #2002: Niết Bàn chiến khôi2018-10-30 14:05
 • #2003: Riêng phần mình thu hoạch2018-10-31 14:08
 • #2004: Thiên Điện chỗ sâu nhất tin tức2018-10-31 14:10
 • #2005: Thiên Lộ cuối cùng2018-11-01 01:09
 • #2006: Băng tà chi kiếm2018-11-01 13:51
 • #2007: Diệt đội2018-11-02 14:00
 • #2008: Ly gián2018-11-02 14:01
 • #2009: Yêu sát · Đại Yêu mê tung2018-11-03 02:46
 • #2010: Cổ mộ thanh đồi2018-11-04 15:59
 • #2011: Chiến cuộc liền biến2018-11-04 16:02
 • #2012: Trong quan tài chi hồ2018-11-04 20:54
 • #2013: Sát Vương2018-11-04 20:58
 • #2014: Hậu sự2018-11-05 15:53
 • #2015: Lôi đan2018-11-06 14:30
 • #2016: Đệ bát đạo diễm ngấn2018-11-07 14:38
 • #2017: Thiên Thần Cốt Hải2018-11-07 14:42
 • #2018: Vượt biển2018-11-09 02:30
 • #2019: Đáng sợ Cốt Tộc2018-11-09 02:35
 • #2020: Chung Kết một cái thời đại cường giả2018-11-09 02:40
 • #2021: Khủng bố vùng biển2018-11-09 02:46
 • #2022: Huyết Hải Tà Ảnh2018-11-10 15:06
 • #2023: Đáy biển kỳ đảo2018-11-10 15:08
 • #2024: Quỷ dị hòn đảo2018-11-11 16:35
 • #2025: Hai mặt thụ địch2018-11-11 16:44
 • #2026: Phá trận2018-11-11 16:51
 • #2027: Quỷ đảo chi biến2018-11-11 20:24
 • #2028: Huyết sắc thần quả2018-11-13 14:41
 • #2029: Quỷ bí chuyện cũ2018-11-13 14:45
 • #2030: Huyết Hải tồn tại2018-11-14 14:55
 • #2031: Trúc thuyền cùng bảo bàn2018-11-14 15:01
 • #2032: Thú giới cường giả2018-11-14 15:07
 • #2033: Vây quét2018-11-15 15:22
 • #2034: Thú giới bí thuật2018-11-16 15:14
 • #2035: Phá thuật2018-11-17 15:39
 • #2036: Bàn linh2018-11-17 15:46
 • #2037: Ăn không vô cơ duyên2018-11-18 15:51
 • #2038: Tề tụ2018-11-19 15:22
 • #2039: Huyết Hải hỗn chiến2018-11-19 15:29
 • #2040: Nhật Diệu Thần Kính2018-11-19 15:36
 • #2041: Trong hũ đoạt bảo2018-11-21 04:06
 • #2042: Huyết trì bí văn2018-11-21 04:09
 • #2043: Huyết Hải chỗ sâu nhất2018-11-21 04:12
 • #2044: Uẩn Địa Chi Viêm2018-11-22 16:55
 • #2045: Huyết trì chi môn2018-11-22 16:59
 • #2046: Triêm Nhiễm Chân Huyết chi địa2018-11-22 17:05
 • #2047: Cổ quái thần hồn2018-11-23 15:31
 • #2048: Người khiêu chiến truyền thuyết2018-11-24 18:48
 • #2049: Chỗ mục đích2018-11-24 18:50
 • #2050: Nhật Diệu hiển uy2018-11-25 16:22
 • #2051: Bố cục Sát Vương2018-11-25 16:24
 • #2052: Sào huyệt2018-11-25 16:27
 • #2053: Ba một chi biến2018-11-26 14:40
 • #2054: Huyết trì sát cục2018-11-26 14:41
 • #2055: Trùm chiến ý2018-11-27 15:17
 • #2056: Phá sào2018-11-28 15:26
 • #2057: Huyết tận2018-11-28 15:31
 • #2058: Rời đi2018-11-28 15:36
 • #2059: Tập thể vượt qua ải2018-11-29 15:35
 • #2060: Phân thân hình thức ban đầu2018-11-30 15:18
 • #2061: Luyện chế thô phôi2018-11-30 15:21
 • #2062: Đại lục đường về2018-12-01 17:10
 • #2063: Tập thể đột phá2018-12-01 17:14
 • #2064: Huyễn thiên truyền thừa2018-12-01 17:17
 • #2065: Anh linh mai cốt chi địa2018-12-01 17:21
 • #2066: Sát cục2018-12-02 17:05
 • #2067: Bảo bàn chi lực2018-12-04 03:18
 • #2068: Không ánh sáng truyền thừa2018-12-04 03:22
 • #2069: Phân thân chi uy2018-12-04 03:26
 • #2070: Kiếm đoạn ân oán2018-12-04 03:30
 • #2071: Quỷ Hoàng Hồ2018-12-04 03:35
 • #2072: Trọng khí quyết đấu2018-12-05 15:34
 • #2073: Kết thúc2018-12-05 15:38
 • #2074: Đại lục rung chuyển2018-12-06 15:32
 • #2075: Trận hóa lôi đình2018-12-06 15:35
 • #2076: Trận Tông chi chủ2018-12-07 15:42
 • #2077: Trận giết2018-12-07 15:46
 • #2078: Trận động thiên hạ2018-12-08 16:32
 • #2079: Lại đây một gẩy2018-12-08 16:33
 • #2080: Trưởng lão bị thương nặng2018-12-09 16:16
 • #2081: Lôi hỏa tôi Kim Thân2018-12-09 16:18
 • #2082: Cực bắc sát cục2018-12-11 15:46
 • #2083: Vương tọa bẩy rập2018-12-11 15:50
 • #2084: Trẻ tuổi đỉnh cấp quyết đấu2018-12-11 15:55
 • #2085: Quỷ hoàng môn đồ2018-12-11 15:59
 • #2086: Đông vực bí giả2018-12-12 05:45
 • #2087: Cốt Hậu lãnh địa2018-12-12 05:47
 • #2088: Viễn cổ án chưa giải quyết2018-12-13 15:38
 • #2089: Cái cọc trung thi2018-12-13 15:40
 • #2090: Hai lần kéo dài thời hạn2018-12-14 15:43
 • #2091: Lãnh địa hộ vệ2018-12-14 15:47
 • #2092: Khổ chiến2018-12-16 18:33
 • #2093: Hoang Long kính tiến giai2018-12-16 18:34
 • #2094: Con đường phía trước đã đoạn2018-12-16 18:36
 • #2095: Cốt lĩnh hung linh2018-12-16 18:37
 • #2096: Lại đến Bạch Trạch2018-12-16 18:39
 • #2097: Một ngón tay áp Thanh Long2018-12-16 18:41
 • #2098: Trùm bí văn2018-12-18 15:34
 • #2099: Bạch Trạch đời thứ nhất2018-12-18 15:37
 • #2100: Bạch Trạch tổ địa2018-12-19 16:16
 • #2101: Thần bí quảng trường2018-12-19 16:21
 • #2102: Nam tiểu tỷ2018-12-20 15:52
 • #2103: Kiếm Giả chi tung2018-12-21 15:41
 • #2104: Hai cái nửa người thu hoạch2018-12-21 15:43
 • #2105: Ly khai tổ địa2018-12-21 15:44
 • #2106: Bạch Trạch chi biến2018-12-22 23:21
 • #2107: Đáy ao huyền cơ2018-12-22 23:23
 • #2108: Tổ trận chi nhãn2018-12-23 17:53
 • #2109: Mắt trận tinh hòm quan tài2018-12-23 18:01
 • #2110: Viễn cổ cường giả2018-12-23 20:51
 • #2111: Bích Hải Húc Nhật Thăng2018-12-23 20:53
 • #2112: Diệt tông khó khăn2018-12-25 16:42
 • #2113: Bích Lạc Kình Thiên chưởng2018-12-25 16:46
 • #2114: Trong điện phá vòng vây2018-12-26 03:41
 • #2115: Xuất thế2018-12-26 03:43
 • #2116: Ngày xưa ân oán2018-12-27 15:39
 • #2117: Kỳ quái thương thế2018-12-27 15:42
 • #2118: Kiếm Các chi biến2018-12-29 16:26
 • #2119: Chiến Thiên Thành bí văn2018-12-29 16:27
 • #2120: Thi Độc Câu2018-12-29 16:28
 • #2121: Thiên Địa Linh Huyệt2018-12-29 16:30
 • #2122: Linh kén2018-12-30 18:22
 • #2123: Héo rũ chi mê2018-12-30 18:27
 • #2124: Trên lôi đài2018-12-30 18:37
 • #2125: Hoàng Kim kiếm thế2018-12-31 15:39
 • #2126: Kiếm như Linh Tê2019-01-01 17:08
 • #2127: Hoàng Kim núi2019-01-01 17:09
 • #2128: Khủng bố thi độc2019-01-01 17:11
 • #2129: Thiên thành chi hãm2019-01-03 15:50
 • #2130: Cổ yêu chi diễm2019-01-04 15:48
 • #2131: Tuyệt đại trận sư2019-01-04 15:51
 • #2132: Kinh sợ thối lui2019-01-04 15:53
 • #2133: Hoàng Kim kiếm khôi2019-01-05 17:35
 • #2134: Phản khống2019-01-05 17:37
 • #2135: Kiếm Các chi khóa2019-01-05 17:40
 • #2136: Thần bí cổ kiếm2019-01-06 17:42
 • #2137: Mở ra huyết mạch2019-01-06 17:43
 • #2138: Cùng truy kích2019-01-08 15:33
 • #2139: Chân trời cường giả2019-01-09 15:33
 • #2140: Đại lục sóng to2019-01-10 05:49
 • #2141: Quen biết cũ đoàn tụ2019-01-11 16:10
 • #2142: Thiên Nguyên chuyện xưa2019-01-11 16:12
 • #2143: Đúng hẹn giao phong2019-01-12 14:28
 • #2144: Trung vực bí địa2019-01-13 23:11
 • #2145: Cá Long chi biến2019-01-13 23:13
 • #2146: Lại tiến Cốt Hậu lãnh địa2019-01-13 23:14
 • #2147: Quỷ biển gặp cốt trúc2019-01-14 15:38
 • #2148: Tái nhập Âm Cốt Trúc Lâm2019-01-15 15:50
 • #2149: Khủng bố cốt lâm2019-01-15 15:54
 • #2150: Huyễn Thiên Kiếm Tông2019-01-16 15:33
 • #2151: Truyền thừa chi mê2019-01-16 15:36
 • #2152: Huyễn Thiên Kiếm Ý2019-01-17 15:33
 • #2153: Trúc lâm lạc ấn2019-01-17 15:35
 • #2154: Rời đi2019-01-18 15:34
 • #2155: Thành cổ bên ngoài vết rách2019-01-19 15:54
 • #2156: Thâm Uyên vết rách2019-01-21 21:15
 • #2157: Trong truyền thuyết quân đoàn2019-01-21 21:17
 • #2158: Thất Thải Kiếm khôi2019-01-21 21:18
 • #2159: Kinh thế một trận chiến2019-01-21 21:20
 • #2160: Hàng lâm2019-01-21 21:21
 • #2161: Bỏ chạy2019-01-21 21:23
 • #2162: Trùm mất tích chi mê2019-01-23 15:41
 • #2163: Hoàn mỹ bố cục chuyện xấu2019-01-23 15:46
 • #2164: Cổ mộ hoạt thi2019-01-24 15:38
 • #2165: Long thi (xác rồng) chi thân thể2019-01-25 15:38
 • #2166: Hoạt thi chi mê2019-01-25 15:40
 • #2167: Biển lửa hạp cốc2019-01-26 18:31
 • #2168: Lọt vào giới vách tường vết rách2019-01-26 18:41
 • #2169: Loạn lưu bên trong đích cự ảnh2019-01-26 18:43
 • #2170: Kiếm khôi khải linh2019-01-26 18:45
 • #2171: Thần thụ chi ảnh2019-01-27 17:26
 • #2172: Biển Đen bên trong đích bóng hình xinh đẹp2019-01-27 17:28
 • #2173: Lạ lẫm khu vực2019-01-29 14:53
 • #2174: Tu La cánh đồng hoang vu2019-01-29 14:54
 • #2175: Đoàn xe tạp công2019-01-30 15:43
 • #2176: Đồ Linh thuật2019-01-30 15:46
 • #2177: Của quý2019-01-31 15:38
 • #2178: Nội phủ người hầu2019-01-31 15:41
 • #2179: Linh xà phục giết2019-02-01 15:31
 • #2180: Như thế thu linh2019-02-01 15:34
 • #2181: Ảnh cánh linh xà2019-02-01 15:37
 • #2182: Linh Hoàng bí tàng2019-02-02 16:45
 • #2183: Hoàng Kim Nhiếp Linh Cầu2019-02-02 16:47
 • #2184: Khải linh cảm ứng2019-02-03 16:35
 • #2185: Thiên Tỏa đồ văn2019-02-03 16:36
 • #2186: Hồi tưởng Linh Hoàng2019-02-04 15:47
 • #2187: Thành bên ngoài chặn giết2019-02-04 15:54
 • #2188: Hắc ăn hắc2019-02-05 15:37
 • #2189: Thánh Nguyệt Chi2019-02-05 15:38
 • #2190: Dị biến phá trận thần giải2019-02-06 15:26
 • #2191: Ẩn chữ đồ văn2019-02-06 15:28
 • #2192: Ba đại linh thú2019-02-07 15:27
 • #2193: Điện khẩu hỗn chiến2019-02-07 15:37
 • #2194: Bí tàng mở ra2019-02-08 15:32
 • #2195: Nam Châu Thánh đồ2019-02-08 15:34
 • #2196: Hung thú Linh Đan2019-02-09 16:28
 • #2197: Thần châu chi lực2019-02-09 16:29
 • #2198: Linh thú chi ảnh2019-02-09 16:31
 • #2199: Tàn hồn nhập ma2019-02-11 03:25
 • #2200: Linh Hoàng đồ văn2019-02-11 03:26
 • #2201: Oan gia ngõ hẹp2019-02-11 15:28
 • #2202: Huyết Nguyệt quỷ ảnh2019-02-13 01:43
 • #2203: Kỳ phùng địch thủ2019-02-13 01:43
 • #2204: Đoạt bào2019-02-13 01:43
 • #2205: Đại mèo2019-02-13 01:43
 • #2206: Bí tàng chỗ2019-02-13 20:20
 • #2207: Khủng bố cổ thụ2019-02-13 20:20
 • #2208: Đột phá gặp thực2019-02-14 20:21
 • #2209: Mở ra bí môn2019-02-16 15:35
 • #2210: Trấn giết2019-02-16 15:36
 • #2211: Cuối cùng đột phá2019-02-17 17:30
 • #2212: Một phong địa đồ2019-02-17 17:30
 • #2213: Trấn phong Bắc Châu2019-02-19 15:40
 • #2214: Thánh đèn chính thức uy lực2019-02-21 15:49
 • #2215: Thần vật đổi chủ2019-02-22 15:49
 • #2216: Kiếm hải bí địa2019-02-23 15:41
 • #2217: Trạm lão gia tử2019-02-23 15:42
 • #2218: Lệ kiếm sứ giả2019-02-24 15:38
 • #2219: Đồ Linh cổ thánh quyền2019-02-25 02:38
 • #2220: Lệ Hoàng Kiếm2019-02-26 15:39
 • #2221: Địa Nhạc Kiếm Hồn2019-02-26 15:39
 • #2222: Đánh lén ban đêm trên biển2019-03-01 15:55
 • #2223: Liền gặp cường địch2019-03-02 15:41
 • #2224: Song Kiêu tranh phong2019-03-02 15:41
 • #2225: Đèn linh một thân phận khác2019-03-02 15:41
 • #2226: Mưa gió sắp đến2019-03-03 15:40
 • #2227: Đông Châu kiếm bí2019-03-03 15:40
 • #2228: Phá cục chi pháp2019-03-04 15:51
 • #2229: Tái chiến2019-03-04 15:51
 • #2230: Lệ Hoàng tử2019-03-05 15:47
 • #2231: Trạm gia song hùng2019-03-05 15:48
 • #2232: Kiếm Khung Sách2019-03-06 02:36
 • #2233: Dạ Lâm kiếm giác2019-03-06 15:35
 • #2234: Khung kiếm lâm thế2019-03-09 02:36
 • #2235: Kiếm động Đông Châu2019-03-09 02:36
 • #2236: Thánh Nguyệt Luân Bàn2019-03-09 15:34
 • #2237: Chấn nhiếp cổ xưa Tông Môn2019-03-10 14:40
 • #2238: Giai nhân ước hẹn2019-03-11 03:43
 • #2239: Thần bí khách2019-03-11 03:44
 • #2240: Hoàng triều Tuyết Thành2019-03-13 05:26
 • #2241: Tây nguyên soái quân đoàn2019-03-13 05:27
 • #2242: Tuyết nhai hầm băng2019-03-13 05:27
 • #2243: Ngôn Ly2019-03-13 05:27
 • #2244: Trọng khải băng lô2019-03-13 14:37
 • #2245: Hoàng tộc mạnh nhất nhất mạch2019-03-14 01:10
 • #2246: Dị triệu loạn khởi2019-03-15 14:40
 • #2247: Bầy địch đều tới2019-03-15 14:40
 • #2248: Minh Thổ sinh linh2019-03-16 14:40
 • #2249: Đoạt chùy2019-03-16 14:40
 • #2250: Cục biến2019-03-17 14:40
 • #2251: Minh Thổ mời2019-03-18 15:01
 • #2252: Nam Châu bí địa2019-03-18 15:01
 • #2253: Xích hồng sơn mạch2019-03-19 14:39
 • #2254: Diễm trì ngụy biến2019-03-20 14:41
 • #2255: Hỏa diễm không gian2019-03-20 14:42
 • #2256: Viêm công chi nhất2019-03-20 14:42
 • #2257: Nam Châu đệ nhất tông2019-03-21 14:38
 • #2258: Nam Châu thương hi2019-03-22 14:42
 • #2259: Rung động bí văn2019-03-22 14:42
 • #2260: Phong vân tụ thành cổ2019-03-22 14:43
 • #2261: Điên đảo hỏa diệm sơn2019-03-26 01:46
 • #2262: Kiếm đạo truyền thuyết chi địa2019-03-26 01:46
 • #2263: Đệ nhất quân đoàn trưởng2019-03-26 01:47
 • #2264: Thần kiếm có linh2019-03-26 01:47
 • #2265: Bị diệt chân tướng2019-03-26 01:47
 • #2266: Thần lô ác linh2019-03-26 01:47
 • #2267: Tồn tại trong truyền thuyết2019-03-26 01:48
 • #2268: Tứ biến chi cơ2019-03-27 01:39
 • #2269: Phượng Tê ra Phần Dương2019-03-27 01:39
 • #2270: Phong hộp báu2019-03-28 14:39
 • #2271: Đại yêu tàn bảo2019-03-28 14:40
 • #2272: U Minh chi ngọc2019-03-28 14:40
 • #2273: Thành cổ chỗ sâu nhất mở ra2019-03-29 00:27
 • #2274: Hư vô diễm Long2019-03-30 14:40
 • #2275: Kinh thế âm mưu, bầy kế2019-03-30 14:40
 • #2276: Từng bước sát cơ2019-03-30 18:03
 • #2277: Minh Thổ hoạt khôi2019-03-31 02:01
 • #2278: Liệt Nhật Chi Tháp2019-04-01 14:38
 • #2279: Thánh môn đệ nhất2019-04-01 14:38
 • #2280: Vết rách bên trong khủng bố2019-04-02 14:49
 • #2281: Không gian thân thể2019-04-02 14:49
 • #2282: Cướp sạch không còn bảo đài2019-04-04 14:40
 • #2283: Không mộ quỷ sự tình2019-04-05 14:55
 • #2284: Giới sứ đại đệ tử2019-04-05 14:55
 • #2285: Khủng bố chi điện2019-04-06 14:39
 • #2286: Đánh rơi trọng khí2019-04-06 14:39
 • #2287: Mở ra cung khuyết2019-04-07 14:39
 • #2288: Quỷ dị lão giả2019-04-07 14:40
 • #2289: Tiến vào không gian chi điện2019-04-08 14:42
 • #2290: Giới sứ2019-04-08 14:42
 • #2291: Phần Dương Tông chủ2019-04-08 14:42
 • #2292: Tông Môn phân liệt bí mật2019-04-09 00:49
 • #2293: Trong truyền thuyết Thánh môn đệ nhất nhân2019-04-10 15:04
 • #2294: Hoàng hỏa chi vực2019-04-10 15:04
 • #2295: Luyện tâm huyễn cảnh2019-04-10 15:04
 • #2296: Cung khuyết bên trong đích vết kiếm2019-04-11 14:42
 • #2297: Minh Thổ sát trận2019-04-12 03:49
 • #2298: Không gian bãi tha ma2019-04-12 03:49
 • #2299: Bệ đá bí điển2019-04-12 14:42
 • #2300: Biến cố chân tướng2019-04-13 14:41
 • #2301: Thương Thánh Kiếm Trận2019-04-13 23:19
 • #2302: Thần bí cường giả liền hiện2019-04-14 14:37
 • #2303: Thần vượn lời nói năm đó2019-04-15 14:40
 • #2304: Băng chi lò luyện2019-04-16 14:43
 • #2305: Huyết tinh hạo kiếp2019-04-16 14:43
 • #2306: Đại loạn hiện ra2019-04-16 14:44
 • #2307: Liệt thị Thần Cung2019-04-17 14:42
 • #2308: Quấy phong vân2019-04-18 14:42
 • #2309: Đông Châu loạn cục2019-04-18 14:43
 • #2310: Kiếm Lư2019-04-18 14:43
 • #2311: Thần vật nhiều lần hiện2019-04-19 01:28
 • #2312: Phá Cảnh Đan2019-04-19 14:42
 • #2313: Kiếm Lư đêm giết2019-04-20 14:43
 • #2314: Thâu Thiên trộm đan2019-04-21 14:47
 • #2315: Lại làm nghề cũ2019-04-22 04:07
 • #2316: Như thế đấu giá2019-04-22 04:08
 • #2317: Siêu đại lục Thần khí2019-04-22 14:37
 • #2318: Hội trường kinh biến2019-04-23 15:05
 • #2319: Hàng lâm2019-04-24 15:22
 • #2320: Án chưa giải quyết hung phạm2019-04-25 14:42
 • #2321: Chém chết2019-04-26 14:47
 • #2322: Hoàng đô huyết tế2019-04-27 14:43
 • #2323: Trong nội cung huyết chiến2019-04-27 14:44
 • #2324: Chim sẻ núp đằng sau2019-04-27 16:16
 • #2325: Quyết chiến báo hiệu2019-04-28 14:42
 • #2326: Huyết Nguyệt bí mật2019-04-28 14:43
 • #2327: Đoạt phong2019-04-29 15:05
 • #2328: Thần vật trảm hung2019-04-30 14:56
 • #2329: Ý chí không gian2019-04-30 14:57
 • #2330: Đánh rơi chỗ bí ẩn2019-05-01 15:17
 • #2331: Tu La giới dư âm2019-05-02 14:56
 • #2332: Thánh Nguyệt Sơn hạ2019-05-04 00:46
 • #2333: Thần bí nam tử2019-05-04 00:47
 • #2334: Tu La Giới Sơn2019-05-04 00:47
 • #2335: Cố thổ yêu linh2019-05-04 00:48
 • #2336: Trong tháp thần lô2019-05-04 14:41
 • #2337: Đúc lại2019-05-05 14:36
 • #2338: Tây Vực cổ cảnh2019-05-08 16:31
 • #2339: Ứng động chi nhân2019-05-08 16:32
 • #2340: Cổ cảnh cổ tệ2019-05-08 16:32
 • #2341: Cổ cảnh kinh bí2019-05-08 16:33
 • #2342: Minh Thổ chi sông2019-05-08 16:33
 • #2343: Trấn áp hung hồn2019-05-10 15:25
 • #2344: Cổ cảnh tồn tại2019-05-11 22:08
 • #2345: Trong rương chi bảo2019-05-11 22:08
 • #2346: Thế như lôi đình2019-05-11 22:08
 • #2347: Chích Thủ Phiên Thiên2019-05-13 14:43
 • #2348: Chấn thế tin tức2019-05-14 14:55
 • #2349: Ấn Thành bến cảng2019-05-17 14:41
 • #2350: Thuyền lớn ở trong2019-05-17 14:42
 • #2351: Không gian lạc hướng2019-05-18 14:36
 • #2352: Bạn cũ tin tức2019-05-19 16:25
 • #2353: Khởi Nguyên núi lửa2019-05-19 16:25
 • #2354: Di đà chi lệnh2019-05-20 14:40
 • #2355: Tung tích của Trùm2019-05-20 14:40
 • #2356: Cự Mộc Thụ Thành2019-05-21 14:42
 • #2357: Thần thụ chi Miêu2019-05-22 14:54
 • #2358: Mở hộp khải bảo2019-05-22 14:54
 • #2359: Phiến giấy đổi vật2019-05-22 14:54
 • #2360: Cái hộp thứ hai2019-05-23 14:40
 • #2361: Huyết Nguyệt Toái Nham2019-05-23 14:41
 • #2362: Thụ Thành đóng cửa2019-05-24 14:48
 • #2363: Ba thức áp Vô Quang2019-05-24 14:48
 • #2364: Không gian cấm giết2019-05-25 14:41
 • #2365: Bắc Vực Hải Thành2019-05-25 14:41
 • #2366: Hẹn nhau chi nhân2019-05-26 14:38
 • #2367: Trận Thành thần bí khách2019-05-27 14:36
 • #2368: Hư hư thực thực quen biết cũ2019-05-27 14:37
 • #2369: Phục sinh hai người2019-05-29 00:28
 • #2370: Quỷ Vụ Ma Giao2019-05-29 00:28
 • #2371: Mấy năm sau thanh toán2019-05-29 00:28
 • #2372: Thất lạc kiếm chi Thần khí2019-05-30 14:51
 • #2373: Huyết tế phá cấm2019-05-30 14:51
 • #2374: Vây quét Cự Vô Phách Tông Môn2019-05-30 23:58
 • #2375: Đại mộ chỗ sâu nhất2019-06-01 14:36
 • #2376: Tu luyện bẩy rập2019-06-01 14:36
 • #2377: Mai táng chi vật2019-06-03 15:04
 • #2378: Thánh giả tái hiện2019-06-03 15:04
 • #2379: Mấu chốt một khâu2019-06-03 15:05
 • #2380: Vô thượng chi thành2019-06-04 01:41
 • #2381: Khởi Nguyên họa2019-06-04 01:41
 • #2382: Siêu phàm bảo khố2019-06-04 14:34
 • #2383: Tái nhập địa phương từng sống2019-06-06 15:02
 • #2384: Riêng phần mình gặp gỡ2019-06-06 15:03
 • #2385: Vô thượng thánh bào2019-06-06 15:03
 • #2386: Minh Thổ bí sự2019-06-07 14:38
 • #2387: Dị động2019-06-07 14:38
 • #2388: Minh Nhai2019-06-08 14:34
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2389.mp32019-06-09 20:06
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2390.mp32019-06-09 20:06
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2391.mp32019-06-09 20:06
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2392.mp32019-06-09 20:07
 • #2393: Trong rừng mật ngữ2019-06-11 14:42
 • #2394: Dụ dỗ Địa Minh Thú2019-06-11 14:42
 • #2395: Minh Dạ tiên tri2019-06-11 14:42
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2396.mp32019-06-13 03:45
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2397.mp32019-06-13 03:45
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2398.mp32019-06-13 03:46
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2399.mp32019-06-13 03:46
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2400.mp32019-06-14 03:17
 • chi-ton-kiem-hoang-chuong-2401.mp32019-06-14 03:17
 • #2402: Cốt lao săn bắn2019-06-15 01:24
 • #2403: Diễm thạch chi uy2019-06-15 01:24
 • #2404: Dương Địch Minh Thảo2019-06-17 14:43
 • #2405: Lấy thần thảo2019-06-17 14:43
 • #2406: Bản thổ sinh linh ưu đãi2019-06-17 14:44
 • #2407: Riêng phần mình đoạt được2019-06-17 14:44
 • #2408: Hạn mức cao nhất2019-06-17 14:44
 • #2409: Ngoài ý muốn lột xác2019-06-18 14:38
 • #2410: Cổ xưa bí sự2019-06-18 14:38
 • #2411: Thiết Thị hoàng triều2019-06-19 03:42
 • #2412: Minh Hà truy kích2019-06-19 14:38
 • #2413: Đục nước béo cò2019-06-20 14:39
 • #2414: Tung tin vịt nổi lên bốn phía2019-06-21 14:38
 • #2415: Minh Lưu chi mời2019-06-21 14:38
 • #2416: Minh Thổ quen biết cũ2019-06-21 14:39
 • #2417: Minh Hà phá cấm2019-06-22 14:42
 • #2418: Sương mù thần thú2019-06-22 14:42
 • #2419: Minh Nhãn mặt khác2019-06-23 22:22
 • #2420: Khải tháp chi lực2019-06-23 22:23
 • #2421: Cự tháp sinh linh2019-06-23 22:23
 • #2422: Khởi Nguyên la bàn2019-06-24 14:39
 • #2423: Cự tháp ngàn tầng2019-06-26 01:32
 • #2424: Cự tháp thủ vệ2019-06-26 01:32
 • #2425: Lựa chọn chi đồ2019-06-26 01:32
 • #2426: Đệ nhất thí luyện địa2019-06-27 14:45
 • #2427: Hoàng Kim thạch điêu thủ vệ2019-06-27 14:46
 • #2428: Bổn nguyên thác nước2019-06-28 14:39
 • #2429: Hồ tộc thạch bóng2019-06-28 14:39
 • #2430: Trèo lên ngọn nguồn2019-06-29 14:41
 • #2431: Nguyên thạch thành núi2019-06-29 14:41
 • #2432: Thần bí khô đằng2019-06-29 14:41
 • #2433: Thần châu chi lực2019-06-30 03:30
 • #2434: Luân Hồi Chi Môn2019-06-30 14:38
 • #2435: Kỳ dị biến hóa2019-07-01 14:39
 • #2436: Giới bảo bí văn2019-07-02 14:40
 • #2437: An toàn thuỷ vực hung hiểm2019-07-02 14:41
 • #2438: Trong truyền thuyết thần đảo2019-07-03 14:46
 • #2439: Phần Minh Chi Địa2019-07-03 14:46
 • #2440: Minh Đằng hóa rồng2019-07-03 14:46
 • #2441: Minh Diễm núi lửa2019-07-04 14:40
 • #2442: Thần diễm dị động2019-07-05 14:38
 • #2443: Đệ cửu đạo2019-07-05 14:38
 • #2444: Đỉnh núi chi mê2019-07-06 14:38
 • #2445: Huyết sắc tương lai2019-07-07 14:40
 • #2446: Không gian hốc tối2019-07-08 04:14
 • #2447: Trong các chi vật2019-07-08 14:39
 • #2448: Thần bí mộc trục2019-07-09 14:40
 • #2449: Thần vật thuộc sở hữu2019-07-09 14:40
 • #2450: Thần mộc chi động2019-07-10 14:38
 • #2451: Minh Hà Tông2019-07-10 14:39
 • #2452: Phá cấm đọ sức2019-07-11 14:41
 • #2453: Cùng nghe đồn không hợp thực lực?2019-07-11 14:41
 • #2454: Cuồng bạo phá cấm2019-07-12 14:39
 • #2455: Chúng Bí Chi Môn2019-07-13 14:42
 • #2456: Cổ xưa quyết chiến địa2019-07-13 14:42
 • #2457: Tà vật hoàng giả2019-07-13 14:42
 • #2458: Mộc trục chi lực2019-07-15 14:48
 • #2459: Địa Ngục khuyển hoàng2019-07-15 14:48
 • #2460: Quyết chiến chung kết người2019-07-15 14:48
 • #2461: Cửu Biến truyền thuyết2019-07-17 14:47
 • #2462: Khởi Nguyên chữ2019-07-17 14:47
 • #2463: Thánh giả thức tỉnh2019-07-17 14:47
 • #2464: Chỗ thần bí truyền thừa2019-07-17 14:47
 • #2465: Sáu trùm lực lượng chi nguyên2019-07-18 14:44
 • #2466: Đệ Thất Điện2019-07-18 14:45
 • #2467: Đệ bát điện2019-07-18 14:45
 • #2468: Điện bí2019-07-19 14:56
 • #2469: Vô tận truyền thừa đệ cửu phong2019-07-19 14:57
 • #2470: Cửu Phong mê cảnh2019-07-21 14:46
 • #2471: Ai đã tới2019-07-21 14:46
 • #2472: Ngọn núi mặt sau2019-07-21 14:46
 • #2473: Chủ mộ bên trong đích tồn tại2019-07-23 04:17
 • #2474: Đệ cửu điện hiện2019-07-23 04:17
 • #2475: Thời không chi linh2019-07-23 04:17
 • #2476: Phá cửa2019-07-23 04:18
 • #2477: Sinh cảnh tử cảnh2019-07-24 01:12
 • #2478: Riêng phần mình lột xác2019-07-24 14:49
 • #2479: Minh Hà chi nhãn dị động2019-07-26 04:30
 • #2480: Sinh cảnh truyền thừa dị biến2019-07-26 04:30
 • #2481: Ai là hậu thủ2019-07-26 04:30
 • #2482: Ngăn cửa chi nhân2019-07-27 03:55
 • #2483: Vạn Giới Nguyên Sơn2019-07-28 16:50
 • #2484: Thời không nguyên bí2019-07-28 16:50
 • #2485: Trùm chi tử2019-07-28 16:51
 • #2486: Thần bí chi lực2019-07-30 15:08
 • #2487: Kinh người bay vọt2019-07-30 15:09
 • #2488: Thôn phệ bẩy rập2019-07-30 15:09
 • #2489: Minh Nhãn kịch chiến2019-07-31 14:53
 • #2490: Vô hạn phục sinh2019-07-31 19:44
 • #2491: Quân cờ chi mê2019-07-31 19:44
 • #2492: Bí lực chi uy2019-08-01 14:49
 • #2493: Tà lực viên cầu2019-08-03 02:01
 • #2494: Tà Nguyên Nghi2019-08-03 02:01
 • #2495: Minh Thổ ý chí2019-08-03 02:01
 • #2496: Cổ xưa bí sự2019-08-03 02:01
 • #2497: Cổ xưa minh ước cùng thù lao2019-08-03 14:49
 • #2498: Cổ xưa không gian2019-08-04 14:41
 • #2499: Thần tốc tăng lên2019-08-04 14:41
 • #2500: Thành Trùm cái chìa khoá2019-08-05 18:29
 • #2501: Vĩnh Tuyên Chi Vực2019-08-07 01:04
 • #2502: Hắc Linh Tướng2019-08-07 01:04
 • #2503: Mưu định Phế Thổ2019-08-07 14:44
 • #2504: Huyền Sào Hắc Cốc2019-08-08 14:44
 • #2505: Thẳng đảo Hoàng Long2019-08-08 14:44
 • #2506: Hắc cốc đổi chủ2019-08-10 14:44
 • #2507: Viêm Tức Hạp Cốc2019-08-10 14:44
 • #2508: Giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi2019-08-11 14:40
 • #2509: Diễm bến sông hạc2019-08-11 14:40
 • #2510: Diễm hà ở chỗ sâu trong2019-08-12 14:49
 • #2511: Diễm Linh Thạch2019-08-15 14:52
 • #2512: Kết minh?2019-08-15 14:53
 • #2513: Có tất cả tính toán2019-08-17 14:46
 • #2514: Tầm Tung Ảnh Ngoa2019-08-17 20:01
 • #2515: Trong quật2019-08-18 14:39
 • #2516: Thần bí Hỏa Linh2019-08-19 14:56
 • #2517: Sáu văn Thần Thạch2019-08-20 01:52
 • #2518: Phế Thổ bí mật2019-08-21 21:05
 • #2519: Hỏa quật dị biến2019-08-21 21:06
 • #2520: Thần Thạch chi linh2019-08-22 14:55
 • #2521: Lưỡng cảnh chi thế thay đổi tồn tại2019-08-25 14:49
 • #2522: Hỏa diễm sinh linh thù lao2019-08-25 14:49
 • #2523: Đại lễ2019-08-27 00:41
 • #2524: Viêm cốc tu luyện Thánh Địa2019-08-29 14:41
 • #2525: Kỳ dị lột xác2019-08-29 14:41
 • #2526: Tà Sâm Phế Thổ2019-08-30 15:08
 • #2527: Chinh phục bước đầu tiên2019-08-31 14:42
 • #2528: Tiêu trừ tà cấm2019-09-01 21:02
 • #2529: Tà sâm chỗ sâu nhất2019-09-01 21:02
 • #2530: Hư Không Đằng2019-09-02 16:30
 • #2531: Tạo bẫy2019-09-02 16:31
 • #2532: Tà phong giết tà2019-09-03 14:46
 • #2533: Phân thân trận chiến mở màn2019-09-04 21:00
 • #2534: Ngột Điện Chủ không rõ dự cảm2019-09-04 21:01
 • #2535: Vây quét2019-09-04 21:01
 • #2536: Phát động chinh chiến2019-09-06 14:46
 • #2537: Tà đồi kỳ động2019-09-06 14:46
 • #2538: Không lui chi lộ2019-09-07 14:41
 • #2539: Kiếm đằng bí mật2019-09-07 14:41
 • #2540: Hoàng Kim ngôi sao2019-09-08 14:44
 • #2541: Quật khởi cùng thu hoạch2019-09-08 14:44
 • #2542: Lục biến chi lực2019-09-08 14:44
 • #2543: Trùm sứ giả2019-09-09 03:55
 • #2544: Sứ giả rung động2019-09-09 14:49
 • #2545: Quyền lựa chọn2019-09-10 14:46
 • #2546: Sứ giả ở giữa tính toán2019-09-10 14:46
 • #2547: Đã định kết minh2019-09-11 00:27
 • #2548: Tịch Miểu trùm lãnh địa2019-09-12 14:50
 • #2549: Tịch Miểu ba đại cường giả2019-09-12 14:50
 • #2550: Luyện Không Sơn Mạch2019-09-12 14:50
 • #2551: Loạn không chi cảnh2019-09-13 14:38
 • #2552: Trăm trượng chi khảm2019-09-16 14:58
 • #2553: Thần bí không gian ý chí2019-09-16 14:59
 • #2554: Luyện không điện chủ2019-09-16 14:59
 • #2555: Viêm Tức điện2019-09-16 14:59
 • #2556: Ngưng Giới chi cơ2019-09-16 14:59
 • #2557: Ngũ văn Hắc Linh Tinh2019-09-17 14:50
 • #2558: Luyện Không Sứ2019-09-17 14:50
 • #2559: Vĩnh Tuyên Bách Đại2019-09-17 14:50
 • #2560: Tiến vào chiến trường2019-09-18 14:53
 • #2561: Cổ chiến trường hung khe2019-09-19 14:50
 • #2562: Ngưng Giới chi quang diệu dụng2019-09-19 14:50
 • #2563: Lần đầu chinh chiến2019-09-19 14:50
 • #2564: Khủng bố sương mù2019-09-19 14:50
 • #2565: Trong sương mù di tích2019-09-20 14:40
 • #2566: Đại yêu Sát Phong2019-09-20 14:40
 • #2567: Không gian cự ảnh2019-09-21 14:46
 • #2568: Thương kiếm2019-09-21 14:46
 • #2569: Tà vật đại quân tập (kích) đến2019-09-22 14:47
 • #2570: Ỷ Hách2019-09-23 14:46
 • #2571: Kiếm lực chi mê2019-09-24 14:47
 • #2572: Tịch Miểu vệ đội2019-09-26 14:42
 • #2573: Phù Đảo khách tới thăm2019-09-28 14:39
 • #2574: Ngũ văn Thần Thạch2019-09-29 14:45
 • #2575: Lôi hoàn số lượng2019-10-02 14:52
 • #2576: Bạo tăng lôi hoàn2019-10-02 14:52
 • #2577: Tịch Miểu bí kim2019-10-02 14:52
 • #2578: Không gian hợp trận2019-10-02 14:52
 • #2579: Ngư ông đoạt bí kim2019-10-03 14:43
 • #2580: Đoạt kim hỗn chiến2019-10-03 14:43
 • #2581: Đến chậm vệ đội2019-10-03 14:43
 • #2582: Thần kim công dụng2019-10-04 14:40
 • #2583: Mở ra không gian2019-10-04 14:40
 • #2584: Thần tốc mở2019-10-05 14:39
 • #2585: Liên tục đột phá2019-10-05 14:39
 • #2586: Tiền điện cuộc chiến2019-10-06 14:39
 • #2587: Cuộc chiến thứ ba2019-10-07 14:45
 • #2588: Xuất chiến2019-10-07 14:45
 • #2589: Mạo danh thế thân2019-10-08 14:46
 • #2590: Tương kiến Luyện Không Sứ2019-10-08 14:46
 • #2591: Trùm mưu đồ2019-10-09 14:43
 • #2592: Trùm lãnh địa thịnh hội2019-10-09 14:44
 • #2593: Diễm Hà chi biến2019-10-10 14:46
 • #2594: Có tất cả tính toán2019-10-11 14:40
 • #2595: Thiêu thân lao đầu vào lửa2019-10-12 14:45
 • #2596: Phong ba kết thúc2019-10-12 14:46
 • #2597: Thịnh hội mở ra2019-10-13 14:41
 • #2598: Điện chủ đặc quyền2019-10-13 14:41
 • #2599: Hạc Mạc điện chủ2019-10-14 14:40
 • #2600: Cảnh thị nhất tộc2019-10-15 00:35
 • #2601: Thủy Miểu Địch Trần Thạch2019-10-15 14:55
 • #2602: Ngũ Phương Giai Đạt2019-10-15 14:56
 • #2603: Đặc thù Thần khí2019-10-16 14:47
 • #2604: Diễm thạch đấu giá2019-10-17 14:46
 • #2605: Kiếm Giản Ly Khôi2019-10-17 14:46
 • #2606: Cảnh thị huyết mạch2019-10-18 14:43
 • #2607: Bí Không2019-10-18 14:44
 • #2608: Phế linh đấu giá2019-10-19 14:48
 • #2609: Hai đời Thần khí2019-10-19 14:49
 • #2610: Ba Hư Linh Linh2019-10-20 14:37
 • #2611: Thanh Phong Vĩ Xích2019-10-24 15:21
 • #2612: Ấn Không Mộc2019-10-24 15:21
 • #2613: Giá trên trời cạnh tranh2019-10-24 15:22
 • #2614: Đệ ngũ phong bế không gian2019-10-24 15:22
 • #2615: Bí nghị liên thủ2019-10-24 15:22
 • #2616: Tử Cương Giác2019-10-24 15:22
 • #2617: Một bộ phòng ngự Thần khí2019-10-24 15:22
 • #2618: Áp trục chi vật2019-10-24 15:22
 • #2619: Thịnh hội kinh biến2019-10-24 15:23
 • #2620: Tam phương liên thủ2019-10-25 14:47
 • #2621: Khe lớn bí tàng2019-10-27 15:02
 • #2622: Khó lường khảo nghiệm2019-10-27 15:02
 • #2623: Thần linh chi dụng2019-10-27 15:03
 • #2624: Dạ Liên U Thứ2019-10-27 15:03
 • #2625: Bệnh thiếu máu Tịch đội trưởng2019-10-28 19:41
 • #2626: Giao phong vô thượng sinh linh2019-10-28 19:41
 • #2627: Thần tháp bí mật2019-10-29 14:40
 • #2628: Vạn Độc Đằng Vực2019-10-30 14:42
 • #2629: Tương tự chi địa2019-10-30 14:42
 • #2630: Bí địa khiêu chiến2019-10-31 14:43
 • #2631: Sân khấu cuộc chiến2019-10-31 14:43
 • #2632: Đánh giá chi tranh giành2019-11-01 14:40
 • #2633: Nhất đẳng đánh giá2019-11-02 14:46
 • #2634: Đồng bạn thực lực2019-11-04 15:57
 • #2635: Trăm đại tiềm lực2019-11-04 15:57
 • #2636: Đỉnh phong cuộc chiến2019-11-04 15:58
 • #2637: Thần bí vòng tay2019-11-05 15:37
 • #2638: Bí địa chi ảnh2019-11-06 15:40
 • #2639: Siêu nhất đẳng ban thưởng2019-11-07 15:40
 • #2640: Tạm thời khí linh2019-11-10 07:02
 • #2641: Trong hộp nhà đá2019-11-10 07:02
 • #2642: Hủy diệt cùng chuyện xấu2019-11-10 07:02
 • #2643: Vô thượng chi đạo2019-11-10 07:02
 • #2644: Phi tốc lột xác2019-11-10 15:41
 • #2645: Ngoại giới sát cơ2019-11-12 15:44
 • #2646: Đột phá cơ hội2019-11-12 15:45
 • #2647: Bước vào đỉnh phong2019-11-14 16:15
 • #2648: Bất diệt hài cốt2019-11-14 16:15
 • #2649: Đại chiến bộc phát2019-11-14 16:15
 • #2650: Vong cốt đoạt Tạo Hóa2019-11-14 16:15
 • #2651: Tịch Miểu trùm2019-11-15 15:42
 • #2652: Tịch Miểu lãnh địa tuyệt mật2019-11-15 15:42
 • #2653: Đệ bát không gian2019-11-17 06:24
 • #2654: Cự chi môn bên ngoài2019-11-17 06:24
 • #2655: Thủ lĩnh thiếp mời2019-11-17 15:34
 • #2656: Hủy diệt một kích2019-11-18 15:41
 • #2657: Bóng mờ không gian2019-11-18 15:41
 • #2658: Luyện Không Sơn Mạch dị động2019-11-19 15:37
 • #2659: Cổ xưa truyền thuyết2019-11-19 15:38
 • #2660: Tịch Miểu cung điện2019-11-20 15:40
 • #2661: Làm cho người thèm thuồng ban thưởng2019-11-21 15:41
 • #2662: Bóng mờ tai ương2019-11-21 15:41
 • #2663: Thần thụ đột biến2019-11-22 15:40
 • #2664: Tháp bí2019-11-22 15:41
 • #2665: Mười hai tiến một2019-11-23 15:40
 • #2666: Bò tháp2019-11-23 15:40
 • #2667: Địa đồ dị động2019-11-24 15:38
 • #2668: Tới hạn tháp tầng2019-11-25 15:39
 • #2669: Đỉnh phong nham linh2019-11-26 15:35
 • #2670: Tầng thứ năm tà giết2019-11-27 15:36
 • #2671: Thần chủy thức tỉnh2019-11-28 15:37
 • #2672: Đáng sợ va chạm2019-11-30 15:36
 • #2673: Điềm xấu dấu hiệu2019-12-04 01:02
 • #2674: Hắc Thạch chi ách2019-12-04 01:03
 • #2675: Phong Tà Chi Lệ Liên2019-12-04 01:03
 • #2676: Mạnh nhất thần lô2019-12-04 01:03
 • #2677: Thần diễm hoàn toàn thể2019-12-04 01:03
 • #2678: Vô tung Tà Linh2019-12-04 01:03
 • #2679: Tà Long kỵ binh đoàn2019-12-05 04:51
 • #2680: Tháp linh chi khảo nghiệm2019-12-05 04:51
 • #2681: Không gian phân cách2019-12-06 15:38
 • #2682: Trùm thủ đoạn2019-12-07 15:38
 • #2683: Lớn lao chỗ tốt2019-12-07 15:38
 • #2684: Kiếm Hồn lột xác2019-12-08 15:37
 • #2685: Khô Kiếm trùm lãnh địa2019-12-08 15:37
 • #2686: Đỉnh hội nghị2019-12-09 15:39
 • #2687: Viễn chinh2019-12-09 15:39
 • #2688: Thần bí mảnh vỡ2019-12-10 15:43
 • #2689: Bóng mờ chiến tranh2019-12-10 15:43
 • #2690: Cách không phá cấm2019-12-11 15:36
 • #2691: Thuỷ tổ Thần khí2019-12-12 15:39
 • #2692: Tà Hoàng ra tay2019-12-12 15:39
 • #2693: Thần khí bị thương2019-12-13 15:42
 • #2694: Trong truyền thuyết vương triều2019-12-13 15:42
 • #2695: Bí địa môn hộ2019-12-14 15:34
 • #2696: Thủ hộ cung điện2019-12-15 15:36
 • #2697: Cổ xưa bị thương nặng2019-12-17 01:47
 • #2698: Lục Đạo trục tâm2019-12-17 15:38
 • #2699: Thánh Sư pho tượng2019-12-18 15:36
 • #2700: Bị diệt một phương khu vực2019-12-19 15:39
 • #2701: Thức hải suy diễn2019-12-20 15:38
 • #2702: Vĩnh Tuyên đệ nhất thế lực2019-12-21 15:37
 • #2703: Diễm Hà biến ảo2019-12-21 15:37
 • #2704: Đã hết toàn bộ công2019-12-22 15:36
 • #2705: Chinh phạt Phế Thổ địa vực2019-12-22 15:36
 • #2706: Suy diễn chi đạo2019-12-23 15:41
 • #2707: Vô thượng Hắc Linh Thể lãnh địa2019-12-23 15:41
 • #2708: Thần lô luyện khí2019-12-24 15:41
 • #2709: Trận Không Nghi2019-12-27 02:46
 • #2710: Trùm cấp khí phách chi tranh giành2019-12-27 02:46
 • #2711: Cổ xưa Hỏa Linh2019-12-27 15:36
 • #2712: Hỏa Linh di bảo2019-12-29 15:36
 • #2713: Cổ diễm chi đạo2019-12-31 15:45
 • #2714: Đại lục phong ba2019-12-31 15:45
 • #2715: Cường chinh cùng va chạm2020-01-01 15:39
 • #2716: Suy diễn nổ đầu2020-01-01 15:39
 • #2717: Cốt điện trống trơn2020-01-02 15:38
 • #2718: Liên tiếp mất tích2020-01-03 15:39
 • #2719: Tà Hoàng chi nhãn2020-01-04 15:41
 • #2720: Huyết mạch suy yếu2020-01-05 15:37
 • #2721: Biến đổi lớn điểm bắt đầu2020-01-05 15:37
 • #2722: Tông Môn · gia tộc2020-01-06 15:34
 • #2723: Yêu tộc lĩnh2020-01-07 15:36
 • #2724: Dự Triệu Thạch Bản2020-01-08 15:37
 • #2725: Hắc Tuyết Địa Vực2020-01-09 15:36
 • #2726: Thiên Giới hoàng tộc2020-01-10 15:34
 • #2727: Cựu bí mánh khóe2020-01-11 15:35
 • #2728: Tế đàn Hỏa Linh2020-01-12 15:34
 • #2729: Xích Long thủ vệ2020-01-12 15:35
 • #2730: Động quật khô lâu2020-01-13 15:37
 • #2731: Động quật ở chỗ sâu trong2020-01-14 15:36
 • #2732: Ảnh chi trang viên2020-01-17 03:41
 • #2733: Ám Ảnh Di Tộc2020-01-17 03:42
 • #2734: Ám Ảnh Chi Uyên2020-01-17 04:22
 • #2735: Ám Ảnh chi khiêu chiến2020-01-18 15:34
 • #2736: Lúc ban đầu văn minh2020-01-19 15:35
 • #2737: Hai tầng chính thức thủ quan người2020-01-19 15:35
 • #2738: Khiêu chiến dị biến2020-01-20 15:35
 • #2739: Chi uyên cực chỗ2020-01-21 15:49
 • #2740: Ám Ảnh Khải Kỳ Lục2020-01-21 15:50
 • #2741: Chịu tải văn minh chi loại2020-01-22 15:38
 • #2742: Đệ tam không gian2020-01-23 15:37
 • #2743: Kỳ dị chi đảo2020-01-24 15:33
 • #2744: Chết chi hoang mạc2020-01-25 15:34
 • #2745: Đồng dạng phong bạo2020-01-26 15:35
 • #2746: Bổn mạng Thần khí va chạm2020-01-27 15:34
 • #2747: Ngoài ý muốn đột phá2020-01-28 15:37
 • #2748: Giới Hải người mạnh nhất2020-02-02 18:50
 • #2749: Thú giới long thú2020-02-02 18:50
 • #2750: Kinh hãi cổ xưa cuộc chiến2020-02-02 18:50
 • #2751: Lại hiện ra quỷ dị2020-02-02 18:50
 • #2752: Ám Ảnh phân thân2020-02-02 18:51
 • #2753: Quỷ ảnh hiện tung2020-02-02 18:51
 • #2754: Gian nan lựa chọn2020-02-02 18:51
 • #2755: Cực Đạo chi ảnh2020-02-03 15:41
 • #2756: Mở bổn nguyên chi đạo2020-02-04 15:46
 • #2757: Thánh quang chặn đường cướp của2020-02-05 15:37
 • #2758: Hoàng Kim cổ báo2020-02-06 15:38
 • #2759: Yêu loại2020-02-07 15:38
 • #2760: Cường thế va chạm2020-02-09 15:37
 • #2761: Tái nhập Nam Châu2020-02-09 15:37
 • #2762: Biến đổi lớn điểm bắt đầu2020-02-10 15:37
 • #2763: Hủy diệt ngọn nguồn2020-02-11 15:43
 • #2764: Đoàn tụ chi đồ2020-02-12 15:38
 • #2765: Hoàn mỹ cân đối2020-02-13 15:33
 • #2766: Mạnh nhất thủ đoạn2020-02-14 15:40
 • #2767: Bắt đầu2020-02-14 15:40
 • #2768: Mới địa giới2020-02-15 15:36
 • #2769: Quỷ giới tung tích địch2020-02-15 15:37
 • #2770: Song song giao phong2020-02-17 15:45
 • #2771: Tử cảnh tồn tại2020-02-17 15:45
 • #2772: Cấm không khốn cục2020-02-17 15:45
 • #2773: Lại luyện phân thân2020-02-17 15:45
 • #2774: Phá giải chi pháp2020-02-18 15:41
 • #2775: Cao điệu xâm nhập2020-02-18 15:41
 • #2776: Chỗ mục đích2020-02-19 15:45
 • #2777: Mượn ngươi chi thủ2020-02-19 15:45
 • #2778: Toàn diện chiến tranh2020-02-20 15:41
 • #2779: Lắc lư thiên bình (cân tiểu ly)2020-02-20 15:41
 • #2780: Kinh biến tập kích bất ngờ2020-02-21 15:41
 • #2781: Chiến trường phân cách2020-02-22 15:36
 • #2782: Nghịch chuyển tà trận2020-02-22 15:36
 • #2783: Ngoài ý muốn phát hiện2020-02-23 06:17
 • #2784: Cổ xưa tinh hải chủng tộc2020-02-23 15:35
 • #2785: Tinh hải cổ trận2020-02-24 15:45
 • #2786: Nghịch chuyển cuộc chiến2020-02-24 15:45
 • #2787: Cổ trận chi linh2020-02-25 15:43
 • #2788: Trùm phản đồ2020-02-25 15:43
 • #2789: Ẩn nấp sát cơ2020-02-26 15:44
 • #2790: Phương bắc Ngân Dực2020-02-26 15:44
 • #2791: Đằng lâu khóa hùng2020-02-27 15:38
 • #2792: Bí Địa Kỳ thú2020-02-27 15:39
 • #2793: Đời thứ nhất Ngân Dực tộc trưởng2020-02-28 15:37
 • #2794: Đệ nhị chỗ bí địa chi biến2020-02-28 15:37
 • #2795: Tử địa2020-02-29 15:37
 • #2796: Nhất hiểm bí địa2020-02-29 15:37
 • #2797: Trấn thủ bí mật2020-03-01 15:38
 • #2798: Cổ lão tế tự2020-03-01 15:38
 • #2799: Mê chi tuần hoàn2020-03-02 15:39
 • #2800: Tai nạn chi nguyên2020-03-02 15:39
 • #2801: Chư lực dung hợp2020-03-03 15:38
 • #2802: Tấn mãnh lột xác2020-03-04 19:11
 • #2803: Lẫn nhau thăm dò2020-03-05 15:41
 • #2804: Trung vực cự tháp2020-03-06 15:39
 • #2805: Chư hùng cuộc chiến2020-03-07 15:42
 • #2806: Sống lại2020-03-09 14:43
 • #2807: Mạnh nhất hình thái2020-03-09 14:43
 • #2808: Người mạnh nhất va chạm2020-03-09 14:44
 • #2809: Riêng phần mình thủ đoạn2020-03-09 14:44
 • #2810: Tái hiện tuyệt thế kiếm thế2020-03-10 14:42
 • #2811: Sống chết trước mắt2020-03-10 14:42
 • #2812: Cuối cùng đột phá2020-03-11 14:39
 • #2813: Trảm hạm2020-03-11 14:39
 • #2814: Thâm Uyên cửa vào2020-03-12 14:42
 • #2815: Tiên hiền di sản2020-03-12 14:42
 • #2816: Tinh Thần quang thể2020-03-13 14:41
 • #2817: Vô Tận Thâm Uyên chi chủ2020-03-13 14:41
 • #2818: Chung kết cuộc chiến2020-03-14 14:43
 • #2819: Siêu việt cùng nghịch chuyển2020-03-14 14:43
 • #2820: Chém chết đầu sỏ2020-03-18 01:28
 • #2821: Chung kết cùng lột xác2020-03-18 01:28
 • #2822: Phế Thổ chi biến2020-03-18 01:29
 • #2823: Tái nhập Hắc Huyết Sa Mạc2020-03-18 01:29
 • #2824: Tàn phá thời không Luân Hồi2020-03-18 01:29
 • #2825: Di Đà Sơn trung2020-03-18 14:38
 • #2826: Tử cảnh mảnh vỡ2020-03-19 14:39
 • #2827: Đúc lại siêu Thần khí2020-03-19 14:39
 • #2828: Đại kết cục ( thượng)2020-03-20 14:39
 • #2829: Đại kết cục (hạ)2020-03-20 14:39

Related posts

Xà Vương Tuyển Hậu

TiKay

Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

THUYS♥️

Đế Hoàng Triệu Hoán Thiên Cổ Anh Kiệt

TiKay

Bàn Long

TiKay

Vạn Vực Linh Thần

TiKay

Đại Đâm Âm Dương Lộ

THUYS♥️

Leave a Reply