Đam MỹHiện Đại

Đại Ca

Gã thiếu niên Ngụy Khiêm,
mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ,
đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn,
đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Tiểu Viễn.

Nguồn : Truyenfull


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Priest
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-ca-chuong-0001.mp32020-02-26 12:30
 • dai-ca-chuong-0002.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0003.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0004.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0005.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0006.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0007.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0008.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0009.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0010.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0011.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0012.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0013.mp32020-02-26 12:34
 • dai-ca-chuong-0014.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0015.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0016.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0017.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0018.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0019.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0020.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0021.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0022.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0023.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0024.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0025.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0026.mp32020-02-26 12:39
 • dai-ca-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0035.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0036.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0039.mp32020-02-26 12:44
 • dai-ca-chuong-0040.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0041.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0042.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0043.mp32020-02-26 12:46
 • dai-ca-chuong-0044.mp32020-02-26 12:47
 • dai-ca-chuong-0045.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0046.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0047.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0048.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0049.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0050.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0051.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0052.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0053.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0054.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0055.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0056.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0057.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0058.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0059.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0060.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0061.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0062.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0063.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0064.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0065.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0066.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0067.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0068.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0069.mp32020-02-26 12:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh: Quân Trưởng Đại Nhân, Không Được Nhúc Nhích

THUYS♥️

Hải Sản Thịnh Yến

THUYS♥️

Nhân Gian Thí Luyện Trò Chơi

THUYS♥️

Phim Trường Kinh Dị

TiKay

Đinh Điền Cổ Đại Sinh Hoạt

TiKay

Huyền Học Thiên Sư Khai Quải Hằng Ngày

TiKay

Leave a Reply