Đam Mỹ Hiện Đại

Đại Ca

Gã thiếu niên Ngụy Khiêm,
mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ,
đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn,
đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Tiểu Viễn.

Nguồn : Truyenfull


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Priest
 •  Chương: /69
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-ca-chuong-0001.mp32020-02-26 12:30
 • dai-ca-chuong-0002.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0003.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0004.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0005.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0006.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0007.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0008.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0009.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0010.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0011.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0012.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0013.mp32020-02-26 12:34
 • dai-ca-chuong-0014.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0015.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0016.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0017.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0018.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0019.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0020.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0021.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0022.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0023.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0024.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0025.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0026.mp32020-02-26 12:39
 • dai-ca-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0035.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0036.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0039.mp32020-02-26 12:44
 • dai-ca-chuong-0040.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0041.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0042.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0043.mp32020-02-26 12:46
 • dai-ca-chuong-0044.mp32020-02-26 12:47
 • dai-ca-chuong-0045.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0046.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0047.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0048.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0049.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0050.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0051.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0052.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0053.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0054.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0055.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0056.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0057.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0058.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0059.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0060.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0061.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0062.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0063.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0064.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0065.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0066.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0067.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0068.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0069.mp32020-02-26 12:57
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Công Lược Cực Phẩm

TiKay

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Hoài Cương Thi Hài Tử

TiKay

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Leave a Reply