Đam MỹHiện Đại

Đại Ca

Gã thiếu niên Ngụy Khiêm,
mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ,
đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn,
đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Tiểu Viễn.

Nguồn : Truyenfull


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Priest
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-ca-chuong-0001.mp32020-02-26 12:30
 • dai-ca-chuong-0002.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0003.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0004.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0005.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0006.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0007.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0008.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0009.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0010.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0011.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0012.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0013.mp32020-02-26 12:34
 • dai-ca-chuong-0014.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0015.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0016.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0017.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0018.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0019.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0020.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0021.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0022.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0023.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0024.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0025.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0026.mp32020-02-26 12:39
 • dai-ca-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0035.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0036.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0039.mp32020-02-26 12:44
 • dai-ca-chuong-0040.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0041.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0042.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0043.mp32020-02-26 12:46
 • dai-ca-chuong-0044.mp32020-02-26 12:47
 • dai-ca-chuong-0045.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0046.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0047.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0048.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0049.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0050.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0051.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0052.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0053.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0054.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0055.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0056.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0057.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0058.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0059.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0060.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0061.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0062.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0063.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0064.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0065.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0066.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0067.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0068.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0069.mp32020-02-26 12:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Phía Trước Năng Lượng Cao Báo Động Trước

THUYS♥️

Cương Thi Huyền Học Tinh Thông

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Nữ Phụ: Vai Ác Boss, Cường Thế Liêu

TiKay

Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

TiKay

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Xuyên Nhanh: Nữ Xứng, Bình Tĩnh Một Chút

TiKay

Leave a Reply