Đam MỹHiện Đại

Đại Ca

Gã thiếu niên Ngụy Khiêm,
mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ,
đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn,
đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày bám dính lấy mình, đặt tên là Tiểu Viễn.

Nguồn : Truyenfull


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Priest
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-ca-chuong-0001.mp32020-02-26 12:30
 • dai-ca-chuong-0002.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0003.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0004.mp32020-02-26 12:31
 • dai-ca-chuong-0005.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0006.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0007.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0008.mp32020-02-26 12:32
 • dai-ca-chuong-0009.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0010.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0011.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0012.mp32020-02-26 12:33
 • dai-ca-chuong-0013.mp32020-02-26 12:34
 • dai-ca-chuong-0014.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0015.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0016.mp32020-02-26 12:35
 • dai-ca-chuong-0017.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0018.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0019.mp32020-02-26 12:36
 • dai-ca-chuong-0020.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0021.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0022.mp32020-02-26 12:37
 • dai-ca-chuong-0023.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0024.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0025.mp32020-02-26 12:38
 • dai-ca-chuong-0026.mp32020-02-26 12:39
 • dai-ca-chuong-0027.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0028.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0029.mp32020-02-26 12:40
 • dai-ca-chuong-0030.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0031.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0032.mp32020-02-26 12:41
 • dai-ca-chuong-0033.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0034.mp32020-02-26 12:42
 • dai-ca-chuong-0035.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0036.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0037.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0038.mp32020-02-26 12:43
 • dai-ca-chuong-0039.mp32020-02-26 12:44
 • dai-ca-chuong-0040.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0041.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0042.mp32020-02-26 12:45
 • dai-ca-chuong-0043.mp32020-02-26 12:46
 • dai-ca-chuong-0044.mp32020-02-26 12:47
 • dai-ca-chuong-0045.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0046.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0047.mp32020-02-26 12:48
 • dai-ca-chuong-0048.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0049.mp32020-02-26 12:49
 • dai-ca-chuong-0050.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0051.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0052.mp32020-02-26 12:50
 • dai-ca-chuong-0053.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0054.mp32020-02-26 12:51
 • dai-ca-chuong-0055.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0056.mp32020-02-26 12:52
 • dai-ca-chuong-0057.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0058.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0059.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0060.mp32020-02-26 12:53
 • dai-ca-chuong-0061.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0062.mp32020-02-26 12:54
 • dai-ca-chuong-0063.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0064.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0065.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0066.mp32020-02-26 12:55
 • dai-ca-chuong-0067.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0068.mp32020-02-26 12:56
 • dai-ca-chuong-0069.mp32020-02-26 12:57
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ái Từ Tính Sinh

TiKay

Chúng Ta Muốn Ở Bên Nhau

TiKay

Tiểu Nguyệt Nha

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ha Hả

THUYS♥️

Thập Duy Công Ước [Vô Hạn]

THUYS♥️

Từ Hiện Đại Phi Thăng Về Sau

TiKay

Leave a Reply