Đô Thị

Giá Bất Thị Ngu Nhạc

Giá Bất Thị Ngu Nhạc

Một cái thế giới tại văn hoá phục hưng, một cái thế giới tại đột bay mãnh tiến vào.

… …

txt: tangthuvien.vn


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Thụy Giác Hội Biến Bạch
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

TiKay

Cực Phẩm Mỹ Nữ Hiệu Trưởng

TiKay

Trở Lại 2006

TiKay

Liệp Giả Thiên Hạ

THUYS♥️

Mỹ Nữ Tại Thượng

TiKay

Thua Lỗ Thành Thủ Phủ Từ Trò Chơi

TiKay

Leave a Reply