Dị NăngHiện ĐạiMạt ThếNgôn TìnhNữ Cường

Mạt Thế Điểm Tâm Sư

Văn án:

Từ mạt thế viện nghiên cứu chạy ra tới Ninh Tố bị sét đánh, tỉnh lại lại là hai trăm năm sau.

Người nào đó: “Vì cái gì người khác chiến đấu xong uống dị năng bổ sung dược tề mà chúng ta chiến đấu xong ăn điểm tâm?”

Ninh Tố phiết liếc mắt một cái “Ngươi cũng có thể lựa chọn uống dược tề.”

Người nào đó: “Ta là bị thương không phải đã đói bụng, vì cái gì cho ta điểm tâm? Ta muốn dược tề!”

Ninh Tố mặt lạnh: “Ăn no thương thì tốt rồi.”

Mỗ người nào đó: “Ta phải chính là bệnh nan y, không cứu!”

Ninh Tố mặt đen: “Ăn khối điểm tâm tốt hơn lộ!”

Ninh Tố nhìn trời, vì cái gì người khác đều là kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi như vậy huyễn khốc điếu tạc thiên dị năng, mà nàng lại là làm điểm tâm dị năng.

Nima, có như vậy dị năng sao?

Ninh Tố trong lòng khổ. . .

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thủy Vị Đạo
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0001.mp32018-11-24 16:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0002.mp32018-11-24 16:21
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0003.mp32018-11-24 16:21
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0004.mp32018-11-24 16:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0005.mp32018-11-24 16:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0006.mp32018-11-24 16:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0007.mp32018-11-24 16:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0008.mp32018-11-24 16:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0009.mp32018-11-24 16:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0010.mp32018-11-24 16:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0011.mp32018-11-24 16:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0012.mp32018-11-24 16:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0013.mp32018-11-24 16:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0014.mp32018-11-24 16:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0015.mp32018-11-24 16:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0016.mp32018-11-24 16:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0017.mp32018-11-24 16:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0018.mp32018-11-24 16:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0019.mp32018-11-24 16:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0020.mp32018-11-24 16:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0021.mp32018-11-24 16:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0022.mp32018-11-24 16:26
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0023.mp32018-11-24 16:26
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0024.mp32018-11-24 16:26
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0025.mp32018-11-24 16:27
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0026.mp32018-11-24 16:27
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0027.mp32018-11-24 16:27
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0028.mp32018-11-24 16:27
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0029.mp32018-11-24 16:27
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0030.mp32018-11-24 16:27
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0031.mp32018-11-24 16:28
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0032.mp32018-11-24 16:28
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0033.mp32018-11-24 16:29
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0034.mp32018-11-24 16:29
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0035.mp32018-11-24 16:30
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0036.mp32018-11-24 16:30
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0037.mp32018-11-24 16:30
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0038.mp32018-11-24 16:31
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0039.mp32018-11-24 16:31
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0040.mp32018-11-24 16:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0041.mp32018-11-24 16:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0042.mp32018-11-24 16:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0043.mp32018-11-24 16:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0044.mp32018-11-24 16:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0045.mp32018-11-24 16:33
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0046.mp32018-11-24 16:33
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0047.mp32018-11-24 16:33
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0048.mp32018-11-24 16:33
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0049.mp32018-11-24 16:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0050.mp32018-11-24 16:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0051.mp32018-11-24 16:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0052.mp32018-11-24 16:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0053.mp32018-11-24 16:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0054.mp32018-11-24 16:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0055.mp32018-11-24 16:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0056.mp32018-11-24 16:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0057.mp32018-11-24 16:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0058.mp32018-11-24 16:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0059.mp32018-11-24 16:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0060.mp32018-11-24 16:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0061.mp32018-11-24 16:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0062.mp32018-11-24 16:37
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0063.mp32018-11-24 16:37
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0064.mp32018-11-24 16:37
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0065.mp32018-11-24 16:37
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0066.mp32018-11-24 16:38
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0067.mp32018-11-24 16:38
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0068.mp32018-11-24 16:38
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0069.mp32018-11-24 16:38
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0070.mp32018-11-24 16:39
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0071.mp32018-11-24 16:39
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0072.mp32018-11-24 16:39
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0073.mp32018-11-24 16:40
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0074.mp32018-11-24 16:40
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0075.mp32018-11-24 16:40
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0076.mp32018-11-24 16:41
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0077.mp32018-11-24 16:42
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0078.mp32018-11-24 16:42
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0079.mp32018-11-24 16:43
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0080.mp32018-11-24 16:43
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0081.mp32018-11-24 16:43
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0082.mp32018-11-24 16:44
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0083.mp32018-11-24 16:44
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0084.mp32018-11-24 16:44
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0085.mp32018-11-24 16:44
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0086.mp32018-11-24 16:45
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0087.mp32018-11-24 16:45
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0088.mp32018-11-24 16:46
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0089.mp32018-11-24 16:46
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0090.mp32018-11-24 16:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0091.mp32018-11-24 16:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0092.mp32018-11-24 16:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0093.mp32018-11-24 16:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0094.mp32018-11-24 16:48
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0095.mp32018-11-24 16:48
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0096.mp32018-11-24 16:48
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0097.mp32018-11-24 16:49
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0098.mp32018-11-24 16:49
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0099.mp32018-11-24 16:49
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0100.mp32018-11-24 16:49
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0101.mp32018-11-24 16:50
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0102.mp32018-11-24 16:51
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0103.mp32018-11-24 16:52
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0104.mp32018-11-24 16:53
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0105.mp32018-11-24 16:54
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0106.mp32018-11-24 16:56
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0107.mp32018-11-24 16:57
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0108.mp32018-11-24 16:59
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0109.mp32018-11-24 17:01
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0110.mp32018-11-24 17:02
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0111.mp32018-11-24 17:03
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0112.mp32018-11-24 17:04
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0113.mp32018-11-24 17:04
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0114.mp32018-11-24 17:04
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0115.mp32018-11-24 17:05
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0116.mp32018-11-24 17:06
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0117.mp32018-11-24 17:06
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0118.mp32018-11-24 17:07
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0119.mp32018-11-24 17:08
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0120.mp32018-11-24 17:08
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0121.mp32018-11-24 17:08
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0122.mp32018-11-24 17:08
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0123.mp32018-11-24 17:09
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0124.mp32018-11-24 17:09
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0125.mp32018-11-24 17:09
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0126.mp32018-11-24 17:09
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0127.mp32018-11-24 17:10
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0128.mp32018-11-24 17:10
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0129.mp32018-11-24 17:10
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0130.mp32018-11-24 17:10
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0131.mp32018-11-24 17:11
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0132.mp32018-11-24 17:12
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0133.mp32018-11-24 17:13
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0134.mp32018-11-24 17:14
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0135.mp32018-11-24 17:16
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0136.mp32018-11-24 17:16
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0137.mp32018-11-24 17:16
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0138.mp32018-11-24 17:17
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0139.mp32018-11-24 17:17
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0140.mp32018-11-24 17:17
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0141.mp32018-11-24 17:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0142.mp32018-11-24 17:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0143.mp32018-11-24 17:21
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0144.mp32018-11-24 17:21
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0145.mp32018-11-24 17:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0146.mp32018-11-24 17:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0147.mp32018-11-24 17:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0148.mp32018-11-24 17:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0149.mp32018-11-24 17:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0150.mp32018-11-24 17:23
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0151.mp32018-11-24 17:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0152.mp32018-11-24 17:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0153.mp32018-11-24 17:24
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0154.mp32018-11-24 17:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0155.mp32018-11-24 17:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0156.mp32018-11-24 17:25
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0157.mp32018-11-24 17:26
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0158.mp32018-11-24 17:26
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0159.mp32018-11-24 17:26
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0160.mp32018-11-24 17:28
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0161.mp32018-11-24 17:29
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0162.mp32018-11-24 17:30
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0163.mp32018-11-24 17:30
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0164.mp32018-11-24 17:31
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0165.mp32018-11-24 17:31
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0166.mp32018-11-24 17:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0167.mp32018-11-24 17:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0168.mp32018-11-24 17:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0169.mp32018-11-24 17:32
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0170.mp32018-11-24 17:33
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0171.mp32018-11-24 17:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0172.mp32018-11-24 17:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0173.mp32018-11-24 17:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0174.mp32018-11-24 17:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0175.mp32018-11-24 17:37
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0176.mp32018-11-24 17:46
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0177.mp32018-11-24 17:46
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0178.mp32018-11-24 17:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0179.mp32018-11-24 17:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0180.mp32018-11-24 17:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0181.mp32018-11-24 17:47
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0182.mp32018-11-24 17:49
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0183.mp32018-11-24 17:50
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0184.mp32018-11-24 17:50
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0185.mp32018-11-24 17:51
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0186.mp32018-11-24 17:51
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0187.mp32018-11-24 17:51
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0188.mp32018-11-24 17:51
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0189.mp32018-11-24 17:52
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0190.mp32018-11-24 17:52
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0191.mp32018-11-24 17:52
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0192.mp32018-11-24 17:53
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0193.mp32018-11-24 17:53
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0194.mp32018-11-24 17:53
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0195.mp32018-11-24 17:53
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0196.mp32018-11-24 17:54
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0197.mp32018-11-24 17:54
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0198.mp32018-11-24 17:59
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0199.mp32018-11-24 17:59
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0200.mp32018-11-24 17:59
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0201.mp32018-11-24 17:59
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0202.mp32018-11-24 18:00
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0203.mp32018-11-24 18:00
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0204.mp32018-11-24 18:01
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0205.mp32018-11-24 18:01
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0206.mp32018-11-24 18:01
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0207.mp32018-11-24 18:01
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0208.mp32018-11-24 18:01
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0209.mp32018-11-24 18:02
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0210.mp32018-11-24 18:02
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0211.mp32018-11-24 18:03
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0212.mp32018-11-24 18:03
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0213.mp32018-11-24 18:03
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0214.mp32018-11-24 18:03
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0215.mp32018-11-24 18:04
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0216.mp32018-11-24 18:04
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0217.mp32018-11-24 18:04
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0218.mp32018-11-24 18:15
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0219.mp32018-11-24 18:15
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0220.mp32018-11-24 18:16
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0221.mp32018-11-24 18:16
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0222.mp32018-11-24 18:16
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0223.mp32018-11-24 18:18
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0224.mp32018-11-24 18:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0225.mp32018-11-24 18:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0226.mp32018-11-24 18:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0227.mp32018-11-24 18:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0228.mp32018-11-24 18:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0229.mp32018-11-24 18:19
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0230.mp32018-11-24 18:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0231.mp32018-11-24 18:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0232.mp32018-11-24 18:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0233.mp32018-11-24 18:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0234.mp32018-11-24 18:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0235.mp32018-11-24 18:20
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0236.mp32018-11-24 18:21
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0237.mp32018-11-24 18:21
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0238.mp32018-11-24 18:22
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0239.mp32018-11-24 18:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0240.mp32018-11-24 18:34
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0241.mp32018-11-24 18:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0242.mp32018-11-24 18:35
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0243.mp32018-11-24 18:36
 • mat-the-diem-tam-su-chuong-0244.mp32018-11-24 18:36
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.8]

Related posts

Ta Ở Ma Giáo Bán Ngọt Bánh

THUYS♥️

Minh Thê Ở Thượng

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Đoạt Lấy Bàn Tay Vàng

THUYS♥️

Trọng Sinh: Gia Quá Cuồng Vọng

TiKay

Huyền Học Đại Sư Nhàn Nhã Sinh Hoạt [ Cổ Xuyên Kim ]

THUYS♥️

Ta Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Võng Hồng

THUYS♥️

Leave a Reply