Huyền Huyễn

Ngã Tại Nương Thai Dĩ Vô Địch

Ngã Tại Nương Thai Dĩ Vô Địch

Tiên thiên thần đạo thai, hỗn độn chủng thanh liên, Bất Diệt Nguyên Thủy Kinh, chưa sinh ra ta đã vô địch!

Cửu thiên mạnh nhất Tổ Thần Ninh Trần sống lại một đời, ở trong phàm trần quật khởi, đạp vào nhiệt huyết con đường tranh bá, vượt thiên sơn vạn thủy, xông cửu thiên thập địa, một đường quét ngang vô địch, chỉ vì chém hết kiếp trước địch, cứu người yêu nhất. . .

txt: tangthuvien.vn


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Trầm Luân Hòa Thượng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x