Hiện ĐạiNgôn Tình

Như Một Chi Thần

Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm kết hôn năm thứ nhất, sầm sâm xa phó Úc Châu khai thác hải ngoại thị trường.

Năm thứ ba, Sầm Sâm về nước. Quý Minh Thư triều trên mặt hắn ném một trương giấy thỏa thuận ly hôn, mưu toan kết thúc này đoạn tang ngẫu thức hôn nhân.

Sầm Sâm nhắm mắt đè lại trang giấy, an tĩnh ba giây sau lại đem này áp đến mặt bàn, thần sắc tự nhiên nói: “Minh Thư, ta tôn trọng ngươi ý kiến, bất quá ngươi khả năng yêu cầu ta giúp ngươi nhìn lại một chút hôn tiền hiệp nghị, ly hôn về sau, ngươi chỉ sợ không có biện pháp tiếp tục thu thập hi hữu da birkin, ngồi tư nhân phi cơ đi Milan xem tú, mắt đều không nháy mắt chụp được mười lăm cara Sri Lanka Padma lam bảo nhẫn kim cương……”

“Từ từ!” Quý Minh Thư bỗng nhiên thanh tỉnh, “Ta cảm thấy…… Còn có thể lại nhẫn một chút.”

– tiêu tiền không nháy mắt kiêu căng đại tiểu thư x ám chọc chọc nuôi dưỡng chim hoàng yến phúc hắc đại Boss, có thể tính một cái ngươi ta bổn vô duyên toàn dựa ngươi tiêu tiền tuyệt mỹ tổng tài văn đi hẳn là

– kết hôn trước yêu sau / nam tra nữ tra / cẩu huyết lui tới / thận

– ngươi nếu giương oai, kiếp này ta đem rượu phụng bồi.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Bất Chỉ Thị Khỏa Thái
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0001.mp32020-01-21 17:59
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0002.mp32020-01-21 18:00
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0003.mp32020-01-21 18:00
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0004.mp32020-01-21 18:00
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0005.mp32020-01-21 18:01
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0006.mp32020-01-21 18:01
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0007.mp32020-01-21 18:01
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0008.mp32020-01-21 18:01
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0009.mp32020-01-21 18:01
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0010.mp32020-01-21 18:02
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0011.mp32020-01-21 18:02
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0012.mp32020-01-21 18:02
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0013.mp32020-01-21 18:02
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0014.mp32020-01-21 18:02
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0015.mp32020-01-21 18:03
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0016.mp32020-01-21 18:03
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0017.mp32020-01-21 18:03
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0018.mp32020-01-21 18:03
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0019.mp32020-01-21 18:03
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0020.mp32020-01-21 18:04
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0021.mp32020-01-21 18:04
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0022.mp32020-01-21 18:04
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0023.mp32020-01-21 18:05
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0024.mp32020-01-21 18:05
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0025.mp32020-01-21 18:05
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0026.mp32020-01-21 18:05
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0027.mp32020-01-21 18:06
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0028.mp32020-01-21 18:06
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0029.mp32020-01-21 18:06
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0030.mp32020-01-21 18:06
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0031.mp32020-01-21 18:06
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0032.mp32020-01-21 18:06
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0033.mp32020-01-21 18:07
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0034.mp32020-01-21 18:07
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0035.mp32020-01-21 18:07
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0036.mp32020-01-21 18:07
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0037.mp32020-01-21 18:07
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0038.mp32020-01-21 18:08
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0039.mp32020-01-21 18:08
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0040.mp32020-01-21 18:08
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0041.mp32020-01-21 18:08
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0042.mp32020-01-21 18:09
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0043.mp32020-01-21 18:09
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0044.mp32020-01-21 18:09
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0045.mp32020-01-21 18:09
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0046.mp32020-01-21 18:10
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0047.mp32020-01-21 18:10
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0048.mp32020-01-21 18:10
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0049.mp32020-01-21 18:11
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0050.mp32020-01-21 18:11
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0051.mp32020-01-21 18:11
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0052.mp32020-01-21 18:12
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0053.mp32020-01-21 18:12
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0054.mp32020-01-21 18:13
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0055.mp32020-01-21 18:13
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0056.mp32020-01-21 18:13
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0057.mp32020-01-21 18:14
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0058.mp32020-01-21 18:14
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0059.mp32020-01-21 18:15
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0060.mp32020-01-21 18:15
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0061.mp32020-01-21 18:15
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0062.mp32020-01-21 18:15
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0063.mp32020-01-21 18:16
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0064.mp32020-01-21 18:16
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0065.mp32020-01-21 18:16
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0066.mp32020-01-21 18:16
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0067.mp32020-01-21 18:17
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0068.mp32020-01-21 18:17
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0069.mp32020-01-21 18:17
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0070.mp32020-01-21 18:18
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0071.mp32020-01-21 18:18
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0072.mp32020-01-21 18:18
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0073.mp32020-01-21 18:18
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0074.mp32020-01-21 18:19
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0075.mp32020-01-21 18:19
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0076.mp32020-01-21 18:19
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0077.mp32020-01-21 18:19
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0078.mp32020-01-21 18:19
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0079.mp32020-01-21 18:20
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0080.mp32020-01-21 18:20
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0081.mp32020-01-21 18:20
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0082.mp32020-01-21 18:20
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0083.mp32020-01-21 18:21
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0084.mp32020-01-21 18:21
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0085.mp32020-01-21 18:22
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0086.mp32020-01-21 18:22
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0087.mp32020-01-21 18:23
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0088.mp32020-01-21 18:23
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0089.mp32020-01-21 18:23
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0090.mp32020-01-21 18:24
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0091.mp32020-01-21 18:24
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0092.mp32020-01-21 18:24
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0093.mp32020-01-21 18:24
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0094.mp32020-01-21 18:25
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0095.mp32020-01-21 18:25
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0096.mp32020-01-21 18:25
 • nhu-mot-chi-than-chuong-0097.mp32020-01-21 18:25
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ta Dựa Học Tập Hoành Bá Giới Giải Trí [ Cổ Xuyên Kim ]

TiKay

Truy Tìm Ký Ức

TiKay

Ái Thượng ác độc Nam Xứng

TiKay

Bách Thảo Ký Niên

TiKay

Tận Thế Đệ Nhất Sủng [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Giới Giải Trí Đầu Đề

THUYS♥️

Leave a Reply