Kinh DịNgôn Tình

Quỷ Biết Nàng Đã Trải Qua Cái Gì

An Ninh từ có ký ức bắt đầu, liền biết chính mình cùng người khác bất đồng, nàng trời sinh có được một đôi có thể thông thần, gặp quỷ, xem qua đi cùng tương lai thiên nhãn.

An Ninh gia gia nói, An Ninh thiên nhãn, nếu là đặt ở qua đi, là ông trời thưởng cơm ăn. Đặt ở hiện tại, rất nhiều đồ vật xuống dốc thời điểm, liền thành tai nạn.

Vì bảo mệnh, An Ninh không thể không ở gia gia qua đời sau, kế thừa khởi hắn y bát, trở thành tân một thế hệ nữ thần……… Bà.

Từ bị quỷ dọa đáng thương hề hề tiểu đáng thương, biến thành bắt đầu dọa quỷ, viết bán chạy tiểu thuyết quỷ kiến sầu, quỷ biết An Ninh đã trải qua cái gì.

Nga, đã quên nói, An Ninh gia gia là một vị âm dương tiên sinh, ngẫu nhiên thay người đánh quan, mà đánh quan sư đánh quan, đánh không phải quan, là……. Quỷ.

Nguồn : Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hạt Ngôn Hạt Ngữ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0001.mp32019-05-25 11:17
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0002.mp32019-05-25 11:17
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0003.mp32019-05-25 11:18
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0004.mp32019-05-25 11:18
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0005.mp32019-05-25 11:18
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0006.mp32019-05-25 11:19
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0007.mp32019-05-25 11:19
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0008.mp32019-05-25 11:19
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0009.mp32019-05-25 11:19
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0010.mp32019-05-25 11:20
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0011.mp32019-05-25 11:20
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0012.mp32019-05-25 11:20
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0013.mp32019-05-25 11:20
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0014.mp32019-05-25 11:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0015.mp32019-05-25 11:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0016.mp32019-05-25 11:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0017.mp32019-05-25 11:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0018.mp32019-05-25 11:22
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0019.mp32019-05-25 11:22
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0020.mp32019-05-25 11:23
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0021.mp32019-05-25 11:23
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0022.mp32019-05-25 11:23
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0023.mp32019-05-25 11:24
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0024.mp32019-05-25 11:24
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0025.mp32019-05-25 11:24
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0026.mp32019-05-25 11:25
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0027.mp32019-05-25 11:25
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0028.mp32019-05-25 11:26
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0029.mp32019-05-25 11:26
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0030.mp32019-05-25 11:27
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0031.mp32019-05-25 11:27
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0032.mp32019-05-25 11:28
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0033.mp32019-05-25 11:28
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0034.mp32019-05-25 11:28
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0035.mp32019-05-25 11:29
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0036.mp32019-05-25 11:29
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0037.mp32019-05-25 11:29
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0038.mp32019-05-25 11:29
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0039.mp32019-05-25 11:30
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0040.mp32019-05-25 11:30
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0041.mp32019-05-25 11:30
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0042.mp32019-05-25 11:31
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0043.mp32019-05-25 11:31
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0044.mp32019-05-25 11:32
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0045.mp32019-05-25 11:32
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0046.mp32019-05-25 11:32
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0047.mp32019-05-25 11:33
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0048.mp32019-05-25 11:33
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0049.mp32019-05-25 11:33
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0050.mp32019-05-25 11:34
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0051.mp32019-05-25 11:34
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0052.mp32019-05-25 11:34
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0053.mp32019-05-25 11:35
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0054.mp32019-05-25 11:35
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0055.mp32019-05-25 11:36
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0056.mp32019-05-25 11:36
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0057.mp32019-05-25 11:37
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0058.mp32019-05-25 11:37
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0059.mp32019-05-25 11:37
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0060.mp32019-05-25 11:37
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0061.mp32019-05-25 11:38
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0062.mp32019-05-25 11:38
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0063.mp32019-05-25 11:39
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0064.mp32019-05-25 11:39
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0065.mp32019-05-25 11:39
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0066.mp32019-05-25 11:40
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0067.mp32019-05-25 11:40
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0068.mp32019-05-25 11:40
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0069.mp32019-05-25 11:41
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0070.mp32019-05-25 11:41
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0071.mp32019-05-25 11:41
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0072.mp32019-05-25 11:42
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0073.mp32019-05-25 11:42
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0074.mp32019-05-25 11:43
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0075.mp32019-05-25 11:43
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0076.mp32019-05-25 11:43
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0077.mp32019-05-25 11:44
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0078.mp32019-05-25 11:44
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0079.mp32019-05-25 11:44
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0080.mp32019-05-25 11:45
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0081.mp32019-05-25 11:46
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0082.mp32019-05-25 11:46
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0083.mp32019-05-25 11:47
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0084.mp32019-05-25 11:47
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0085.mp32019-05-25 11:48
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0086.mp32019-05-25 11:48
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0087.mp32019-05-25 11:49
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0088.mp32019-05-25 11:50
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0089.mp32019-05-25 11:51
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0090.mp32019-05-25 11:51
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0091.mp32019-05-25 11:52
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0092.mp32019-05-25 11:52
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0093.mp32019-05-25 11:53
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0094.mp32019-05-25 11:53
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0095.mp32019-05-25 11:53
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0096.mp32019-05-25 11:54
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0097.mp32019-05-25 11:56
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0098.mp32019-05-25 11:56
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0099.mp32019-05-25 11:57
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0100.mp32019-05-25 11:57
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0101.mp32019-05-25 11:58
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0102.mp32019-05-25 11:58
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0103.mp32019-05-25 11:59
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0104.mp32019-05-25 11:59
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0105.mp32019-05-25 11:59
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0106.mp32019-05-25 12:00
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0107.mp32019-05-25 12:00
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0108.mp32019-05-25 12:01
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0109.mp32019-05-25 12:01
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0110.mp32019-05-25 12:02
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0111.mp32019-05-25 12:02
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0112.mp32019-05-25 12:03
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0113.mp32019-05-25 12:03
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0114.mp32019-05-25 12:03
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0115.mp32019-05-25 12:04
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0116.mp32019-05-25 12:04
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0117.mp32019-05-25 12:05
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0118.mp32019-05-25 12:05
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0119.mp32019-05-25 12:05
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0120.mp32019-05-25 12:06
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0121.mp32019-05-25 12:06
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0122.mp32019-05-25 12:07
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0123.mp32019-05-25 12:07
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0124.mp32019-05-25 12:08
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0125.mp32019-05-25 12:08
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0126.mp32019-05-25 12:08
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0127.mp32019-05-25 12:09
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0128.mp32019-05-25 12:09
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0129.mp32019-05-25 12:10
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0130.mp32019-05-25 12:10
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0131.mp32019-05-25 12:10
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0132.mp32019-05-25 12:11
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0133.mp32019-05-25 12:11
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0134.mp32019-05-25 12:11
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0135.mp32019-05-25 12:12
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0136.mp32019-05-25 12:12
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0137.mp32019-05-25 12:13
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0138.mp32019-05-25 12:13
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0139.mp32019-05-25 12:14
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0140.mp32019-05-25 12:15
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0141.mp32019-05-25 12:15
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0142.mp32019-05-25 12:16
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0143.mp32019-05-25 12:16
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0144.mp32019-05-25 12:16
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0145.mp32019-05-25 12:17
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0146.mp32019-05-25 12:17
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0147.mp32019-05-25 12:18
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0148.mp32019-05-25 12:19
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0149.mp32019-05-25 12:19
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0150.mp32019-05-25 12:20
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0151.mp32019-05-25 12:20
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0152.mp32019-05-25 12:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0153.mp32019-05-25 12:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0154.mp32019-05-25 12:21
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0155.mp32019-05-25 12:22
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0156.mp32019-05-25 12:22
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0157.mp32019-05-25 12:22
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0158.mp32019-05-25 12:23
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0159.mp32019-05-25 12:23
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0160.mp32019-05-25 12:23
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0161.mp32019-05-25 12:24
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0162.mp32019-05-25 12:24
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0163.mp32019-05-25 12:25
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0164.mp32019-05-25 12:25
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0165.mp32019-05-25 12:25
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0166.mp32019-05-25 12:26
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0167.mp32019-05-25 12:26
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0168.mp32019-05-25 12:27
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0169.mp32019-05-25 12:27
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0170.mp32019-05-25 12:27
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0171.mp32019-05-25 12:28
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0172.mp32019-05-25 12:28
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0173.mp32019-05-25 12:29
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0174.mp32019-05-25 12:29
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0175.mp32019-05-25 12:30
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0176.mp32019-05-25 12:30
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0177.mp32019-05-25 12:30
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0178.mp32019-05-25 12:31
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0179.mp32019-05-25 12:31
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0180.mp32019-05-25 12:32
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0181.mp32019-05-25 12:32
 • quy-biet-nang-da-trai-qua-cai-gi-chuong-0182.mp32019-05-25 12:32
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.6]

Related posts

Khoa Học Kỹ Thuật Nữ Vương [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Hoa Khai Phú Quý Chi Nông Gia Quý Nữ

TiKay

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

THUYS♥️

Hoa Gian Diễm Sự I

TiKay

Huyền Học Đại Sư Không Phải Người

THUYS♥️

Luôn Có Phi Nhân Loại Tới Tìm Ta

THUYS♥️

Leave a Reply