Đam MỹLinh Dị

Tà Ám

Tấn Giang VIP 2018-06-18 kết 185 chương

Văn chương tích phân: 1,167,707,136

————-

Trì Diên từ nhỏ thể chất cực hư, luôn có quỷ muốn hại chết hắn, nhiều năm qua cầu người bái phật cũng không hóa giải phương pháp.

Vừa lúc gặp Thế Minh thị Diệp tam công tử sinh bệnh qua đời, có lão đạo nói cho Trì Diên, Diệp tam công tử đều ác quỷ tướng, lấy này một chút tro cốt đặt bên người, cũng ở trong nhà cung phụng này bài vị, có thể trấn áp hắn bên người quấy phá quỷ quái.

Trì Diên tạm thời thử một lần, thế nhưng quả nhiên hữu hiệu.

Lại không nghĩ rằng bởi vậy thu nhận nhất khó chơi tà ám.

Ái nghiệp si triền, oán nghiệp khó tiêu, tà ám nhập thể.

Lại danh 《 ngươi bên gối là ai 》

Thật · không phải người tà ác thế lực công VS bị không phải người tà ác thế lực dây dưa xui xẻo chịu

Xã hội chủ nghĩa ngọt sủng văn, thật sự không đáng sợ.

Tiểu Trì không ngừng bị dây dưa một lần một đời, mỗi lần mất đi ký ức lại phải bị một lần nữa dọa một lần.

Lão Diệp bởi vì tự thân bản chất thuộc tính, tiến vào luân hồi liền sẽ “Hoặc sinh mà làm yêu tà, hoặc làm người mất sớm mà hóa thành ác quỷ” .

————————

Bổn văn vì văn học sáng tác, nội dung chỉ do hư cấu, đề xướng đại gia tin tưởng khoa học, không cần tin tưởng tác giả bịa chuyện (*/ω╲*)

Tag: Linh dị thần quái xuyên qua thời không ngọt văn hiện đại hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trì Diên, Diệp Nghênh Chi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đại Viên Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-am-chuong-0001.mp32020-01-18 15:22
 • ta-am-chuong-0002.mp32020-01-18 15:22
 • ta-am-chuong-0003.mp32020-01-18 15:23
 • ta-am-chuong-0004.mp32020-01-18 15:23
 • ta-am-chuong-0005.mp32020-01-18 15:23
 • ta-am-chuong-0006.mp32020-01-18 15:23
 • ta-am-chuong-0007.mp32020-01-18 15:23
 • ta-am-chuong-0008.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0009.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0010.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0011.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0012.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0013.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0014.mp32020-01-18 15:24
 • ta-am-chuong-0015.mp32020-01-18 15:25
 • ta-am-chuong-0016.mp32020-01-18 15:25
 • ta-am-chuong-0017.mp32020-01-18 15:25
 • ta-am-chuong-0018.mp32020-01-18 15:25
 • ta-am-chuong-0019.mp32020-01-18 15:26
 • ta-am-chuong-0020.mp32020-01-18 15:26
 • ta-am-chuong-0021.mp32020-01-18 15:26
 • ta-am-chuong-0022.mp32020-01-18 15:26
 • ta-am-chuong-0023.mp32020-01-18 15:27
 • ta-am-chuong-0024.mp32020-01-18 15:27
 • ta-am-chuong-0025.mp32020-01-18 15:27
 • ta-am-chuong-0026.mp32020-01-18 15:27
 • ta-am-chuong-0027.mp32020-01-18 15:27
 • ta-am-chuong-0028.mp32020-01-18 15:28
 • ta-am-chuong-0029.mp32020-01-18 15:28
 • ta-am-chuong-0030.mp32020-01-18 15:28
 • ta-am-chuong-0031.mp32020-01-18 15:28
 • ta-am-chuong-0032.mp32020-01-18 15:29
 • ta-am-chuong-0033.mp32020-01-18 15:29
 • ta-am-chuong-0034.mp32020-01-18 15:30
 • ta-am-chuong-0035.mp32020-01-18 15:30
 • ta-am-chuong-0036.mp32020-01-18 15:30
 • ta-am-chuong-0037.mp32020-01-18 15:30
 • ta-am-chuong-0038.mp32020-01-18 15:31
 • ta-am-chuong-0039.mp32020-01-18 15:31
 • ta-am-chuong-0040.mp32020-01-18 15:31
 • ta-am-chuong-0041.mp32020-01-18 15:31
 • ta-am-chuong-0042.mp32020-01-18 15:31
 • ta-am-chuong-0043.mp32020-01-18 15:32
 • ta-am-chuong-0044.mp32020-01-18 15:32
 • ta-am-chuong-0045.mp32020-01-18 15:32
 • ta-am-chuong-0046.mp32020-01-18 15:32
 • ta-am-chuong-0047.mp32020-01-18 15:32
 • ta-am-chuong-0048.mp32020-01-18 15:33
 • ta-am-chuong-0049.mp32020-01-18 15:33
 • ta-am-chuong-0050.mp32020-01-18 15:33
 • ta-am-chuong-0051.mp32020-01-18 15:34
 • ta-am-chuong-0052.mp32020-01-18 15:34
 • ta-am-chuong-0053.mp32020-01-18 15:34
 • ta-am-chuong-0054.mp32020-01-18 15:34
 • ta-am-chuong-0055.mp32020-01-18 15:34
 • ta-am-chuong-0056.mp32020-01-18 15:35
 • ta-am-chuong-0057.mp32020-01-18 15:35
 • ta-am-chuong-0058.mp32020-01-18 15:35
 • ta-am-chuong-0059.mp32020-01-18 15:35
 • ta-am-chuong-0060.mp32020-01-18 15:35
 • ta-am-chuong-0061.mp32020-01-18 15:36
 • ta-am-chuong-0062.mp32020-01-18 15:36
 • ta-am-chuong-0063.mp32020-01-18 15:36
 • ta-am-chuong-0064.mp32020-01-18 15:36
 • ta-am-chuong-0065.mp32020-01-18 15:36
 • ta-am-chuong-0066.mp32020-01-18 15:37
 • ta-am-chuong-0067.mp32020-01-18 15:37
 • ta-am-chuong-0068.mp32020-01-18 15:37
 • ta-am-chuong-0069.mp32020-01-18 15:40
 • ta-am-chuong-0070.mp32020-01-18 15:39
 • ta-am-chuong-0071.mp32020-01-18 15:39
 • ta-am-chuong-0072.mp32020-01-18 15:40
 • ta-am-chuong-0073.mp32020-01-18 15:40
 • ta-am-chuong-0074.mp32020-01-18 15:40
 • ta-am-chuong-0075.mp32020-01-18 15:40
 • ta-am-chuong-0076.mp32020-01-18 15:40
 • ta-am-chuong-0077.mp32020-01-18 15:41
 • ta-am-chuong-0078.mp32020-01-18 15:41
 • ta-am-chuong-0079.mp32020-01-18 15:42
 • ta-am-chuong-0080.mp32020-01-18 15:42
 • ta-am-chuong-0081.mp32020-01-18 15:43
 • ta-am-chuong-0082.mp32020-01-18 15:43
 • ta-am-chuong-0083.mp32020-01-18 15:43
 • ta-am-chuong-0084.mp32020-01-18 15:43
 • ta-am-chuong-0085.mp32020-01-18 15:43
 • ta-am-chuong-0086.mp32020-01-18 15:43
 • ta-am-chuong-0087.mp32020-01-18 15:44
 • ta-am-chuong-0088.mp32020-01-18 15:44
 • ta-am-chuong-0089.mp32020-01-18 15:45
 • ta-am-chuong-0090.mp32020-01-18 15:45
 • ta-am-chuong-0091.mp32020-01-18 15:45
 • ta-am-chuong-0092.mp32020-01-18 15:46
 • ta-am-chuong-0093.mp32020-01-18 15:46
 • ta-am-chuong-0094.mp32020-01-18 15:46
 • ta-am-chuong-0095.mp32020-01-18 15:46
 • ta-am-chuong-0096.mp32020-01-18 15:47
 • ta-am-chuong-0097.mp32020-01-18 15:47
 • ta-am-chuong-0098.mp32020-01-18 15:47
 • ta-am-chuong-0099.mp32020-01-18 15:47
 • ta-am-chuong-0100.mp32020-01-18 15:48
 • ta-am-chuong-0101.mp32020-01-18 15:48
 • ta-am-chuong-0102.mp32020-01-18 15:48
 • ta-am-chuong-0103.mp32020-01-18 15:49
 • ta-am-chuong-0104.mp32020-01-18 15:49
 • ta-am-chuong-0105.mp32020-01-18 15:49
 • ta-am-chuong-0106.mp32020-01-18 15:49
 • ta-am-chuong-0107.mp32020-01-18 15:50
 • ta-am-chuong-0108.mp32020-01-18 15:50
 • ta-am-chuong-0109.mp32020-01-18 15:50
 • ta-am-chuong-0110.mp32020-01-18 15:50
 • ta-am-chuong-0111.mp32020-01-18 15:50
 • ta-am-chuong-0112.mp32020-01-18 15:50
 • ta-am-chuong-0113.mp32020-01-18 15:51
 • ta-am-chuong-0114.mp32020-01-18 15:51
 • ta-am-chuong-0115.mp32020-01-18 15:51
 • ta-am-chuong-0116.mp32020-01-18 15:51
 • ta-am-chuong-0117.mp32020-01-18 15:51
 • ta-am-chuong-0118.mp32020-01-18 15:51
 • ta-am-chuong-0119.mp32020-01-18 15:52
 • ta-am-chuong-0120.mp32020-01-18 15:52
 • ta-am-chuong-0121.mp32020-01-18 15:52
 • ta-am-chuong-0122.mp32020-01-18 15:52
 • ta-am-chuong-0123.mp32020-01-18 15:52
 • ta-am-chuong-0124.mp32020-01-18 15:53
 • ta-am-chuong-0125.mp32020-01-18 15:53
 • ta-am-chuong-0126.mp32020-01-18 15:53
 • ta-am-chuong-0127.mp32020-01-18 15:53
 • ta-am-chuong-0128.mp32020-01-18 15:53
 • ta-am-chuong-0129.mp32020-01-18 15:53
 • ta-am-chuong-0130.mp32020-01-18 15:54
 • ta-am-chuong-0131.mp32020-01-18 15:54
 • ta-am-chuong-0132.mp32020-01-18 15:54
 • ta-am-chuong-0133.mp32020-01-18 15:55
 • ta-am-chuong-0134.mp32020-01-18 15:55
 • ta-am-chuong-0135.mp32020-01-18 15:55
 • ta-am-chuong-0136.mp32020-01-18 15:55
 • ta-am-chuong-0137.mp32020-01-18 15:55
 • ta-am-chuong-0138.mp32020-01-18 15:56
 • ta-am-chuong-0139.mp32020-01-18 15:56
 • ta-am-chuong-0140.mp32020-01-18 15:56
 • ta-am-chuong-0141.mp32020-01-18 15:57
 • ta-am-chuong-0142.mp32020-01-18 15:57
 • ta-am-chuong-0143.mp32020-01-18 15:57
 • ta-am-chuong-0144.mp32020-01-18 15:57
 • ta-am-chuong-0145.mp32020-01-18 15:58
 • ta-am-chuong-0146.mp32020-01-18 15:58
 • ta-am-chuong-0147.mp32020-01-18 15:58
 • ta-am-chuong-0148.mp32020-01-18 15:58
 • ta-am-chuong-0149.mp32020-01-18 15:59
 • ta-am-chuong-0150.mp32020-01-18 15:59
 • ta-am-chuong-0151.mp32020-01-18 15:59
 • ta-am-chuong-0152.mp32020-01-18 15:59
 • ta-am-chuong-0153.mp32020-01-18 15:59
 • ta-am-chuong-0154.mp32020-01-18 16:00
 • ta-am-chuong-0155.mp32020-01-18 16:00
 • ta-am-chuong-0156.mp32020-01-18 16:00
 • ta-am-chuong-0157.mp32020-01-18 16:01
 • ta-am-chuong-0158.mp32020-01-18 16:01
 • ta-am-chuong-0159.mp32020-01-18 16:01
 • ta-am-chuong-0160.mp32020-01-18 16:01
 • ta-am-chuong-0161.mp32020-01-18 16:02
 • ta-am-chuong-0162.mp32020-01-18 16:02
 • ta-am-chuong-0163.mp32020-01-18 16:02
 • ta-am-chuong-0164.mp32020-01-18 16:02
 • ta-am-chuong-0165.mp32020-01-18 16:03
 • ta-am-chuong-0166.mp32020-01-18 16:03
 • ta-am-chuong-0167.mp32020-01-18 16:03
 • ta-am-chuong-0168.mp32020-01-18 16:04
 • ta-am-chuong-0169.mp32020-01-18 16:04
 • ta-am-chuong-0170.mp32020-01-18 16:04
 • ta-am-chuong-0171.mp32020-01-18 16:04
 • ta-am-chuong-0172.mp32020-01-18 16:05
 • ta-am-chuong-0173.mp32020-01-18 16:05
 • ta-am-chuong-0174.mp32020-01-18 16:05
 • ta-am-chuong-0175.mp32020-01-18 16:05
 • ta-am-chuong-0176.mp32020-01-18 16:05
 • ta-am-chuong-0177.mp32020-01-18 16:05
 • ta-am-chuong-0178.mp32020-01-18 16:06
 • ta-am-chuong-0179.mp32020-01-18 16:06
 • ta-am-chuong-0180.mp32020-01-18 16:06
 • ta-am-chuong-0181.mp32020-01-18 16:06
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Trò Chơi , Đang Phát Sóng Trực Tiếp

THUYS♥️

Nàng Chính Là Bất Tử [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Quốc Dân Khóc Bao [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Khối Rubik Bix

THUYS♥️

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

TiKay

Leave a Reply