Dị Năng Hài Hước Ngôn Tình

Ta Não Động Nối Thẳng Biển Rộng

Nàng đã thức tỉnh Hải tộc huyết thống, từ đây có được một phiến hải dương.

Xét thấy hiện nay càng ngày càng gian nan hoàn cảnh sinh hoạt, nàng quyết định mang theo một đám biển cả bảo bảo, cố gắng thích ứng lục địa sinh hoạt, điệu thấp học tập tiên tiến kỹ thuật.

Lục Cảnh Dịch: “Lão bản, cá của ta bảo bảo cần trị liệu.”

Ngư Du: “Ta mở chính là đồ điện sửa chữa trải.”

Lục Cảnh Dịch: “Đồ điện sửa chữa không phải kiêm chức sao?”

Ngư Du: “Nuôi cá mới là.”

Chuyên mục: ~~ cầu bao nuôi ~~

【 tác giả Weibo 】 —— Tấn Giang – cánh đồng tuyết U Linh

Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn cổ đại ảo tưởng ý nghĩ hão huyền

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ngư Du ┃ vai phụ: Lục Cảnh Dịch, biển cả bảo bảo ┃ cái khác: Manh, ngọt, thoải mái, khôi hài

Nguồn : truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0001.mp32019-04-22 07:15
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0002.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0003.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0004.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0005.mp32019-04-22 07:17
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0006.mp32019-04-22 07:17
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0007.mp32019-04-22 07:18
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0008.mp32019-04-22 07:18
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0009.mp32019-04-22 07:19
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0010.mp32019-04-22 07:19
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0011.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0012.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0013.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0014.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0015.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0016.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0017.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0018.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0019.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0020.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0021.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0022.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0023.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0024.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0025.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0026.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0027.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0028.mp32019-04-22 07:25
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0029.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0030.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0031.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0032.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0033.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0034.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0035.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0036.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0037.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0038.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0039.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0040.mp32019-04-22 07:29
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0041.mp32019-04-22 07:30
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0042.mp32019-04-22 07:30
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0043.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0044.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0045.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0046.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0047.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0048.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0049.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0050.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0051.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0052.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0053.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0054.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0055.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0056.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0057.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0058.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0059.mp32019-04-22 07:36
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0060.mp32019-04-22 07:36
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0061.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0062.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0063.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0064.mp32019-04-22 07:38
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0065.mp32019-04-22 07:38
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0066.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0067.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0068.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0069.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0070.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0071.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0072.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0073.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0074.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0075.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0076.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0077.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0078.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0079.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0080.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0081.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0082.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0083.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0084.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0085.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0086.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0087.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0088.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0089.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0090.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0091.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0092.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0093.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0094.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0095.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0096.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0097.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0098.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0099.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0100.mp32019-04-22 07:49
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0101.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0102.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0103.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0104.mp32019-04-22 07:51
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0105.mp32019-04-22 07:51
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0106.mp32019-04-22 07:52
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0107.mp32019-04-22 07:52
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0108.mp32019-04-22 07:52
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

TiKay

Chân Thật Phó Bản

THUYS♥️

Mau Xuyên Tiểu Yêu Tinh: Phúc Hắc Nam Chủ, đừng Tới đây!

TiKay

Leave a Reply