Dị NăngHài HướcNgôn Tình

Ta Não Động Nối Thẳng Biển Rộng

Nàng đã thức tỉnh Hải tộc huyết thống, từ đây có được một phiến hải dương.

Xét thấy hiện nay càng ngày càng gian nan hoàn cảnh sinh hoạt, nàng quyết định mang theo một đám biển cả bảo bảo, cố gắng thích ứng lục địa sinh hoạt, điệu thấp học tập tiên tiến kỹ thuật.

Lục Cảnh Dịch: “Lão bản, cá của ta bảo bảo cần trị liệu.”

Ngư Du: “Ta mở chính là đồ điện sửa chữa trải.”

Lục Cảnh Dịch: “Đồ điện sửa chữa không phải kiêm chức sao?”

Ngư Du: “Nuôi cá mới là.”

Chuyên mục: ~~ cầu bao nuôi ~~

【 tác giả Weibo 】 —— Tấn Giang – cánh đồng tuyết U Linh

Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn cổ đại ảo tưởng ý nghĩ hão huyền

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ngư Du ┃ vai phụ: Lục Cảnh Dịch, biển cả bảo bảo ┃ cái khác: Manh, ngọt, thoải mái, khôi hài

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0001.mp32019-04-22 07:15
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0002.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0003.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0004.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0005.mp32019-04-22 07:17
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0006.mp32019-04-22 07:17
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0007.mp32019-04-22 07:18
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0008.mp32019-04-22 07:18
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0009.mp32019-04-22 07:19
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0010.mp32019-04-22 07:19
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0011.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0012.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0013.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0014.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0015.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0016.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0017.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0018.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0019.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0020.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0021.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0022.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0023.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0024.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0025.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0026.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0027.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0028.mp32019-04-22 07:25
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0029.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0030.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0031.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0032.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0033.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0034.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0035.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0036.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0037.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0038.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0039.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0040.mp32019-04-22 07:29
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0041.mp32019-04-22 07:30
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0042.mp32019-04-22 07:30
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0043.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0044.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0045.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0046.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0047.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0048.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0049.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0050.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0051.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0052.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0053.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0054.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0055.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0056.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0057.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0058.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0059.mp32019-04-22 07:36
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0060.mp32019-04-22 07:36
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0061.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0062.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0063.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0064.mp32019-04-22 07:38
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0065.mp32019-04-22 07:38
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0066.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0067.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0068.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0069.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0070.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0071.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0072.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0073.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0074.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0075.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0076.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0077.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0078.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0079.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0080.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0081.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0082.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0083.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0084.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0085.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0086.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0087.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0088.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0089.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0090.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0091.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0092.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0093.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0094.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0095.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0096.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0097.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0098.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0099.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0100.mp32019-04-22 07:49
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0101.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0102.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0103.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0104.mp32019-04-22 07:51
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0105.mp32019-04-22 07:51
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0106.mp32019-04-22 07:52
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0107.mp32019-04-22 07:52
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0108.mp32019-04-22 07:52
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Trùng Sinh Chi Không Gian Thần Phù

THUYS♥️

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

TiKay

Trọng Sinh Nông Nữ Chi Thần Giới Không Gian

TiKay

Khoái Xuyên Chi Cặn Bã Nữ Hoàn Lương Ký

THUYS♥️

Đối Thủ Một Mất Một Còn Làm Ta Hoài Nhãi Con

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Hoành Hành Ngang Ngược

THUYS♥️

Leave a Reply