Dị Năng Hài Hước Ngôn Tình

Ta Não Động Nối Thẳng Biển Rộng

Nàng đã thức tỉnh Hải tộc huyết thống, từ đây có được một phiến hải dương.

Xét thấy hiện nay càng ngày càng gian nan hoàn cảnh sinh hoạt, nàng quyết định mang theo một đám biển cả bảo bảo, cố gắng thích ứng lục địa sinh hoạt, điệu thấp học tập tiên tiến kỹ thuật.

Lục Cảnh Dịch: “Lão bản, cá của ta bảo bảo cần trị liệu.”

Ngư Du: “Ta mở chính là đồ điện sửa chữa trải.”

Lục Cảnh Dịch: “Đồ điện sửa chữa không phải kiêm chức sao?”

Ngư Du: “Nuôi cá mới là.”

Chuyên mục: ~~ cầu bao nuôi ~~

【 tác giả Weibo 】 —— Tấn Giang – cánh đồng tuyết U Linh

Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn cổ đại ảo tưởng ý nghĩ hão huyền

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ngư Du ┃ vai phụ: Lục Cảnh Dịch, biển cả bảo bảo ┃ cái khác: Manh, ngọt, thoải mái, khôi hài

Nguồn : truyencv


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0001.mp32019-04-22 07:15
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0002.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0003.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0004.mp32019-04-22 07:16
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0005.mp32019-04-22 07:17
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0006.mp32019-04-22 07:17
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0007.mp32019-04-22 07:18
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0008.mp32019-04-22 07:18
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0009.mp32019-04-22 07:19
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0010.mp32019-04-22 07:19
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0011.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0012.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0013.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0014.mp32019-04-22 07:20
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0015.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0016.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0017.mp32019-04-22 07:21
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0018.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0019.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0020.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0021.mp32019-04-22 07:22
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0022.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0023.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0024.mp32019-04-22 07:23
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0025.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0026.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0027.mp32019-04-22 07:24
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0028.mp32019-04-22 07:25
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0029.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0030.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0031.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0032.mp32019-04-22 07:26
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0033.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0034.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0035.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0036.mp32019-04-22 07:27
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0037.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0038.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0039.mp32019-04-22 07:28
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0040.mp32019-04-22 07:29
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0041.mp32019-04-22 07:30
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0042.mp32019-04-22 07:30
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0043.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0044.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0045.mp32019-04-22 07:31
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0046.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0047.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0048.mp32019-04-22 07:32
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0049.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0050.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0051.mp32019-04-22 07:33
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0052.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0053.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0054.mp32019-04-22 07:34
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0055.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0056.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0057.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0058.mp32019-04-22 07:35
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0059.mp32019-04-22 07:36
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0060.mp32019-04-22 07:36
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0061.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0062.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0063.mp32019-04-22 07:37
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0064.mp32019-04-22 07:38
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0065.mp32019-04-22 07:38
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0066.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0067.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0068.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0069.mp32019-04-22 07:39
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0070.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0071.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0072.mp32019-04-22 07:40
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0073.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0074.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0075.mp32019-04-22 07:41
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0076.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0077.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0078.mp32019-04-22 07:42
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0079.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0080.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0081.mp32019-04-22 07:43
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0082.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0083.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0084.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0085.mp32019-04-22 07:44
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0086.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0087.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0088.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0089.mp32019-04-22 07:45
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0090.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0091.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0092.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0093.mp32019-04-22 07:46
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0094.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0095.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0096.mp32019-04-22 07:47
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0097.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0098.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0099.mp32019-04-22 07:48
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0100.mp32019-04-22 07:49
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0101.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0102.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0103.mp32019-04-22 07:50
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0104.mp32019-04-22 07:51
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0105.mp32019-04-22 07:51
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0106.mp32019-04-22 07:52
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0107.mp32019-04-22 07:52
 • ta-nao-dong-noi-thang-bien-rong-chuong-0108.mp32019-04-22 07:52

Related posts

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

TiKay

Lang Vương Tổng Tài, Kiều Thê Thụ Sủng Nhược Kinh

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Bắt Quỷ Thiên Sư

TiKay

Leave a Reply