Đô ThịHuyền HuyễnKhoa Huyễn

Thấp Duy Trò Chơi

Lục Chi Ngư tình cờ bên dưới, đã phát hiện một cái đi thông thấp chiều không gian thế giới lối vào, từ nay vén lên một cái không giống nhau thiên chương!

Có thể tự do khống chế một cái thấp chiều không gian thế giới hết thảy, Lục Chi Ngư cảm giác chính mình giống như một trò chơi GM, hay hoặc giả là Thượng Đế

Converter: ⊹⊱ Vô♓Vô ⊰⊹

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Vô Thượng Huyết Đế

TiKay

Quốc Vương Trò Chơi

THUYS♥️

Tận Thế Biên Giới

TiKay

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

TiKay

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Siêu Cấp Gia Chủ Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply