Huyền Huyễn

Thái Cổ Võ Thần

Thái Cổ Võ Thần

“Ta hành trình là tinh thần đại hải, ta mục tiêu là thống ngự chư thiên nữ hoàng!”

Thanh Hoa hoàng triều đệ nhất Đấu Chiến vương hầu Thương Dạ trọng sinh tuổi nhỏ hoàn khố tuế nguyệt, thức tỉnh có thể nô dịch Tiên Hoàng Thần Đế vô thượng linh ấn.

Thế nhân ca tụng công so Thánh Hoàng Phù Dao nữ hoàng bị hắn kéo xuống hoàng vị, quyền sinh sát trong tay.

Tuyệt đại vô song Tiên Võ nữ hoàng là hắn khuynh tình, một đời không hối hận.

Mị hoặc thương sinh Yêu Nhiêu nữ đế là hắn đi xuống thần đàn, hầu hạ tả hữu.

Bất hủ bất diệt Đấu Chiến nữ hoàng bồi hắn chinh chiến chư thiên, đánh xuống mênh mông lãnh thổ.

Cái này một đời, hắn phải sống oanh oanh liệt liệt, nắm tiên giới, chưởng thần vực, giết tiên diệt thần, vạn cổ vô địch!

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Chấp Bút Thiên Nhai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Mạnh nhất vương hầu trọng sinh!2023-08-25 22:29
 • #2: Chương 2: Thương gia nam nhi!2023-08-25 22:30
 • #3: Chương 3: Bá đạo ngông cuồng!2023-08-25 22:30
 • #4: Chương 4: Tiên Diễn Bát Mạch!2023-08-25 22:30
 • #5: Chương 5: Linh Đan đạo!2023-08-25 22:30
 • #6: Chương 6: Thương Dạ kiếm!2023-08-25 22:31
 • #7: Chương 7: Phong mang!2023-08-25 22:31
 • #8: Chương 8: Tham Lang sơn mạch!2023-08-25 22:31
 • #9: Chương 9: Bách chiến bất tử, giết chóc bạn thân!2023-08-25 22:31
 • #10: Chương 10: Chí Tôn quyền ấn!2023-08-25 22:31
 • #11: Chương 11: Huyễn hỏa thú, đốt linh thảo!2023-08-25 22:31
 • #12: Chương 12: Khu hổ nuốt lang! !2023-08-25 22:31
 • #13: Chương 13: Giá Y Cổ Ngọc!2023-08-25 22:31
 • #14: Chương 14: Đường Tuyết Phi, Đường Lăng Âm!2023-08-25 22:31
 • #15: Chương 15: Mưu động!2023-08-25 22:31
 • #16: Chương 16: Tuyệt sát!2023-08-25 22:31
 • #17: Chương 17: Cái này một đời bá đạo!2023-08-25 22:31
 • #18: Chương 18: Vạn cổ như Trưởng Dạ!2023-08-25 22:31
 • #19: Chương 19: Không chết vào vô danh!2023-08-25 22:32
 • #20: Chương 20: Cổ lão vương thú!2023-08-25 22:32
 • #21: Chương 21: Vương thú chiến linh thú!2023-08-25 22:32
 • #22: Chương 22: Chém ma ưng, Thuế Phàm quả!2023-08-25 22:32
 • #23: Chương 23: Tiến giai Linh Mạch!2023-08-25 22:32
 • #24: Chương 24: Nhược Tiên đương tử, ta muốn nghịch thần!2023-08-25 22:32
 • #25: Chương 25: Ngươi xứng không lên!2023-08-25 22:32
 • #26: Chương 26: Thương Kỷ tự tin!2023-08-25 22:32
 • #27: Chương 27: Thiên Hoang kiếm pháp!2023-08-25 22:32
 • #28: Chương 28: Người nào mới là Thương gia thiên kiêu!2023-08-25 22:32
 • #29: Chương 29: Trước thời hạn âm mưu!2023-08-25 22:32
 • #30: Chương 30: Thương gia chợt biến!2023-08-25 22:32
 • #31: Chương 31: Triệu Như Long!2023-08-25 22:32
 • #32: Chương 32: Nhất nhìn chăm chú đại chiến!2023-08-25 22:32
 • #33: Chương 33: Trảm Long, mưa gió muốn tới!2023-08-25 22:32
 • #34: Chương 34: Không chết không thôi!2023-08-25 22:32
 • #35: Chương 35: Huyễn Hoàng tới!2023-08-25 22:32
 • #36: Chương 36: Huyết tẩy ba gia!2023-08-25 22:32
 • #37: Chương 37: Kiếp trước và kiếp này chấp nhất!2023-08-25 22:32
 • #38: Chương 38: Không muốn bỏ qua!2023-08-25 22:32
 • #39: Chương 39: Bắc Tuyền lâu!2023-08-25 22:32
 • #40: Chương 40: Bắc Tuyền phu nhân!2023-08-25 22:33
 • #41: Chương 41: Tam Huyền Bạch Ngọc quả!2023-08-25 22:33
 • #42: Chương 42: Sôi trào đấu giá hội!2023-08-25 22:33
 • #43: Chương 43: Diệp Thanh Lang!2023-08-25 22:33
 • #44: Chương 44: Đường gia yến hội!2023-08-25 22:33
 • #45: Chương 45: Đan đấu!2023-08-25 22:33
 • #46: Chương 46: Chiến thư!2023-08-25 22:33
 • #47: Chương 47: Giật mình Bắc Tuyền phu nhân!2023-08-25 22:33
 • #48: Chương 48: Hồng Liên tội thể!2023-08-25 22:33
 • #49: Chương 49: Chiến Bạo Hùng!2023-08-25 22:33
 • #50: Chương 50: Bất tử không bỏ!2023-08-25 22:33
 • #51: Chương 51: Huyễn Hoàng đánh quyền!2023-08-25 22:33
 • #52: Chương 52: Cầm thú!2023-08-25 22:33
 • #53: Chương 53: Nghe đan biết thuốc!2023-08-25 22:33
 • #54: Chương 54: Chân chính thiên kiêu!2023-08-25 22:33
 • #55: Chương 55: Vạn chúng nhìn chăm chú!2023-08-25 22:33
 • #56: Chương 56: Sinh con phải như Diệp Thanh Lang!2023-08-25 22:33
 • #57: Chương 57: Tuổi trẻ Kiếm Nhai đại sư ?2023-08-25 22:33
 • #58: Chương 58: Trung phẩm luyện đan sư thì như thế nào ? !2023-08-25 22:33
 • #59: Chương 59: Long Đằng Chi Thế!2023-08-25 22:33
 • #60: Chương 60: Ngươi dám động cháu của ta ? !2023-08-25 22:33
 • #61: Chương 61: Thương Dạ tên!2023-08-25 22:34
 • #62: Chương 62: Sở gia Sở Y Nhân!2023-08-25 22:34
 • #63: Chương 63: Nhất Kiếm Phi Tiên, Vạn Kiếm Quy Tông!2023-08-25 22:34
 • #64: Chương 64: Kiếm Long đài!2023-08-25 22:34
 • #65: Chương 65: Bình sinh chí, nghịch thiên ca!2023-08-25 22:34
 • #66: Chương 66: Tiên Diễn đệ tam mạch!2023-08-25 22:34
 • #67: Chương 67: Điên cuồng Mặc Hình Thiên!2023-08-25 22:34
 • #68: Chương 68: Tuyết bay tán loạn, đỏ thẫm áo!2023-08-25 22:34
 • #69: Chương 69: Thương gia loại!2023-08-25 22:34
 • #70: Chương 70: Diệp gia đương diệt!2023-08-25 22:34
 • #71: Chương 71: Thương Dạ lễ!2023-08-25 22:34
 • #72: Chương 72: Chém Hình Thiên!2023-08-25 22:34
 • #73: Chương 73: Mặc Phi Yến!2023-08-25 22:34
 • #74: Chương 74: Đan dược phá tứ mạch!2023-08-25 22:34
 • #75: Chương 75: Man Tượng thể, Thuần Dương kiếm!2023-08-25 22:34
 • #76: Chương 76: Một đời hành trình!2023-08-25 22:34
 • #77: Chương 77: Man Tượng vô địch!2023-08-25 22:34
 • #78: Chương 78: Ta có một kiếm, tên Thuần Dương!2023-08-25 22:34
 • #79: Chương 79: Ta Thương Dạ, chiến nhất tộc!2023-08-25 22:34
 • #80: Chương 80: Tới giết ta đi!2023-08-25 22:34
 • #81: Chương 81: Tinh Thần sơn mạch giết chóc lên!2023-08-25 22:34
 • #82: Chương 82: Trong bóng tối Vương giả!2023-08-25 22:35
 • #83: Chương 83: Hắn danh truyền Mặc Diệp!2023-08-25 22:35
 • #84: Chương 84: Thương Vô Đạo!2023-08-25 22:35
 • #85: Chương 85: Lão nhi bất hủ Thương Chiến Thanh!2023-08-25 22:35
 • #86: Chương 86: Tịnh Lan người tới!2023-08-25 22:35
 • #87: Chương 87: Phẫn nộ Đường Tuyết Cơ!2023-08-25 22:35
 • #88: Chương 88: Cao ngạo Tịnh Lan đạo sư!2023-08-25 22:35
 • #89: Chương 89: Cuối cùng cũng có ly biệt lúc!2023-08-25 22:35
 • #90: Chương 90: Chiến tranh lãnh địa!2023-08-25 22:35
 • #91: Chương 91: Cự Hạt cùng Ám Lang!2023-08-25 22:35
 • #92: Chương 92: Thương Dạ xuất thủ!2023-08-25 22:35
 • #93: Chương 93: Chiến đấu bạo phát!2023-08-25 22:35
 • #94: Chương 94: Xoá tên Cự Hạt!2023-08-25 22:35
 • #95: Chương 95: Ta cần một cây sắc bén mâu!2023-08-25 22:35
 • #96: Chương 96: Hứa Trử mộng tưởng!2023-08-25 22:35
 • #97: Chương 97: Lâm Lang phường thị!2023-08-25 22:35
 • #98: Chương 98: Hắc quả phụ Phương Cẩm Tú2023-08-25 22:35
 • #99: Chương 99: Tái mặt!2023-08-25 22:35
 • #100: Chương 100: Thái Hạo Tà Kiếm!2023-08-25 22:35
 • #101: Chương 101: Man Thiên dong binh đoàn!2023-08-25 22:35
 • #102: Chương 102: Thái Hạo Tà Kiếm uy lực!2023-08-25 22:35
 • #103: Chương 103: Lộn xộn Tô Mị Nhi!2023-08-25 22:36
 • #104: Chương 104: Thiên Phong thành!2023-08-25 22:36
 • #105: Chương 105: Người nào so người nào ngang!2023-08-25 22:36
 • #106: Chương 106: Người mệnh!2023-08-25 22:36
 • #107: Chương 107: Tào gia thiên kiêu!2023-08-25 22:36
 • #108: Chương 108: Dưới mặt đất tử thành!2023-08-25 22:36
 • #109: Chương 109: Huyết Nữ Liên!2023-08-25 22:36
 • #110: Chương 110: Bi thảm Tô Mị Nhi!2023-08-25 22:36
 • #111: Chương 111: Muốn sống sao ?2023-08-25 22:36
 • #112: Chương 112: Nhuốm máu cổ điện!2023-08-25 22:36
 • #113: Chương 113: Tử Linh cốt mâu!2023-08-25 22:36
 • #114: Chương 114: Cơ Trưởng Thiên!2023-08-25 22:36
 • #115: Chương 115: Chưởng khống Tử Linh thú quyển trục!2023-08-25 22:36
 • #116: Chương 116: Tà Thiên Chu!2023-08-25 22:36
 • #117: Chương 117: Tử Tử!2023-08-25 22:36
 • #118: Chương 118: Tranh đoạt Tử Tử!2023-08-25 22:36
 • #119: Chương 119: Lý Thục Nguyệt!2023-08-25 22:36
 • #120: Chương 120: Sinh Linh Ngọc!2023-08-25 22:36
 • #121: Chương 121: Luyện Tử Tử!2023-08-25 22:36
 • #122: Chương 122: Ngự Trùng thuật!2023-08-25 22:36
 • #123: Chương 123: Duyên tới duyên đi!2023-08-25 22:36
 • #124: Chương 124: Cẩu nam nữ . . .2023-08-25 22:36
 • #125: Chương 125: Phương Cẩm Tú âm mưu!2023-08-25 22:37
 • #126: Chương 126: Tử Linh địa mạch!2023-08-25 22:37
 • #127: Chương 127: Thái Linh cấm thú!2023-08-25 22:37
 • #128: Chương 128: Che Thái Linh!2023-08-25 22:37
 • #129: Chương 129: Thương Dạ xuất thủ!2023-08-25 22:37
 • #130: Chương 130: Cấm Hồn Châu!2023-08-25 22:37
 • #131: Chương 131: Thất Tình Đoạt Mệnh Hoa!2023-08-25 22:37
 • #132: Chương 132: Che hoa!2023-08-25 22:37
 • #133: Chương 133: Người đáng thương, đáng thương sự tình!2023-08-25 22:37
 • #134: Chương 134: Sóng gió nổi lên!2023-08-25 22:37
 • #135: Chương 135: Sát phạt cùng nhân từ!2023-08-25 22:37
 • #136: Chương 136: Âm mưu cùng cố chấp!2023-08-25 22:37
 • #137: Chương 137: Lấy được cùng chiếm hữu!2023-08-25 22:37
 • #138: Chương 138: Đi đến chiến tranh lãnh địa chỗ sâu!2023-08-25 22:37
 • #139: Chương 139: Không được bình thường anh hùng cứu mỹ nhân!2023-08-25 22:37
 • #140: Chương 140: Đan Tháp!2023-08-25 22:37
 • #141: Chương 141: Kiếm Quan truyền thừa phản ứng!2023-08-25 22:37
 • #142: Chương 142: Thiên Dụ!2023-08-25 22:37
 • #143: Chương 143: Kiếm lô!2023-08-25 22:37
 • #144: Chương 144: Lâu Bách Trần!2023-08-25 22:37
 • #145: Chương 145: Dời đi . . .2023-08-25 22:37
 • #146: Chương 146: Đấu giá hội!2023-08-25 22:38
 • #147: Chương 147: Thanh Sơn Luyện Hà!2023-08-25 22:38
 • #148: Chương 148: Ta muốn2023-08-25 22:38
 • #149: Chương 149: Điên cuồng!2023-08-25 22:38
 • #150: Chương 150: Thập Mạch đan!2023-08-25 22:38
 • #151: Chương 151: Ba đan giá cả!2023-08-25 22:38
 • #152: Chương 152: Danh tiếng vang xa!2023-08-25 22:48
 • #153: Chương 153: Duyên Sinh tu hành!2023-08-25 22:48
 • #154: Chương 154: Đan Tháp chiêu đồ!2023-08-25 22:48
 • #155: Chương 155: Ba đạo thí luyện!2023-08-25 22:48
 • #156: Chương 156: Đan cuốn, ta toàn bộ thuộc tới!2023-08-25 22:48
 • #157: Chương 157: Thẹn thùng cùng hung mãnh!2023-08-25 22:48
 • #158: Chương 158: Là hắn sai khiến ta!2023-08-25 22:48
 • #159: Chương 159: Đề cử danh ngạch!2023-08-25 22:48
 • #160: Chương 160: Ngươi đứng lại!2023-08-25 22:48
 • #161: Chương 161: Đan Tháp có nữ Lâm Vũ Vũ!2023-08-25 22:49
 • #162: Chương 162: Liền qua tầng năm!2023-08-25 22:49
 • #163: Chương 163: Nữ đan sư!2023-08-25 22:49
 • #164: Chương 164: Kiếm lô tượng đá động!2023-08-25 22:49
 • #165: Chương 165: Chiếm cổ kiếm!2023-08-25 22:49
 • #166: Chương 166: Gãy tuổi mà tu!2023-08-25 22:49
 • #167: Chương 167: Tu hành!2023-08-25 22:49
 • #168: Chương 168: Thả chó!2023-08-25 22:49
 • #169: Chương 169: Lắc lư!2023-08-25 22:49
 • #170: Chương 170: Không may Đan Tháp tu sĩ!2023-08-25 22:49
 • #171: Chương 171: Không tin số mệnh!2023-08-25 22:49
 • #172: Chương 172: Ta làm ngươi là huynh đệ!2023-08-25 22:49
 • #173: Chương 173: Mặt ngoài huynh đệ!2023-08-25 22:49
 • #174: Chương 174: Đan hội!2023-08-25 22:49
 • #175: Chương 175: Tháp chủ đại thọ!2023-08-25 22:49
 • #176: Chương 176: Gặp lại, không phân kiếp trước và kiếp này!2023-08-25 22:49
 • #177: Chương 177: Các phương tề tụ!2023-08-25 22:50
 • #178: Chương 178: Thiên Phương bí cảnh!2023-08-25 22:50
 • #179: Chương 179: Vào bí cảnh!2023-08-25 22:50
 • #180: Chương 180: Cẩn thận điểm!2023-08-25 22:50
 • #181: Chương 181: Trảm Kiếm dong binh đoàn!2023-08-25 22:50
 • #182: Chương 182: Mộc Băng hoa!2023-08-25 22:50
 • #183: Chương 183: Đóng băng khó lạnh nhiệt huyết!2023-08-25 22:50
 • #184: Chương 184: Một người chiến ba Linh Thông!2023-08-25 22:50
 • #185: Chương 185: Máu lạnh!2023-08-25 22:50
 • #186: Chương 186: Ngươi mới là heo!2023-08-25 22:50
 • #187: Chương 187: Từ xưa tu hành nhiều điên cuồng!2023-08-25 22:50
 • #188: Chương 188: Heo . . .2023-08-25 22:50
 • #189: Chương 189: Ngươi là ai ?2023-08-25 22:50
 • #190: Chương 190: Phương Cẩm Tú mục đích2023-08-25 22:50
 • #191: Chương 191: Băng Hỏa Liên, Bách Hồn Hương!2023-08-25 22:50
 • #192: Chương 192: Tiểu nam nhân!2023-08-25 22:50
 • #193: Chương 193: Tuyết Uyển Như!2023-08-25 22:50
 • #194: Chương 194: Cứu người!2023-08-25 22:50
 • #195: Chương 195: Không tin!2023-08-25 22:50
 • #196: Chương 196: Chờ đợi!2023-08-25 22:50
 • #197: Chương 197: Đan điện!2023-08-25 22:50
 • #198: Chương 198: Cẩu vật!2023-08-25 22:50
 • #199: Chương 199: Đánh cuộc một lần!2023-08-25 22:51
 • #200: Chương 200: Đau sao2023-08-25 22:51
 • #201: Chương 201: Tam Huyền linh đan!2023-08-25 22:51
 • #202: Chương 202: Thiếu niên luyện đan đại sư!2023-08-25 22:51
 • #203: Chương 203: Công đức bảng!2023-08-25 22:51
 • #204: Chương 204: Quỳ!2023-08-25 22:51
 • #205: Chương 205: Truyền thừa động!2023-08-25 22:51
 • #206: Chương 206: Khám phá!2023-08-25 22:51
 • #207: Chương 207: Đa tình cùng bạc tình!2023-08-25 22:51
 • #208: Chương 208: Táng Kiếm!2023-08-25 22:51
 • #209: Chương 209: Nghịch tuổi mà tu!2023-08-25 22:51
 • #210: Chương 210: Kiếm như long, long trấn thân!2023-08-25 22:51
 • #211: Chương 211: Chạy trốn!2023-08-25 22:51
 • #212: Chương 212: Một kiếm!2023-08-25 22:51
 • #213: Chương 213: Sinh tử như lệnh, trăm niệm tế long!2023-08-25 22:51
 • #214: Chương 214: Kim Thân đan . . .2023-08-25 22:51
 • #215: Chương 215: Chạy đi đâu a2023-08-25 22:51
 • #216: Chương 216: Là bản thân sống!2023-08-25 22:51
 • #217: Chương 217: Đi đến Tịnh Lan!2023-08-25 22:51
 • #218: Chương 218: Tịnh Lan đạo sư!2023-08-25 22:51
 • #219: Chương 219: Dương Lam!2023-08-25 22:51
 • #220: Chương 220: Đi đến Tịnh Lan!2023-08-25 22:51
 • #221: Chương 221: Tô Vạn Quyển!2023-08-25 22:51
 • #222: Chương 222: Là ngươi ? !2023-08-25 22:52
 • #223: Chương 223: Mệnh thề!2023-08-25 22:52
 • #224: Chương 224: Châu ngọc!2023-08-25 22:52
 • #225: Chương 225: Lại khó một điểm!2023-08-25 22:52
 • #226: Chương 226: Hồng y thiếu nữ!2023-08-25 22:52
 • #227: Chương 227: Bát Trọng Chi Bí!2023-08-25 22:52
 • #228: Chương 228: Võ thí!2023-08-25 22:52
 • #229: Chương 229: Lại hôn mê!2023-08-25 22:52
 • #230: Chương 230: Tề tiên sinh!2023-08-25 22:52
 • #231: Chương 231: Nhánh cây làm kiếm!2023-08-25 22:52
 • #232: Chương 232: Tịnh Lan đạo sư!2023-08-25 22:52
 • #233: Chương 233: Đệ lục học đường!2023-08-25 22:52
 • #234: Chương 234: Ninh Tiểu Thi lại tới2023-08-25 22:52
 • #235: Chương 235: Nhạc Thanh Đan!2023-08-25 22:52
 • #236: Chương 236: Học viên nhóm tốt2023-08-25 22:52
 • #237: Chương 237: Hắn cha . . .2023-08-25 22:52
 • #238: Chương 238: Thương Dạ đạo sư kiếp sống2023-08-25 22:52
 • #239: Chương 239: Cắn trở về!2023-08-25 22:52
 • #240: Chương 240: Tuổi nhỏ lựa chọn!2023-08-25 22:52
 • #241: Chương 241: Tinh Nguyệt Tu Hành pháp!2023-08-25 22:52
 • #242: Chương 242: Phong hoa, nói toạc ra!2023-08-25 22:52
 • #243: Chương 243: Hổ Khiếu Sơn Hà!2023-08-25 22:52
 • #244: Chương 244: Bước đầu tiên quân cờ!2023-08-25 22:52
 • #245: Chương 245: Khác khiến ta thất vọng2023-08-25 22:53
 • #246: Chương 246: Tiêu Thiên Huyền!2023-08-25 22:53
 • #247: Chương 247: Không kịp một người!2023-08-25 22:53
 • #248: Chương 248: Mỹ thực dụ dỗ!2023-08-25 22:53
 • #249: Chương 249: Đạm Đài Tuyết Ly!2023-08-25 22:53
 • #250: Chương 250: Tuổi trẻ đạo sư ?2023-08-25 22:53
 • #251: Chương 251: Lịch luyện!2023-08-25 22:53
 • #252: Chương 252: Ăn hàng đáng sợ!2023-08-25 22:53
 • #253: Chương 253: Động thủ!2023-08-25 22:53
 • #254: Chương 254: Một người cuộc chiến!2023-08-25 22:53
 • #255: Chương 255: Làm ruộng . . .2023-08-25 22:53
 • #256: Chương 256: Khiêu chiến!2023-08-25 22:53
 • #257: Chương 257: Ai đánh người nào mặt!2023-08-25 22:53
 • #258: Chương 258: Thái Chiến Cửu Kiếm!2023-08-25 22:53
 • #259: Chương 259: Một vấn đề!2023-08-25 22:53
 • #260: Chương 260: Muốn ta sờ ngươi ??2023-08-25 22:53
 • #261: Chương 261: Đại chiến bắt đầu!2023-08-25 22:53
 • #262: Chương 262: Tắm rửa một cái trước!2023-08-25 22:53
 • #263: Chương 263: Lượng kiếm!2023-08-25 22:53
 • #264: Chương 264: Làm chết bọn họ . . .2023-08-25 22:53
 • #265: Chương 265: Đạm Đài!2023-08-25 22:53
 • #266: Chương 266: Chân chính bại bởi người!2023-08-25 22:54
 • #267: Chương 267: Mở mắt ra!2023-08-25 22:54
 • #268: Chương 268: Sở Thần Tiêu!2023-08-25 22:54
 • #269: Chương 269: Tôn sư trọng đạo!2023-08-25 22:54
 • #270: Chương 270: Thanh Dương bí cảnh!2023-08-25 22:54
 • #271: Chương 271: Thần bí núi lửa!2023-08-25 22:54
 • #272: Chương 272: Cứu giúp!2023-08-25 22:54
 • #273: Chương 273: Một kiếm!2023-08-25 22:54
 • #274: Chương 274: Vương thú2023-08-25 22:54
 • #275: Chương 275: Theo ta đi a2023-08-25 22:54
 • #276: Chương 276: Đan viện người!2023-08-25 22:54
 • #277: Chương 277: Đan Vương thành Lạc gia!2023-08-25 22:54
 • #278: Chương 278: Chưởng khống!2023-08-25 22:54
 • #279: Chương 279: Tìm hỏa!2023-08-25 22:54
 • #280: Chương 280: Đoạt linh hỏa!2023-08-25 22:54
 • #281: Chương 281: Đừng đuổi theo!2023-08-25 22:54
 • #282: Chương 282: Chớ kêu!2023-08-25 22:54
 • #283: Chương 283: Cưỡng đoạt!2023-08-25 22:54
 • #284: Chương 284: Cho chút mặt mũi a!2023-08-25 22:54
 • #285: Chương 285: Ép!2023-08-25 22:54
 • #286: Chương 286: Chậm rãi chơi!2023-08-25 22:54
 • #287: Chương 287: Ngươi đừng chạy!2023-08-25 22:54
 • #288: Chương 288: Lại bị nắm!2023-08-25 22:54
 • #289: Chương 289: Thanh Dương động!2023-08-25 22:54
 • #290: Chương 290: Học giả2023-08-25 22:55
 • #291: Chương 291: Sơn hà!2023-08-25 22:55
 • #292: Chương 292: Đan viện!2023-08-25 22:55
 • #293: Chương 293: Tuyết Phu Tử!2023-08-25 22:55
 • #294: Chương 294: Đan viện đệ tử!2023-08-25 22:55
 • #295: Chương 295: Biểu tỷ a!2023-08-25 22:55
 • #296: Chương 296: Thần bí dơ dáy nữ tử!2023-08-25 22:55
 • #297: Chương 297: Chán ghét ta đúng không!2023-08-25 22:55
 • #298: Chương 298: Hôm nay nhật nguyệt, quá khứ huynh đệ!2023-08-25 22:55
 • #299: Chương 299: Người nào lắc lư người nào!2023-08-25 22:55
 • #300: Chương 300: Hạo Nhiên cảnh!2023-08-25 22:55
 • #301: Chương 301: Ca, chính là hắn!2023-08-25 22:55
 • #302: Chương 302: Sụp đổ!2023-08-25 22:55
 • #303: Chương 303: Lâm Thanh Khanh tới!2023-08-25 22:55
 • #304: Chương 304: Lương Châu luyện đan thiên kiêu!2023-08-25 22:55
 • #305: Chương 305: Đạo sư . . .2023-08-25 22:55
 • #306: Chương 306: Hái thuốc!2023-08-25 22:55
 • #307: Chương 307: Ngươi lúc nào có thể cứu ta!2023-08-25 22:55
 • #308: Chương 308: Đừng ép ta động thủ a!2023-08-25 22:55
 • #309: Chương 309: Tố chất đây ?2023-08-25 22:55
 • #310: Chương 310: Luyện đan bắt đầu!2023-08-25 22:55
 • #311: Chương 311: Bất động thì đã!2023-08-25 22:55
 • #312: Chương 312: Tiểu Âm Dương đan!2023-08-25 22:56
 • #313: Chương 313: Thương Dạ động!2023-08-25 22:56
 • #314: Chương 314: Đều mộng!2023-08-25 22:56
 • #315: Chương 315: Toàn thắng!2023-08-25 22:56
 • #316: Chương 316: Tiểu hữu, bán không ?2023-08-25 22:56
 • #317: Chương 317: Đừng, chậm điểm . . .2023-08-25 22:56
 • #318: Chương 318: Đan viện cấm địa!2023-08-25 22:56
 • #319: Chương 319: Bảo bối đây ?2023-08-25 22:56
 • #320: Chương 320: Trá thi!2023-08-25 22:56
 • #321: Chương 321: Âm dương điều hòa!2023-08-25 22:56
 • #322: Chương 322: Bạch Tố Tố2023-08-25 22:56
 • #323: Chương 323: Linh ấn động!2023-08-25 23:06
 • #324: Chương 324: Thân như long hổ!2023-08-25 23:06
 • #325: Chương 325: Lưu manh a!2023-08-25 23:06
 • #326: Chương 326: Được chứ, tốt!2023-08-25 23:06
 • #327: Chương 327: Kiếp trước và kiếp này!2023-08-25 23:06
 • #328: Chương 328: Chính trực tượng đá!2023-08-25 23:06
 • #329: Chương 329: Có thân phận người!2023-08-25 23:06
 • #330: Chương 330: Hợp tác!2023-08-25 23:06
 • #331: Chương 331: Song kiếm hợp bích!2023-08-25 23:06
 • #332: Chương 332: Long hồn!2023-08-25 23:06
 • #333: Chương 333: Hút long hồn!2023-08-25 23:06
 • #334: Chương 334: Tiềm nhập!2023-08-25 23:06
 • #335: Chương 335: Hạo nhiên chính khí!2023-08-25 23:06
 • #336: Chương 336: Rời đi!2023-08-25 23:06
 • #337: Chương 337: Vơ vét!2023-08-25 23:06
 • #338: Chương 338: Ứng Long!2023-08-25 23:06
 • #339: Chương 339: Ứng Long bí cảnh!2023-08-25 23:06
 • #340: Chương 340: Địa phương quỷ quái!2023-08-25 23:06
 • #341: Chương 341: Mộng tưởng!2023-08-25 23:06
 • #342: Chương 342: Hóa long!2023-08-25 23:06
 • #343: Chương 343: Kim Long trong tượng đá càn khôn!2023-08-25 23:06
 • #344: Chương 344: Long trì, long kiếm, long tọa!2023-08-25 23:07
 • #345: Chương 345: Long trì linh khí!2023-08-25 23:07
 • #346: Chương 346: Kim Long chiếm thân!2023-08-25 23:07
 • #347: Chương 347: Huyết Long kiếm!2023-08-25 23:07
 • #348: Chương 348: Đoạt kiếm!2023-08-25 23:07
 • #349: Chương 349: Thanh kiếm . . . Đưa ta!2023-08-25 23:07
 • #350: Chương 350: Thiên sát Trảm Long kiếm!2023-08-25 23:07
 • #351: Chương 351: Quá chậm!2023-08-25 23:07
 • #352: Chương 352: Chim non cùng Phượng Hoàng!2023-08-25 23:07
 • #353: Chương 353: Cưỡi voi mà tới!2023-08-25 23:07
 • #354: Chương 354: Tử Thanh long kiếm!2023-08-25 23:07
 • #355: Chương 355: Viễn Cổ Chi Long2023-08-25 23:07
 • #356: Chương 356: Hai người này là hố2023-08-25 23:07
 • #357: Chương 357: Động!2023-08-25 23:07
 • #358: Chương 358: Lại là ngươi nhóm!2023-08-25 23:07
 • #359: Chương 359: Chiếm tượng đá!2023-08-25 23:07
 • #360: Chương 360: Quỷ Kim Long Tượng!2023-08-25 23:07
 • #361: Chương 361: Mắt rồng nữ tử!2023-08-25 23:07
 • #362: Chương 362: Người nào đạp ta ? !2023-08-25 23:07
 • #363: Chương 363: Động thủ!2023-08-25 23:07
 • #364: Chương 364: Bóng lưng!2023-08-25 23:07
 • #365: Chương 365: Ra khỏi vỏ!2023-08-25 23:08
 • #366: Chương 366: Độc chiến!2023-08-25 23:08
 • #367: Chương 367: Phi thiên!2023-08-25 23:08
 • #368: Chương 368: Hảo hảo thương lượng!2023-08-25 23:08
 • #369: Chương 369: Triệu Thanh Liên!2023-08-25 23:08
 • #370: Chương 370: Máu giáo huấn!2023-08-25 23:08
 • #371: Chương 371: Rắn rết mỹ nhân!2023-08-25 23:08
 • #372: Chương 372: Tôn nghiêm!2023-08-25 23:08
 • #373: Chương 373: Đường Tuyết Phi!2023-08-25 23:08
 • #374: Chương 274: Ngay ở chỗ này!2023-08-25 23:08
 • #375: Chương 275: Ngươi mệnh!2023-08-25 23:08
 • #376: Chương 376: Bát hoang sinh tử!2023-08-25 23:08
 • #377: Chương 377: Kim Nhạc!2023-08-25 23:08
 • #378: Chương 378: Chiến!2023-08-25 23:08
 • #379: Chương 379: Thanh Dương rơi!2023-08-25 23:08
 • #380: Chương 380: Tám mạch toàn bộ triển khai!2023-08-25 23:08
 • #381: Chương 381: Rời đi!2023-08-25 23:08
 • #382: Chương 382: Tô Chiến!2023-08-25 23:08
 • #383: Chương 383: Áo choàng như máu!2023-08-25 23:08
 • #384: Chương 384: Ân Toa Toa!2023-08-25 23:08
 • #385: Chương 385: Liễu Thi!2023-08-25 23:08
 • #386: Chương 386: Đoàn trưởng!2023-08-25 23:08
 • #387: Chương 387: Diệp Tuyết Tình!2023-08-25 23:09
 • #388: Chương 388: Liễu An Mi!2023-08-25 23:09
 • #389: Chương 389: Động thủ!2023-08-25 23:09
 • #390: Chương 390: Chưởng khống!2023-08-25 23:09
 • #391: Chương 391: Xâm phạm!2023-08-25 23:09
 • #392: Chương 392: Quý Hồ!2023-08-25 23:09
 • #393: Chương 393: Chiến hỏa điêu!2023-08-25 23:09
 • #394: Chương 394: Bị bắt!2023-08-25 23:09
 • #395: Chương 395: Trảm Kiếm!2023-08-25 23:09
 • #396: Chương 396: Lý Thục Nguyệt!2023-08-25 23:09
 • #397: Chương 397: Nhận ra!2023-08-25 23:09
 • #398: Chương 398: Chiến Ân Toa Toa!2023-08-25 23:09
 • #399: Chương 399: Sợ đau . . .2023-08-25 23:10
 • #400: Chương 400: Thân2023-08-25 23:10
 • #401: Chương 401: Mộng đẹp vẫn là ác mộng ?2023-08-25 23:10
 • #402: Chương 402: Đánh nhau!2023-08-25 23:10
 • #403: Chương 403: Bạch y khuynh thành!2023-08-25 23:10
 • #404: Chương 404: Tà pháp!2023-08-25 23:10
 • #405: Chương 405: Huyết Dạ Chiến Mâu!2023-08-25 23:10
 • #406: Chương 406: Giết Dư Tinh Diệu!2023-08-25 23:10
 • #407: Chương 407: Cho ta nhịn xuống!2023-08-25 23:10
 • #408: Chương 408: Đi đến Đan Tháp!2023-08-25 23:10
 • #409: Chương 409: Vô duyên!2023-08-25 23:10
 • #410: Chương 410: Ngươi thề!2023-08-25 23:10
 • #411: Chương 411: Đáng yêu tiểu cô nương!2023-08-25 23:10
 • #412: Chương 412: Hố to!2023-08-25 23:10
 • #413: Chương 413: Táo bạo người trẻ tuổi!2023-08-25 23:10
 • #414: Chương 414: Tiểu đao tử . . .2023-08-25 23:10
 • #415: Chương 415: Phi trùng!2023-08-25 23:10
 • #416: Chương 416: Chiếm quang điệp!2023-08-25 23:10
 • #417: Chương 417: Tiểu Diệp Tử!2023-08-25 23:10
 • #418: Chương 418: Ngươi giãy giụa nữa a!2023-08-25 23:10
 • #419: Chương 419: Tham tiền!2023-08-25 23:10
 • #420: Chương 420: Đao còn người còn . . .2023-08-25 23:10
 • #421: Chương 421: Hợp tác!2023-08-25 23:11
 • #422: Chương 422: Tử Linh cổ kén!2023-08-25 23:11
 • #423: Chương 423: Không thể ăn!2023-08-25 23:11
 • #424: Chương 424: Tà Thiên Chu!2023-08-25 23:11
 • #425: Chương 425: Chiến Tà Thiên Chu!2023-08-25 23:11
 • #426: Chương 426: Đừng làm rộn!2023-08-25 23:11
 • #427: Chương 427: Lại là nhện . . .2023-08-25 23:11
 • #428: Chương 428: Thành bướm!2023-08-25 23:11
 • #429: Chương 429: Tuyết Vân Yên!2023-08-25 23:11
 • #430: Chương 430: Mẫu điệp!2023-08-25 23:11
 • #431: Chương 431: Là ngươi! !2023-08-25 23:11
 • #432: Chương 432: Mộng!2023-08-25 23:11
 • #433: Chương 433: Không may cùng may mắn2023-08-25 23:11
 • #434: Chương 434: Trở về đi!2023-08-25 23:11
 • #435: Chương 435: Thề nói!2023-08-25 23:11
 • #436: Chương 436: Chiến Phượng luân hãm!2023-08-25 23:11
 • #437: Chương 437: Chém La Thành Phong!2023-08-25 23:11
 • #438: Chương 438: Phá cảnh!2023-08-25 23:11
 • #439: Chương 439: Thần Long linh đài!2023-08-25 23:11
 • #440: Chương 440: Tô Mị Nhi!2023-08-25 23:11
 • #441: Chương 441: Một quyền!2023-08-25 23:11
 • #442: Chương 442: Chiến bảng!2023-08-25 23:12
 • #443: Chương 443: Giao cho ta!2023-08-25 23:12
 • #444: Chương 444: Kiếm Nhai tên!2023-08-25 23:12
 • #445: Chương 445: Đấu giá bắt đầu!2023-08-25 23:12
 • #446: Chương 446: Bảo vệ đan vệ!2023-08-25 23:12
 • #447: Chương 447: Khiêu chiến!2023-08-25 23:12
 • #448: Chương 448: Phong ba!2023-08-25 23:12
 • #449: Chương 449: Ta là Kiếm Nhai!2023-08-25 23:12
 • #450: Chương 450: To lớn luyện đan!2023-08-25 23:12
 • #451: Chương 451: Gặp lại!2023-08-25 23:12
 • #452: Chương 452: Tuyên chiến!2023-08-25 23:12
 • #453: Chương 453: Thần luyện!2023-08-25 23:12
 • #454: Chương 454: Dốc hết sức phá đi!2023-08-25 23:12
 • #455: Chương 455: Hy vọng!2023-08-25 23:12
 • #456: Chương 456: Đấu thú trường!2023-08-25 23:12
 • #457: Chương 457: Hình thú áo giáp!2023-08-25 23:12
 • #458: Chương 458: Bẩn thỉu thế giới!2023-08-25 23:12
 • #459: Chương 459: Duyên Sinh!2023-08-25 23:12
 • #460: Chương 460: Không có gì!2023-08-25 23:12
 • #461: Chương 461: Thương Vương phủ chuyện cũ!2023-08-25 23:12
 • #462: Chương 462: Sinh đứa bé đi!2023-08-25 23:12
 • #463: Chương 463: Thiên kiêu điện!2023-08-25 23:12
 • #464: Chương 464: Một quyền oanh nằm!2023-08-25 23:12
 • #465: Chương 465: Một cái có thể đánh đều không có!2023-08-25 23:13
 • #466: Chương 466: Khi dễ người!2023-08-25 23:13
 • #467: Chương 467: Bắc Tuyền!2023-08-25 23:13
 • #468: Chương 468: Ngươi nhận sai!2023-08-25 23:13
 • #469: Chương 469: Xương cốt rách ra!2023-08-25 23:13
 • #470: Chương 470: Kiếm pháp mạnh hơn!2023-08-25 23:13
 • #471: Chương 471: Gia!2023-08-25 23:13
 • #472: Chương 472: Nghiêm chỉnh học giả!2023-08-25 23:13
 • #473: Chương 473: Bạch Tố Tố!2023-08-25 23:13
 • #474: Chương 474: Lão hữu . . .2023-08-25 23:13
 • #475: Chương 475: Đùa nghịch lưu manh!2023-08-25 23:13
 • #476: Chương 476: Đùa giỡn!2023-08-25 23:13
 • #477: Chương 477: Ngưỡng mộ đã lâu . . .2023-08-25 23:13
 • #478: Chương 478: Hảo tỷ muội . . .2023-08-25 23:13
 • #479: Chương 479: Vật họp theo loài . . .2023-08-25 23:13
 • #480: Chương 480: Liên tục đột phá!2023-08-25 23:13
 • #481: Chương 481: Ninh tộc!2023-08-25 23:13
 • #482: Chương 482: Thương Vương phủ người tới!2023-08-25 23:13
 • #483: Chương 483: Ta có biện pháp!2023-08-25 23:13
 • #484: Chương 484: Động thủ!2023-08-25 23:14
 • #485: Chương 485: Giằng co!2023-08-25 23:14
 • #486: Chương 486: Huyền Hàn Linh Thủy!2023-08-25 23:14
 • #487: Chương 487: 10 năm!2023-08-25 23:14
 • #488: Chương 488: Tu hành cô độc!2023-08-25 23:14
 • #489: Chương 489: Không tìm được2023-08-25 23:14
 • #490: Chương 490: Thương Vương bất nhân!2023-08-25 23:14
 • #491: Chương 491: Tề tụ Thương Vương phủ!2023-08-25 23:14
 • #492: Chương 492: Phong vân tụ hội!2023-08-25 23:14
 • #493: Chương 493: Vạn cổ như Trưởng Dạ (kết thúc)2023-08-25 23:14
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Vạn Cổ Tà Đế

TiKay

Tối Cường Bạo Thần Hệ Thống

TiKay

Đô Thị Siêu Cấp Y Thánh

TiKay

Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng

TiKay

Võ Đạo Đan Tôn

TiKay

Tây Du: Bắt Đầu Chơi Cờ Thắng Lão Quân

TiKay

Leave a Reply