Ngôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Trộm Giấu Mà Không Được

Văn chương tích phân: 3,519,052,800

——————————-

Mười ba tuổi năm ấy, Tang Trĩ trộm thích thượng một người nam nhân.

Nam nhân bộ dáng lãnh đạm lười biếng, nói lên lời nói tới cà lơ phất phơ, thường xuyên tới nhà nàng, một cái buổi chiều oa ở nàng ca ca trong phòng chơi game.

Ngẫu nhiên thấy nàng tiến vào đưa trái cây đồ ăn vặt, cũng chỉ là không chút để ý mà nhấc lên mí mắt, cười đến giống cái yêu nghiệt: “Tiểu hài tử, ngươi sao lại thế này a? Vừa thấy đến ca ca liền mặt đỏ.”

* yêu nghiệt phúc hắc x bất thường thiếu nữ

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Trúc Dĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0001.mp32020-01-18 04:34
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0002.mp32020-01-18 04:34
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0003.mp32020-01-18 04:35
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0004.mp32020-01-18 04:35
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0005.mp32020-01-18 04:35
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0006.mp32020-01-18 04:35
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0007.mp32020-01-18 04:36
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0008.mp32020-01-18 04:36
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0009.mp32020-01-18 04:36
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0010.mp32020-01-18 04:37
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0011.mp32020-01-18 04:37
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0012.mp32020-01-18 04:37
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0013.mp32020-01-18 04:37
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0014.mp32020-01-18 04:38
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0015.mp32020-01-18 04:38
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0016.mp32020-01-18 04:38
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0017.mp32020-01-18 04:39
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0018.mp32020-01-18 04:39
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0019.mp32020-01-18 04:40
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0020.mp32020-01-18 04:40
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0021.mp32020-01-18 04:40
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0022.mp32020-01-18 04:41
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0023.mp32020-01-18 04:41
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0024.mp32020-01-18 04:42
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0025.mp32020-01-18 04:43
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0026.mp32020-01-18 04:43
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0027.mp32020-01-18 04:45
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0028.mp32020-01-18 04:46
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0029.mp32020-01-18 04:47
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0030.mp32020-01-18 04:47
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0031.mp32020-01-18 04:47
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0032.mp32020-01-18 04:47
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0033.mp32020-01-18 04:49
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0034.mp32020-01-18 04:50
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0035.mp32020-01-18 04:51
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0036.mp32020-01-18 04:51
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0037.mp32020-01-18 04:51
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0038.mp32020-01-18 04:51
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0039.mp32020-01-18 04:52
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0040.mp32020-01-18 04:52
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0041.mp32020-01-18 04:52
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0042.mp32020-01-18 04:53
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0043.mp32020-01-18 04:53
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0044.mp32020-01-18 04:54
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0045.mp32020-01-18 04:55
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0046.mp32020-01-18 04:55
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0047.mp32020-01-18 04:56
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0048.mp32020-01-18 04:56
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0049.mp32020-01-18 04:56
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0050.mp32020-01-18 04:56
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0051.mp32020-01-18 04:57
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0052.mp32020-01-18 04:58
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0053.mp32020-01-18 04:58
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0054.mp32020-01-18 04:59
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0055.mp32020-01-18 04:59
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0056.mp32020-01-18 04:59
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0057.mp32020-01-18 05:00
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0058.mp32020-01-18 05:01
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0059.mp32020-01-18 05:01
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0060.mp32020-01-18 05:02
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0061.mp32020-01-18 05:03
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0062.mp32020-01-18 05:03
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0063.mp32020-01-18 05:04
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0064.mp32020-01-18 05:04
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0065.mp32020-01-18 05:04
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0066.mp32020-01-18 05:05
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0067.mp32020-01-18 05:05
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0068.mp32020-01-18 05:05
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0069.mp32020-01-18 05:07
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0070.mp32020-01-18 05:09
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0071.mp32020-01-18 05:09
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0072.mp32020-01-18 05:09
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0073.mp32020-01-18 05:10
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0074.mp32020-01-18 05:10
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0075.mp32020-01-18 05:11
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0076.mp32020-01-18 05:11
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0077.mp32020-01-18 05:11
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0078.mp32020-01-18 05:12
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0079.mp32020-01-18 05:13
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0080.mp32020-01-18 05:13
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0081.mp32020-01-18 05:14
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0082.mp32020-01-18 05:15
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0083.mp32020-01-18 05:15
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0084.mp32020-01-18 05:15
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0085.mp32020-01-18 05:15
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0086.mp32020-01-18 05:16
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0087.mp32020-01-18 05:16
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0088.mp32020-01-18 05:16
 • trom-giau-ma-khong-duoc-chuong-0089.mp32020-01-18 05:16
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ta Rất Có Tiền Nha

THUYS♥️

[ Làm Ruộng ] Thanh Điền Dưới Chân Núi

TiKay

Nói Tốt Long Phượng Thai Đâu

THUYS♥️

Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em

THUYS♥️

Đương Trẫm Có Thuật Đọc Tâm Phát Hiện Tất Cả Mọi Người Ở Lừa Trẫm

THUYS♥️

Ta Ở Tương Lai Mở Bệnh Viện Tâm Thần / Ta Ở Mạt Thế Khai Bệnh Viện Tâm Thần

TiKay

Leave a Reply