Đam MỹLinh DịVô Hạn Lưu

Hoan Nghênh Đi Vào Cuồng Hoan Thịnh Yến

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Phá án , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Trò chơi , Linh dị thần quái , 1v1

••••

Truyện được mua ră bởi Lilyruan0812 và up tại Wikidich.com | Edit: Lilyruan0812 & Mafuki

••••

Toàn bộ thành thị trung xuất hiện không thể hiểu được giết chóc, Vưu Vụ đến tận đây tiến vào một cái đại hình chạy trốn trong trò chơi

Hắn không chỉ có muốn đối mặt lần lượt tử vong khảo nghiệm cùng không ngừng làm yêu trò chơi hệ thống

Còn muốn đối mặt một cái tâm cơ trọng, kịch bản thâm phúc hắc mỹ nhân Tiếu Mạch.

Mà Tiếu Mạch vì đuổi tới chính mình bạch nguyệt quang Vưu Vụ, tự nguyện tiến vào trò chơi bồi hắn cùng sống chết.Càng là đem hủy tam quan sự tình đều làm một lần, bao gồm xuyên nữ trang.

Nguyên tưởng rằng chính mình thích nữ nhân, cuối cùng lại phát hiện cong thành năm hoàn Vưu Vụ: Là nam nhân làm sao vậy! Bổn thiếu gia biết nam mà thượng!

Văn nhã bại hoại mỹ nhân công X không da công sẽ chết, một da công liền gãy chân chịu.

Gỡ mìn: thụ có trưởng thành quá trình, trước hai cái bổn lược dựa vào công, hậu kỳ phó bản thoát cương ngựa điên

1V1 chủ chịu HE, chân nhân chạy trốn trò chơi, công thụ lẫn nhau sủng rải cẩu lương, ngày càng

Công là tâm cơ boy, chọn tình huống bệnh kiều, chịu là nãi miêu thuộc tính, chọn tình huống tạc mao.

→ Weibo: mxm mộc tìm mộng

Tag: Linh dị thần quái vô hạn lưu mau xuyên huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vưu Vụ ( thụ ), Tiếu Mạch ( công ) ┃ vai phụ: Nam tao nữ soái ┃ cái khác: Da hoàng

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộc Tầm Mộng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-06-06 10:12
 • #2: Phần 22020-06-06 10:13
 • #3: Phần 32020-06-06 10:13
 • #4: Phần 42020-06-06 10:13
 • #5: Phần 52020-06-06 10:14
 • #6: Phần 62020-06-06 10:14
 • #7: Phần 72020-06-06 10:14
 • #8: Phần 82020-06-06 10:14
 • #9: Phần 92020-06-06 10:14
 • #10: Phần 102020-06-06 10:14
 • #11: Phần 112020-06-06 10:14
 • #12: Phần 122020-06-06 10:15
 • #13: Phần 132020-06-06 10:15
 • #14: Phần 142020-06-06 10:15
 • #15: Phần 152020-06-06 10:15
 • #16: Phần 162020-06-06 10:15
 • #17: Phần 172020-06-06 10:15
 • #18: Phần 182020-06-06 10:16
 • #19: Phần 192020-06-06 10:16
 • #20: Phần 202020-06-06 10:16
 • #21: Phần 212020-06-06 10:16
 • #22: Phần 222020-06-06 10:16
 • #23: Phần 232020-06-06 10:16
 • #24: Phần 242020-06-06 10:16
 • #25: Phần 252020-06-06 10:17
 • #26: Phần 262020-06-06 10:17
 • #27: Phần 272020-06-06 10:17
 • #28: Phần 282020-06-06 10:17
 • #29: Phần 292020-06-06 10:17
 • #30: Phần 302020-06-06 10:18
 • #31: Phần 312020-06-06 10:18
 • #32: Phần 322020-06-06 10:18
 • #33: Phần 332020-06-06 10:18
 • #34: Phần 342020-06-06 10:18
 • #35: Phần 352020-06-06 10:19
 • #36: Phần 362020-06-06 10:19
 • #37: Phần 372020-06-06 10:19
 • #38: Phần 382020-06-06 10:19
 • #39: Phần 392020-06-06 10:19
 • #40: Phần 402020-06-06 10:20
 • #41: Phần 412020-06-06 10:20
 • #42: Phần 422020-06-06 10:20
 • #43: Phần 432020-06-06 10:20
 • #44: Phần 442020-06-06 10:20
 • #45: Phần 452020-06-06 10:20
 • #46: Phần 462020-06-06 10:20
 • #47: Phần 472020-06-06 10:21
 • #48: Phần 482020-06-06 10:21
 • #49: Phần 492020-06-06 10:21
 • #50: Phần 502020-06-06 10:22
 • #51: Phần 512020-06-06 10:22
 • #52: Phần 522020-06-06 10:22
 • #53: Phần 532020-06-06 10:22
 • #54: Phần 542020-06-06 10:22
 • #55: Phần 552020-06-06 10:23
 • #56: Phần 562020-06-06 10:23
 • #57: Phần 572020-06-06 10:23
 • #58: Phần 582020-06-06 10:23
 • #59: Phần 592020-06-06 10:23
 • #60: Phần 602020-06-06 10:24
 • #61: Phần 612020-06-06 10:24
 • #62: Phần 622020-06-06 10:24
 • #63: Phần 632020-06-06 10:24
 • #64: Phần 642020-06-06 10:24
 • #65: Phần 652020-06-06 10:25
 • #66: Phần 662020-06-06 10:25
 • #67: Phần 672020-06-06 10:25
 • #68: Phần 682020-06-06 10:25
 • #69: Phần 692020-06-06 10:26
 • #70: Phần 702020-06-06 10:26
 • #71: Phần 712020-06-06 10:26
 • #72: Phần 722020-06-06 10:26
 • #73: Phần 732020-06-06 10:26
 • #74: Phần 742020-06-06 10:27
 • #75: Phần 752020-06-06 10:27
 • #76: Phần 762020-06-06 10:27
 • #77: Phần 772020-06-06 10:27
 • #78: Phần 782020-06-06 10:27
 • #79: Phần 792020-06-06 10:27
 • #80: Phần 802020-06-06 10:28
 • #81: Phần 812020-06-06 10:28
 • #82: Phần 822020-06-06 10:28
 • #83: Phần 832020-06-06 10:28
 • #84: Phần 842020-06-06 10:28
 • #85: Phần 852020-06-06 10:28
 • #86: Phần 862020-06-06 10:28
 • #87: Phần 872020-06-06 10:29
 • #88: Phần 882020-06-06 10:29
 • #89: Phần 892020-06-06 10:29
 • #90: Phần 902020-06-06 10:29
 • #91: Phần 912020-06-06 10:29
 • #92: Phần 922020-06-06 10:29
 • #93: Phần 932020-06-06 10:30
 • #94: Phần 942020-06-06 10:30
 • #95: Phần 952020-06-06 10:30
 • #96: Phần 962020-06-06 10:30
 • #97: Phần 972020-06-06 10:30
 • #98: Phần 982020-06-06 10:30
 • #99: Phần 992020-06-06 10:31
 • #100: Phần 1002020-06-06 10:31
 • #101: Phần 1012020-06-06 10:31
 • #102: Phần 1022020-06-06 10:31
 • #103: Phần 1032020-06-06 10:32
 • #104: Phần 1042020-06-06 10:32
 • #105: Phần 1052020-06-06 10:32
 • #106: Phần 1062020-06-06 10:32
 • #107: Phần 1072020-06-06 10:32
 • #108: Phần 1082020-06-06 10:32
 • #109: Phần 1092020-06-06 10:33
 • #110: Phần 1102020-06-06 10:33
 • #111: Phần 1112020-06-06 10:33
 • #112: Phần 1122020-06-06 10:33
 • #113: Phần 1132020-06-06 10:33
 • #114: Phần 1142020-06-06 10:34
 • #115: Phần 1152020-06-06 10:34
 • #116: Phần 1162020-06-06 10:34
 • #117: Phần 1172020-06-06 10:34
 • #118: Phần 1182020-06-06 10:34
 • #119: Phần 1192020-06-06 10:34
 • #120: Phần 1202020-06-06 10:35
 • #121: Phần 1212020-06-06 10:35
 • #122: Phần 1222020-06-06 10:35
 • #123: Phần 1232020-06-06 10:35
 • #124: Phần 1242020-06-06 10:35
 • #125: Phần 1252020-06-06 10:35
 • #126: Phần 1262020-06-06 10:36
 • #127: Phần 1272020-06-06 12:58
 • #128: Phần 1282020-06-06 12:58
 • #129: Phần 1292020-06-06 12:58
 • #130: Phần 1302020-06-06 12:58
 • #131: Phần 1312020-06-06 12:58
 • #132: Phần 1322020-06-06 12:58
 • #133: Phần 1332020-06-06 12:59
 • #134: Phần 1342020-06-06 12:59
 • #135: Phần 1352020-06-06 12:59
 • #136: Phần 1362020-06-06 12:59
 • #137: Phần 1372020-06-06 12:59
 • #138: Phần 1382020-06-06 12:59
 • #139: Phần 1392020-06-06 13:00
 • #140: Phần 1402020-06-06 13:00
 • #141: Phần 1412020-06-06 13:00
 • #142: Phần 1422020-06-06 13:00
 • #143: Phần 1432020-06-06 13:01
 • #144: Phần 1442020-06-06 13:01
 • #145: Phần 1452020-06-06 13:01
 • #146: Phần 1462020-06-06 13:01
 • #147: Phần 1472020-06-06 13:01
 • #148: Phần 1482020-06-06 13:02
 • #149: Phần 1492020-06-06 13:02
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Toàn Cầu Tiến Hóa Sau Ta Đứng Ở Chuỗi Đồ Ăn Đỉnh Tầng

TiKay

Xuyên Thành Nam Chủ Ác Độc Sư Tôn

TiKay

Cương Thi Trảo Quỷ Hằng Ngày

THUYS♥️

Ở Trọng Điệp Trong Thế Giới Làm Ruộng

TiKay

Địa Cầu Online

THUYS♥️

Quỷ Thai Thập Nguyệt

THUYS♥️

Leave a Reply