Huyền Huyễn

Không Khoa Học Ngự Thú

Không Khoa Học Ngự Thú

Đây là một cái lấy ngự thú là chủ lưu thế giới khác.

Thời Vũ mang theo kỹ năng đồ giám xuyên qua đến nơi đây, cũng bồi dưỡng ra một đống kỳ hoa sủng thú về sau, tất cả Ngự Thú Sư tam quan đều vỡ vụn…

Từ mấu chốt: Ngự thú, sủng thú, sủng vật, triệu hoán.

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khinh Tuyền Lưu Hưởng
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Ngự thú thời đại
 • #2: : Kỹ năng đồ giám
 • #3: : Ban đầu sủng thú quy hoạch
 • #4: : Tìm kiếm mục tiêu
 • #5: : Ba cái kỹ năng
 • #6: : Thiết Trúc chăn nuôi căn cứ
 • #7: : Thực Thiết Thú vĩnh bất vi nô
 • #8: : Khế ước
 • #9: : Lần đầu chiến đấu
 • #10: : Đoạt măng
 • #11: : Kiếm tiền phương pháp
 • #12: : Bắt trùng thiếu niên
 • #13: : Từ nhập môn đến xuống mồ
 • #14: : Huấn luyện cùng trưởng thành
 • #15: : Chức nghiệp chi nhánh
 • #16: : Tinh thông cấp
 • #17: : Thực chiến
 • #18: : Thực Thiết Thú cùng người cùng thiện
 • #19: : Vs Băng Giáp Thú
 • #20: : Ngự Thú Sư hiệp hội
 • #21: : Thanh trừ Thổ Hành Thử
 • #22: : Siêu thị lực
 • #23: : Trúc Thạch võ quán
 • #24: : Không bình thường tổ hợp
 • #25: : Chức nghiệp khảo hạch
 • #26: : Thú triều
 • #27: : Lắng nghe lịch sử thanh âm
 • #28: : Băng Nguyên thị chấn động
 • #29: : Cộng đồng đưa ấm áp
 • #30: : Đến từ thiên phú đâm lưng
 • #31: : Gia nhập tổ chức
 • #32: : Ba loại tiến hóa lộ tuyến
 • #33: : Đánh vỡ thông thường
 • #34: : Di tích mở ra
 • #35: : Quyết định
 • #36: : Lịch luyện
 • #37: : Kỳ quái sinh vật
 • #38: : Tiến vào Thiên Mang Sơn
 • #39: : Dã Trư Sát Thủ
 • #40: : Tạm thời thứ 1
 • #41: : Thực Thiết Thú Lôi hệ bồi dưỡng lộ tuyến
 • #42: : Điện khí mỏ
 • #43: : Phục chế Bội Hóa
 • #44: : Kỹ năng đồ giám không cần cũng được
 • #45: : Lịch luyện kết thúc
 • #46: : Mua sắm thuốc bổ
 • #47: : Thứ 1 cái cao giai kỹ năng
 • #48: : 1 thẳng khắc kim 1 ngay thẳng
 • #49: : Đến nhà Trúc Thạch võ quán
 • #50: : Lôi Chưởng chi uy
 • #51: : Áo nghĩa
 • #52: : Không muốn mơ tưởng xa vời
 • #53: : Hùng Miêu Vương Thập Nhất
 • #54: : Tổ hợp kỹ sơ thành
 • #55: : Xuất phát
 • #56: : Tiến vào di tích
 • #57: : Lịch sử hình ảnh
 • #58: : Cháu của ta có Đại Sư chi tư
 • #59: : Đổi mới ghi chép
 • #60: : Không Linh Thạch
 • #61: : Quái vật thiên phú
 • #62: : Mới đặc huấn mục tiêu
 • #63: : Thêm điểm liền xong việc
 • #64: : Tiến hóa thánh tuyền
 • #65: : Đánh chính là tinh nhuệ
 • #66: : Sức chiến đấu đơn vị
 • #67: : Quân Vương khí tràng
 • #68: : Thông Linh Giả
 • #69: : Siêu giai kỹ năng
 • #70: : Thực Thiết Thú tiến hóa hình 【 cầu giữ gốc nguyệt phiếu 】
 • #71: : Thần thoại 【 cầu giữ gốc nguyệt phiếu 】
 • #72: : Nhà mới
 • #73: : Cái thứ nhất hoàn mỹ cấp
 • #74: : Kê khai nguyện vọng trùng trùng 【 thứ mười càng 】
 • #75: : Tái chiến di tích
 • #76: : Mạnh nhất sinh vật
 • #77: : Di tích chi chủ
 • #78: : Làm ruộng đại pháp tốt
 • #79: : Nên bồi dưỡng trùng trùng
 • #80: : Xuất thần nhập hóa Trùng Ti
 • #81: : Tư tưởng lãnh tụ 11
 • #82: : Nghĩ viển vông chi trùng (cảm tạ 'Không có việc gì nhìn xem sách còn đi' đại lão bạch ngân minh chủ! )
 • #83: : Cổ Đô đại học
 • #84: : Trùng trùng đứng lên
 • #85: : Trước khi lên đường
 • #86: : Thành phố lớn Ngự Thú Sư nhóm
 • #87: : Thú tai nương tới
 • #88: : Luận Ngự Thú Sư bảo mệnh năng lực
 • #89: : Thả bản thân Thời Vũ
 • #90: : Thực Thiết Thú di chỉ
 • #91: : Cổ đại minh văn
 • #92: : Khảo cổ hủy cả đời
 • #93: : Thực Thiết Thú tăng giá bắt đầu
 • #94: : Có đặc quyền chỗ tốt
 • #95: : Lần nữa lắng nghe lịch sử thanh âm
 • #96: : Thực Thiết Thú vũ trang tiến hóa
 • #97: : Thực Thiết Thú thật tiến hóa
 • #98: : Thực Thiết Thú nhị đoạn tiến hóa phương thức
 • #99: : Tiến hóa hình mệnh danh
 • #100: : Thời Vũ đột phá cùng khế ước trùng trùng
 • #101: : Thập Nhất cái thứ nhất áo nghĩa kỹ
 • #102: : Xuất thần nhập hóa phía trên
 • #103: : Thực Thiết Thú nghiên cứu tiểu tổ tiến triển
 • #104: : Cái này Thời Vũ chính là kém
 • #105: : Đối chiến phòng ăn
 • #106: : Trùng trùng trận đầu
 • #107: : Ta quá mức ưu tú
 • #108: : Chức nghiệp khảo hạch bắt đầu
 • #109: : Anh kỷ trường không chiến thuật
 • #110: : Dã ngoại sinh tồn thí luyện
 • #111: : Hùng Miêu kỵ sĩ xuất kích
 • #112: : Ba cái không gian hệ kỹ năng
 • #113: : Tiến hóa đếm ngược
 • #114: : Kỹ năng đồ giám chính xác cách dùng
 • #115: : Băng Long trùng trùng vs Phụ Hồn Cốt Long
 • #116: : Thanh Miên Trùng chi vương
 • #117: : Sinh tồn thí luyện khảo hạch kết thúc
 • #118: : Cổ Đô Đại học tài nguyên kho
 • #119: : Trùng trùng long uy
 • #120: : Video ra lò Thời Vũ đi đường
 • #121: : Cuối cùng xếp hạng chiến bắt đầu
 • #122: : Anh kỷ trường không tới
 • #123: : Cổ Trùng Sư ai không phải a
 • #124: : Lại muốn điên một cái
 • #125: : Đúng nghĩa phất nhanh
 • #126: : Phúc lợi đại phóng đưa
 • #127: : Bị cắt mở lôi điện
 • #128: : Thực Thiết Thú tiến hóa hình công bố
 • #129: : Lửa lượt cả nước
 • #130: : Trước khi quyết chiến
 • #131: : Thời Vũ mạnh nhất chiến thuật
 • #132: : Thực vật sủng thú tới
 • #133: : Kinh điển bảy tuyển một
 • #134: : Một con có mơ ước Tham Bảo Bảo
 • #135: : Cái thứ ba sủng thú
 • #136: : Tham Bảo Bảo trong đội đệ vị
 • #137: : Tốt nhất cộng tác
 • #138: : Thêm điểm kế hoạch
 • #139: : Riêng phần mình cực hạn
 • #140: : Toàn viên thực lực bạo tăng
 • #141: : Băng Long núi tuyết
 • #142: : Tham Bảo Bảo công kích kỹ
 • #143: : Băng Long ba ba ta tới
 • #144: : Đông Hoàng khởi nguyên
 • #145: : Băng Nguyên chân tướng lịch sử
 • #146: : Chính thức trở thành Thập Nhất cục thành viên
 • #147: : Nên ta chính Thời Vũ bật hack
 • #148: : Trở lại Cổ Đô
 • #149: : Khế ước Tham Bảo Bảo
 • #150: : Thời Vũ đại náo vườn cây
 • #151: : Thu nhận sử dụng Súc Năng Quang Thúc
 • #152: : Tham Bảo Bảo cũng nghĩ tiến hóa
 • #153: : Tham Quán Quang Sát Pháo
 • #154: : Tiến hóa áo giáp hoàn thành
 • #155: : Thập Nhất tiến hóa
 • #156: : Nhị đoạn tiến hóa vô địch Bá Chủ
 • #157: : Thập Nhất mới chủng tộc kỹ năng
 • #158: : Thời Vũ tấn thăng khảo thí
 • #159: : Cửu Lê hình thái thực lực
 • #160: : Tham Bảo Bảo cũng đột phá
 • #161: : Sụp đổ trùng trùng
 • #162: : Hối đoái tiến hóa vật liệu
 • #163: : Tinh thần không gian rồng
 • #164: : Trùng trùng cũng tiến hóa
 • #165: : Khai giảng
 • #166: : Anh Linh di tích
 • #167: : Câu lạc bộ chiêu tân bắt đầu
 • #168: : Tham Bảo Bảo thần uy
 • #169: : Cho ngươi cơ hội không còn dùng được a
 • #170: : Thú tai nương no kỳ vọng cao
 • #171: : Tham Bảo Bảo tiến hóa phương pháp
 • #172: : Đến Anh Linh di tích
 • #173: : Triệu hoán Anh Linh 【 cầu giữ gốc nguyệt phiếu 】
 • #174: : Băng Long đại tướng quân
 • #175: : Kiếm linh phụ thể
 • #176: : Thời Vũ vs Mục Huy Âm
 • #177: : tiểu kiếm linh sinh ra
 • #178: : Đặt tên phế
 • #179: : Học tỷ tới
 • #180: : Xích Đồng
 • #181: : Thời Vũ cùng Thời Đế đối mặt
 • #182: : Thần bí thủy tinh
 • #183: : Thời không chìa khoá
 • #184: : Hùng Miêu học tỷ phát hiện mới
 • #185: : Ngự Thú Sư Thập Nhất thượng tuyến
 • #186: : Cổ Đô đại học hiện tượng quỷ dị
 • #187: : Cổ đại Bá Chủ Bá Vương Long
 • #188: : Hóa bướm đại hội
 • #189: : Nước lạ Ngự Thú Sư
 • #190: : Có bằng hữu từ phương xa tới trước phải khổ tâm chí
 • #191: : Ba tháng
 • #192: : Giới thứ nhất trong đội đại hội kế hoạch
 • #193: : Tam tam đột phá
 • #194: : Thần Đô
 • #195: : Cổ vật cùng cơ giới
 • #196: : Ngươi cái này trùng kén không khoa học a
 • #197: : Tham Bảo Bảo mới là hấp kim nhà giàu
 • #198: : Hóa bướm đại hội bắt đầu
 • #199: : Trùng trùng cuối cùng tiến hóa
 • #200: : Điệp Thần tặng vật
 • #201: : Trùng trùng bá khí
 • #202: : Mai nở hai độ
 • #203: : Thời Vũ long chi quân đoàn
 • #204: : Nguyệt Quang Tham Bảo Bảo
 • #205: : Trùng trùng con đường phát tài
 • #206: : Thanh Trùng Kén sinh ra
 • #207: : Ta đối nghiên cứu không hứng thú
 • #208: : Mới chủng tộc sinh ra
 • #209: Bất Tử Đàm
 • #210: : Chăn nuôi đại hội đêm trước
 • #211: : Sửa cách cục thành quả
 • #212: : Thời Vũ mộng tưởng
 • #213: Đến từ Doãn Chính Phàm ước chiến
 • #214: : Xích Đồng xuất chiến
 • #215: : Hoài nghi nhân sinh phàm phàm
 • #216: : Tin tức tốt cùng tin tức xấu
 • #217: : Dự báo tương lai
 • #218: : Một cái so một cái không hợp thói thường
 • #219: : Đệ Tam Cục mời
 • #220: : Ba cái phúc lợi
 • #221: : Trong long cung Thủy hệ sủng thú
 • #222: : Tân sủng thú là Đồ Đằng
 • #223: : Viễn cổ Bá Chủ chi uy
 • #224: : Hung hãn phong cách chiến đấu
 • #225: : Quét ngang Đế Đô đại học vẽ rồng điểm mắt
 • #226: : Cứu Cực Thánh Long Thú
 • #227: : Đúc kiếm Đại Sư Thời Vũ
 • #228: : Thần khí Băng Long chi nhận
 • #229: : Xích Đồng mới hình thái
 • #230: : Bất Tử Đàm bên trong Biến Dị Quả
 • #231: : Tử linh Quân Vương tề tụ
 • #232: : Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh
 • #233: : Bất Tử Minh Phượng bạo tẩu
 • #234: : Nghiệp chướng a
 • #235: : Vũ Lăng thị
 • #236: : Lần nữa lắng nghe lịch sử
 • #237: : Là thời điểm tay xoa cao tới
 • #238: : Vũ Lăng người bắt cá vì nghiệp kết cục bi thảm
 • #239: : Tiến hóa quy hoạch sư Thời Vũ
 • #240: : Gương đá chủ nhân thân phận
 • #241: : Đấu võ đại hội báo danh phong ba
 • #242: Bạch Khê cùng Lục Thanh Y biến thân
 • #243: : Thực Thiết Thú kỵ sĩ Lôi Viêm hình thái
 • #244: : Nham trụ vỡ vụn đưa tới suy đoán
 • #245: : Lại ra yêu thiêu thân
 • #246: : Chuẩn Thần thú Trọng Huyền
 • #247: : Thập Nhất nhị đoạn tiến hóa thời cơ
 • #248: : Tiến hóa đến cao đẳng Bá Chủ Thập Nhất
 • #249: : Bị giam phòng tối
 • #250: : Bước vào Đại Sư lĩnh vực Thời Vũ
 • #251: : Cơ giới đi tới thần chi cấm khu
 • #252: : Mai nở 3 độ
 • #253: : Bình thành dụ hoặc
 • #254: : Băng Long mụ mụ
 • #255: : Bá Chủ ý chí
 • #256: : Di tích không gian biến hóa
 • #257: : Lại đến Đế Đô
 • #258: : Tham Bảo Bảo vô địch tiến hóa
 • #259: : Thời gian hệ Bất Tử Tham
 • #260: : Đánh Bảo Bảo bôi a
 • #261: : Không làm người Thời Vũ
 • #262: : Băng Nguyên thị mạnh nhất Ngự Thú Sư
 • #263: : Long cung thành Tam thái tử
 • #264: : Nhân tộc đại lão Thời Vũ
 • #265: : Đệ Tứ Cục Cao Hiên
 • #266: : Cả nước giải thi đấu ban thưởng
 • #267: : Tham Bảo Bảo mùa xuân
 • #268: : Vương sinh ra
 • #269: : Bá Hải Truyền Kỳ cùng hắn côn
 • #270: : Rung động đám tiểu đồng bạn
 • #271: : Không phải là trùng trùng sử thi cấp tăng cường
 • #272: : Gió nổi mây phun Long cung thành
 • #273: : Thương Hải Tinh Linh
 • #274: : Không đề nghị nhập hố
 • #275: : Ngưỡng mộ trong lòng thứ năm sủng
 • #276: : Ban Lan Quần Đảo
 • #277: : Long cung thành bộ môn mới
 • #278: : Khế ước Thủy Slime
 • #279: : Toà đảo này ta che lên
 • #280: : Trở về Long cung thành
 • #281: : Long cung thành trân bảo
 • #282: : Slime vs Tiểu Bạch Long
 • #283: : Miêu Miêu đột phá
 • #284: : Bách biến chi thạch
 • #285: : Long cung yến hội bắt đầu
 • #286: : Vô địch bảo vệ môi trường huy chương
 • #287: : Rung động Long cung thành
 • #288: : Địa Ngục khó khăn khảo nghiệm
 • #289: : Khảo nghiệm càng ngày càng quái
 • #290: : Sụp đổ mất Long cung thành đời sau
 • #291: : Long Thần tới
 • #292: : Đến từ thần thoại thời đại hắc thủ
 • #293: : Trở về Đông Hoàng
 • #294: : Trăm năm không có chi đại biến cục
 • #295: : Thế Giới Thụ trò chơi
 • #296: : Cơ giới Bá Vương Long
 • #297: : Hệ chữa trị phim
 • #298: : Đột phá Quân Vương cấp Xích Đồng
 • #299: : Bá Chủ chủng tộc Slime
 • #300: : Tham Bảo Bảo nghĩ tự bạo
 • #301: : Bảo Thạch Miêu đột phá nguyện vọng
 • #302: Thời Vũ vs hải quân chuẩn tướng
 • #303: : Vua Hải Tặc di tích
 • #304: : Đến từ hai tôn Bá Chủ uy hiếp
 • #305: : Tham Thiên Đế tự bạo diệt Bá Chủ
 • #306: : Không thể nhịn được nữa nghĩ đột phá trùng trùng
 • #307: : Một ngày này Bảo Thạch Miêu bước vào Đồ Đằng chi cảnh
 • #308: : Trở về Đông Hoàng sau đại thu hoạch
 • #309: : Toàn viên Quân Vương cấp đạt thành
 • #310: : Trong đội xếp hạng ra lò
 • #311: : Thập Nhất kỹ năng mới
 • #312: : Cả nước giải thi đấu loạn giết
 • #313: : Siêu việt xuất thần nhập hóa uy hiếp
 • #314: : Bị Slime làm nát may mắn
 • #315: : Lực lượng cơ thể có thể so với long tộc hồ điệp
 • #316: : Tham Bảo Bảo lật tay đập vụn đại đạo
 • #317: : Cao Hiên bị đánh chạy
 • #318: : Thời Vũ đăng đỉnh cả nước giải thi đấu
 • #319: : Cả nước quán quân Thời Vũ
 • #320: : Tường thụy Thần thú Kỳ Lân
 • #321: : Bách Biến Thạch cơ giới
 • #322: : Trở về Cổ Đô
 • #323: : Cơ giới sủng thú sinh ra
 • #324: : Chủ nhân thêm điểm
 • #325: : Lần nữa thu hoạch lớn cùng Thời Vũ dã tâm
 • #326: : An Thường bảo vật gia truyền
 • #327: : Điên cuồng phục chế kỹ năng
 • #328: : Cơ giới huyễn thú sinh ra
 • #329: : Long mụ đưa bảo
 • #330: : Y nguyên loạn giết (tết xuân khoái hoạt)
 • #331: : Thể lực chống đỡ hết nổi Thập Nhất
 • #332: : Thể lực chống đỡ hết nổi Thời Vũ
 • #333: : Không Đô di tích
 • #334: : Lại đến Long cung thành
 • #335: : Tố Tố không có đứng lên
 • #336: : Trùng trùng đứng lên
 • #337: Long Thần thủ hộ
 • #338: Không Đế lưu lại di tích
 • #339: : Tinh không dị thú trứng
 • #340: : Không muốn làm Cơ Giới Sư nhà khảo cổ học không phải tốt nhà khảo cổ học
 • #341: : Thần Thoại khôi phục
 • #342: : Băng đôn đôn Thập Nhất
 • #343: : Thời Vũ vs Không Đế
 • #344: : Thế giới quan vỡ vụn
 • #345: : Danh chấn Đông Hoàng
 • #346: : Đột phá cấp sáu
 • #347: : Bá Chủ phía dưới vô địch
 • #348: : Tố Tố cũng có thể bán lấy tiền
 • #349: : Kỷ sư phó đừng phá rồi
 • #350: : Cơ giới đại hội đêm trước
 • #351: : Vượt giới mà đến
 • #352: : Đệ Tứ Cục Thời Vũ
 • #353: : Liên quan tới danh sách trước bốn đều trở thành ta hộ vệ chuyện này
 • #354: : Thời Vũ dưới trướng tam đại quân đoàn
 • #355: : Cải biến vận mệnh
 • #356: : Phân phối truyền thuyết tài nguyên
 • #357: : Bị Thời Vũ để mắt tới bảy đảo di tích
 • #358: : Đông kết thời gian Thiên Sương Hàn Khí
 • #359: : Quét ngang bảy đảo Ngự Thú Sư
 • #360: : Chiến bảy đảo Truyền Kỳ phía dưới đệ nhất nhân
 • #361: : Chấn động bảy đảo
 • #362: : Toàn viên Bá Chủ
 • #363: : Cái này vịt vịt không đơn giản
 • #364: Chương 364:: Hai đội mở xây
 • #365: Chương 365:: Đến từ bảy đảo mỹ nhân kế
 • #366: Chương 366:: Phượng Hoàng thần xã
 • #367: Chương 367:: Vẫn Ngạn cùng Long cung bảo vệ môi trường bộ
 • #368: Chương 368:: Vật đổi sao dời bí thuật phát động
 • #369: Chương 369:: Một kiện Thần Thoại hai kiện truyền thuyết
 • #370: Chương 370:: Thời Vũ Đồ Đằng đám tiểu đồng bạn giáng lâm
 • #371: Chương 371:: Mở cửa thả Thời Vũ
 • #372: Chương 372:: Chính thức bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.7]

Related posts

Tiểu Long Nữ: Ta Sư Huynh Thật Cứng

TiKay

Hồn Đế Giác Tỉnh

TiKay

Ta ! Tửu Kiếm Tiên, Thục Sơn Đánh Dấu Năm Trăm Năm

TiKay

Percy Jackson Tập 2 : Biển Quái Vật

THUYS♥️

Cửu Đỉnh Ký

TiKay

Kình Thiên Kiếm Đế

TiKay

Leave a Reply